Hebben we elkaar ontmoet?

Vier agile ceremonies onthuld

Dan Radigan Door Dan Radigan
Onderwerpen zoeken

Vergaderingen of 'ceremonies' zijn een belangrijk onderdeel van agile ontwikkeling. Maar ze zijn een van de vele belangrijke elementen en mogen niet in een vacuüm worden uitgevoerd. (Het is verleidelijk om wat ceremonies toe te voegen aan een watervalproject en het 'agile' te noemen, maar dit brengt je nergens.)

Laten we eens kijken naar elk van de agile ceremonies en begrijpen hoe ze het team versterken en agile ontwikkeling stimuleren.

Opmerking: Een aantal van deze ceremonies komt voort uit de praktijk van scrum, een iteratieve benadering met tijdvakken om agile te implementeren. De concepten achter deze ceremonies kunnen worden toegepast op andere vormen van agile zoals kanban of lean. Een 'sprint' is een specifieke scrumterm die doorgaans verwijst naar een evenement met een vaste lengte van een maand of minder om consistentie te creëren. Andere vormen van agile gebruiken de meer algemene term 'iteratie' om een ontwikkelperiode met tijdvakken aan te geven. Ceremonies variëren vaak in duur, afhankelijk van de lengte van de sprint of iteratie.

Sprint-planning

Deelnemers: Ontwikkelteam, scrummaster, producteigenaar

Wanneer: Aan het begin van een sprint.

Duur: Meestal één uur per iteratieweek. Bijvoorbeeld een sprint van twee weken begint met een planningmeeting van twee uur.

Agile framework: Scrum. (Kanban-teams plannen natuurlijk ook, maar ze hebben geen vast iteratieschema met formele sprintplanning)

Doel: Sprintplanning zorgt ervoor dat het hele team tijdens de sprint succesvol is. Als de producteigenaar naar de vergadering komt, heeft hij een geprioriteerde productbacklog. Ze bespreken elk item met het ontwikkelteam en de groep schat gezamenlijk de inspanning in. Het ontwikkelteam zal vervolgens een sprintprognose maken waarin wordt aangegeven hoeveel werk het team van de productbacklog kan voltooien. Dat werk wordt dan de sprintbacklog.

Tip van pro's:

Gebruik de sprintplanningmeeting om subtiele details uit te werken van het werk dat gedaan moet worden. Moedig teamleden aan om taken te schetsen voor alle story's, bugs en taken die in de sprint komen. Stimuleer discussies en bereik consensus over het actieplan. Een effectieve planning vergroot de kansen op succes van het team om aan de verplichtingen van de sprint te voldoen aanzienlijk.

Dagelijkse stand-up

Deelnemers: ontwikkelingsteam, scrummaster, producteigenaar

Wanneer: Eenmaal per dag, meestal 's ochtends.

Duur: niet meer dan 15 minuten. Boek geen vergaderruimte en voer de stand-up zittend uit. Staan helpt om de vergadering kort te houden!

Agile framework: Scrum en Kanban.

Doel: de stand-up is bedoeld om iedereen snel te informeren over wat er in het team speelt. Het is geen gedetailleerde statusvergadering. De toon moet licht en vrolijk zijn, maar ook informatief. Laat elk teamlid de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat heb ik gisteren voltooid?
  • Waar werk ik vandaag aan?
  • Word ik ergens door geblokkeerd?

Er is een impliciete verantwoordelijkheid bij het rapporteren van welk werk je gisteren hebt voltooid in het bijzijn van je collega's. Niemand wil het teamlid zijn dat constant hetzelfde doet en geen vooruitgang boekt.

Tip van pro's:

Sommige teams gebruiken timers om iedereen op het goede spoor te houden. Anderen gooien een bal door het team rond om ervoor te zorgen dat iedereen oplet. Veel gedistribueerde teams gebruiken videoconferenties of groepschat om de afstandskloof te dichten. Je team is uniek. Jouw stand-up zou dat ook moeten zijn!

Iteratiebeoordeling

Aanwezigen:

Vereist: Ontwikkelteam, scrummaster, producteigenaar
Optioneel: Belanghebbenden van het project

Wanneer: Aan het einde van een sprint of mijlpaal.

Duur: Meestal 60 minuten per week iteratie, bijvoorbeeld een review van twee uur na een sprint van twee weken.

Agile framework: Scrum en Kanban. Net als planning moeten beoordelingen voor Kanban-teams worden afgestemd op teammijlpalen in plaats van op een vaste cadans.

Doel: Iteratiebeoordeling is een moment om het werk van het team onder de aandacht te brengen. Ze kunnen in een informeel formaat zijn, zoals 'demo vrijdagen', of een meer formele vergaderstructuur hebben. Dit is het moment voor het team om prestaties te vieren, het werk te demonstreren dat binnen de iteratie is voltooid en onmiddellijke feedback te krijgen van belanghebbenden in het project. Vergeet niet dat het werk volledig aantoonbaar moet zijn en moet voldoen aan de kwaliteitslat van het team om als klaar te worden beschouwd en als gereed om in de beoordeling te worden getoond.

Tip van pro's:

Bij Atlassian hanteren we een ongedwongen benadering van sprintreviews en geven we ze een feestelijk tintje. We verzamelen ons rond het bureau van een teamlid en kijken hoe ze hun nieuwe functie demonstreren. Het is niet ongebruikelijk om overal op kantoor applaus te horen!

Retrospectief

Deelnemers: Ontwikkelteam, scrummaster, producteigenaar

Wanneer: Aan het einde van een iteratie.

Duur: Meestal 45 minuten per week iteratie, bijvoorbeeld een retrospective van 90 minuten na een sprint van twee weken.

Agile framework: Scrum en Kanban. Scrumteams doen sprintretrospectives op basis van een vaste cadans. Kanban-teams kunnen ook profiteren van incidentele retrospectives.

Doel: Agile gaat over het verkrijgen van snelle feedback om de product- en ontwikkelcultuur te verbeteren. Retrospectives helpen het team te begrijpen wat goed werkte en wat niet.

Retrospectives zijn niet alleen een moment voor klachten zonder actie. Gebruik retrospectives om erachter te komen wat werkt, zodat het team zich op die gebieden kan blijven concentreren. Ontdek ook wat niet werkt en gebruik de tijd om creatieve oplossingen te vinden en een actieplan te ontwikkelen. Continue verbetering is wat de ontwikkeling binnen een agile team ondersteunt en stimuleert, en retrospectives zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Tip van pro's:

Zelfs als alles goed gaat in het hele team, stop dan niet met retrospectives. Retrospectives bieden doorlopende richtlijnen voor het team om zaken goed te laten verlopen.

De agility van een team is gebaseerd op solide technische praktijken, een tactische en strategische benadering van verandering en geweldige teamsamenwerking. Agile ceremonies vergemakkelijken de communicatie binnen het team.

Klaar om te beginnen? Ontdek hoe je sprints gebruikt in Jira Software

Hierna
Backlogs