Agile op organisatorisch niveau met Scrum@Scale

Hoe Scrum@Scale scrum binnen een organisatie schaalt

Chris Spanner Door Chris Spanner
Onderwerpen zoeken

Net zoals een rugbyteam traint voor een belangrijke wedstrijd, helpt de scrum-methodologie teams efficiënter samen te werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Maar wat gebeurt er wanneer een organisatie scrum wil schalen? Scrum biedt een framework voor het ontwikkelen, leveren en ondersteunen van complexe projecten door één team. Scrum@Scale (S@S) is gericht op het hele ecosysteem van teams om de algehele organisatiecultuur te transformeren.

Wat is Scrum@Scale?

Scrum@Scale is ontwikkeld in samenwerking met Scrum Inc. en de Scrum Alliance onder toezicht van dr. Jeff Sutherland, een van de makers van scrum en co-auteur van het Agile Manifesto.

Scrum@Scale is een manier om scrum te schalen gebaseerd op de grondbeginselen van scrum en de complex adaptief systeem-theorie. In Scrum@Scale is iedereen deel van een uitwisselbaar scrumteam en, afhankelijk van de doelen, komen netwerken van scrumteams samen om een ecosysteem te vormen. Scrum@Scale is ontworpen om te schalen in grote ondernemingen, waarbij training en certificering optioneel zijn.

Scrum@Scale borduurt voort op dezelfde waardegedreven cultuur als scrum:

Openheid, lef, focus, respect en betrokkenheid.

Sutherland wilde met Scrum@Scale lineaire schaalbaarheid bereiken door middel van een schaalvrije architectuur. Dit wordt gecombineerd met MVB (Minimum Viable Bureaucracy), een agile benadering die populair is geworden door Mozilla en Spotify. Door minimale processen blijft de efficiëntie en consistentie op schaal behouden, zonder de creativiteit te belemmeren.

Zo voorkomt Scrum@Scale extra complexiteit wanneer extra teams worden aangemaakt, omdat er geen standaard hiërarchische groepering van mensen is. Het framework gebruikt het concept van schalen van een team, naar een team van teams, naar een netwerk van teams, en verder.

Zo helpt de topprioriteit van Scrum@Scale vele organisaties belangrijke uitdagingen het hoofd te bieden:

 • Effectief prioriteren met beperkte resources
 • Werkende software van hoge kwaliteit binnen een bepaalde tijdslimiet leveren
 • Mogelijkheden van de software refactoren
 • Aanpassen aan veranderingen vanuit organisatorisch of productperspectief

Wat bevat Scrum@Scale?

Wat zijn de kernconcepten van Scrum@Scale?

Scrum@Scale is ontwikkeld volgens drie basisconcepten:

 • Kleine teams
 • Schalen binnen de hele organisatie
 • MVB toepassen

Kleine teams zijn een kernconcept van scrum en zijn cruciaal voor het opschalen naar een team van teams.. Teams bestaan normaliter uit drie tot negen personen, of de 'twee pizza's-regel' (gebaseerd het aantal mensen dat je mee twee pizza's kunt voeden).

Werkende scrumteams en agile practices binnen de hele organisatie vormen de basis van Scrum@Scale.

MVB is in deze context hoe lang het duurt om besluiten te nemen en uit te voeren. Deze aanpak is voor kleine teams handig, omdat obstakels binnen een organisatie uit de weg worden geruimd.

Scrum@Scale-componenten

Met de componenten van Scrum@Scale kunnen organisaties de backlogs en aanpak van hun transformatie aansturen en individualiseren.

Het framework wordt geïllustreerd in twee cycli: scrummastercyclus en producteigenaarscyclus. In deze cycli worden het 'hoe' in de scrummastercyclus van het 'wat' in de producteigenaarscyclus gescheiden en wordt gemarkeerd waar ze elkaar overlappen.

Diagram van Scrum@Scale-framework

Een schaalstructuur wordt verwezenlijkt door het scrum of scrums-concept toe te passen. Meerdere teams leveren aan het einde van elke sprint een volledig geïntegreerde reeks van deelproducten die geleverd kunnen worden.

Deadlines en sprints worden niet versoepeld op schaal. Ze zijn belangrijk om agility op organisatieniveau te bereiken. Als je teams al moeite hebben om de toegewezen sprintdoelen te bereiken, stop dan en los deze problemen eerst op voordat je probeert te schalen. Als je poolshoogte wil nemen van de prestaties van je team, kun je met het Jira-sprintrapport eventuele fouten signaleren.

