4 Kanban-principes voor agile projectmanagement

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Kanban is een visueel kader voor projectmanagement dat workflows optimaliseert en de efficiëntie verhoogt door middel van realtime tracking en samenwerking. Zie het als de beste vriend van Agile—hij staat altijd klaar om taken en workflows bij te houden en de werklast te meten.

Het Kanban-kader bestaat uit vier kernprincipes: begin met wat je weet, streef naar stapsgewijze veranderingen, respecteer het huidige proces en moedig leiderschap aan op alle niveaus.

In deze gids leer je over deze vier Kanban-principes, hoe ze passen in softwareontwikkeling, hoe gemakkelijk ze te implementeren zijn en hoe ze de projectmanagementpraktijken verbeteren.

Hoe wordt Kanban toegepast op softwareontwikkeling?

De Kanban-methodologie werd oorspronkelijk ontwikkeld om de efficiëntie van de productie te verbeteren. Het is sindsdien aangepast voor softwareontwikkeling om workflows te optimaliseren en verspillend gedrag te verminderen. In de kern richt Kanban zich op het visualiseren van taken, het beperken van werk in uitvoering en het garanderen van een vlotte flow met taken van begin tot eind.

Kanban introduceert een visueel hulpmiddel, het Kanban-bord, voor de inspanningen op het gebied van projectmanagement. Deze visuele tool helpt teams de voortgang van hun taken bij te houden en fungeert als een één bron van waarheid.

Agile projectmanagement is de beste aanpak voor DevOps-softwareontwikkelingsteams die op zoek zijn naar flexibiliteit en iteratieve voortgang. De Agile methodologie past zich aan veranderingen aan en zorgt voor kleine, stapsgewijze verbeteringen, waardoor het gemakkelijk is om om te gaan met voortdurende veranderingen in het softwareontwikkelingsproces.

Jira Software van Atlassian biedt een kant-en-klare Kanban-sjabloon die een korte route biedt naar Kanban-specialisatie en die je helpt dit krachtige kader te implementeren in je Agile processen.

Wat zijn de 4 Kanban-principes?

De Kanban-methodologie omvat vier eenvoudige principes die de basis vormen van het Kanban-kader. Deze vier Kanban-principes omvatten

1. Begin met wat je wel weet

Kanban begint met de ontdekkingsfase, dus je investeert geen resources in het oplossen van iets dat al werkt. Tijdens deze fase leggen projectmanagers bestaande processen en workflows vast die goed werken en identificeren ze processen, rollen en verantwoordelijkheden waarbij ruimte voor verbetering is. Door zich te concentreren op afzonderlijke probleemgebieden die geoptimaliseerd moeten worden, kunnen managers de verstoring van de organisatie tot een minimum beperken en de ROI voor Kanban-verbeteringen nauwkeuriger kwantificeren.

2. Stem ermee in om een stapsgewijze, evolutionaire verandering na te streven

Kanban richt zich op kleine, beheersbare veranderingen, dus denk aan kleine stapjes, niet aan grote sprongen. Ingrijpende veranderingen kunnen teams overweldigen en onvoorziene uitdagingen met zich meebrengen. Een plotselinge herziening van het volledige software-implementatieproces van je bedrijf kan bijvoorbeeld leiden tot gemiste stappen, kostbare fouten en downtime, en zelfs tot weerstand van het team vanwege de onbekendheid.

Aan de andere kant minimaliseer je het risico door stapsgewijze veranderingen door te voeren, zoals het aanpassen van één fase van de implementatie. Teams hebben de mogelijkheid om te acclimatiseren, wat leidt tot voorspelbaardere resultaten. Door incrementele waarde te leveren, zal het senior management snel tastbare resultaten boeken, wat de betrokkenheid bij het proces kan verbeteren.

3. Respecteer het huidige proces, de rollen, verantwoordelijkheden en titels

Kanban respecteert de processen, rollen en titels van de organisatie en heeft tot doel de natuurlijke gang van zaken te verbeteren in plaats van te verstoren. Deze synergie maakt het gemakkelijk om Kanban te integreren in bestaande workflows.

Door de huidige structuur te respecteren, vermindert Kanban de weerstand tegen veranderingen en is een snelle implementatie mogelijk, omdat het bedrijf niet hoeft te herstructureren voordat het met Kanban begint.

