Inzicht krijgen in workflowbeheer

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Bij workflowbeheer wordt een reeks taken georganiseerd en geautomatiseerd om de activiteiten te vereenvoudigen en de efficiëntie te maximaliseren. Het zorgt ervoor dat taken soepel verlopen tussen teamleden, waardoor knelpunten worden weggenomen en projecten op schema blijven.

Workflowbeheer is de strategische indeling van taken en processen binnen een bedrijf om de efficiëntie en productiviteit te optimaliseren. Van het onboarden van een nieuwe klant tot het lanceren van een marketingcampagne, een workflowbeheersysteem maakt deel uit van de strategische planning.

Door workflows te vereenvoudigen en de volgorde van dagelijkse taken te verfijnen, stelt workflowbeheer teams in staat om doelen effectief te bereiken, de toewijzing van resources te optimaliseren en de samenwerking voor projecten te verbeteren.

Effectieve processen en software voor workflowbeheer kunnen de projectplanning verbeteren en tegelijkertijd de productiviteit verhogen, de communicatie verbeteren en teams helpen om ambitieuze doelen te bereiken. In deze handleiding wordt er dieper ingegaan op workflowbeheer, waaronder de verschillende soorten workflows, de voordelen van workflowbeheer en hoe je workflowbeheer kunt integreren in bestaande processen.

Wat is workflowbeheer?

Het workflowbeheerproces omvat het vereenvoudigen van de dagelijkse activiteiten van een bedrijf. Het omvat het zorgvuldig ontwerpen, uitvoeren en optimaliseren van de volgorde van deze taken, zodat doelen efficiënter kunnen worden bereikt.

Door workflows in kaart te brengen, worden knelpunten, onnodige herhalingen en fouten geïdentificeerd. Door deze te beperken, kun je tijd en resources besparen en tegelijkertijd zorgen voor een vlottere en consistentere projectuitvoer.

Soorten workflows

Workflowsystemen zijn er in verschillende configuraties. Specifieke soorten bepalen hoe efficiënt en soepel taken verlopen.

Dit zijn enkele veelvoorkomende soorten workflows:

 • Sequentiële workflows: Bij deze methode worden taken in een strikte, vooraf bepaalde volgorde voltooid. Een stap moet eerst worden voltooid voordat de volgende kan beginnen. Dit is ideaal voor processen met expliciete afhankelijkheden.
 • Parallelle workflows: Hierbij worden meerdere taken tegelijkertijd uitgevoerd, waardoor de efficiëntie van onafhankelijke taken wordt verhoogd.
 • Gemengde workflows: Deze workflows zijn een combinatie van sequentiële en parallelle structuren. Sommige taken worden in een bepaalde volgorde uitgevoerd, terwijl andere tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Belangrijkste elementen van een workflow

Weten hoe een goed georganiseerde workflow is opgebouwd, is essentieel voor het ontwikkelen van efficiënte en succesvolle processen.

Taken zijn individuele stappen binnen een workflow. Door duidelijke en uitvoerbare taken te definiëren, begrijpt iedereen zijn of haar functie en de impact van zijn of haar bijdrage.

Taken zijn afhankelijk van toegewijde resources, zoals mensen met gespecialiseerde vaardigheden, tools of materialen. Resourceplanning identificeert vereisten en maakt een soepele uitvoering mogelijk.

Belanghebbenden zijn de individuen of groepen die investeren in het succes van de workflow. Door belanghebbenden op de hoogte te houden en op elkaar afgestemd te houden, wordt ervoor gezorgd dat iedereen op één lijn zit en dezelfde doelen nastreeft.

Niet elke stap in een workflow is eenvoudig. Soms bepalen beslissingen de volgende manier van handelen. Voorwaarden, vaak geformuleerd als 'als/dan'-uitspraken, fungeren als beslissingspunten binnen de workflow. Ze sturen de workflow op basis van vooraf bepaalde criteria.

