De 6 beste typen software voor probleemopsporing om workflows te stroomlijnen

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Zonder een systeem waarmee probleem worden opgespoord, ontstaan er steeds meer achterstanden voor onopgeloste problemen. Bovendien is er geen manier om statistieken te krijgen over het volume, type of de verwerkingstijden van problemen, en het gebrek aan historische gegevens beperkt de continue verbetering.

Teams moeten in staat zijn om problemen op te sporen, zodat ze problemen systematisch op kunnen lossen. Met gecentraliseerde probleemopsporing wordt het risico op onopgeloste problemen, dubbele inspanningen en een tragere oplossing voorkomen. Deze zaken kunnen leiden tot gefrustreerde werknemers en een slechte klanttevredenheid.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe probleemopsporing werkt, worden de voordelen van het gebruik van een probleemtracker beschreven en worden de zes beste softwareoplossingen voor probleemopsporing gedeeld.

Wat is software voor het opsporen van problemen?

Software voor probleemopsporing helpt teams bij het documenteren, prioriteren en oplossen van problemen die zich voordoen tijdens de projectontwikkeling. Dit kunnen taken, bugs en andere projectgerelateerde uitdagingen zijn. Het opsporen van problemen is nuttig bij softwareontwikkeling voor het herstellen van fouten in codes met behulp van tools voor het opsporen van bugs. Het is ook van toepassing op het gebied van IT, klantenservice en andere operationele contexten.

Hoe software voor probleemopsporing werkt

Vereenvoudig het proces van probleemidentificatie tot oplossing met deze stappen:

 • Tickets aanmaken: Meld problemen door tickets aan te maken en problemen te documenteren met informatie over het voorval, de stappen om dit op te lossen en het verwachte gedrag versus het werkelijke gedrag.
 • Problemen toewijzen: Wijs tickets toe aan teamleden die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van het probleem om zo het verantwoordelijkheidsgevoel te behouden.
 • Problemen bijhouden: Houd de voortgang van elk probleem bij tijdens de verschillende fasen, zoals 'open', 'in behandeling', 'opgelost' en 'gesloten'.
 • Itereren: Gebruik rapportagetools om inzicht te krijgen in de soorten en het aantal problemen, de behandelingstermijnen en de oplossingspercentages om de processen te helpen verbeteren.

Voordelen van het gebruik van een probleemtracker

Het gebruik van een tool voor probleemopsporing biedt verschillende voordelen die het projectbeheer vereenvoudigen en de teamprestaties verbeteren:

 • Verbeterde teamsamenwerking: Creëer een samenwerkingsomgeving door de communicatie te centraliseren en teamleden een platform te bieden om samen te werken aan het oplossen van problemen.
 • Taakorganisatie: Organiseer taken effectief, zodat problemen eenvoudig kunnen worden gecategoriseerd, geprioriteerd en bijgehouden.
 • Inzicht in de projectvoortgang: Krijg realtime inzicht in de status van verschillende problemen. Hierdoor krijgen teams een duidelijk beeld van de projectvoortgang en kunnen ze ervoor zorgen dat kritieke problemen snel worden aangepakt.
 • Efficiënte probleemoplossing: Help teams problemen efficiënter op te lossen, verminder de downtime en verbeter de algehele productiviteit door het proces voor probleemoplossing systematisch te beheren.

De 6 beste softwareoplossingen voor het opsporen van problemen

Elke onderstaande softwaretoepassing voor probleemopsporing onderscheidt zich door zijn functies, gebruiksvriendelijke interface, integratiemogelijkheden en efficiëntie bij het beheren en oplossen van problemen.

Jira: De beste oplossing voor het identificeren en beheren van risico's

Jira blinkt uit in het beheersen van projectrisico's doordat het een hele reeks functies biedt:

 • Issues: Verdeel grote projecten in kleinere, beheersbare stukken om taakinformatie en statusupdates te documenteren.
 • Inzichten: Werk slimmer, houd prestaties bij en bevorder continue verbetering met inzichten die zorgen voor tijdige toegang tot gegevens.
 • Rapporten: Identificeer trends en voorspel toekomstige prestaties met behulp van verschillende vooraf geconfigureerde rapporten.
 • Tijdlijnen: Synchroniseer teams en belanghebbenden via interactieve tijdlijnen met onder andere epics, werkitems, afhankelijkheden en releases.
 • Automatisering: Verminder handmatige taken, schaal activiteiten op en bespaar tijd naarmate teams groter worden.

