Handleiding voor product-roadmaps: Wat zijn het en hoe maak ik er een aan?

Een roadmap is een 'shared source of truth' waarin de visie, richting en voortgang van een product of team worden samengevat. 

Bree Davies Door Bree Davies
Onderwerpen zoeken

Summary: A product roadmap is a plan of action for how a product or solution will evolve over time. Product owners use roadmaps to outline future product functionality and when new features will be released. When used in agile development, a product planning roadmap provides crucial context for the team's everyday work and should be responsive to shifts in the competitive landscape.

Een productroadmap is essentieel om te communiceren hoe kortetermijninspanningen overeenkomen met zakelijke doelstellingen op lange termijn. Begrip van de rol van een roadmap - en hoe je een geweldige maakt - is essentieel om binnen je team alle neuzen dezelfde kant op te houden.

Wat is een productroadmap?

Een roadmap is een 'shared source of truth' waarin de visie, richting, prioriteiten en voortgang van een product of team worden samengevat. Het is een actieplan dat de organisatie op één lijn brengt met doelen op korte en lange termijn voor het product of project, en hoe ze zullen worden bereikt.

Productroadmap in Jira met de categorieën Nu, Volgende en Later voor ideeën.

Het is gebruikelijk dat je op een roadmap kunt zien wat je aan het bouwen bent, maar het is net zo belangrijk om te weten waarom. Items op de roadmap moeten duidelijk gekoppeld zijn aan je productstrategie en doelen, en je roadmap moet reageren op veranderingen in feedback van klanten en het concurrentielandschap.

Producteigenaren gebruiken roadmaps om samen te werken met hun teams en overeenstemming te bereiken over hoe een product in de loop van de tijd zal groeien en verschuiven. Agile teams verwijzen terug naar de productroadmap, zodat iedereen het eens is over welke productideeën prioriteit krijgen en wanneer, en zodat context gecreëerd kan worden voor de dagelijkse werkzaamheden en koers voor de toekomst.

Welke teams gebruiken product-roadmaps?

Roadmaps come in several different forms and serve a variety of audiences. Let's look at some product roadmap examples:

Interne roadmap voor het ontwikkelingsteam: deze roadmaps kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, afhankelijk van hoe je team graag werkt. Enkele veelgebruikte versies bevatten details over de klantwaarde met de hoogste prioriteit die moet worden geleverd, streefdatum voor releases en mijlpalen. Als algemene regel geldt dat ontwikkelingsteams een productroadmap moeten gebruiken om inzicht te krijgen in de productstrategie, hoe deze verband houdt met de doelen en waarom bepaalde initiatieven prioriteit hebben gekregen. Voor het daadwerkelijke ontwikkelingswerk moeten ontwikkelingsteams een afzonderlijk leveringsplan opstellen dat terugverwijst naar de productroadmap. Omdat veel ontwikkelingsteams agile methodologieën gebruiken, worden deze plannen vaak georganiseerd in sprints en tonen ze specifieke werk- en probleemgebieden die op een tijdlijn zijn uitgezet.

Een productroadmap met gedetailleerde ontwikkelingstaken.

Interne roadmap voor leidinggevenden: deze roadmaps benadrukken hoe het werk van teams bedrijfsdoelen en statistieken op algemeen niveau ondersteunt. Ze worden vaak per maand of per kwartaal ingedeeld om vooruitgang in de loop van de tijd voor deze doelen te laten zien, en bevatten over het algemeen minder details over gedetailleerde ontwikkelingsstory's en taken.

Een eenvoudige productroadmap per kwartaal voor leidinggevenden.

Interne roadmap voor verkoop: deze roadmaps leggen de nadruk op nieuwe functies en voordelen voor klanten. Soms zijn ze zelfs gericht op belangrijke klanten die geïnteresseerd zijn in deze functies, waardoor ze fungeren als ondersteuningsmateriaal voor verkoopgesprekken. Belangrijke opmerking: probeer geen harde datums op te nemen in sales-roadmaps om te voorkomen dat interne teams te maken krijgen met mogelijk onrealistische datums.

Tijdlijnweergave van roadmap.

Externe roadmap: deze roadmaps moeten klanten enthousiast maken over wat er aan gaat komen. Zorg ervoor dat ze visueel aantrekkelijk en gemakkelijk leesbaar zijn. Ze moeten een algemeen beeld geven van nieuwe functies op algemeen niveau en prioritaire probleemgebieden bieden om klanten geïnteresseerd te krijgen over de toekomstige richting van het product.

Waarom zijn product-roadmaps belangrijk?

Het grootste voordeel van de productroadmap is dat de strategische visie geïllustreerd wordt voor alle belanghebbenden. De roadmap leidt tot bredere product- en bedrijfsdoelen met ontwikkelingsinspanningen, waardoor het werk wordt gekoppeld aan alle teams en die teams zijn afgestemd op gemeenschappelijke doelen om geweldige producten te creëren.