In de kern bestaat een workflow uit drie delen:

 • Invoer verwijst naar basisinformatie die de workflow op gang brengt, zoals een verzoek van een klant, een idee voor een nieuw product of een e-mailbericht.
 • Transformatie vindt plaats wanneer taken, resources en omstandigheden worden gecombineerd om de input te verwerken en om te zetten in iets waardevols. Dit kan het opzetten van een marketingcampagne of de ontwikkeling van een softwarefunctie omvatten.
 • De uitvoer is het uiteindelijke product dat de workflow oplevert. Dit kan een afgewerkt product, een voltooide dienst of een beslissing zijn.

Voordelen van workflowbeheer

Het optimaliseren van de taakflow is een iteratief proces dat allerlei voordelen biedt, waaronder de volgende belangrijke voordelen:

 • Verhoogde productiviteit: door duidelijkheid te bieden en verwarring en tijdverspilling te voorkomen, stellen workflows teams in staat zich te concentreren op kerntaken. Hierdoor wordt de productiviteit aanzienlijk verhoogd.
 • Verbeterde projectsamenwerking: effectieve workflows doorbreken silo's en zorgen voor continuïteit. Zo kunnen teamleden taaktoewijzingen, deadlines en afhankelijkheden bekijken.
 • Geoptimaliseerd gebruik van resources: met workflows kunnen de benodigde resources worden bepaald en toegewezen. Dit voorkomt knelpunten bij de resources en zorgt ervoor dat iedereen naar volle capaciteit werkt.
 • Vereenvoudigde processen: het in kaart brengen van taakflows brengt inefficiënties en overbodigheden aan het licht. Hierdoor kunnen verbeterpunten worden bepaald en moeizame stappen worden vereenvoudigd.

Uitdagingen op het gebied van workflowbeheer overwinnen

Dit zijn enkele obstakels en strategieën die je moet kunnen beheren als het gaat om workflowbeheer:

 • Weerstand tegen verandering: Mensen kunnen gewoontedieren zijn. Geef duidelijk de voordelen van de workflow aan en leg de nadruk op efficiëntie en het verminderen van frustratie. Moedig feedback van gebruikers aan en betrek belanghebbenden bij het proces om de buy-in te bevorderen.
 • Onduidelijke processen: slecht gedefinieerde of ondoorzichtige workflows kunnen voor verwarring zorgen. Documenteer de workflows en geef een overzicht van de taken, resources en verwachtingen voor elke stap.
 • Communicatiebarrières: informatiesilo's en een gebrek aan duidelijke communicatie kunnen een workflow doen ontsporen. Creëer een cultuur van open uitwisselingen door teamleden aan te moedigen om updates te delen en vragen te stellen.
 • Technologische beperkingen: de verkeerde tools kunnen een workflow belemmeren. Selecteer zorgvuldig tools die functies bieden om processen te vereenvoudigen, niet om ze ingewikkelder te maken.

Beste praktijken voor succesvol workflowbeheer

Voor workflowbeheer is voortdurende optimalisatie nodig. Dit zijn enkele belangrijke beste praktijken:

 • Maak gebruik van documentatie: geef een overzicht van elke stap, welke resources nodig zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Gebruik stroomdiagrammen of visuele hulpmiddelen om voor meer begrip en minder verwarring te zorgen.
 • Communicatie is cruciaal: bevorder een cultuur van open communicatie. Moedig teamleden aan om updates te delen, vragen te stellen en effectief samen te werken. Gebruik tools voor samenwerking die een centrale plek bieden voor informatie over de workflow, voortgangsupdates en discussies.
 • Moedig teams aan: geef teamleden de verantwoordelijkheid voor hun taken binnen de workflow. Zorg voor de resources en training die ze nodig hebben om hun functies goed uit te voeren. Bevorder het geven van feedback en suggesties om de workflow te verbeteren.
 • Maak gebruik van continue verbetering: plan regelmatige evaluaties om de effectiviteit van de workflow te beoordelen. Sta open voor aanpassingen als de behoeften veranderen. Identificeer knelpunten, overbodigheden en verbeterpunten.
 • Maak gebruik van technologieën: Ontdek software voor workflowbeheer die repetitieve taken automatiseert, samenwerking vergemakkelijkt en waardevolle gegevensinzichten biedt.