Jira Product Discovery: Ideaal voor prioritering en roadmap voor producten

Jira Product Discovery ondersteunt prioritering en het maken van roadmaps door teams te helpen hun taken af te stemmen op strategische doelen door:

 • Ideeën vastleggen en prioriteren: Verzamel en organiseer productmogelijkheden, feedback van gebruikers en functieverzoeken op basis van hun mogelijke impact.
 • Afstemming van de productroadmap: Maak productroadmaps die het team op de hoogte brengen over wat er wordt gebouwd en waarom het wordt gebouwd. Zo kan iedereen aan gemeenschappelijke doelstellingen werken.
 • Aangepaste weergaven en roadmaps: Maak het gemakkelijker om productbeslissingen en de productvoortgang te bespreken met aangepaste weergaven en roadmaps die zijn afgestemd op verschillende belanghebbenden.

Confluence-whiteboards: Ideaal voor de ideevorming

Confluence-whiteboards verbeteren het brainstormen en de creativiteit doordat er een dynamische en visuele samenwerkingsruimte wordt geboden voor:

 • Brainstormen zonder grenzen: werk in realtime samen met behulp van visuele hulpmiddelen, zoals post-its, lijnen en secties.
 • Betrokkenheid en visualisatie: Betrek teamleden en prioriteer ideeën met realtime bewerking en interactieve elementen, zoals stempels, timers en stemmen.
 • Ingebouwde Jira-integraties: Verander ideeën in bruikbare items door post-its en vormen rechtstreeks om te zetten in Jira-issues.
 • Verbindingen: Je hoeft minder van context te wisselen door te integreren met andere tools en door inhoud van externe bronnen, zoals Figma en Google Docs, te gebruiken.

Jira: Ideaal voor het bijhouden van taken en het beheren van problemen

Jira houdt taken bij en beheert projectproblemen met een uitgebreide reeks functies via:

 • Aanpasbare workflows: Verplaats taken eenvoudig van begin tot einde met op maat gemaakte workflows.
 • Probleemloze integraties: Bied een verenigd platform voor samenwerking tussen teams met meer dan 3.000 integraties met tools zoals Slack, HubSpot en Google Workspace.
 • Samenwerking en afstemming: Zorg ervoor dat alle teamleden dezelfde strategische doelstellingen nastreven met behulp van gedeelde dashboards, realtime meldingen en threads met opmerkingen over taken.
 • Taakvisualisatie: Bekijk direct de voortgang van taken via meerdere weergaven, zoals Kanban-borden en tijdlijnen.
 • Automatisering en regels: Richt je op meer strategisch werk door het aantal handmatige activiteiten te verminderen met automatiseringsregels voor routinetaken.

Confluence: ideaal voor gedetailleerde documentatie

Met Confluence kun je gedetailleerde projectdocumentatie maken, organiseren en beheren. Dit bevordert de uitwisseling van kennis en samenwerking tussen teams. Dit zijn enkele belangrijke kenmerken:

 • Gecentraliseerde kennisdatabase: Zet verdeelde informatie om in georganiseerde, toegankelijke inhoud met deze enige bron van waarheid.
 • Aanpasbare sjablonen: Initieer en standaardiseer documentatie met honderden vooraf samengestelde, aanpasbare sjablonen.
 • Samenwerkingsomgeving: Brainstorm en ontwikkel in realtime je projectplan met whiteboards en gezamenlijke bewerking.
 • Toegangsbeheer: Beheer wie pagina's kan bekijken en bewerken om de informatiebeveiliging te waarborgen met robuuste instellingen voor rechten.
 • Integratie: Maak probleemloos verbinding met andere tools met behulp van meer dan 3.000 integraties.

Jira: Ideaal voor Kanban- en Scrumborden

Jira is geschikt voor Agile-projectbeheer doordat het de taakvisualisatie verbetert via intuïtieve Kanban-, en Scrumborden en Gantt-diagrammen. Belangrijke functies zijn onder meer:

 • Capaciteitsinformatie in realtime: Krijg een duidelijk beeld van de teamcapaciteit voor efficiënt workloadbeheer en een efficiënte planning.
 • Volledige transparantie van werk: Bevorder een omgeving van openheid en verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat elk teamlid alle taken en de bijbehorende huidige statussen kan zien.
 • Visuele weergave op het Kanban-bord: Bekijk op elk moment de status van elke opdracht in één oogopslag.
 • Eén weergave voor de status van werk: Pak problemen snel aan en laat projecten efficiënt verlopen met een samengevoegd overzicht waarmee knelpunten snel kunnen worden geïdentificeerd.

