De 6 beste softwareopties voor projectplanning

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Het voltooien van projecten kan een uitdaging zijn als je moet omgaan met meerdere werkstromen, belanghebbenden en deadlines. Software voor projectplanning kan hierbij helpen. Het begrijpen van de mogelijkheden van deze software is echter cruciaal voor het optimaliseren van processen met betrekking tot projectbeheer.

De gevolgen van slecht projectbeheer kunnen ernstig zijn. Vertragingen en budgetoverschrijdingen kunnen de reputatie van een bedrijf schaden, de relaties met klanten onder druk zetten en nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsresultaten. Het moreel van het team lijdt eronder als projecten voortdurend achterlopen op schema of als er geen duidelijke richting is. Managers die er niet in slagen om projecten effectief te plannen en uit te voeren, lopen het risico het vertrouwen van hun teams en leidinggevenden te verliezen.

Software voor projectplanning biedt een oplossing. Met deze tools wordt er een gecentraliseerd platform aangemaakt om projecten efficiënt te plannen, te organiseren en te beheren. Ze helpen met het opsplitsen van grote projecten in beheerbare taken, het toewijzen van bronnen, het bijhouden van de voortgang en het identificeren van mogelijke obstakels voordat ze het project laten ontsporen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van software voor projectplanning kunnen managers hun processen optimaliseren, de samenwerking verbeteren en consistent succesvolle projecten op tijd en binnen het budget afleveren.

In dit artikel wordt het belang van effectieve planning onderzocht, inclusief de belangrijkste functies en voordelen van het gebruik van software voor projectplanning en de zeven beste keuzes voor je bedrijf.

Wat is software voor projectplanning?

Software voor projectplanning, ook bekend als software voor de planning van projectbeheer, is een hulpmiddel dat een duidelijke en actuele projectplanning aanmaakt. Deze omvat ook taken, toewijzingen, afhankelijkheden en mijlpalen. Het belangrijkste doel van software voor projectplanning is om te helpen bij het plannen, organiseren en beheren van projecten in een gecentraliseerd systeem.

Het belang van een effectieve projectplanning

Een effectieve projectplanning is essentieel omdat het de roadmap is voor een tijdige levering van projecten en een optimaal gebruik van bronnen.

Een goed opgestelde projectplanning splitst bijvoorbeeld het project op in beheersbare taken, wijst bronnen toe en stelt realistische tijdlijnen vast, zodat het team efficiënt kan werken aan het bereiken van de projectdoelen. Verder helpt een goede planning bij het identificeren van potentiële knelpunten en risico's in een vroeg stadium door taakafhankelijkheden, mijlpalen en kritieke paden duidelijk te definiëren. Hierdoor kunnen de knelpunten en risico's proactief worden beperkt en kan ervoor worden gezorgd dat projecten op schema blijven. Bovendien verbetert een effectieve planning de communicatie en coördinatie tussen teamleden en belanghebbenden, zodat iedereen duidelijk zijn rollen, verantwoordelijkheden en deadlines begrijpt.

Een zorgvuldig geplande en een goed uitgevoerde projectplanning levert hoogwaardige resultaten op binnen het toegewezen budget en tijdsbestek, waardoor de tevredenheid van belanghebbenden en het algemene succes van het project toeneemt.

Belangrijkste functies en voordelen

Met de software voor projectplanning met een gecentraliseerd platform zijn alle relevante bedrijfsmiddelen op één locatie te vinden. Hierdoor krijgen teams toegang tot projectgegevens, kunnen ze updates geven en in realtime samenwerken, ongeacht de locatie. Andere functies en voordelen zijn onder andere:

 • Kleinere, beheersbare taken: door grote projecten op te splitsen in beter beheersbare taken zijn ze gemakkelijker toe te wijzen.
 • Een tijdlijnweergave: net als bij een Gantt-diagram helpt een tijdlijnweergave om afhankelijkheden in kaart te brengen, werk effectief te plannen en te visualiseren hoe taken worden afgestemd op grotere projectdoelen of mijlpalen.
 • Bijgehouden voortgang: door knelpunten te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen, blijven projecten op schema en binnen het budget.