Gebruik tools voor workflowbeheer

Door tools voor workflowbeheer te gebruiken, kan je team taken uitvoeren, deadlines halen en moeiteloos samenwerken.

Tools voor workflowbeheer bieden een gecentraliseerd platform voor het workflow-ecosysteem. Ze bieden visuele borden, automatisering, realtime zichtbaarheid en probleemloze samenwerking, wat helpt om de activiteiten te vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen.

Jira is een uitgebreide oplossing voor workflowbeheer die kan worden aanpast aan unieke bedrijfsbehoeften. Of een softwareontwikkelteam nu complexe projecten aanpakt of een marketingteam meerdere campagnes uitvoert, Jira biedt de flexibiliteit en functionaliteit die je teams nodig hebben om succes te boeken.

Jira-workflows bieden een duidelijke roadmap voor het ontwikkelingsproces. Teams krijgen een algemeen overzicht van het werk, waardoor ze inzicht krijgen in hoe individuele taken bijdragen aan het grotere geheel. De functies van Jira voor Agile-workflows maken probleemloze veranderingen en aanpassingen mogelijk, zodat teams desondanks op schema kunnen blijven.

De toekomst van workflowbeheer

Workflowbeheer is niet immuun voor technologische vooruitgang. Hier zijn enkele opkomende trends en technologieën die de toekomst van workflowbeheer gaan bepalen:

De opkomst van AI: kunstmatige intelligentie (AI) zorgt voor een revolutie in workflows. Van het automatisch invullen van formulieren en het doorsturen van goedkeuringen tot het analyseren van gegevenspatronen en het voorstellen van optimalisatiestrategieën: AI wordt een onzichtbaar duwtje in de rug om workflows zo efficiënt mogelijk maken.

Samenwerking: het is onmiskenbaar dat de toekomst van werk bestaat uit samenwerken. Er zal gebruik gemaakt worden van tools ter ondersteuning van naadloos geïntegreerde communicatie, het delen van documenten en mogelijkheden met betrekking tot projectbeheer.

Personalisatie: workflowoplossingen moeten aangepast worden aan meer diverse werkplekken. Stel je AI-gestuurde dashboards voor die gepersonaliseerde overzichten bieden van taken en prioriteiten of intelligente aanbevelingen voor het optimaliseren van individuele workflows. Dit niveau van aanpassing geeft elk teamlid meer mogelijkheden om diens volledige mogelijkheden te benutten.

De toekomst van workflowbeheer gaat over het benutten van technologie om het menselijk vermogen te versterken. Hierdoor kunnen teams zich concentreren op de creatieve en strategische aspecten van het werk.

Optimaliseer workflowbeheer met Jira

Door effectieve strategieën en best practices te implementeren, kunnen workflows veranderen van een bron van frustratie naar een bron van efficiëntie en productiviteit.

Het kan een uitdaging zijn om projecten af te ronden en tegelijkertijd bezig te zijn met meerdere werkstromen, belanghebbenden en deadlines. Jira helpt teams bij het plannen van projecten, het definiëren van werk en het volgen van de voortgang in realtime. Jira biedt ongeëvenaarde flexibiliteit om workflows aan te passen, het volgen van taken te stroomlijnen en informatieve rapporten te genereren om processen te optimaliseren.

Hier is een overzicht van wat je kunt doen met Jira-workflows:

 • Visualiseer de workflow met interactieve borden die knelpunten identificeren en de voortgang bijhouden.
 • Plan en beheer tijdlijnen met interactieve functies die de afhankelijkheden van projecten in kaart brengen en teams en belanghebbenden op elkaar afstemmen.
 • Volg de voortgang met dashboards die een gecentraliseerd overzicht bieden van alle projecten, toewijzingen en prestaties, zodat alles op schema blijft.
 • Maak gebruik van uitvoerbare inzichten met vooraf geconfigureerde rapporten die trends identificeren, toekomstige prestaties voorspellen en de besluitvorming onderbouwen.

