Ontdek de 9 beste tools voor taakbeheer

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Overbelaste inboxen, verspreide takenlijsten en gemiste deadlines kunnen zelfs de meest goedbedoelde teams snel laten ontsporen. Het antwoord op dit probleem? Tools voor taakbeheer.

Denk aan tools voor taakbeheer als digitale assistenten die helpen bij het prioriteren van taken, de samenwerking ondersteunen en de voortgang van een project volgen. Deze tools helpen teams efficiënter te werken, wat de productiviteit verhoogt en teams in staat stelt hun einddoel sneller te bereiken, met minder misstappen en vertragingen.

In dit artikel worden oplossingen voor taakbeheer besproken, worden functies en functionaliteiten ontdekt en worden de beste opties weergegeven. Het biedt de benodigde kennis om een ideale oplossing te kiezen om workflows te stroomlijnen, de efficiëntie te verhogen en teams de mogelijkheid te geven om succesvol te zijn.

Wat zijn tools voor taakbeheer?

Teams gebruiken oplossingen voor taakbeheer om workflows te beheren zodat ze efficiëntie en productiviteit kunnen garanderen. Deze digitale assistenten richten zich op optimalisatie door opdrachten en projecten te organiseren, te rangschikken en te controleren.

Oplossingen voor taakbeheer bieden teams een centrale space om projecten en opdrachten vast te leggen, te classificeren en te prioriteren. Functies zoals het monitoren van de voortgang, herinneringen en deadlines houden teams verantwoordelijk en betrokken.

Jira is een allesomvattende, uitgebreide tool voor taakbeheer. Deze applicatie met veel functies voor taakbeheer stroomlijnt workflows en verbetert de productiviteit.

Voordelen van het gebruik van tools voor taakbeheer

Het kiezen van het juiste platform voor taakbeheer en de juiste implementatie ervan heeft talloze voordelen. Hoewel een verhoogde productiviteit het belangrijkste resultaat is, is dat niet het enige voordeel van het gebruik van tools voor taakbeheer.

Hier zijn nog enkele voordelen:

 • Organisatie: taakbeheersoftware is een centrale repository voor het organiseren en stellen van prioriteiten. Teams kunnen een lijst maken van alle taken en ze vervolgens prioriteren om ervoor te zorgen dat ze de taken in een logische volgorde uitvoeren, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele noodzakelijke afhankelijkheden.
 • Samenwerking: teamleden kunnen bestanden en opmerkingen uitwisselen, waardoor de samenwerking wordt verbeterd en teams de tools krijgen om de voortgang in realtime te volgen.
 • Procesbeheer: taakbeheersoftware ondersteunt het projectbeheer visueel en toont de voortgang, waardoor projectbeheerders knelpunten kunnen opsporen en workflows kunnen aanpassen.

De beste keuzes voor tools voor taakbeheer

Het kiezen van de juiste tools voor taakbeheer zal de algemene doelen van een bedrijf ondersteunen. Voordat je een tool selecteert, moet je enkele van de belangrijkste functies aandachtig doornemen en een tool kiezen die aansluit bij de behoeften van je team.

Jira: over het algemeen de beste voor taakbeheer

Miniatuur van Jira

Dankzij de uitgebreide mogelijkheden en het aanpassingsvermogen van Jira is dit de beste keuze voor gebruikers die efficiëntie en een nauwkeurigere resourceplanning willen bereiken.

 • Hub voor taakbeheer: Jira biedt één hub voor alle taken en projecten en biedt weergaven op hoog niveau en op taakniveau. De intuïtieve interface zorgt voor transparantie en maakt het eenvoudig om taken en afhankelijkheden vast te leggen, te organiseren en te prioriteren.
 • Taakverdeling: Jira verdeelt complexe projecten in taken die eenvoudiger te beheren zijn, die de complexiteit verminderen en projecten minder intimiderend maken. Jira maakt meer geconcentreerd werk mogelijk door teamleden te helpen met het concentreren op één taak tegelijk in een logische volgorde.
 • Realtime monitoring en resourceplanning: Jira biedt realtime inzicht in de voortgang van projecten en de toewijzing van resources, waardoor totale transparantie ontstaat. Projectbeheerders kunnen workflows zien, knelpunten opsporen en Kanbanborden gebruiken om de voortgang te volgen.
 • Samenwerking en informatie-uitwisseling: via één interface bevordert Jira teamwork door gegevensuitwisseling, feedback en monitoring van de projectstatus mogelijk te maken.

Jira Product Discovery: ideaal voor ideevorming en brainstormsessies

Conventionele benaderingen van brainstormsessies zijn niet altijd praktisch vanwege onsamenhangende en ongestructureerde benaderingen, waardoor belangrijke ideeën niet kunnen worden vastgelegd. De oplossing: Jira Product Discovery, een omgeving met veel functies die brainstormsessies en ideevorming verbetert.