Jira laat de kracht zien van software voor projectplanning. De software heeft een reeks functies die speciaal zijn ontworpen om projectplanning en taakbeheer te stroomlijnen. Je kunt bijvoorbeeld:

 • Grote projecten in kleinere, beheerbare taken of 'issues' opsplitsen en ze toewijzen. Deze issues kunnen naar verschillende aanpasbare borden worden verplaatst, zodat de workflow en voortgang van het project visueel worden weergegeven.
 • Een tijdlijnweergave bekijken om afhankelijkheden in kaart te brengen, werk effectief te plannen en te visualiseren hoe taken aansluiten bij grotere projectdoelen of mijlpalen.
 • Met Confluence integreren zodat teams rechtstreeks vanuit Jira projectgerelateerde documentatie kunnen aanmaken en delen.
 • De voortgang bijhouden, knelpunten identificeren en weloverwogen beslissingen nemen om projecten op schema en binnen het budget te houden dankzij de robuuste rapportagemogelijkheden.
 • Kiezen uit tientallen vooraf geconfigureerde Jira-sjablonen om snel nieuwe projecten te starten op basis van je voltooide projecten.

Types van software voor projectplanning

Programma's voor projectplanning omvatten een reeks tools die inspelen op verschillende methodologieën voor projectbeheer en organisatorische behoeften. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Gantt-diagramsoftware geeft projecttaken, tijdlijnen en afhankelijkheden visueel weer voor een effectieve projectplanning en voor het bijhouden van projectplanningen.
 • Tools voor het beheer van bronnen optimaliseren de toewijzing van bronnen door rekening te houden met de beschikbaarheid, vaardigheden en werklast van teamleden.
 • Agile tools voor projectbeheer ondersteunen iteratieve ontwikkeling en continue levering.

6 beste softwareopties voor projectplanning

Er zijn verschillende softwareopties voor projectplanning beschikbaar, elk met unieke functies en usecases. Teamleiders moeten eerst bepalen in welk gedeelte van hun projectproces ze kunnen verbeteren. Hierna zou het duidelijker moeten worden welke software het beste past bij hun situatie. Dit zijn de beste keuzes voor projectplanningssoftware voor teams:

Jira: de beste optie voor algemene software voor projectplanning

Jira kanban-bord

Jira stroomlijnt taakbeheer, de samenwerking en het bijhouden van de voortgang, waardoor dit de beste algemene keuze is voor software voor projectplanning. Een aantal van de belangrijkste functies van Jira zijn:

 • Borden visualiseren de workflows van projecten voor efficiënte planning en taakbeheer.
 • Issues splitsen de projecten op in taken met gedetailleerde toewijzingen en updates.
 • Tijdlijnen zorgen voor duidelijke projectplanningen met afhankelijkheden en mijlpalen.
 • Met dashboards kunnen teams meerdere projecten en toewijzingen op één plek bekijken.
 • Rapporten bieden inzicht in de prestaties en gezondheid van projecten.
 • Sjablonen maken snel nieuwe projecten mogelijk met vooraf geconfigureerde opties, waaronder een sjabloon voor projectplanning.

Confluence-whiteboards: ideaal voor brainstormsessies voor projecten

Confluence-whiteboards maken sessies voor brainstormen en ideevorming mogelijk voor verspreide teams. Met Confluence-whiteboards kunnen teams:

 • in realtime samenwerken op een inzoombaar canvas door post-its, vormen, afbeeldingen en tekeningen uit de vrije hand toe te voegen.
 • met andere Atlassian-producten integreren voor een naadloze transitie van ideevorming naar uitvoering.

Jira Align: het beste voor strategische planning

Jira Align koppelt strategische doelstellingen met uitvoering aan meerdere teams en projecten. Met deze krachtige tool kunnen bedrijven:

 • portfoliobeheer ondersteunen met een uitgebreid overzicht van alle initiatieven om investeringen te prioriteren, bronnen toe te wijzen en de voortgang te monitoren ten opzichte van strategische doelen.
 • agile schaalmethoden zoals SAFe en LeSS ondersteunen binnen de onderneming.

