De drie pijlers van Scrum: de kernprincipes van Scrum begrijpen

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

In de hedendaagse snelle bedrijfsomgeving zijn effectieve agile projectmanagementstrategieën belangrijker dan ooit. Projectmanagers zijn voortdurend op zoek naar methodologieën waarmee ze agile kunnen blijven, kunnen reageren op veranderende vereisten en waarde kunnen leveren aan hun organisaties. Een van die methodologieën die enorm populair is geworden, is Scrum.

Scrum is niet alleen een framework, het is een reeks principes en werkwijzen die ten grondslag liggen aan agile projectmanagement. In dit artikel wordt ingegaan op de essentiële pijlers van Scrum en wordt onderzocht hoe deze agile principes ervoor zorgen dat Scrum een onmisbaar middel is voor projectmanagers.

In het bijzonder zullen we de drie pijlers van Scrum onderzoeken: transparantie, controle en aanpassing. Ook kijken we hoe deze pijlers samen de basis vormen voor gestroomlijnde processen, verbeterd teamwerk en continue voortgang.

Wat zijn de drie pijlers van Scrum?

De drie pijlers van Scrum vormen de onderliggende agile principes van de Scrummethodologie, waarbij efficiëntie en aanpassingsvermogen in projectmanagement worden bevorderd. Scrum, bekend om het empirische proceskader, draait om drie kernpijlers: transparantie, controle en aanpassing.

Transparantie

De kern van Scrum is transparantie, een overkoepelend principe dat gericht is op open en onbelemmerde communicatie. Door duidelijke en openhartige informatie-uitwisseling tussen alle belanghebbenden van het project te bevorderen, is transparantie de kern van vertrouwen en samenwerking.

Zorgen voor transparantie in Scrum

Transparantie is zichtbaar in verschillende facetten van Scrum, waaronder:

 • Sprintbacklog: deze dynamische lijst bevat taken die tijdens een sprint worden uitgevoerd, zodat de focus van het team duidelijker wordt.
 • Productbacklog: een geprioriteerde catalogus van functies en vereisten, waardoor het team op één lijn komt met de projectdoelen.
 • Sprintreview: een platform waar voltooid werk wordt weergegeven, zodat belanghebbenden het werk kunnen evalueren en waardevolle feedback kunnen geven.
 • Definitie van Voltooid (DoD): een heldere set criteria waarin taakvoltooiing wordt gedefinieerd en waardoor dubbelzinnigheid wordt voorkomen.

Door gebruik te maken van de scrumsjabloon van Atlassian en de sjabloon voor sprintplanning van Confluence kan je team documentatie stroomlijnen, effectieve communicatie mogelijk maken en de drie pijlers van Scrum behouden.

Jira wordt door duizenden scrumteams vertrouwd om werk van sprint tot sprint te visualiseren, te prioriteren en bij te houden, terwijl Confluence iedereen in je team één bron van waarheid biedt voor geïntegreerd documentatiebeheer.

De scrumsjabloon van Jira biedt een gestructureerd framework om sprintdoelen, voortgang en veranderingen op een duidelijke en geordende manier te documenteren. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor teams om transparant te blijven, controles uit te voeren en zich aan te passen aan veranderende projectbehoeften. Door Jira en Confluence samen te gebruiken, kunnen teams hun naleving van de drie pijlers van Scrum aanzienlijk verbeteren.

Voordelen van transparantie in Scrum

Transparantie in Scrum biedt verschillende belangrijke voordelen voor softwareteams, waaronder:

 1. Weloverwogen besluitvorming: wanneer alle teamleden en belanghebbenden toegang hebben tot actuele en nauwkeurige informatie, kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen die aansluiten op de projectdoelen.
 2. Vroegtijdige probleemdetectie: transparante communicatie brengt problemen en obstakels al vroeg in het ontwikkelingsproces aan het licht, waardoor teams ze meteen kunnen aanpakken voordat ze escaleren.
 3. Verbeterde verantwoordelijkheid: een duidelijk inzicht in de taken en voortgang van elk teamlid bevordert de verantwoordelijkheid en stimuleert individuen om eigendom van hun werk op te eisen.
 4. Betrokkenheid van belanghebbenden: transparant rapporteren zorgt ervoor dat belanghebbenden betrokken blijven bij en geïnteresseerd blijven in de resultaten van het project. Dit leidt tot betere samenwerking en gedeelde betrokkenheid.
 5. Risicobeheer: transparante processen zorgen ervoor dat teams potentiële risico's kunnen identificeren en beheren, waardoor de impact ervan op de tijdlijnen en resultaten van het project tot een minimum wordt beperkt.

Controle

Controle, de tweede pijler, draait om consistente evaluatie en beoordeling. Teams kunnen afwijkingen identificeren door middel van regelmatige evaluaties en zo verbeteringen aanmoedigen en een succesvol project neerzetten.

