Scrumbordinstructies: aan de slag met Agile

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

In het landschap van agile projectmanagement zijn aanpassingsvermogen, samenwerking en iteratieve voortgang de sleutels tot succes. Met deze doelen voor ogen hebben softwareontwikkelingsteams de scrumfilosofie en het -kader ontwikkeld. Scrum is gebaseerd op het idee dat teams samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Scrum is een veelgebruikt kader waarmee complexe taken worden aangepakt, innovatie wordt aangemoedigd en waarde wordt geleverd.

Deze pagina onderzoekt scrumborden, verkent hun structuur, veelzijdigheid en de voordelen die ze bieden binnen agile teams. We bekijken hoe het scrumkader taakbeheer stroomlijnt, de samenwerking en transparantie van teams verbetert en een flexibele manier biedt om door het softwareontwikkelingsproces te navigeren.

Wat is een scrumbord?

Het scrumbord is een tool voor agile projectbeheer waarmee teams die iteratief willen werken, werk kunnen visualiseren, volgen en beheren gedurende een sprint of een vast tijdsbestek. De structuur stimuleert duidelijke communicatie, transparante workflows en geoptimaliseerd taakbeheer.

JSW-tijdlijn

Het scrumbord geeft de agile principes visueel weer. Elke kaart op het bord stelt een werkitem voor dat het team prioriteit heeft gegeven voor die sprint. Samen vormen de kolommen op het bord de workflow van het team. Naarmate het team verder werkt, worden ook de kaarten op het bord verplaatst. Alle andere werkitems die geen prioriteit hadden voor deze sprint, zijn te vinden in de scrum-backlog.

Belangrijkste componenten van een scrumbord

Scrum artefacten

Het scrumkader maakt gebruik van drie belangrijke 'artefacten' die van cruciaal belang zijn bij het begeleiden van teams door het agile ontwikkelingsproces. Deze artefacten bieden structuur, zichtbaarheid en duidelijkheid in het werk dat je team doet tijdens elke gedefinieerde sprint.

 • Productbacklog: in de productbacklog bevindt zich al het werk voor het ontwikkelingsteam. Het is een complete lijst van alle taken die je team moet uitvoeren om je product op de markt te brengen. Dit omvat het opstellen van de product-roadmap, het ontwerpen van wireframes, het beheren van ontwikkelingswerkzaamheden, het opstellen van het lanceringsplan en alles daartussenin. Ook laat de productbacklog de volledige scope van het werk voor de levenscyclus van het product zien en dient als een uitgebreide roadmap voor de ontwikkeling ervan. Teams moeten de taken in de productbacklog voortdurend herzien en aanpassen op basis van feedback en marktveranderingen.
 • Sprintbacklog: de sprintbacklog is een subset van items uit de productbacklog die het ontwikkelingsteam binnen een specifieke sprint moet voltooien. Deze backlog bestaat uit alle userstory's, taken en werkitems die gezamenlijk bijdragen aan het bereiken van het sprintdoel. Net als de productbacklog is de sprintbacklog een dynamisch document dat evolueert naarmate teams taken verfijnen, toevoegen, voltooien of aanpassen tijdens de sprint.
 • Sprintdoel (stappen): het sprintdoel bepaalt de specifieke doelstellingen die het team wil bereiken tegen het einde van de vooraf bepaalde periode (meestal twee weken). Het sprintdoel helpt om de voortgang bij te houden, stuurt de inspanningen van het team en zorgt ervoor dat workflows bijdragen aan een specifiek, duidelijk gedefinieerd resultaat.

Scrum-artefacten zorgen voor transparantie, afstemming en effectieve samenwerking tussen het ontwikkelingsteam en de relevante belanghebbenden. Ze vormen een flexibele structuur voor het plannen, uitvoeren, leveren en beoordelen van werk op een manier die continue verbetering en klantwaarde bevordert.

Scrumteam

Scrum-teams moeten klein en multifunctioneel zijn. Ze moeten nauwe samenwerking combineren met het vermogen om binnen een bepaalde sprint substantieel werk te voltooien. Doorgaans bestaan deze teams uit de volgende belangrijke leden, ieder met hun eigen rol, doel en verantwoordelijkheden die bijdragen aan succes.