Jira Product Discovery biedt:

 • Visuele samenwerking: teams kunnen concepten visueel verkennen door middel van mindmaps en het toewijzen van verhalen van gebruikers, wat een dynamisch en boeiend brainstormproces bevordert.
 • Gecentraliseerde vastlegging van ideeën: Jira Product Discovery biedt een centrale repository voor het vastleggen van ideeën tijdens brainstormsessies.
 • Vereenvoudigde prioritering: Jira Product Discovery biedt tools om veelbelovende concepten efficiënt te rangschikken en teams uit te nodigen om stemmen voor concepten en gewichtsclassificatie te gebruiken om te beslissen welke ideeën onderzoek en ontwikkeling verdienen.
 • Soepele integratie: Jira Product Discovery kan worden geïntegreerd met het Jira-ecosysteem om een naadloze workflow aan te maken, zodat teams ideeën kunnen omzetten in Jira-issues en deze binnen het platform kunnen uitvoeren.
 • Volledige afstemming en transparantie: het centrale platform van Jira Product Discovery bevordert begrip en transparantie, waardoor teamleden kunnen observeren, debatteren en kunnen deelnemen aan het proces voor ideevorming.

Confluence-whiteboards: het beste voor visuele samenwerking

Confluence-whiteboards bieden een virtueel canvas waarop teams kunnen brainstormen, plannen en ideeën kunnen delen. Confluence-whiteboards maken gebruik van creativiteit door middel van:

 • Brainstormen in vrije vorm: Confluence-whiteboards bieden een omgeving met vrije vorm, zodat teams ideeën kunnen vastleggen, concepten kunnen schetsen en gedachten visueel kunnen ordenen.
 • Visuele uitwisseling van ideeën: met whiteboards kunnen teams ideeën uitwisselen aan de hand van afbeeldingen, diagrammen en mindmaps, waardoor het begrip en duidelijke communicatie tussen verschillende werkstijlen worden bevorderd.
 • Realtime samenwerking: Whiteboards maken samenwerking in realtime en dynamische brainstormsessies mogelijk en ze zorgen voor afstemming.
 • Eenvoudige integratie en toegankelijkheid: Confluence-whiteboards zijn toegankelijk op elk apparaat. Teams kunnen whiteboards koppelen aan Confluence-pagina's, documenten en Jira-issues om een holistische projectweergave aan te maken.

Jira: het meest geschikt voor het toewijzen en volgen van taken

miniatuur van de backlog

Jira helpt gebruikers bij het beheren van projecten en zorgt voor een effectieve afronding van taken door:

 • Taaktoewijzing: Jira's sjabloon voor het volgen van taken stelt gebruikers in staat om taken nauwkeurig te definiëren en bevat aangepaste velden, bijlagen en omschrijvingen. Projectbeheerders kunnen taken aanwijzen om ervoor te zorgen dat elk teamlid zijn verantwoordelijkheden begrijpt.
 • Deadlinebeheer: Jira definieert duidelijke deadlines en maakt een zichtbaar schema aan om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd.
 • Voortgang volgen: teamleden kunnen werkuren registreren, taakstatussen bijwerken en opmerkingen plaatsen bij taken. Dit helpt projectbeheerders om de projectstatus te monitoren, vertragingen op te sporen en waar nodig oplossingen te vinden.
 • Kanbanborden: de Kanbanborden van Jira visualiseren de workflows van projecten. Gebruikers kunnen de voortgang van projecten bekijken door taken tussen fasen te slepen en neer te zetten, zoals 'Te doen', 'In uitvoering' en 'Voltooid'.
 • Rapportage en analyse: Jira biedt uitgebreide analyse- en rapportagefuncties waarmee projectbeheerders rapporten kunnen aanmaken om statistieken bij te houden, zoals de voltooiingspercentages van werk en tijdsbestek voor cyclussen.

Confluence: het beste voor documentatie en het delen van kennis

Confluence is een uitgebreide oplossing voor documentatie, het delen van kennis en teamsamenwerking die universele toegang biedt binnen een bedrijf.