Regelmatige controlepunten in Scrum

Scrum legt de nadruk op standaard en regelmatige controles van de voortgang van het project en het product zelf. Deze controlepunten vinden plaats tijdens:

 1. Sprintplanning: aan het begin van elke sprint onderzoeken de teams de productbacklog en bepalen ze samen welk werk er in de komende sprint moet worden gedaan.
 2. Dagelijkse stand-ups: dagelijkse stand-up meetings bieden teamleden een platform om hun voortgang te bekijken, updates te delen en belemmeringen te identificeren.
 3. Sprintreview: aan het einde van elke sprint presenteert het team het voltooide werk aan de belanghebbenden voor controle en feedback.
 4. Sprint Retrospective: na de sprintreview houdt het team een agile retrospectief om hun processen te onderzoeken, vast te stellen wat er goed ging en wat er verbeterd moet worden en jom strategieën voor verbetering te bedenken.

Hoe controle leidt tot continue verbetering

Controle is een drijvende kracht achter continue verbetering in Scrum. Door het product en het proces regelmatig te onderzoeken, kunnen teams weloverwogen aanpassingen aanbrengen in hun proces.

Het iteratieve karakter van Scrum zorgt ervoor dat elk controlepunt wordt meegenomen in de volgende sprint, waardoor stapsgewijze verbeteringen mogelijk zijn en feedback van belanghebbenden kan worden toegepast.

Aanpassing

Aanpassing, het derde kernprincipe van Scrum, gaat hand in hand met controle. Zodra het team het product en proces heeft gecontroleerd, passen ze hun strategieën aan op basis van de verkregen inzichten. Naarmate teams nieuwe informatie ontdekken en een beter begrip krijgen van de dynamiek van hun project, kunnen ze sneller de koers wijzigen.

Of het nu gaat om het aanpassen van de sprintbacklog halverwege de sprint, het aanpassen van dagelijkse plannen op basis van nieuwe uitdagingen, of om het verfijnen van strategieën op basis van de ontvangen feedback tijdens de sprintreview, aanpassingsvermogen is cruciaal voor het succes van Scrum. In de volgende paragrafen onderzoeken we hoe aanpassing de verschillende fasen van Scrum beïnvloedt en hoe dit leidt tot betere productkwaliteit, klanttevredenheid en een algemeen succesvol project.

Hoe aanpassing wordt geïmplementeerd in Scrum

Aanpassing heeft een cruciale rol in Scrum en kan effectief worden gebruikt in verschillende fasen van het scrumproces. Laten we eens kijken hoe teams aanpassingen kunnen implementeren en hoe Jira kan helpen bij het visualiseren en beheren van deze fasen:

 1. Aanpassingen van de sprintbacklog: als er tijdens de sprint nieuwe inzichten of veranderingen naar voren komen, kan het team de sprintbacklog aanpassen om daar plaats voor te maken. Jira stelt teams in staat een speciaal scrumbord samen te stellen voor hun sprintbacklog, waarmee ze eenvoudig verandering kunnen bijhouden, taken kunnen prioriteren en ervoor kunnen zorgen dat de backlog aansluit op de evoluerende projectvereisten.
 2. Aanpassingen van de dagelijkse stand-up: dagelijkse stand-up meetings bieden teamleden een platform om hun plannen voor de dag aan te passen op basis van de voortgang en eventuele belemmeringen. Door een aangepaste workflow te configureren in Jira, kunnen teams de status van taken visualiseren, knelpunten identificeren en in realtime aanpassingen maken tijdens dagelijkse stand-ups. Dit bevordert de flexibiliteit en samenwerking.
 3. Feedback tijdens de sprintreview: feedback die wordt verzameld tijdens de sprintreview bepaalt aanpassingen voor komende sprints. Met Jira kunnen teams een projectoverschrijdend bord aanmaken, speciaal voor sprintreviews en retrospectieven. Dankzij de twee borden is een soepele transitie mogelijk, van het beoordelen van feedback tot het plannen van aanpassingen, waardoor waardevolle inzichten worden omgezet in bruikbare verbeteringen.

De voordelen van aanpassing zijn veelzijdig. Een paar van de voordelen zijn eenvoudige afstemming op veranderende eisen, een cultuur van innovatie, het productontwikkelingsproces, vroegtijdige opsporing van knelpunten en optimalisatie van middelen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Jira om deze aanpassingsfasen in specifieke borden te visualiseren en te beheren, kunnen teams hun scrumwerkwijzen verbeteren, transparantie vergroten en hun vermogen voor het leveren van succesvolle resultaten maximaliseren.

Voordelen van aanpassing in Scrum

Aanpassing in Scrum levert verschillende voordelen op:

 1. Flexibiliteit: door je aan te passen aan veranderende vereisten of onverwachte uitdagingen vergroot je de flexibiliteit en het reactievermogen van het team.
 2. Verbeterde kwaliteit: continue aanpassing maakt het mogelijk om feedback toe te passen, wat leidt tot een hogere productkwaliteit en gebruikerstevredenheid.
 3. Geoptimaliseerde processen: door processen aan te passen op basis van retrospectieve bevindingen, kunnen teams hun workflows verfijnen en worden ze na verloop van tijd efficiënter.
 4. Klanttevredenheid: aanpassing zorgt ervoor dat het product is afgestemd op de klantbehoeften, wat resulteert in een hogere klanttevredenheid.

