Een agile gids voor scrumbijeenkomsten

Vier agile ceremonies onthuld

Dan Radigan Door Dan Radigan
Onderwerpen zoeken

De agile-filosofie heeft bijgedragen aan een revolutie van de manier waarop wordt gewerkt als het gaat om softwareontwikkeling en meer. Vergaderingen, of 'ceremonies', zijn een essentieel onderdeel van het in de praktijk toepassen van agile. In scrum, de meest populaire agile-werkwijze, zorgen scrumvergaderingen voor transparantie en regelmatige communicatie met het team.

Wat zijn scrum-ceremonies?

Bij scrumvergaderingen komen de scrummaster, de producteigenaar en het ontwikkelingsteam bijeen om werk te plannen, werk in uitvoering te bespreken, feedback te verzamelen en meer. Niet elk agile scrumteam hoeft alle scrumvergaderingen te houden, en een team hoeft niet altijd een scrumteam te zijn om scrumvergaderingen te houden. Hieronder wordt een aantal agile scrumvergaderingen genoemd die bijdragen aan de mogelijkheden voor allerlei soorten teams.

Opmerking: Een aantal van deze ceremonies komt voort uit de werkwijze van scrum, een iteratieve benadering met tijdvakken om agile te implementeren. De concepten achter deze ceremonies kunnen worden toegepast op andere vormen van agile zoals kanban of lean. Een 'sprint' is een specifieke scrumterm die doorgaans verwijst naar een evenement met een vaste duur van een maand of minder om consistentie te creëren. Andere vormen van agile gebruiken de meer algemene term 'iteratie' om een ontwikkelperiode met tijdvakken aan te geven. Ceremonies variëren vaak in duur, afhankelijk van de lengte van de sprint of iteratie.

SPRINTPLANNING

Bij het uitoefenen van scrum wordt de vergadering over de sprintplanning gehouden aan het begin van de sprint. Tijdens deze vergadering stellen teams vast wat er tijdens de sprint kan worden geleverd en hoe deze resultaten zullen worden bereikt. Aan het einde van de planningsvergadering moet elk scrumlid duidelijk weten wat er tijdens de sprint kan worden geleverd en hoe de veranderingen kunnen worden gerealiseerd.

Deelnemers: Ontwikkelteam, scrummaster, producteigenaar

Wanneer: Aan het begin van een sprint.

Duur: Meestal één uur per iteratieweek. Bijvoorbeeld een sprint van twee weken begint met een planningmeeting van twee uur.

Agile framework: Scrum. (Kanban-teams plannen natuurlijk ook, maar ze hebben geen vast iteratieschema met formele sprintplanning)

Doel: Sprintplanning zorgt ervoor dat het hele team tijdens de sprint succesvol is. Als de producteigenaar naar de scrumvergadering komt, heeft deze een geprioriteerde productbacklog. Ze bespreken elk item met het ontwikkelteam en de groep schat gezamenlijk de inspanning in. Het ontwikkelteam zal vervolgens een sprintprognose stellen waarmee wordt aangegeven hoeveel werk het team van de productbacklog kan voltooien. Die werkhoeveelheid wordt dan de sprintbacklog.

Tip van pro's:

Gebruik de sprintplanningsvergadering om subtiele details uit te werken van het werk dat gedaan moet worden. Moedig teamleden aan om taken op te stellen voor alle story's, bugs en taken die in de sprint komen. Stimuleer besprekingen en bereik consensus over het actieplan. Een effectieve planning vergroot de kansen op succes van het team aanzienlijk door aan de verplichtingen van de sprint te voldoen.

Dagelijkse stand-up

De dagelijkse stand-up, oftewel dagelijkse scrum, is een korte dagelijkse vergadering van 15 minuten (of minder) om de voortgang te bespreken en blockers te identificeren. De deelnemers worden aangespoord om staand deel te nemen om de vergadering kort te houden.

Hier vind je een sjabloon voor de dagelijkse stand-up waarmee je team aan de slag kan gaan.

Deelnemers: ontwikkelingsteam, scrummaster, producteigenaar

Wanneer: Eenmaal per dag, meestal 's ochtends.

Duur: niet meer dan 15 minuten. Boek geen vergaderruimte en voer de stand-up niet zittend uit. Staan helpt om de vergadering kort te houden!

Agile framework: Scrum en Kanban.

Doel: De dagelijkse stand-up is ontworpen om iedereen snel te informeren over wat er in het team speelt. Het is geen uitgebreide statusvergadering. De toon moet licht en vrolijk zijn, maar ook informatief. Laat elk teamlid de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat heb ik gisteren voltooid?
  • Waar werk ik vandaag aan?
  • Word ik ergens door geblokkeerd?

