Agile sprintreviews

Drie stappen voor betere sprintreviews met je agile team.

Dan Radigan Door Dan Radigan
Onderwerpen zoeken

Wat is een sprintreview?

Een vergadering voor een sprintreview is een belangrijke ceremonie in de ontwikkeling van Agile, met name binnen het Scrum-kader. Deze vergadering betekent het einde van een sprint, wat een periode van meestal twee tot vier weken is in een tijdsbestek. Hierin levert het ontwikkelingsteam een productfunctionaliteit die mogelijk kan worden geleverd.

In een sprintreview komen het ontwikkelingsteam en de belanghebbenden samen om het voltooide werk tijdens de sprint te beoordelen en aan te tonen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de ontwikkelde functies te laten zien, feedback te verzamelen en te zorgen voor afstemming op de productvisie en -vereisten.

Wat is het belangrijkste doel van een sprintreview?

Het belangrijkste doel van een sprintreview is om feedback te verzamelen en te zorgen voor transparantie in de volgende stappen van het ontwikkelingsproces. Een sprintreview heeft verschillende belangrijke doelstellingen:

Demonstratie van voltooid werk: het ontwikkelingsteam demonstreert de functies die tijdens de sprint zijn voltooid aan belangrijke belanghebbenden, waaronder de producteigenaar, klanten en andere relevante partijen.

Verzameling van feedback: belanghebbenden geven feedback over de gedemonstreerde functies, zodat het team het werk in volgende sprints effectief kan aanpassen en prioriteren.

Afstemming op de productvisie: met de sprintreview wordt ervoor gezorgd dat het voltooide werk in overeenstemming is met de algemene productvisie en -doelstellingen. Dit helpt om te bevestigen dat de ontwikkelingsinspanningen en de sprintdoelen in de goede richting gaan.

Prestaties vieren: de mogelijkheid ontstaat om de prestaties van ontwikkelingsteams te vieren en hun harde werk en toewijding te erkennen.

Verbeteringen identificeren: door middel van discussies en observaties tijdens de sprintreview, kunnen verbeterpunten in het ontwikkelingsproces worden geïdentificeerd en behandeld in toekomstige iteraties.

Kortom, de sprintreview bevordert samenwerking, transparantie en continue verbetering binnen het Agile-ontwikkelingskader. De sprintreview bevordert een cultuur van open communicatie, samenwerkingssessies en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van het product.

Sprintreview versus retrospectief

Sprintreviews zijn niet hetzelfde als retrospectieven, maar wat is dan een sprintreview? Ontdek hoe met sprintreviews wordt aangetoond hoe hard het hele team heeft gewerkt: ontwerpers, ontwikkelaars en de producteigenaar. Bij Atlassian houden we onze sprintreviews graag informeel.

Teamleden verzamelen zich rond een bureau voor informele demonstraties en beschrijven het werk dat ze voor die iteratie hebben gedaan. Het is een moment om vragen te stellen, nieuwe functies uit te proberen en feedback te geven. Succes delen is een belangrijk onderdeel van het opbouwen van een agile team.

Laten we bespreken waarom de 'definitie van gereed' belangrijk is voor deze agile ceremonie.

Stap 1: Definieer 'gereed'

Als regelmatige gebruiker van Jira vind ik niets zo bevredigend als het doorzetten van een taak van 'codebeoordeling' naar 'gereed'. Die overgang staat voor het voltooide werk dat we als team wilden bereiken. Gedaan en gereed!

Een agile kaart updaten in Jira

Het bereiken van de eindstreep en het voltooien van werkzaamheden vereist een goede planning, een duidelijke 'definitie van gereed' en gerichte uitvoering. Dit gebeurt meestal tijdens de sprintplanning, maar teams moeten iets meer doen ze eigenlijk hadden gepland om een succesvolle sprintreview en sprint te hebben. Ze moeten een duidelijke cultuur ontwikkelen waarin ze werk leveren en duidelijk zijn over wat het betekent om 'gereed' te zijn.

Een cultuur van levering

Effectieve teams zorgen voor duidelijke processen en een duidelijke ontwikkelcultuur voor elk project en elk werkitem. Gebruik deze vragen om je proces te beoordelen en ervoor te zorgen dat het optimaal werkt:

 • Zijn de story's goed gedefinieerd door de producteigenaar, de ontwerper en het engineeringteam voordat ze worden geïmplementeerd?
 • Begrijpt iedereen de technische waarden en cultuur van het team?