4. Moedig leiderschapshandelingen aan op alle niveaus in je bedrijf

Kanban moedigt empowerment aan: iedereen, van stagiaires tot CEO's, neemt verantwoordelijkheid voor zijn taken. Mensen zijn over het algemeen meer betrokken, verantwoordelijk en gelukkiger op het werk als ze zich bevoegd voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken. Kanban moedigt elk teamlid aan om bij te dragen aan het proces. Een junior ontwikkelaar kan bijvoorbeeld een knelpunt in de workflow identificeren en een oplossing voorstellen die wordt ondersteund door gegevens.

Zijn de Kanban-principes eenvoudig toe te passen?

De Kanban-principes zijn gericht op kleine veranderingen en vereisen geen volledige herziening van bestaande processen, waardoor ze eenvoudig te implementeren zijn. De introductie van Kanban-principes leidt niet tot ingrijpende veranderingen, wat de betrokkenheid van het management verbetert.

Het enige dat een team nodig heeft om de Kanban-principes toe te passen, is een bord en enkele kaarten om de taken op te presenteren. Met een virtueel bord kunnen teams op afstand informatie delen, waardoor de communicatie binnen het team wordt gestroomlijnd.

Schermafbeelding van JSW Kanban

Jira Software en Jira Work Management van Atlassian kunnen je Kanban-proces een vliegende start geven. Jira Software is speciaal ontwikkeld voor softwareteams die afhankelijk zijn van Agile methodologieën, waaronder Kanban. Met Jira Software kunnen projectmanagers snel een Kanban-bord opzetten met de Kanban-sjabloon die klaar is voor gebruik, en het team kan deze meteen gaan gebruiken.

Schermafbeelding van JWM-bord

Jira Work Management is een veelzijdig platform dat speciaal is ontworpen om taken binnen bedrijfsprojecten en -activiteiten te overzien en te controleren. Jira Work Management biedt bordweergaven die perfect zijn voor het visualiseren van zakelijke taken en workflows.

Jira Software en Jira Work Management werken naadloos samen, waardoor softwareontwikkelings- en bedrijfsteams taken kunnen koppelen, die vervolgens worden weerspiegeld in hun respectievelijke borden. Deze onderlinge verbondenheid bevordert duidelijke communicatie en voorkomt mogelijke projectvertragingen als gevolg van misverstanden tussen teams.

Wat zijn de belangrijkste Kanban-praktijken?

Hoewel de vier principes van Kanban onderstrepen waarom Kanban doeltreffend is bij het verbeteren van op Agile gebaseerde softwareontwikkeling, bieden de zes kernpraktijken een duidelijke roadmap voor implementatie. In dit gedeelte worden deze praktijken beschreven om je een beter inzicht te geven.

1. Workflows visualiseren

Je moet het zien om het te beheren

Om workflows te beheren, moet je ze kunnen visualiseren. Kanban-bordborden bevatten kolommen die fases in je workflow weergeven, zoals 'Te doen', 'In uitvoering' en 'Gereed'. Elke kaart staat voor een individuele taak of userstory en bevat informatie, zoals deadlines en verantwoordelijke teamleden. De kant-en-klare Kanban-sjabloon van Jira Software vereenvoudigt de installatie, zodat je Kanban meteen kunt gaan gebruiken.

Projectmanagers regelen Kanban-kaarten voor elk project op het Kanban-bord van het project. Ze plaatsen ze in kolommen die hun huidige status weergeven. Een blik op het bord biedt een schat aan informatie. De projectmanager kan onmiddellijk zien waar teamleden mee bezig zijn, wat ze hebben voltooid en wat achterstallig is.

2. Werk in uitvoering (WIP) beperken

Neem niet teveel hooi op je vork

De chaos van multitasking kan een productiviteitskiller zijn, dus het beperken van werk in uitvoering is cruciaal. Door WIP-limieten in te stellen voor elke kolom op je Kanban-bord, kunnen teamleden zich concentreren op het voltooien van taken in plaats van te veel heen-en-weren. Het doel is dat iedereen taken op het Kanban-bord heeft die moeten worden voltooid, maar waarvoor niemand hoeft te multitasken.

3. Flow beheren

Laat het Kanban-bord je leiden

Het Kanban-bord is de tool bij uitstek om knelpunten en blokkades te identificeren. Als de kolom 'Codebeoordeling' bijvoorbeeld constant vol is, vertragen codebeoordelingen het proces en hebben ze misschien wat aandacht nodig.

Het is essentieel om kaarten in realtime te verplaatsen om de voortgang van het werk nauwkeurig weer te geven en om het team op de hoogte te houden.