Compass: Ideaal voor gedistribueerde systemen

Compass pakt de uitdagingen aan die komen kijken bij de uitbreiding van ontwikkeling. Compass wil:

 • Alles catalogiseren: Maak het makkelijker voor ontwikkelaars om te vinden wat ze nodig hebben door een gecentraliseerde catalogus op te stellen van alle softwarecomponenten.
 • De status van software verbeteren: Houd statistieken over de status van software bij, pas scorekaarten voor beveiliging en status toe en geef teams meer mogelijkheden.
 • Incidentrespons vereenvoudigen: Beperk de hoeveelheid tijd die je moet besteden aan zoeken tijdens incidenten door snel het eigendom en de kritieke gegevens te identificeren van de service, zoals recente veranderingen en afhankelijkheden.
 • De ervaring van ontwikkelaars verbeteren: Identificeer knelpunten door belangrijke statistieken bij te houden voor alle teams en services.
 • Minder van inhoud wisselen: Bespaar kostbare tijd door gegevens van waarneembaarheid, CI/CD, cloud-infrastructuur en meer te integreren.

Jira: Ideaal voor aanpassing en automatisering

Jira vereenvoudigt workflows met:

 • Automatiseringsmogelijkheden: Automatiseer een uitgebreide reeks taken met gemak en flexibiliteit.
 • Aangepaste velden: Leg specifieke gegevens vast met velden die zijn afgestemd op je workflows. Zo kun je problemen categoriseren, prioriteren of verder analyseren op basis van je unieke vereisten.
 • Aangepaste triggers: Maak triggers die specifieke acties initiëren binnen workflows die zijn gericht op unieke projectbehoeften.
 • Integratie met andere tools: Verbind workflows tussen verschillende applicaties door populaire tools te integreren, zoals Slack, Microsoft Teams, Bitbucket en GitHub.

Gebruik Jira om problemen efficiënt op te sporen

Nu de druk toeneemt om sneller te handelen en meer te leveren, hebben teams realtime inzicht nodig vanuit verschillende perspectieven om te zien welk werk nog moet worden gedaan. Dit kun je doen met de juiste software voor probleemopsporing.

Jira voldoet aan deze eisen met ongeëvenaarde flexibiliteit en uitgebreide toepassingen. Het vermogen om grote projecten op te splitsen in beheersbare problemen, in combinatie met inzichten en rapporten, geeft teams het inzicht om risico's effectief te identificeren en te beperken. Met Jira kunnen teams een duidelijke visie en richting met elkaar afstemmen, efficiënter werken en sneller waarde leveren.

Probeer Jira gratis uit

Software voor probleemopsporing: Veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste functies van software voor probleemopsporing?

De belangrijkste functies van software voor probleemoplossing zijn onder meer de mogelijkheid om tickets aan te maken, waarbij gebruikers problemen kunnen melden met gedetailleerde beschrijvingen, en de toewijzing van problemen, waarbij tickets worden gekoppeld aan specifieke teamleden zodat zij de problemen kunnen oplossen. Deze toepassingen bieden ook vaak de mogelijkheid om statussen bij te houden, wat inzicht geeft in de voortgang van elk probleem. Ook bieden deze toepassingen de mogelijkheid om statistieken zoals responstijden, oplossingspercentages en verdeling van de werklast te bekijken. Integratie met andere tools voor projectbeheer zorgt voor een probleemloze workflow op verschillende platforms.

Hoe kies je de beste software voor probleemopsporing?

Houd rekening met verschillende factoren, zoals gebruiksgemak om een snelle acceptatie te garanderen, evenals beperkte training en schaalbaarheid om groei mogelijk te maken. Met de aanpassingsfunctie kun je de tool aanpassen aan je workflows. De mogelijkheden kunnen probleemloos worden geïntegreerd met bestaande tools. Rapportagefuncties bieden bruikbare inzichten. Ook kun je er budgetbeperkingen mee vaststellen, waardoor de kosteneffectiviteit wordt gegarandeerd.

Kun je software voor het volgen van issues gebruiken in Agile-projectmanagement?

Software voor het volgen van issues kan Agile-methodologieën voor projectmanagement ondersteunen, zoals Kanban en Scrum. Functies zoals tools voor sprintplanning helpen om het werk te organiseren in beheersbare sprints. Burndown-grafieken geven de visuele vooruitgang weer op een tijdlijn. Integratie met andere Agile-tools zorgt voor een probleemloze workflow, zodat taken, bugs en de projectvoortgang efficiënt kunnen worden gevolgd.