 • Zijn er duidelijke definities en vereisten voor codebeoordeling, geautomatiseerd testen en continue integratie om duurzame agile-ontwikkeling te bevorderen?

 • Zijn er, nadat het team een story heeft voltooid, veel bugs opgedoken? Met andere woorden, betekent 'klaar' echt 'klaar?'

De cultuur van het team rond kwaliteit en voltooiing moet boven alle userstory's, technische werkitems en bugs uitstijgen. Deze cultuur weerspiegelt hoe het team software benadert en levert.

Definieer 'klaar' voor elk werkitem

Een duidelijke definitie van 'klaar' helpt teams zich te concentreren op het einddoel voor elk werkitem. Wanneer de producteigenaar werk toevoegt aan de backlog van het team, is het definiëren van de acceptatiecriteria een belangrijk onderdeel van zijn of haar proces. Wat betekent het als een userstory compleet is?

Bij Atlassian houdt het Jira-team acceptatiecriteria en testnotities bij, in lijn met de rest van de userstory binnen Jira. Op die manier heeft het hele team een duidelijk beeld van succes op elk issue. Wat zijn acceptatiecriteria en testopmerkingen?

 • Acceptatiecriteria: statistieken die de producteigenaar gebruikt om te bevestigen dat een story naar zijn of haar tevredenheid is geïmplementeerd.
 • Tekstopmerkingen: korte, specifieke richtlijnen van het Quality Assistance-team waarmee de ontwikkelaar betere functiecode en geautomatiseerde tests kan schrijven.

Met goed gedefinieerde issues tijdens de implementatie kan iedereen succesvol zijn. Met Jira is het eenvoudig om velden inline toe te voegen. Klik als beheerder op de knop Beheerder voor de issue.

Stap 2: Vier het team

Bij Atlassian is een van onze kernwaarden 'samenwerken als team'. Sprintreviews zijn een goed moment om het team en ieders prestaties tijdens een iteratie te vieren. We houden ze meestal op vrijdagmiddag, wanneer iedereen op kantoor voor het weekend tot rust komt.

Sprintreviews zijn niet hetzelfde als retrospectives. Zorg er daarom voor dat je de sprintreview organiseert na een iteratie, maar vóór je retrospective. Externe deelnemers zijn altijd welkom om deel te nemen, maar de vergadering bestaat meestal uit de producteigenaar, het volledige ontwikkelteam en de scrummaster. Als beste praktijk raden we aan om in de vergadering 30 minuten tot één uur te besteden aan elke iteratie.

We houden van sprintreviews omdat ze de gezondheid en het moreel van het team beschermen. Sprintreviews hebben alles te maken met teambuilding. De review is niet vijandig en het is geen examen: het is een samenwerkingsevenement binnen het team waarin mensen hun werk demonstreren, vragen stellen en feedback krijgen.

"Stimuleer teameigendom tijdens de sprintreview door verschillende teamleden de functionaliteit te laten demonstreren," stelt Mark Cruth, Modern Work Coach bij Atlassian, voor. "Als je Feature Leads gebruikt, is dit een geweldige manier voor hen om te laten zien dat ze hard werken om de inspanningen te leiden."

Als een sprinteview geen positieve activiteit in het hele team wordt, kan dit op het volgende wijzen:

 • Het team neemt te veel werk op zich en voltooit het niet tijdens een iteratie

  "Sprintreviews zijn een geweldig middel om teams aan te moedigen hun werk op te delen in kleinere, zinvolle onderdelen", voegt Cruth eraan toe. "Vermijd het beoordelen van onvoltooid werk. Zoals het Agile-manifest het stelt: het doel is werkende software!"
 • Het team worstelt met bestaande technische schulden

 • Functies worden niet duurzaam ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe bugs in de codebase worden geïntroduceerd

 • De ontwikkelpraktijken van het team zijn niet optimaal afgestemd

 • De producteigenaar verandert prioriteiten binnen een iteratie en het ontwikkelteam wordt buitenspel gezet door scope-creep

Opmerking: elk team heeft soms een moeilijke iteratie. Neem in de retrospective van het team de tijd om te begrijpen waarom een iteratie verandert en maak een plan om toekomstige issues aan te pakken.

Stap 3: Bereik alle regio's

Bedrijven met verspreide teams hebben speciale uitdagingen met betrekking tot het schalen van agile-ceremonies in verschillende regio's. Sprintreviews zijn geen uitzondering.