  • Voor organisatorisch leiderschap biedt de roadmap updates over de status van geplande functies en verbeteringen in een indeling die aansluit bij de bedrijfsdoelen en die gemakkelijk te begrijpen is.
  • Voor producteigenaren en managers brengen roadmaps teams samen die werken aan productverbeteringen met een hoge impact. Roadmaps stellen hen bovendien in staat om prioriteiten effectief te communiceren met aangrenzende teams en aan te geven waarom deze prioriteiten zo zijn gesteld.
  • Voor de ontwikkelaars zelf bieden roadmaps een beter begrip van het 'grote plaatje', waardoor teamleden zich kunnen concentreren op de belangrijkste taken, scope-creep kunnen vermijden en snelle, autonome beslissingen kunnen nemen.

Een product-roadmap aanmaken

Om een roadmap op te stellen, moeten producteigenaren ideeën beoordelen op basis van belangrijke criteria, zoals markttrajecten, inzichten en feedback van klanten, bedrijfsdoelen en inspanningsbeperkingen. Zodra deze factoren duidelijk zijn, kunnen de productteams samenwerken om prioriteit te geven aan de initiatieven op de roadmap.

De inhoud van een roadmap hangt af van het publiek; een roadmap voor het ontwikkelingsteam kan bijvoorbeeld maar één product omvatten, terwijl een roadmap voor leidinggevenden meerdere producten kan omvatten. Afhankelijk van de grootte en structuur van een organisatie, kan één roadmap meerdere teams omvatten die aan hetzelfde product werken. Een externe roadmap omvat vaak meerdere producten die zijn afgestemd op één punt van nadruk of behoefte van de klant.

Het belangrijkste leerpunt: maak een roadmap die je publiek gemakkelijk kan begrijpen. Het verstrekken van te veel of te weinig details over de roadmap kan het gemakkelijk maken om er slechts zijdelings naar te kijken, of erger nog, te intimiderend worden om te lezen. Een roadmap met precies de juiste hoeveelheid details en enige visuele aantrekkingskracht kan de belangrijke belanghebbenden die je nodig hebt motiveren.

Presentatie van de productroadmap

De roadmap van het product heeft input en inzet nodig van twee sleutelgroepen: management en het agile ontwikkelingsteam. Het presenteren van de roadmap is een geweldige kans om aan belangrijke belanghebbenden te laten zien dat je de strategische doelstellingen van het bedrijf en de behoeften van je klant begrijpt en een plan hebt om aan beide te voldoen.

Zorg ervoor dat je tijdens het project het werk van je afleverteam koppelt aan de productroadmap, zodat je team en belanghebbenden context en inzicht hebben in de voortgang. Een beproefde methode: breng de ideeën die je wilt bereiken in kaart op je productroadmap en verdeel die ideeën vervolgens onder in epics, vereisten en userstory's op je roadmap voor de levering. Vaak heeft elk initiatief een bijbehorende epic die moet worden opgesplitst in kleinere taken die moeten worden voltooid. Het opzetten van deze hiërarchie maakt het voor product- en ontwikkelingsteams gemakkelijker om samen beslissingen te nemen en te begrijpen hoe hun werk in het grotere geheel past.

De roadmap gebruiken en bijwerken

Een roadmap eindigt niet zodra je eenmaal het gewenste resultaat hebt bereikt. Naarmate het concurrentielandschap verandert, de voorkeuren van klanten verschuiven of geplande functies worden gewijzigd, is het belangrijk om alle lessen of inzichten mee te nemen in en terug te koppelen naar het ontdekkingsproces van je team en ervoor te zorgen dat de productroadmap een goede weerspiegeling blijft van de status van het huidige werk en de langetermijndoelen.

De roadmap moet zo vaak als nodig worden bijgewerkt (dit kan elke week of tweewekelijks zijn) zodat het een nauwkeurige bron van waarheid kan blijven. Zoals we allemaal ooit hebben meegemaakt, is een roadmap contraproductief als deze niet up-to-date is. Je weet dat je roadmap vaker moet worden bijgewerkt als belanghebbenden je gaan bellen voor updates in plaats van je roadmap te raadplegen. Dit soort verzoeken weerspiegelen een wantrouwen in je roadmap, en zorgen voor een hoop verspilde tijd..

However, on the flip side, you don’t want to spend more time updating the roadmap than is necessary to achieve alignment between stakeholders and within your team. Remember, the roadmap is a product planning tool to think through how to build great products that will make an impact on your customers and on your business. If you’re spending time updating your roadmap that you could (and should) be spending on execution, re-think the cadence and how you take in inputs, feedback, and data from across the business to prioritize your initiatives.

Best practices voor de beste roadmaps

Het opstellen en onderhouden van productroadmaps is niet alleen een doorlopend proces, maar ook een culturele werkwijze die je met je productteam moet omarmen. Een paar eenvoudige manieren om succes te boeken:

  • Voeg alleen details toe die echt nodig zijn voor je doelgroep
  • Zorg dat de roadmap evenredig veel aandacht besteedt aan kortetermijntactieken en hoe deze zich verhouden tot langetermijndoelen
  • Evalueer roadmaps regelmatig en werk ze bij wanneer de plannen veranderen
  • Zorg ervoor dat iedereen toegang heeft tot de roadmap (en regelmatig controleert)
  • Blijf in contact met belanghebbenden op alle niveaus om afstemming te garanderen

Klaar om je eigen roadmap te maken? Ga gratis aan de slag met Jira Product Discovery.