 • Producteigenaar: de producteigenaar vertegenwoordigt de belangen van de belanghebbenden. Binnen een softwareontwikkelingsteam zorgt de producteigenaar ervoor dat het team werkt aan de meest relevante taken die het product verbeteren. Ook is de producteigenaar verantwoordelijk voor het definiëren van userstory's, het prioriteren van de productbacklog, het garanderen van een duidelijk begrip van de vereisten en het bepalen van de richting die het product opgaat.
 • Scrummaster: de scrummaster fungeert als coach voor het team. Diegene maakt het scrumkader bekend en zorgt ervoor dat het begrepen en uitgevoerd wordt. Ook leert de scrummaster het team over de best practices van scrum, faciliteert vergaderingen, pakt obstakels aan en zorgt ervoor dat de scrumprincipes worden nageleefd.
 • Scrum-ontwikkelingsteam: het scrum-ontwikkelingsteam is verantwoordelijk voor het omzetten van items van de productbacklog in mogelijk leverbare stappen tijdens elke sprint. Effectieve ontwikkelingsteams zijn hecht, multifunctioneel en zelforganiserend. Ze moeten samenwerken om continu te verbeteren en om aan het einde van elke sprint werk van goede kwaliteit te leveren.

Voordelen van scrumborden

Scrum biedt een reeks voordelen die ontwikkelingsprocessen efficiënter maken, ongeacht de grootte van het team. Dit zijn enkele belangrijke voordelen van scrumborden:

Betere samenwerking en communicatie binnen het team

Scrumborden bieden een gedeelde visuele weergave van het werk van je team, waardoor leden kunnen samenwerken en communiceren vanuit één enkele bron van waarheid. Iedereen die bij het project betrokken is, kan in realtime de taken, voortgang en updates zien. Dit zorgt ervoor dat het team waar nodig aanpassingen of wijzigingen in het plan aanbrengt met behulp van de meest actuele en nauwkeurige informatie.

Een gecentraliseerd kader stimuleert open communicatie tijdens de organisatie van de backlog, dagelijkse stand-ups en sprintplanning. Zo kunnen teamleden de voortgang, uitdagingen en mogelijke oplossingen bespreken zonder aantekeningen te vergelijken. Door teamleden op één lijn te zetten, ontstaat er een gevoel van eenheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van het project.

Verbeterde transparantie en zichtbaarheid van het werk

Met een scrumbord krijgt het hele team inzicht in alle taken, backlogs, userstory's, statussen en andere categorieën. Hierdoor krijgt je team volledige transparantie over de voortgang van elk component van de sprint, zodat je team niet achterloopt.

Deze transparantie zorgt ervoor dat iedereen weet wat er gebeurt, wie waar mee bezig is en welke taken nog in behandeling of al voltooid zijn. De verbeterde zichtbaarheid van scrumborden vermindert verwarring en overbodige e-mailketens en bevordert een efficiënte en geïnformeerde samenwerking.

'Scrumborden kunnen moeilijk te beheren zijn als er veel taken in verschillende stadia van voltooiing zijn', zegt Warren Marusiak, Senior Technical Evangelist bij Atlassian. 'Blijf gericht op specifieke subsets van het werk door filters, labels en geavanceerde zoekhulpmiddelen zoals de JQL van Jira te gebruiken. Ontwikkelaars kunnen met het tabblad Release van Jira inzoomen op taken die verband houden met één functie.'

Efficiënt taakbeheer en prioritering

Met scrumborden kunnen teams taken efficiënt beheren doordat ze een holistische weergave van een project bieden. Ze verdelen projecten in componenten, prioriteren taken, wijzen ze toe aan teamleden en houden de voortgang bij met scrumstatistieken.

Artefacten en processen zoals productbacklogs en sprintplanning stellen teams in staat taken te prioriteren op basis van hun belang en waarde. Zo kan het team eerst aan de meest kritieke taken werken, wat leidt tot een efficiënter gebruik van resources en een efficiëntere levering van producten. En omdat scrumborden statusupdates van elke taak in realtime geven, verkleint dit het risico dat projectcomponenten worden vergeten.

Snelle identificatie van knelpunten en blockers

Het scrumkader is flexibel en responsief. Dankzij het kader kunnen teams weloverwogen beslissingen nemen en de nodige aanpassingen maken als de omstandigheden plotseling veranderen. Dit is vooral effectief bij het aanpakken van mogelijke knelpunten of onverwachte blockers.