Confluence geeft teams meer mogelijkheden door het volgende te bieden:

 • Een gecentraliseerde kennisrepository: van projectplannen en vergadernotities tot gebruikershandleidingen en artikelen uit de kennisdatabase, Confluence is een toegankelijke bron van waarheid voor het beheren en verstrekken van kritieke informatie binnen het team.
 • Gezamenlijke inhoud aanmaken: Confluence bevordert gezamenlijke communicatie en aanmaken van inhoud door middel van realtime bewerking, het plaatsen van opmerkingen en versiebeheer.
 • Verbeterde opmaak en organisatie van inhoud: Confluence biedt een editor voor opgemaakte tekst waarmee gebruikers eenvoudig inhoud kunnen opmaken, waaronder afbeeldingen, tabellen en multimedia-elementen.
 • Naadloze integratie met Jira: teams kunnen een verbonden ecosysteem aanmaken door Confluence-pagina's rechtstreeks te koppelen aan Jira-issues en -projecten.
 • Toegankelijkheid en zoekfunctionaliteit: Confluence biedt een gebruiksvriendelijke interface (toegankelijk vanaf elk apparaat) en een krachtige zoekfunctie zodat gebruikers informatie kunnen vinden op het platform.

Loom: ideaal voor asynchrone samenwerking

Loom overbrugt de communicatiekloof in een gedecentraliseerd personeelsbestand. Gebruikers kunnen korte videoboodschappen opnemen en delen, wat zorgt voor boeiende en genuanceerde communicatie.

Loom biedt:

 • Eenvoudige scherm- en webcamopname: gebruikers kunnen hun scherm en video opnemen vanaf hun webcam terwijl ze hun stem en visuele context delen.
 • Probleemloos delen van video's: na de opname uploadt Loom de video automatisch naar de site en genereert een link om deze te delen via e-mail of sms.
 • Asynchrone communicatie: teams kunnen de video op aanvraag bekijken, waardoor er geen gesynchroniseerde vergaderingen nodig zijn.
 • Verbeterde context en duidelijkheid: met Loom kunnen gebruikers gezichtsuitdrukkingen, gebaren en schermopnamen gebruiken om meer context en duidelijkheid te bieden.
 • Betere betrokkenheid en retentie: de videoberichten van Loom trekken de aandacht van kijkers en houden deze vast, verbeteren de opname van informatie en zorgen voor effectieve communicatie.

Jira Align: ideaal voor agile-planning op organisatieniveau

Jira Align biedt een uitgebreide reeks functies waarmee teams agile planning op organisatieniveau kunnen vereenvoudigen, zodat ze strategische doelstellingen kunnen omzetten in bruikbare initiatieven voor effectieve uitvoering in multifunctionele teams.

Jira Align pakt de complexiteit van agile-planning voor organisaties aan via:

Strategische afstemming: Jira Align stelt bedrijven in staat om strategische thema's en doelstellingen te definiëren, die naar diepere niveaus kunnen worden uitgerold. Dit garandeert dat er afstemming is en zorgt voor bevordering van inzicht in de manier waarop individuen bijdragen aan de visie.

Portfoliobeheer: Jira Align prioriteert portfolio's, wijst resources toe en beheert risico's om het management in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over de toewijzing van resources, obstakels en afstemming op strategische priority's.

Zichtbaarheid en tracking: de programmaborden van Jira Align bieden overzichten op hoog niveau van de status, voortgang en afhankelijkheden van het programma. Dankzij deze transparantie kunnen leiders hun prestaties volgen, knelpunten identificeren en resultaten garanderen.

Samenwerking tussen teams: Jira Align biedt een verenigd platform waarop informatie kan worden gedeeld, afhankelijkheden kunnen worden bijgehouden en inspanningen kunnen worden gesynchroniseerd.

Jira-integratie: Jira Align kan worden geïntegreerd met Jira, waardoor een probleemloze informatiestroom ontstaat tussen strategische plannen en dagelijkse uitvoering.

Jira Service Management: ideaal voor het beheren van IT-taken

Jira Service Management biedt een uitgebreide reeks functies die het IT-taakbeheer vereenvoudigen, de dienstverlening verbeteren en teams in staat stellen problemen effectief op te lossen.

Jira Service Management biedt IT-teams de volgende mogelijkheden:

 • Gecentraliseerd beheer van serviceaanvragen: Jira Service Management biedt een centrale hub voor gebruikers om serviceaanvragen in te dienen. Deze aanvragen worden gecategoriseerd, geprioriteerd en doorgestuurd naar het juiste teamlid. Dit zorgt voor een efficiënte oplossing en een betere gebruikerservaring.
 • Incidentmanagement: Jira Service Management biedt krachtige functies voor incidentmanagement. Deze zorgen voor een snelle en gecoördineerde reactie om kritieke problemen op te lossen en de downtime tot een minimum te beperken.
 • Verandermanagement: Jira Service Management biedt een gestructureerde aanpak voor veranderingsbeheer, wat ervoor zorgt dat veranderingen op een gecontroleerde manier worden geïmplementeerd.
 • Geautomatiseerde workflows: teams kunnen taken automatiseren, zoals het toewijzen van technici, het versturen van meldingen en het bijwerken van de status van aanvragen. Hierdoor kunnen IT-professionals zich concentreren op complexe problemen.
 • Verbeterde zichtbaarheid: IT-teams kunnen waardevolle inzichten verkrijgen in de prestaties van de servicedesk, trends identificeren, de effectiviteit van IT-diensten meten en deze gegevens gebruiken om de IT-dienstverlening te verbeteren.