Bij het rapporteren van welk werk je gisteren hebt voltooid in het bijzijn van je collega's is er sprake van impliciete verantwoordelijkheid. Niemand wil de persoon zijn die constant hetzelfde doet en geen voortgang maakt.

Tip van pro's:

Sommige teams gebruiken timers om iedereen op het goede spoor te houden. Anderen gooien een bal door het team rond om ervoor te zorgen dat iedereen oplet. Veel gedistribueerde teams gebruiken videoconferenties of groepschat om de afstandskloof te dichten. Je team is uniek. Jouw stand-up zou dat ook moeten zijn!

Sprintreview

Tijdens de sprintreview, ook wel een iteratietreview genoemd, komt het scrumteam bijeen om te bespreken wat er tijdens de sprint is bereikt. Een ontwikkelingsteam laat zien welke backlogitems ‘Klaar' zijn aan belanghebbenden en teamgenoten, die vervolgens feedback kunnen geven.

Deelnemers: Ontwikkelteam, scrummaster, producteigenaar

Wanneer: Aan het einde van een sprint.

Duur: Meestal 45 minuten per week iteratie, bijvoorbeeld een retrospectief van 90 minuten na een sprint van twee weken.

Agile framework: Scrum en Kanban. Scrumteams doen sprint-retrospectieven op basis van een vaste cadans. Kanban-teams kunnen ook profiteren van incidentele retrospectieven.

Doel: Een sprintreview is een moment om het werk van het team onder de aandacht te brengen. Deze kunnen een informeel formaat hebben, zoals 'demo-vrijdagen', of een meer formele scrumvergaderingsstructuur hebben. Dit is het moment voor het team om prestaties te vieren, het werk te laten zien dat binnen de iteratie is voltooid en onmiddellijke feedback te krijgen van belanghebbenden in het project. Vergeet niet dat het werk volledig aantoonbaar moet zijn en moet voldoen aan de kwaliteitslat van het team om als klaar te worden beschouwd en als gereed om in de review te worden getoond.

Tip van pro's:

Bij Atlassian hanteren we een ongedwongen benadering van sprintreviews en geven we ze een feestelijk tintje. We verzamelen ons rond het bureau van een teamlid en kijken hoe ze hun nieuwe functie demonstreren. Het is niet ongebruikelijk om overal op kantoor applaus te horen!

Sprint retrospective

Een sprint retrospective is een vergadering waarin wordt beoordeeld wat er tijdens de sprint succesvol verliep en wat er verbeterd kan worden. Agile teams kunnen specifiek de dynamiek, processen en tools van teams beoordelen en vervolgens plannen maken om de manier waarop deze teams werken, te verbeteren.

Hier is een teamdraaiboek over hoe je retrospectieven uitvoert.

Deelnemers: Ontwikkelteam, scrummaster, producteigenaar

Wanneer: Aan het einde van een sprint.

Duur: Meestal 45 minuten per week iteratie, bijvoorbeeld een retrospective van 90 minuten na een sprint van twee weken.

Agile framework: Scrum en Kanban. Scrumteams doen sprint-retrospectieven op basis van een vaste cadans. Kanban-teams kunnen ook profiteren van incidentele retrospectieven.

Doel: Agile gaat over het verkrijgen van snelle feedback om de product- en ontwikkelcultuur te verbeteren. Retrospectieven helpen het team te begrijpen wat goed werkte en wat niet.

Retrospectives zijn niet alleen een moment voor klachten zonder actie. Gebruik retrospectives om erachter te komen wat werkt, zodat het team zich op die gebieden kan blijven concentreren. Ontdek ook wat niet werkt en gebruik de tijd om creatieve oplossingen te vinden en een actieplan te ontwikkelen. Continue verbetering is wat de ontwikkeling binnen een agile team ondersteunt en stimuleert, en retrospectives zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Tip van pro's:

Zelfs als alles goed gaat in het hele team, stop dan niet met retrospectives. Retrospectives bieden doorlopende richtlijnen voor het team om zaken goed te laten verlopen.

Conclusie...

Sommige mensen denken dat agile ceremonies een team op magische wijze agile maken. Ze hebben het mis. De agility van een team is gebaseerd op solide engineeringpraktijken, een tactische en strategische benadering van verandering en geweldige teamsamenwerking. Agile ceremonies vergemakkelijken de communicatie binnen het team.

Klaar om te beginnen? Ontdek hoe je sprints gebruikt in Jira

Hierna
Backlogs