Wat is continue verbetering?

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Continue verbetering is het voortdurende proces waarbij prestaties worden geanalyseerd, kansen worden geïdentificeerd en stapsgewijze veranderingen worden aangebracht voor processen, producten en personeel.

Toen W. Edwards Deming continue verbetering als concept als eerste algemeen bekend maakte, was het een brede filosofie waar veel verschillende benaderingen aan bij hebben gedragen voor een algemene cultuur van innovatie. Vandaag de dag is continue verbetering een basisconcept voor verschillende projectmanagementfilosofieën, zoals lean, agile, Six Sigma en Total Quality Management.

Het model voor continue verbetering

Het model voor continue verbetering is hoe je continue verbetering integreert in je dagelijkse werkleven. Modellen voor continue verbetering bieden structuur, werkwijzen en tools voor bedrijven die de waarden van continue verbetering willen naleven. Drie modellen voor continue verbetering die je team kan verkennen zijn lean, kanban en scrum.

Lean en continue verbetering

Voorbeeld watervalrelease | Atlassian agile coach

Kanban en continue verbetering

Kanban is een agile methodologie die teams helpt om continu werk te kunnen leveren. Kanban-borden helpen teams om hun werk te visualiseren, zodat ze blockers kunnen ontdekken en de voortgang van werk kunnen stimuleren. Kanban-teams zijn vrij om werk naar hun workflow toe te ‘trekken’ wanneer hun WIP-limieten of bandbreedte dit toestaan. Dankzij deze flexibiliteit kunnen kanban-teams snel prioriteit geven aan verbeteringswerkzaamheden met weinig onderbrekingen van hun werk en werkwijzen.

Scrum en continue verbetering

Een agile methodologie die niet vaak wordt geassocieerd met continue verbetering is Scrum. Scrum richt zich op het stapsgewijs verbeteren en de snelle integratie van feedback van klanten, waardoor Scrum uitstekend past bij methoden voor continue verbetering. De scrum-ceremonieën, zoals de sprintreview en het sprintretrospectief, helpen het team om zich te richten op het verbeteren van hun werksprint met sprint.

Scrum-artefacten, zoals de productbacklog en de sprintbacklog, zorgen ervoor dat alleen de belangrijkste verbeteringen prioriteit krijgen in de sprint. De reden dat scrum niet vaak geassocieerd wordt met continue verbetering is de sterke connectie van scrum met software-ontwikkelingsteams en de gebruikelijke focus van continue verbetering op bedrijfs- en productieteams, maar er is veel waarde te winnen door ze dichter bij elkaar te brengen.

Tools en methodologieën voor continue verbetering

Om continue verbetering te integreren in je dagelijkse werkleven, moet je tools en werkwijzen gebruiken die je helpen om te denken vanuit een verbeteringsmentaliteit. De beste tools voor continue verbetering horen bij je daadwerkelijke werk en de beste werkwijzen zijn de werkwijzen die je telkens opnieuw gebruikt.

Retrospectieven

Agile retrospectieven zijn misschien wel de eerste tool die je moet toevoegen om een cultuur van continue verbetering te creëren. Team-retrospectieven stimuleren het voeren van gesprekken over wat er goed ging en wat verbeterd zou kunnen worden. Veel teams kiezen ervoor om retrospectieven te doen nadat projecten zijn afgerond of om eenmalige retrospectieven te doen die gericht zijn op specifieke momenten. De meest effectieve teams houden regelmatig retrospectief-vergaderingen en zijn onafhankelijk van specifieke gebeurtenissen. Om de week een retrospectief houden is een zekere manier om jezelf op weg te helpen naar continue verbetering.

Het principe van plannen, doen, controleren en handelen (PDCA)

Peuters vragen niet voor niets constant aan hun ouders naar het ‘waarom?’. De vijf redenen-methode is een populaire hoofdoorzaak-analysetechniek waarbij het constant vragen waarom ervoor zorgt dat de hoofdoorzaak in de vorm van vijf of minder redenen kan worden vastgesteld. Hoofdoorzaak-analyse is nuttig voor continue verbetering, omdat deze zich richt op je verbeteringswerkzaamheden voor de onderliggende oorzaken in plaats van de symptomen.

Analyse van vijf redenen of hoofdoorzaken

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.

Kaizen en kata

Wie op zoek is naar de meeste flexibiliteit, kan zijn proces baseren op de filosofie van verbeter-kata en -kaizen. Verbeter-kata is een proces van vier stappen om oplossingen te creëren voor dynamische problemen. Het gebruik van een kanban-bord om je voortgang tijdens deze vier stappen bij te houden, kan ervoor zorgen dat je team op schema blijft. De tien principes van kaizen zijn een ander framework dat je kunt gebruiken als inspiratie voor je traject voor continue verbetering.