Atlas: ideaal voor doeltracking

Atlas is speciaal ontwikkeld voor het bijhouden van doelen. Gebruikers kunnen er taken mee beheren en hun doelstellingen effectief definiëren, controleren en bereiken.

Atlas biedt:

 • Een doelgerichte aanpak: Atlas stelt gebruikers in staat om duidelijke doelen te stellen met omschrijvingen, streefdata en eigenaarschap.
 • Flexibele structuurintegratie: Atlas kan worden geïntegreerd met structuren. Gebruikers kunnen er hun voorkeursaanpak mee gebruiken, of het nu gaat om doelstellingen en belangrijkste resultaten, specifieke doelen of key performance indicators (KPI's).
 • Visualisatie van de voortgang: de visuele dashboards van Atlas bieden een realtime momentopname van de voortgang. Gebruikers kunnen zien hoe voltooide taken bijdragen aan doelstellingen. Dit zorgt voor een gevoel van voldoening, waardoor ze op schema kunnen blijven.
 • Transparantie en afstemming: met Atlas kunnen gebruikers doelen koppelen aan relevante teams en projecten. Dit maakt transparantie mogelijk die de afstemming van het team bevordert en het zorgt ervoor dat alle teamleden de gespecificeerde doelstellingen behalen.
 • Vereenvoudigde communicatie: Atlas kan probleemloos worden geïntegreerd met Jira en Confluence, wat voor een vereenvoudigde communicatie en samenwerking zorgt.

Gebruik Jira voor beter taakbeheer binnen verschillende projecten

miniatuur van roadmap

Jira is de enige oplossing die teams in staat stelt om taken duidelijk en efficiënt te beheren.

Jira heeft meer te bieden dan takenlijsten en stelt teams in staat om grote projecten te verdelen in beheersbare issues. Projectbeheerders kunnen gedetailleerde informatie over elk issue bijvoegen en deze toewijzen, bijhouden en koppelen aan afhankelijkheden. Deze aanpak zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar rol begrijpt en bijdraagt aan het grotere geheel.

De tijdlijnen en geavanceerde roadmaps van Jira verduidelijken de voortgang en afhankelijkheden, tonen de visie en hoe het werk in alle teams op elkaar is afgestemd om samenwerking te bevorderen en vooruitgang te garanderen.

Jira onderscheidt zich echter door zijn veelzijdigheid. Jira kan worden geïntegreerd met duizenden externe apps, waardoor teams informatie kunnen samenvatten en een holistisch beeld kunnen creëren van de toewijzing van taken en project-resources.

Wil je de kracht van Jira ervaren? Gebruik Jira Free om meer efficiëntie en succes te behalen.

Tools voor taakbeheer: veelgestelde vragen

Op welke functies moet je letten bij tools voor taakbeheer?

Houd bij het evalueren van tools om taken te beheren rekening met functies die de organisatie verbeteren, zoals taakverdeling en prioritering. Zoek naar samenwerkingsfuncties die de communicatie tussen teams en het delen van bestanden ondersteunen. Zoek daarnaast naar aangepaste workflowfuncties die kunnen worden geïntegreerd met bestaande tools om processen te vereenvoudigen. Tot slot zorgt een gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige acceptatie en worden de toetredingsdrempels voor teamleden weggenomen, ongeacht hun technische competenties.

Hoe kies je de juiste tool voor taakbeheer voor je team?

Als je de juiste tool voor taakbeheer kiest, moet je weten wat de behoeften van je team zijn. Begin met het beoordelen van de complexiteit van een project, de grootte van het team en de gewenste functionaliteit. Evalueer de opties door rekening te houden met schaalbaarheid om toekomstige groei mogelijk te maken en een gebruiksvriendelijke interface die probleemloos door teams kan worden opgenomen. Geef prioriteit aan functies zoals samenwerkings- en integratiemogelijkheden die zorgen voor een soepele workflow.

Hoe beheer je taken in Jira?

In Jira kunnen teamleden taken maken (ook wel issues genoemd) met gedetailleerde beschrijvingen en deze toewijzen. Onder de taakconfiguratie valt het instellen van deadlines. Teams kunnen daarnaast gebruikmaken van functies voor het bijhouden van de voortgang om de status van elke taak te controleren. Kanban-borden visualiseren de workflow, waarmee gebruikers taken in verschillende projectfasen kunnen slepen en neerzetten, zoals 'Te doen' en 'Gereed'. Functies voor opmerkingen en bijlagen bevorderen de samenwerking en houden iedereen in het team op de hoogte.