Scrumsprints

Een sprint is een afgebakend tijdvak waarbinnen een scrumteam een bepaalde hoeveelheid werk voltooit.

Max Rehkopf Door Max Rehkopf
Onderwerpen zoeken

Wat zijn sprints in projectmanagement?

Een sprint is een afgebakend tijdvak waarbinnen een scrumteam een bepaalde hoeveelheid werk voltooit. Sprints vormen de kern van scrum- en agile werkmethoden, en door sprints goed uit te voeren kan je agile team betere software leveren met minder moeite.

"Met Scrum wordt een product gebouwd in een reeks iteraties die sprints worden genoemd, waarbij grote, complexe projecten worden opgesplitst in behapbare stukken," zegt Megan Cook, Head of Product voor Jira bij Atlassian.

Twee pijlen die staan voor een scrumsprint en het proces van continue iteratie.

Veel mensen denken bij scrumsprints aan agile softwareontwikkeling, zozeer zelfs dat vaak wordt gedacht dat scrum en agile hetzelfde zijn. Dat zijn ze niet. Agile is een set principes en scrum is een framework om dingen gedaan te krijgen.

De vele overeenkomsten tussen agile waarden en scrumprocessen zorgen voor een eerlijke associatie. Met sprints kunnen teams het agile principe 'delivering working software frequently' volgen maar ook de agile waarde 'responding to change over following a plan' beleven. De scrumwaarden transparantie, inspectie en aanpassing zijn een aanvulling op het wendbare en centraal in het sprintconcept.

De Scrum-handleiding legt een solide, theoretische basis voor deze discussie over sprints. Ons doel is om het onderwerp wat meer kleur te geven door te kijken naar de best practices van mensen die dit elke dag doen.

Scrumsprints plannen en uitvoeren

Diagram met de stappen van een scrumsprint: sprintplanning, dagelijkse scrum, sprintreview en sprintretro

De scrummensen hebben echt aan alles gedacht. Om je aankomende sprint te plannen, gebruik je de sprintplanningsvergadering! Sprintplanning is een gezamenlijke meeting waarbij het team twee basisvragen beantwoordt: welk werk kan er in deze sprint worden gedaan en hoe gaan we dat doen?

Het kiezen van de juiste werkitems voor een sprint wordt gezamenlijk gedaan door de producteigenaar, de scrummaster en het ontwikkelingsteam. De producteigenaar bespreekt het doel dat de sprint moet bereiken en de items uit de productbacklog waarmee het doel van de sprint wordt bereikt zodra ze zijn voltooid.

Het team maakt vervolgens een plan voor hoe ze de items uit de backlog kunnen ontwikkelen om ze voor het einde van de sprint af te krijgen. De gekozen werkitems en het plan om deze te voltooien wordt de sprintbacklog genoemd. Aan het einde van de sprintplanning staat het team klaar om aan de sprintbacklog te beginnen en items uit de backlog te verplaatsen van 'In behandeling' naar 'Voltooid'.

Tijdens een sprint bespreekt het team tijdens de dagelijkse scrum, of stand-up, hoe het werk vordert. Het doel van deze bijeenkomst is om blockers en uitdagingen te identificeren die het team in de weg staan om het doel te behalen.

Na een sprint laat het team zien wat ze hebben voltooid tijdens de sprintreview. Hierbij kan je team aan belanghebbenden en teamgenoten laten zien wat ze hebben bereikt voordat het werk in productie gaat.

Rond je sprintcyclus af met mijn favoriete meeting, de sprint retrospective. Dit is het moment voor je team om verbeterpunten in kaart te brengen voor de volgende sprint. Daarmee ben je klaar om aan je volgende sprintcyclus te beginnen. Voorwaarts!

Do's en don'ts

Zelfs als de basis is gelegd, zullen de meeste teams niet probleemloos beginnen met sprints. Megan Cook sluit deze discussie af met wat do's and don'ts die ze in de loop der jaren heeft geleerd.