Scrum@Scale-rollen

Aangezien Scrum@Scale op scrum gebaseerd is, worden de scrumrollen Producteigenaar en Scrummaster gebruikt en hebben deze dezelfde competenties zoals vastgelegd in de Scrum Guide. In het concept Team of Teams maak je kennis met nieuwe rollen:

 • De hoofdproducteigenaar werkt met de individuele teams en producteigenaars om de prioriteiten van de backlog op één lijn te brengen met alle betrokken belanghebbenden en de strategische visie van de scrum of scrums te bepalen. De hoofdproducteigenaar is verantwoordelijk voor het genereren van één backlog voor iedereen binnen de scrum of scrums.
 • De Scrum of Scrums-master is verantwoordelijk voor de gezamenlijke inspanningen om te releasen en heeft vergelijkbare verantwoordelijkheden als een Scrummaster, maar dan op schaal.

Scrum@Scale-events

Een belangrijke succesfactor in scrum zijn deze eenvoudige maar krachtige scrum-events:

Wanneer je scrum schaalt, blijven teams doorgaan met scrum, maar er is een extra event: de geschaalde dagelijkse scrum, waarbij een vertegenwoordiger van elk team aanwezig moet zijn.

Deze inhoud lijkt veel op de dagelijkse scrum waar elke dag 15 minuten wordt besteed aan de belemmeringen voor het team bij het sprintdoel, de risico's voor andere teams, afhankelijkheden tussen teams, manieren om te verbeteren en kennis die gedeeld kan worden met andere teams.

Scrummaster van de agile organisatie, Executive Action Team (EAT)

Wanneer je scrum schaalt, vermenigvuldigen organisatorische problemen zich zo dat Scrum@Scale een Executive Action Team (EAT) nodig heeft. Dit team is verantwoordelijk voor de transformatiestrategie en beheert de implementatie van scrumwaarden en -rollen, ondersteunt besluitvorming en ruimt hindernissen uit de weg. Een belangrijke voorwaarde voor het EAT is de senior-bevoegdheid om de organisatie te veranderen.

Hier volgen vier aandachtspunten van het EAT:

 • Ervoor zorgen dat alles goed geprioriteerd is in plaats van dat alles als belangrijk gemarkeerd is
 • Ervoor zorgen dat teams beschikken over de mogelijkheid en omgeving om sprints te leveren
 • Ervoor zorgen dat de organisatie continu verbetert en organisatieonderdelen worden verwijderd

Producteigenaar van de agile organisatie, Executive MetaScrum Team (EMT)

Het Executive MetaScrum Team (EMT) bepaalt de visie van de organisatie en stelt strategische prioriteiten voor de organisatie. Dit team is verantwoordelijk voor het wijzigen van de koers van de organisatie en bepaalt welke producten of services opnieuw vormgegeven moeten worden of niet meer worden gebruikt. Het team brengt de onderneming op één lijn met een roadmap en kan dit op regelmatige basis of af en toe doen.

Het bestaat uit de hoofdproducteigenaar en bedrijfseigenaar met financiering, personeel en klantbetrokkenheid. Het EMT en de hoofdproducteigenaar werken nauw samen om vereiste veranderingen in de strategie, financiering of toewijzing van resources door te voeren.

Als je organisatie geen baat meer heeft bij de team of teams-structuur, is Scrum@Scale de volgende stap om op te schalen. Met dezelfde aanpak om scrum te schalen met Scrum of Scrums, kun je Scrum of Scrums schalen naar Scrum of Scrum of Scrums (SoSoS).

Conclusie

Met Scrum@Scale kan een organisatie in eigen tempo organisch groeien en op efficiënte wijze een onbeperkt aantal scrumteams aansturen met behulp van een 'schaalvrije' architectuur. De ideeën achter de frameworks zijn goed gedocumenteerd en hebben kortere beschrijvingen dan andere frameworks. Zo kan Scrum@Scale worden toegepast binnen de organisatie wanneer scrum op teamniveau goed wordt gebruikt.

Wanneer je Scrum@Scale implementeert, is het van cruciaal belang dat je scrum eerst goed gebruikt voordat je gaat schalen en een EAT samenstelt met de bevoegdheid om veranderingen door te voeren en hindernissen uit de weg te ruimen. Er zijn online meerdere beoordelingen te vinden die je kunt gebruiken om de prestaties van je team te beoordelen. We raden aan dat je begint met de aanbevelingen van Jeff Sutherland over teamsnelheid, teamgeluk en winstpunten.

De volgende stap zetten

Frameworks zoals Scrum@Scale bieden een gerichte mogelijkheid voor bedrijven om effectief te schalen binnen hun organisaties en de gewenste bedrijfsresultaten te bereiken. Maar net zo belangrijk zijn de tools die je kiest om bestaande praktijken te verbeteren en de voordelen van die praktijken optimaal te benutten. Met het enterprise agile planningsplatform van Atlassian, Jira Align, kun je de zichtbaarheid, strategische uitlijning en het aanpassingsvermogen van je onderneming verbeteren om zo je digitale transformatie te versnellen.