Scrumborden kunnen bijvoorbeeld WIP-limieten (werk in uitvoering) toepassen, wat voorkomt dat teamleden overbelast worden met te veel taken. Dit geeft inzicht in de resources en stimuleert teams om zich te concentreren op het voltooien van lopende werkzaamheden voordat ze aan nieuw werk beginnen.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen in agile projecten

Scrumborden zijn veelzijdig en passen zich aan verschillende project- en sprintscenario's aan. Ze kunnen zich aanpassen aan veranderingen in prioriteiten, taken, vereisten en bandbreedte van resources gedurende de hele levenscyclus van een sprint.

Als markten veranderen, nieuwe taken opduiken of prioriteiten verschuiven, kunnen teams het scrumbord eenvoudig aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Deze flexibiliteit sluit aan bij de agile filosofie van continue verbetering, zodat het team wendbaar en adaptief blijft in plaats van gebonden aan een star en specifiek plan.

Scrumbord versus Kanban-bord

Scrumborden en Kanban-borden zijn allebei praktische, visuele tools voor projectbeheer, maar ze hebben beiden verschillende voordelen, stijlen en functies. Jira biedt scrumsjablonen en Kanban-sjablonen om de softwareontwikkeling te vereenvoudigen. Jira stelt bedrijfsteams, zoals van de afdelingen marketing, financiën en HR, ook in staat om gebruik te maken van agile methodologieën. Integreer je Jira-borden in alle software- en bedrijfsteams om de zichtbaarheid in de hele organisatie te vergroten.

Scrumborden

Scrumborden zijn gericht op sprints en bieden een duidelijke structuur voor het plannen, uitvoeren en beoordelen van taken die binnen een bepaalde tijd plaatsvinden. Dankzij deze focus kun je met scrumborden aan het einde van elke sprint stapsgewijze waarde leveren.

Scrumborden maken gebruik van duidelijk gedefinieerde rollen, gestructureerde planningen en regelmatige beoordelingen om de samenwerking en verantwoording te verbeteren. Ze zijn ideaal voor projecten waarbij aanzienlijke planning, stapsgewijze levering en voorspelbare resultaten nodig zijn. Hoewel scrumboards voor verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt, zijn ze met name geschikt voor softwareontwikkeling waarbij iteraties leiden tot frequente releases van functionerende software.

In tegenstelling tot Kanban-borden bestaat de backlog los van het scrumbord. Op het scrumbord worden alleen werkitems weergegeven die naar verwachting tijdens een sprint voltooid worden.

Kanbanborden

Daarentegen ligt bij kanban-borden de focus op het continu visualiseren en beheren van de workflow en tegelijkertijd op het beperken van de overbelasting van lopende werkzaamheden. In tegenstelling tot scrum omarmt kanban een veranderlijke structuur die niet vastzit aan sprints met tijdvakken.

Kanban-borden visualiseren de workflowkolommen (Te doen, In uitvoering, Wordt beoordeeld, Geblokkeerd, Voltooid) op een continue manier om een soepele, ononderbroken workflow te stimuleren. Ook kun je kolommen aanpassen aan de werkwijze van je team.

Dit stelt teams in staat snel te reageren op veranderende prioriteiten en in realtime wijzigingen aan te brengen, waardoor het aanpassingsvermogen wordt verbeterd en vertragingen tot een minimum worden beperkt. Kanban-borden zijn ideaal voor langdurige projecten die flexibiliteit en het beheer van snel veranderende taken vereisen.

Meer informatie over de verschillen tussen Kanban en Scrum.

Welke teams gebruiken scrumborden?

Softwareontwikkelingsteams maakten als eerste gebruik van scrumborden, maar ze zijn handig voor elk team dat de workflow wil vereenvoudigen en het projectbeheer wil verbeteren.

Hier zijn een paar voorbeelden van andere teams die kunnen profiteren van het scrumframework:

 • IT- en operationele teams: IT-teams die verantwoordelijk zijn voor infrastructuurbeheer, systeemonderhoud en -activiteiten kunnen scrumborden gebruiken om hun taken, verbeteringen en oplossingen voor incidenten bij te houden en te beheren.
 • Marketingteams: marketingteams kunnen scrumborden gebruiken om campagnes, de ontwikkeling van content en promotieactiviteiten te beheren. Ze kunnen deze gebruiken om marketingstrategieën te plannen en uit te voeren.
 • Ontwerpteams: ontwerpteams kunnen scrumborden gebruiken om ontwerptaken, wireframes, prototypes en verbeteringen in de gebruikerservaring te beheren. Deze kunnen ook zorgen voor een efficiëntere afstemming en communicatie tussen ontwerpers en ontwikkelaars.
 • Verkoopteams: verkoopteams kunnen scrumborden gebruiken om leads, opportunity's en verkoopstatussen te beheren. Het scrumbord kan een duidelijk overzicht geven van de verkooppipeline en kan teams helpen om hun interacties met potentiële klanten te beheren.
 • Productteams: productteams kunnen scrumborden gebruiken om prioriteit te geven aan de levering van productverbeteringen en -functies op basis van klantwaarde en marktveranderingen.

Beheer elk project met het scrumbord van Jira

De Scrum-structuur biedt teams een manier om gedurende de hele levenscyclus van elk product tot efficiënte samenwerking en stapsgewijze levering te komen. Als Scrum de structuur is die als leidraad dient voor teams en projecten, dan is het Jira-scrumbord de visuele tool waarin de voortgang kan worden bijgehouden en beheerd.

Jira is oorspronkelijk ontworpen voor softwareteams die agile manieren van werken nodig hebben. Het biedt Scrum- en Kanban-structuren om softwareontwikkeling te verdelen in beheersbare workflows. Tegenwoordig stelt Jira bedrijfsteams ook in staat om te profiteren van agile principes. Jira vormt de ruggengraat van de samenwerking voor duizenden organisaties, waardoor software- en bedrijfsteams op één lijn kunnen blijven, projecten met elkaar kunnen verbinden en de communicatie kunnen vereenvoudigen. En dat allemaal op één platform.

Als je het maximale uit je Scrum-structuur wilt halen, beschikt Jira Software over de diverse mogelijkheden en agile tools die nodig zijn om de efficiëntie van je team te maximaliseren. Van kleine teams tot grote ondernemingen, Jira Software biedt alles wat je nodig hebt om je softwareontwikkeling op te schalen en het projectbeheer te optimaliseren.

Scrumbord: veelgestelde vragen

Wat zijn de scrumprincipes?

De scrumprincipes dienen als de fundamentele leidraad van het scrumframework. De zes belangrijkste scrumprincipes zijn:

 • Empirische procesbeheersing: dit principe is geworteld in transparantie, inspectie en aanpassing en staat centraal in de scrumfilosofie.
 • Zelforganisatie: scrum stimuleert gedeeld eigenaarschap en creativiteit en stelt teams in staat substantiële waarde te genereren door meer steun.
 • Samenwerking: projectmanagement wordt waardegericht door bewustzijn, articulatie en toe-eigening te bevorderen.
 • Prioritering waarbij waarde centraal staat: gedurende het hele project blijft de focus liggen op de levering van maximale bedrijfswaarde in elke fase.
 • Timeboxing: zogenaamde timeboxing is essentieel voor een effectief beheer van planning en uitvoering.
 • Iteratieve ontwikkeling: technieken voor voortdurende verbetering ondersteunen het vermogen van scrum om via iteratieve ontwikkeling snellere resultaten te behalen.

Hoe maak je een Scrum-bord in Jira?

Hier volgen de stappen om een scrumbord te maken in Jira:

 1. Log in op Jira Software met je toegangsgegevens.
 2. Ga naar je project of maak een nieuw project.
 3. Maak een bord en selecteer Scrum.
 4. Kies een filter om te bepalen welke problemen op het scrumbord worden weergegeven.
 5. Stel de naam van het bestuur in en configureer alle benodigde filters op basis van het type issue, de status, de uitvoerder, enz.
 6. Stel de locatie in waar je bord wordt opgeslagen.
 7. Pas de kolommen op je scrumbord aan zodat ze passen bij de workflow van je team.
 8. Klik op Aanmaken om je scrumbord te genereren op basis van je instellingen.
 9. Begin met het toevoegen van userstory's, taken en andere issues aan het bord.
 10. Je scrumbord is nu klaar voor gebruik.

Kunnen scrumborden worden gebruikt voor planning op de lange termijn?

Bedrijven richten zich op de optimalisatie van projectsprints en gebruiken vooral scrumborden voor kortetermijnplanning en -uitvoering. Tools zoals Gantt-diagrammen of kanbanborden zijn misschien beter voor langetermijnplanning en roadmaps.