Do:

 • Zorg ervoor dat het team het sprintdoel stelt en begrijpt en hoe succes wordt bepaald. Dit is cruciaal om iedereen op één lijn te houden en op weg te gaan naar een gemeenschappelijk doel.
 • Zorg ervoor dat je een goed verzorgde backlog hebt waarin je prioriteiten en afhankelijkheden op orde zijn. Dit kan anders een groot probleem worden waardoor het proces kan ontsporen als het niet goed wordt beheerd.
 • Zorg ervoor dat je een goed zicht hebt op de snelheid en dat zaken als verlof en teamvergaderingen worden meegenomen in de planning.
 • Gebruik de sprintplanningsvergadering om de kleine details te bespreken van het werk dat gedaan moet worden. Moedig teamleden aan om taken te bedenken voor alle story's, bugs en taken waar ze in de sprint mee te maken krijgen.
 • Doe geen werk waarvan de afhankelijkheden niet kunnen worden voltooid, zoals werk van een ander team, ontwerpen en juridische controle.
 • Tot slot: zodra een beslissing of plan is gemaakt, zorg je ervoor dat iemand die informatie vastlegt in je projectmanagement- of samenwerkingstool, zoals je Jira-tickets. Op die manier is zowel de beslissing als de redenering voor iedereen duidelijk te zien.

Doe je best om een scrum-expert te worden met deze 'do's', maar kijk ook uit voor deze rode vlaggen:

Don't:

 • Ga niet voor te veel story's, overschat de snelheid niet en doe geen taken die niet in de sprint kunnen worden voltooid. Je wil jezelf of je team niet bij voorbaat al in de problemen brengen.
 • Vergeet de kwaliteit en de technische kant niet. Zorg ervoor dat je tijd hebt voor QA- en niet-functiegerelateerde taken, zoals het oplossen van bugs en het controleren van de technische status.
 • Laat het team niet in het duister tasten over wat de sprint inhoudt. Leg het vast en richt je niet zoveel op de snelheid dat je vergeet te kijken of iedereen wel dezelfde kant op gaat.
 • Neem ook niet te veel onbekende of risicovolle taken aan. Verdeel story's die groot zijn of in grote mate onzeker zijn, en wees niet bang om een gedeelte van dat werk in de volgende sprint te doen.
 • Als het team zich zorgen maakt, of het nu gaat om snelheid, werk met weinig zekerheid of werk waarvan ze denken dat het groter is dan wat ze hebben ingeschat, negeer ze dan niet. Pak het probleem aan en kalibreer indien nodig opnieuw.

Optimaliseer je sprints met automatisering

Als je eenmaal doorhebt hoe sprints werken, kun je je processen optimaliseren met behulp van automatisering. Hier zijn drie van de meest voorkomende automatiseringsregels die worden gebruikt voor sprints in Jira.

 1. Stuur wekelijks een Slack-bericht met alle issues die nog open staan in de sprint. Ga naar de regel.
 2. Als een sprint klaar is, wijs dan de openstaande issues toe aan de volgende sprint. Ga naar de regel.
 3. Wanneer een issue overgaat naar 'In behandeling' en de sprint leeg is, verplaats dan de issue naar de volgende actieve sprint. Ga naar de regel.

Bekijk deze en nog honderden andere automatiseringsregels in de sjabloonbibliotheek van Jira Automation.

Naar bibliotheek

Meer informatie over sprints

Sprints zijn zo bekend (en zo effectief!) dat ze vaak worden gezien als de eerste stap op het pad naar meer agility. Zoals we hebben gezien, heb je een aantal scrum- en agile concepten nodig die op elkaar voortbouwen om sprints goed uit te voeren. Gebruik de rest van onze artikelen over scrum voor nog meer informatie. Zo kom je steeds een stapje dichter bij de volmaakte scrum.

Je kunt gemakkelijk op de juiste manier aan de slag door je sprint te plannen (en toe te voegen wat je wel en niet moet doen) met ons scrum-sjabloon. Dit bevat alles wat je nodig hebt om werk in verschillende sprints te plannen, te volgen en te beheren. Ontdek ook hoe je sprints gebruikt in Jira.