Download Jira gratis en ervaar de kracht van gestroomlijnd projectbeheer.

Workflowbeheer: veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen workflowbeheer en projectbeheer?

Workflowbeheer en projectbeheer zijn twee krachtige tools die samenwerken om de activiteiten van een bedrijf te stroomlijnen. Ze hebben echter verschillende doelen:

 • Workflowbeheer draait om de volgorde en uitvoering van taken binnen een proces. Het is een gedetailleerd recept met een overzicht van de stappen die nodig zijn om een terugkerende activiteit te voltooien. Met workflowbeheertools kunnen deze taken gevisualiseerd, repetitieve handelingen geautomatiseerd en taken gegarandeerd voltooid worden.
 • Bij projectbeheer draait het meer om het bredere perspectief. De focus ligt bij de planning, uitvoering en monitoring van gehele projecten, waarbij vaak meerdere workflows betrokken zijn. Projectmanagers houden toezicht op het grotere geheel en gebruiken tools om bronnen te beheren, de voortgang bij te houden en mogelijke obstakels binnen de levenscyclus van het project te identificeren.

Workflowbeheer regelt de manier waarop specifieke taken binnen een proces afgerond moeten worden. Projectbeheer richt zich juist op wat er gedaan moet worden in het project en wanneer dit moet worden uitgevoerd.

Wat zijn de voordelen van het automatiseren van workflows?

Dit zijn enkele belangrijke voordelen van geautomatiseerde workflows:

 • Verhoogde efficiëntie: dankzij automatisering is er meer tijd om te concentreren op strategische initiatieven op een hoger niveau. Jira maakt automatisering mogelijk voor repetitieve taken, zoals het verzenden van meldingen, het toewijzen van taken op basis van triggers en het bijwerken van projectstatussen.
 • Minder fouten: automatisering elimineert handmatige fouten en zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid. Jira biedt validatieregels om te zorgen voor gegevensnauwkeurigheid en voorwaardelijke branches om taken automatisch te routeren op basis van specifieke criteria.
 • Snellere doorlooptijden: geautomatiseerde workflows zorgen ervoor dat taken naadloos verlopen. Dit leidt tot snellere doorlooptijden en verbeterde tevredenheid. Met Jira kunnen geautomatiseerde workflows acties activeren, zoals het volgende teamlid op de hoogte stellen wanneer een taak is voltooid.
 • Verbeterde naleving: geautomatiseerde workflows zorgen ervoor dat vooraf gedefinieerde processen worden nageleefd. Jira maakt gedefinieerde workflows mogelijk met specifieke stappen en goedkeuringen, waardoor gegarandeerd wordt dat aangewezen personen de taken in de juiste volgorde uitvoeren.

Wat is een voorbeeld van workflowbeheer?

Een marketingbureau wil bloginhoud ontwikkelen voor een klant. Ze kunnen het aanmaken van inhoud effectief beheren via een workflow, die er als volgt uit zou kunnen zien:

 1. Ideevorming: het marketingteam brainstormt over ideeën voor de inhoud die aansluiten bij de doelgroep en doelen van de klant.
 2. Opstellen: een aangewezen schrijver maakt een concept aan voor een blogpost over een specifiek onderwerp.
 3. Bewerken: een editor beoordeelt het concept en geeft feedback.
 4. Goedkeuring van de klant: de organisatie stuurt de blogpost naar de klant voor goedkeuring.
 5. Publiceren: na goedkeuring verschijnt de inhoud op de website van de klant.

Het belangrijkste is dat workflowbeheer bedrijven helpt bij het definiëren, automatiseren en optimaliseren van takenreeksen binnen processen. Dit leidt tot meer efficiëntie, betere kwaliteit en tevreden personeel.