Een productanalyse leiden

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Een productanalyse zorgt voor een effectieve feedbackloop voor continue productverbetering. Dit is noodzakelijk voor elk productontwikkelingsproces, vooral voor teams die de Lean-methodologie volgen.

Een kader voor productanalyse laat zien wat wel en niet werkt voor een product. Het biedt ook verschillende perspectieven op welke aspecten baat kunnen hebben bij verbetering. Als het goed wordt gedaan, maakt een productanalyse het mogelijk om voor en na een productrelease progressieve veranderingen door te voeren.

Analyses helpen teams om snel te falen en vlug te itereren tijdens de productontwikkelingscyclus. Ze stellen het team in staat om een ander pad in te slaan als dat nodig is, voordat een situatie een groter probleem wordt.

In dit artikel wordt beschreven hoe je effectief een productanalyse kunt uitvoeren, welke vragen je kunt stellen tijdens een productanalyse, wat de veelvoorkomende fouten zijn en hoe je deze kunt vermijden, en meer.

Wat is een productanalyse en waarom is het belangrijk?

Een productanalyse is een methode voor productmanagement waarmee je een product vanuit verschillende invalshoeken beoordeelt, waaronder bruikbaarheid, ontwerp, functionaliteit, toegankelijkheid en winstgevendheid. De analyse gebruikt bruikbaarheidstests, heuristische analyses, klanttevredenheidsenquêtes, kwaliteitsborging en ontwerpevaluaties. De analyse kan extern zijn en gericht op klanten of intern en beperkt tot één team en belangrijke belanghebbenden.

Het verzamelen van constructieve feedback van ontwerpers, ontwikkelaars, productmanagers en belanghebbenden versterkt de samenwerking, omdat iedereen zich kan laten horen en naar de standpunten van anderen kan luisteren. Iedereen heeft de mogelijkheid om bij te dragen.

Deze feedbackloop brengt de focus van het team terug naar de waarde die een product levert aan klanten, waardoor teams succesvolle toekomstige productconcepten kunnen ontwikkelen die het bedrijf een concurrentievoordeel geven.

Een productanalyse leiden

Productmanagers leiden productanalyses. Maar het is ook voor ontwerpers en ontwikkelaars belangrijk om te weten hoe je een productanalyse uitvoert. Zo leid je effectief een productanalyse.

Verzamel een diverse groep mensen

Selecteer teamleden en belanghebbenden met verschillende rollen en expertise, maar vermijd mensen die geen belang hebben bij het project.

Kies degenen wiens inzichten het product zullen verbeteren. Een ontwikkelaar kan bijvoorbeeld de codeerbaarheid van ontwerpen beoordelen. Een UX-ontwerper kan de bruikbaarheid van het product evalueren. Je teams voor kwaliteitsborging en klantsucces kunnen bepalen of een product voldoet aan de behoeften van de gebruiker. Belanghebbenden begrijpen en kunnen helpen bij het verfijnen en verwoorden van doelen.

Wie je erbij moet betrekken hangt ook af van de huidige fase van het ontwikkelingsproces. Feedback van belanghebbenden is bijvoorbeeld essentieel aan het begin van een project om vroegtijdige steun te bemoedigen en te voorkomen dat feedback later in het project voor blokkades zorgt.

Definieer doelen

Stel specifieke doelen, zoals het identificeren van bruikbaarheidsproblemen, het verbeteren van de gebruikerservaring of het beoordelen van de haalbaarheid van een ontwerp. Leg deze doelen voor aan het team vóór de analyse. Voeg een agenda toe en eventuele wireframes, prototypen of werkzaamheden die het team zal evalueren.

Ken je concurrentie

Een diepgaand begrip van je concurrenten kan je helpen manieren te vinden om je product te laten opvallen. Bestudeer de voordelen van concurrenten en zoek naar hun zwakke punten. Bepaal waar je product een voordeel zal hebben ten opzichte van concurrerende producten. Je behaalt alleen een concurrentievoordeel als je weet wat anderen al doen.

Een sjabloon voor concurrentieanalyse kan hierbij helpen. Zie het als een onderzoek naar de tekortkomingen van je concurrenten, zodat je deze in je eigen voordeel kunt gebruiken. Dit onderzoek zal je ook helpen om effectieve productroadmaps op te stellen.

Evalueer de gegevens

Productanalyses zijn een mogelijkheid om gegevens te verzamelen uit verschillende bronnen, zoals feedback van gebruikers, analyses en marktonderzoek. Het is hierbij wel belangrijk om het verschil te begrijpen tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.

Kwalitatieve gegevens zijn subjectieve feedback van gebruikersinterviews, open vragen en observationele feedback van klanten en belanghebbenden. Kwantitatieve gegevens zijn gebaseerd op cijfers en zijn objectief. Ze zijn afkomstig uit productprestatieanalyses.