4. Zorg voor een expliciet procesbeleid

Transparantie is essentieel

Kristalheldere, goed gedocumenteerde processen houden iedereen op één lijn. Het documenteren en definiëren van processen omvat een beschrijving van rollen, verantwoordelijkheden, workflows en protocollen. De documentatiesjabloon voor het masterproject is een geweldige plek om te beginnen met documenteren.

5. Feedbackloops implementeren

Feedback is niet leuk om te krijgen—maar het is een must.

Feedback is de bouwsteen van voortdurende verbetering, waarbij projectmanagers kunnen vaststellen wat werkt en wat aangepast moet worden. Deze feedback, verzameld op basis van ervaringen van teamleden, interacties met het bord en inzichten van het senior management, vormt de basis voor continue verbetering. Het stelt projectmanagers in staat om te onderscheiden wat effectief is en welke aspecten moeten worden aangepast.

6. Samen verbeteren

Verbetering is een teamsport

Voortdurende verbetering is een continu proces dat bestaat uit het analyseren van prestaties, het ontdekken van kansen en het doorvoeren van stapsgewijze veranderingen. Kanban-borden zijn veelzijdig genoeg om verschillende workflows aan te kunnen en tegelijkertijd de voortgang van het werk te garanderen.

Voor degenen die zich verder willen verdiepen in prestatieanalyses en het identificeren van de hoofdoorzaken, biedt Confluence—een samenwerkingstool van Atlassian—kant-en-klare sjablonen voor retrospectieven en 'vijf keer waarom?'-sessies zodat je effectieve vergaderingen kunt houden voor lokale en externe teams.

Volg de Kanban-principes voor beter projectmanagement

De principes en praktijken van Kanban gaan verder dan het gebruik van visuele borden en kaarten om een cultuur van voortdurende verbetering, efficiëntie en teamwerk te bevorderen. Deze holistische aanpak kan je projectmanagement aanzienlijk verbeteren. Voor projectmanagers verfijnt de Kanban-aanpak de taakuitvoering en vergroot deze de procesduidelijkheid.

Jira Software van Atlassian maakt gebruik van weergaven in Kanban-stijl die perfect zijn voor softwareontwikkelingsteams die Agile methodologieën toepassen. Jira Software en Jira Work Management kunnen moeiteloos worden geïntegreerd, wat betekent dat je taakafhankelijkheden kunt creëren tussen software en bedrijfsteams, waardoor het voor iedereen makkelijker wordt om zijn werk te visualiseren en op één lijn te blijven.

De principes van Kanban: veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een Kanban-bord en een Kanban-kaart?

Een Kanban-kaart staat voor een individuele taak binnen een workflow. Een Kanban-bord is een visueel hulpmiddel dat een volledige workflow weergeeft.

Kanban-kaarten bevatten gedetailleerde informatie over elke taak, waaronder de status, eigenaar en priority. Het Kanban-bord voegt de Kanban-kaarten samen om het team een algemeen beeld van een project te geven.

Wat zijn de voordelen van de Kanban-methode?

De Kanban-methode biedt een reeks voordelen die het projectbeheer vereenvoudigen en de teamprestaties verbeteren, waaronder:

  • Verbeterde workflow: Door taken op een Kanban-bord te visualiseren, kunnen teams knelpunten identificeren en de workflows optimaliseren.
  • Verhoogde efficiëntie: Door de WIP te beperken, kunnen teamleden zich concentreren op het voltooien van taken. Zo hoeft niemand zich overweldigd te voelen door multitasking.
  • Betere samenwerking: Het visuele element van Kanban-borden bevordert een samenwerkingsomgeving, omdat iedereen zich bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheden en de status van elke taak.

Wat is het verschil tussen Scrum en Kanban?

Hoewel Scrum en Kanban beide Agile-methodologieën zijn, werkt Scrum met sprintcycli met een vaste lengte, terwijl Kanban een continue flow-methode is. Scrum-teams hebben vooraf gedefinieerde rollen, zoals scrummaster en producteigenaar. Scrum omvat verschillende ceremonies, zoals dagelijkse stand-ups en sprintplanning. De teamrollen van Kanban zijn flexibel. Daarnaast vereist Kanban geen regelmatige vergaderingen, waardoor het kan worden aangepast aan verschillende projecten en teamstructuren.

De principes achter deze structuren zijn echter vergelijkbaar, dus een Kanban- versus Scrum-mentaliteit is niet de juiste keuze. We kunnen deze structuren het beste bekijken met het oog op hoe ze kunnen helpen om betere producten te maken zonder hoofdpijn te veroorzaken.