Het Jira-team heeft bijvoorbeeld leden over de hele wereld, van Sydney tot Gdańsk tot San Francisco. Hoewel we verspreid zijn, zijn sprintreviews een belangrijk onderdeel van onze teamcultuur. Teamleden maken informele video's en delen deze op een Confluence-pagina zodat het hele team ze kan zien.

"Gebruik tools zoals Loom om je review vast te leggen en feedback te verzamelen van anderen over de hele wereld," legt Cruth uit. "We werken in een asynchrone wereld, dus benader sprintreviews vanuit de lens van asynchrone samenwerking."

Deze informele video's houden iedereen op de hoogte van de voortgang van ontwikkelingsprojecten, ondanks tijdsverschillen. Het direct tonen van een functiedemo door de ontwikkelaar helpt het team op twee manieren:

 • Productbegrip: het hele team krijgt de intentie, grondgedachte en implementatie van de functie te horen. Dit verbreedt ieders begrip van het product.

 • Teambuilding: video's creëren meer persoonlijke banden binnen het team. Ieder van ons krijgt te zien wie er achter elk aspect van een product zit. De bruggen die door deze praktijk worden geslagen, maken ons ondanks geografisch ver verwijderde gebieden een hechtere, meer samenhangende groep.

Voordelen van een sprintreview

Een belangrijk voordeel van het integreren van sprintreviews in het Agile-ontwikkelingsproces is het verbeterde aanpassingsvermogen en de flexibiliteit voor producten. Door regelmatig het voltooide werk te beoordelen, krijgen teams waardevolle inzichten in de veranderende behoeften en voorkeuren van belanghebbenden.

Iteratieve feedbackloop

Sprintreviews zorgen voor een iteratieve feedbackloop tussen het ontwikkelteam en de belanghebbenden. Dit iteratieve karakter maakt snelle aanpassingen en verfijningen van het product mogelijk op basis van realtime feedback, zodat het product afgestemd blijft met veranderende markteisen en gebruikersvereisten.

Vroegtijdige opsporing van issues

Door werk in uitvoering te laten zien tijdens sprintevaluaties, kunnen teams potentiële problemen of misverstanden in een vroeg stadium van de ontwikkelingscyclus identificeren. Deze vroege detectie maakt een snelle oplossing van issues mogelijk, zodat ze later niet kunnen escaleren tot grotere problemen.

Mogelijkheid voor iteratieve verfijning

Sprintreviews bieden een platform voor iteratieve productverfijning. Door feedback van belanghebbenden te verzamelen, kunnen teams prioriteiten stellen voor functies, veranderingen aanbrengen en indien nodig de richting van het product bijsturen. Hierdoor worden de relevantie en het concurrentievermogen van het product op de markt gewaarborgd.

Aanpassing aan veranderende prioriteiten

In de dynamische bedrijfsomgeving van vandaag kunnen prioriteiten en marktomstandigheden snel veranderen. Met behulp van sprintreviews kunnen teams zich aanpassen aan deze veranderingen door werk opnieuw te prioriteren en projectdoelen aan te passen op basis van nieuwe kansen of uitdagingen.

Positie van belanghebbenden

Sprintreviews geven belanghebbenden meer mogelijkheden door hen een stem te geven in het ontwikkelingsproces. Door actief deel te nemen aan beoordelingen en feedback te geven, voelen belanghebbenden zich betrokken en investeren ze in het succes van het product, wat leidt tot meer interactie en samenwerking.

Over het algemeen stellen de verbeterde aanpasbaarheid en flexibiliteit van sprintreviews teams in staat om snel te reageren op veranderende marktdynamiek, klantvoorkeuren en zakelijke behoeften. Door deze flexibiliteit te omarmen, kunnen bedrijven concurrentievoordeel behouden en producten leveren die aansluiten bij de veranderende verwachtingen van belanghebbenden.

Nog een laatste advies

Voor teams waarvoor sprintreviews nieuw zijn, is er een sterke verleiding om sprintreviews te laten samenvallen met retrospectives. Een sprintreview is een ceremonie die echter losstaat van een sprint-retrospective.

Neem de tijd om te genieten van de vruchten van je arbeid. Vier prestaties uitgebreid. Effectieve sprintreviews versterken het moreel en de motivatie van het team. Dit idee van viering is zo belangrijk voor het Jira-team dat we 'Ga je gang en vier' hebben opgenomen in onze visie.

Ga gratis aan de slag met het scrum-sjabloon van Jira