De eerste stap bij het verzamelen van gegevens is het formuleren van je hypothese, zodat je weet welke vragen je moet stellen. Dat bepaalt of je kwalitatieve gegevens, kwantitatieve gegevens of allebei nodig hebt. Kies vervolgens de methode die je gaat gebruiken, bijvoorbeeld gesprekken met gebruikers, enquêtes, enz. Tot slot, verzamel je gegevens en organiseer je deze in een tool voor roadmaps en prioritering, zoals Jira Product Discovery.

Door deze invoer te evalueren, zorg je ervoor dat beslissingen worden genomen op basis van gegevens.

Brainstorm over ideeën

Productanalyses bieden ook de mogelijkheid om creatieve ideeën en oplossingen voor problemen te ontwikkelen. Daarbij geven ze het team de kans om bij te dragen en samen te werken. Brainstormen werkt het beste in groepen die niet groter zijn dan vijf personen.

Een brainstormsjabloon kan dit proces bevorderen. Je kunt die ideeën vervolgens opslaan in Jira Product Discovery zodat je ze later kunt gebruiken.

Ontwikkel strategieën en implementeer ze

Je hebt niks aan ideeën als je ze niet goed uitvoert. Het is belangrijk om te bepalen welke ideeën haalbaar zijn en welke ideeën onrealistisch zijn. Hiervoor moet je beoordelen of je team over de vaardigheden en de technische bekwaamheid beschikt om een idee uit te voeren.

Als je eenmaal hebt vastgesteld dat een idee haalbaar is, is het belangrijk om een plan of roadmap aan te maken om ideeën te prioriteren. Deze sjabloon voor productroadmaps is handig bij het opstellen van een productroadmap. Dit kun je doen aan de hand van alle ideeën die je hebt verzameld in Jira Product Discovery.

Vragen die je kunt stellen tijdens een productanalyse

Als je een probleem wilt begrijpen, moet je veel vragen stellen. Hier zijn enkele belangrijke vragen die je kunt stellen tijdens een analyse:

  • Wat zijn de sterke en zwakke punten van het product? Deze vraag helpt bij het identificeren van productfouten, zodat het team deze problemen kan oplossen. Het vestigt ook de aandacht op de succesvolle aspecten van het product die belangrijke onderscheidende factoren kunnen worden.
  • Hoe verhoudt het product zich tot producten van concurrenten? Als je weet hoe het product zich verhoudt tot de producten van de concurrentie, kun je daar concurrentievoordeel uit halen.
  • Aan welke behoeften van de klant voldoet het product? Dit helpt het team om te bepalen of een product waardevol is voor de klant en om ongebruikte functies te ontdekken die mogelijk opnieuw geëvalueerd moeten worden.
  • Naar welke functies zijn klanten op zoek? Als je weet waar klanten naar op zoek zijn, kan het team oplossingen vinden op basis van hoe klanten het product gebruiken. Bij deze vraag wordt opnieuw gekeken naar de klantwaarde die het product genereert.
  • Welke veranderingen kan het team aanbrengen om de bruikbaarheid te verbeteren? Als je dit vraagt, kun je ontdekken welke aspecten van het product gebruikers moeilijk te gebruiken vinden.
  • Is er potentieel voor een nieuw productaanbod? Dit proces kan problemen aan het licht brengen die niet worden opgelost door het huidige product, wat kan leiden tot aanvullende productideeën en aanbiedingen.
  • Hoe kunnen we anticiperen op de behoeften van klanten en marktveranderingen? Deze vraag stelt teams in staat om toekomstgericht te zijn in plaats van reactief te zijn.
  • Welke strategieën kun je ontwikkelen om het product te optimaliseren? Als een team een Lean-methodologie gebruikt, stelt dit proces hen in staat om te zoeken naar gebieden voor continue verbetering.

Veelvoorkomende fouten bij de analyse van producten

Voor een succesvolle productanalyse is het essentieel om het proces te begrijpen en het juiste team uit te nodigen. Enkele veelvoorkomende valkuilen kunnen ervoor zorgen dat een productanalyse al snel misgaat. Zo ga je ermee om.

Tunnelvisie hebben

Tunnelvisie kan het gevolg zijn van een voorkeur voor bevestiging. Een manier om dit tegen te gaan is door ruimdenkend te blijven en je ego onder controle te houden. Het is belangrijk om gegevens te durven onderzoeken zonder dat je bang bent om vooropgezette ideeën over het product in twijfel te trekken of in diskrediet te brengen.