Omarm de drie pijlers van Scrum met de juiste tools

De drie pijlers van Scrum zijn integrale richtlijnen voor succesvol projectmanagement. Met transparantie, controle en aanpassing voorop kunnen teams flexibel omgaan met complexiteiten en onzekerheden, waardoor er een cultuur van innovatie wordt gecultiveerd.

Door gebruik te maken van het aanbod van Atlassian — Jira en Confluence — kunnen teams processen stroomlijnen, documentatie centraliseren en samenwerking bevorderen. De scrumsjabloon in Jira en de vele sjablonen in Confluence stellen teams in staat om de kernprincipes van Scrum naadloos te implementeren.

Jira is een dynamische tool voor projectmanagement en probleemopsporing waarmee teams hun projecten efficiënt kunnen plannen, uitvoeren en controleren. Deze bevat een speciale scrumsjabloon die is afgestemd op scrumteams, met functies zoals sprintplanning, backlogbeheer, burndown-grafieken en realtime rapportage. Met Jira kunnen teams eenvoudig de voortgang van hun sprint visualiseren, knelpunten identificeren en zich aanpassen aan veranderende vereisten, en dat alles met behoud van transparantie en afstemming op de scrumprincipes.

Confluence fungeert daarentegen als een workspace waar teams samen projectdocumentatie kunnen aanmaken, opslaan en delen. Het gevarieerde aanbod aan sjablonen, waaronder sjablonen voor sprintplanning, retrospectieven en notulen, maakt het een onschatbaar asset voor Scrumteams. De samenwerkingsmogelijkheden van Confluence maken open communicatie mogelijk, zodat elk teamlid geïnformeerd en betrokken is, waardoor de pijlers transparantie, controle en aanpassing worden bekrachtigd.

Jira en Confluence vormen samen een krachtig duo dat het projectmanagement verbetert, waardoor scrumteams zich kunnen richten op het leveren van waarde aan belanghebbenden en het continu verbeteren van hun processen.

3 pijlers van Scrum: veelgestelde vragen

Hoe kunnen belanghebbenden bijdragen aan de drie pijlers van Scrum?

Stakeholders spelen een cruciale rol door duidelijke eisen te stellen, regelmatig feedback te geven en het Scrum-team meer mogelijkheden te geven. Hun bijdragen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de kernprincipes van Scrum worden nageleefd.

De belangrijkste belanghebbenden kunnen de drie pijlers van Scrum verder versterken door actief deel te nemen aan sprintreviews, waar ze inzicht krijgen in de voortgang en waardevolle feedback geven. Door nauw samen te werken met het Scrum-team en de open communicatie te bevorderen, helpen belanghebbenden om transparantie, inspectie en aanpassing als fundamentele aspecten van succesvolle Scrum-projecten te behouden.

Welke technieken versterken de samenwerking en communicatie voor de pijlers van Scrum?

Effectieve technieken zijn onder meer dagelijkse stand-up meetings, sprintplanningmeetings en beoordelingssessies. De drie Scrum-pijlers bevorderen ook een cultuur van open communicatie door een gedeeld begrip van doelen aan te moedigen.

Om de samenwerking en communicatie binnen Scrum-teams verder te verbeteren, is het essentieel om voortdurende dialoog en informatie-uitwisseling te bevorderen. De teamleden moeten actief deelnemen aan besprekingen, waar nodig om opheldering vragen en ervoor zorgen dat informatie vrijelijk tussen alle belanghebbenden wordt verspreid. Door een mentaliteit van openheid en inclusiviteit te omarmen, kunnen Scrum-teams de pijlers transparantie, inspectie en aanpassing versterken, wat uiteindelijk leidt tot meer succesvolle projecten.

Kan Scrum worden geïntegreerd met andere methodologieën die verschillende pijlers hebben?

Ja, Scrum kan worden gecombineerd met verschillende methodologieën zoals Scrumban door middel van zorgvuldige integratie en aanpassing van het ontwikkelingsproces.

Jira van Atlassian is ontworpen om alle agile methodologieën te ondersteunen. Met een uitgebreide set functies voor projectmanagement en aangepaste workflows kunnen softwareteams en bedrijfsteams hun tool zo samenstellen dat deze aansluit bij de praktijk, of dat nu Scrum, Kanban of een andere vorm van agile is. Met Jira als ruggengraat van de samenwerking kunnen alle teams op één lijn blijven met elkaar en de rest van de organisatie.

Jira breidt de samenwerkingsmogelijkheden uit tot meer dan alleen softwareontwikkelingsteams. Het verenigt teams uit verschillende delen van het bedrijf op één platform, waardoor multifunctionele samenwerking wordt bevorderd en tegelijkertijd dezelfde tool wordt gebruikt, zodat organisaties de scrumprincipes eenvoudig kunnen afstemmen op verschillende aspecten van hun activiteiten.

Jira biedt de technische basis en het aanpassingsvermogen die nodig zijn om Scrum soepel te integreren met andere methodologieën, om van samenwerking tussen domeinen een gestroomlijnd proces te maken en het succes van het projectmanagement mogelijk te maken.