Jira Product Discovery: de beste tool voor het prioriteren van projecten

Jira Product Discovery faciliteert het hele productontdekkingsproces, van ideevorming tot levering. Met Jira Product Discovery kunnen teams:

 • productideeën, feedback van gebruikers en marktinzichten vastleggen en ordenen in een gecentraliseerde repository.
 • initiatieven evalueren en rangschikken op basis van strategische afstemming, klantwaarde en haalbaarheid.
 • met andere Jira-producten integreren om gedetailleerde productvereisten, userstory's en roadmaps aan te maken waarin de scope van het project duidelijk wordt omschreven.

Jira Service Management: de beste tool voor incidentbeheer

Jira Service Management stroomlijnt de processen voor het oplossen van incidenten en het leveren van services. Met Jira Service Management kunnen teams:

 • incidenten en serviceaanvragen vastleggen, beoordelen en oplossen via verschillende kanalen, waaronder e-mail, zelfbedieningsportalen en chatintegraties.
 • gestandaardiseerde processen definiëren en handhaven voor een consistente en efficiënte afhandeling van incidenten en aanvragen.

Confluence-whiteboards: ideaal voor brainstormsessies

Confluence maakt het mogelijk om documenten aan te maken, te delen en kennis te beheren. Met Confluence kunnen teams:

 • samen projectdocumentatie, notulen en kennisdatabases schrijven, bewerken en bespreken.
 • Confluence-pagina's aanmaken en koppelen, rechtstreeks vanuit Jira-issues.

Jira: ideaal voor workflowautomatisering

Jira automatiseert workflows van projecten en stroomlijnt processen. Met Jira kunnen teams:

 • routinetaken automatiseren, zoals transities van issues, meldingen en goedkeuringen.
 • met externe tools en API's integreren om de functionaliteit uit te breiden en te integreren in een bestaande technologiestack.

Jira: ideaal voor rapportage en analyse

Jira biedt veel rapporten die klaar zijn voor gebruik, waaronder probleemanalyses, prognoses en rapporten over werklastbeheer. Jira helpt teams om:

 • Inzicht te krijgen in de projectprestaties, het gebruik van resources en mogelijke knelpunten.
 • Projectgegevens duidelijk weer te geven, door deze via interactieve tijdlijnen, dashboards en aanpasbare rapporten te ordenen.
 • Trends te bepalen, toekomstige prestaties te voorspellen weloverwogen beslissingen te nemen. Hierdoor blijven projecten op schema en komen ze overeen met strategische doelstellingen.

Verbeter het plannen van projecten met Jira

Schermafbeelding tijdlijn

Software voor projectplanning helpt bij het efficiënt plannen, organiseren en beheren van projecten, waardoor teams productiever kunnen werken en datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

Jira onderscheidt zich als een allesomvattende oplossing. Dankzij Jira krijgen teams duidelijk inzicht in waar ze aan werken, hoe dit werk bijdraagt aan het grotere geheel en wat ze in de toekomst kunnen verwachten. Schakel met flexibiliteit en blijf op schema om je doelen te bereiken, zelfs als de projectvereisten of priority's veranderen.

Ga aan de slag met Jira

Software voor projectplanning: veelgestelde vragen

Hoe kies ik de juiste software voor projectplanning voor mijn team?

Bepaal de omvang en complexiteit van je projecten, de workflow van je team, je methodologie (bijvoorbeeld Agile versus Waterfall) en de specifieke functies die je nodig hebt. Voor teams die op zoek zijn naar een intuïtieve en gebruiksvriendelijke oplossing, is Jira een uitstekende keuze op het gebied van eenvoudige software voor projectplanning.

Op welke manier kan software voor projectplanning helpen bij resourcebeheer?

Software voor projectplanning ondersteunt effectief resourcebeheer en resourceplanning door projectbeheerders te helpen de juiste resources toe te wijzen aan de juiste taken op basis van vaardigheden, beschikbaarheid en werklast.

Is software voor projectplanning geschikt voor verschillende projectbeheermethodologieën?

Ja. Agile-teams gebruiken functies zoals sprintplanning, backlogbeheer en burndown-grafieken. Waterfall-teams gebruiken Gantt-diagrammen, analyses van kritieke trajecten en tools voor de toewijzing van resources.