Vergeten prioriteit te geven aan de behoeften van de gebruiker

Soms concentreren productteams zich op hun ideeën en vergeten ze de behoeften van gebruikers. Ontwerpers hebben de neiging zich te concentreren op het maken van een prachtig ontwerp. Ontwikkelaars kunnen zich concentreren op het corrigeren van functies die niet langer van nut zijn voor de gebruiker. Gebruik een sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject om de gebruikersbehoeften duidelijk te maken voor het team en zo deze valkuil te vermijden.

Geen strategieën implementeren

Een andere valkuil is een gebrek aan strategisch denken als het op implementatie aankomt. Voer geen taken uit voordat je duidelijk hebt vastgesteld wat de gebruiker nodig heeft en bouw geen nutteloze functies. Volg een strategisch plan om het werk op schema te houden en tegelijkertijd waarde voor de klant te creëren.

Tools zoals Jira Software, Confluence en Jira Product Discovery kunnen helpen bij het opstellen en onderhouden van een productroadmap om productverbeteringen door te kunnen voeren. Met Jira Software houd je je team op één lijn wat betreft de projecttaken en levering. Confluence stelt je in staat om silo's tussen teams te doorbreken, wat een vlottere samenwerking en kennisbeheer mogelijk maakt. En met Jira Product Discovery kun je al je productideeën op één plek verzamelen om het maken van priority's en roadmaps te vereenvoudigen. Het beste van alles is dat al deze tools standaard met elkaar zijn geïntegreerd.

Wanneer teams misschien een productanalyse nodig hebben

Teams kunnen op meerdere momenten tijdens de levenscyclus van het product productanalyses uitvoeren. In de eerste stadia van de ontwikkeling kan het team vroege schetsen en wireframes analyseren. Dit is het perfecte moment om de belangrijkste belanghebbenden erbij te betrekken.

Een productanalyse is ook nuttig na het maken van een prototype. Dankzij de analyse kunnen gebreken in het ontwerp aan het licht komen en, afhankelijk van hoe uitgebreid het prototype is, gebreken in de code. Overweeg om prototypes met klanten te testen om erachter te komen of de voorgestelde oplossing hun pijnpunten oplost.

Productanalyses zijn ook nuttig voor en na de lancering van een product, zodat je deze opnieuw kunt testen om te ontdekken wat werkt en wat niet. Na de lancering van een product kan een productanalyse gebruiksgegevens bevatten om de prestaties mee te evalueren en andere mogelijkheden mee te identificeren.

Jira Product Discovery gebruiken voor betere productanalyses

Jira Product Discovery maakt productanalyses eenvoudig. Het stelt productteams in staat om hun ideeën te verzamelen en te organiseren. Teams kunnen kansen, functies en oplossingen op één plek bijhouden om eenvoudig te kunnen prioriteren welke de meeste impact heeft.

Productteams kunnen de structuur voor productanalyses van Jira Product Discovery gebruiken om feedback te verzamelen. Gebruik die waardevolle inzichten vervolgens om het prioriteringsproces te vereenvoudigen. Ze weten dan waar het team zich op moet concentreren om te kunnen verbeteren. Dit proces helpt het team ook bij het opstellen en onderhouden van een effectieve productroadmap.

Met Jira Product Discovery breng je structuur aan in je productbeheer. Beter nog, je bent in staat om met belanghebbenden te engageren en op één lijn met ze te blijven doordat je je ideeën probleemloos kunt koppelen aan epics in Jira Software. Teams hebben context en zichtbaarheid, van ontdekking tot levering.

Productanalyse: veelgestelde vragen

Hoe vaak moet je een productanalyse uitvoeren?

Teams moeten tijdens de productontwikkelingscyclus regelmatig productanalyses uitvoeren, meestal voor en na de lancering van een product of wanneer het team een prototype heeft ontwikkeld. Teams moeten ernaar streven om minstens één keer per kwartaal een productanalyse uit te voeren.

Welke voordelen bieden productanalyses aan productontwikkelingsteams?

Productanalyses stellen teams in staat om producten te analyseren en zo verbeterpunten te identificeren. Dit zorgt voor producten van hogere kwaliteit.

Het verzamelen van constructieve feedback van het team en belanghebbenden stimuleert de samenwerking. Iedereen heeft dan het gevoel dat ze bijdragen aan de grotere productdoelen en dat ze zelf invloed hebben op het resultaat.

Wat is een voorbeeld van een productanalyse?

Een uitstekend voorbeeld van een productanalyse is het prototype van de iPhone, ofwel M68. Het lijkt meer op een gigantisch moederbord met een iPod met touchscreen dan op de huidige iPhone-modellen, omdat de essentiële componenten nog niet hun uiteindelijke uitvoering hebben die gemakkelijk in een broekzak past. Met dit prototype kan het team een productanalyse uitvoeren om de bruikbaarheid en functionaliteit ervan te testen.