Close

Agile tools voor softwareteams

Jira ondersteunt elke agile projectbeheermethodologie voor softwareontwikkeling

Agile tools voor softwareteams

Jira ondersteunt elke agile projectbeheermethodologie voor softwareontwikkeling

Passend voor je kader

Jira is een tool voor agile projectbeheer dat elke agile methodologie ondersteunt; of dat nu scrum, kanban of je eigen unieke aanpak is. Van agile borden, backlogs, roadmaps en rapporten tot integraties en add-ons: je kunt al je agile softwareontwikkelingsprojecten plannen, volgen en beheren in één tool. Kies een kader om te zien hoe Jira je team kan helpen hoogwaardigere software nog sneller te releasen. Wil je meer informatie over agile? Ga naar de Agile Coach, de no-nonsense handleiding van Atlassian voor agile ontwikkeling.


Agile tools voor scrum

Scrum is een agile methodologie waarbij producten worden gebouwd in een reeks herhalingen met vaste duur. Er zijn vier kolommen die dit kader structuur geven: sprintplanning, stand-ups (ook wel dagelijkse scrums genoemd), sprints en retrospectieven. Jira kan direct worden gebruikt met een uitgebreide reeks agile tools die je scrumteam ondersteunen om deze taken met gemak uit te voeren.

Tools voor sprintplanning

In sprintplanvergaderingen wordt bepaald wat het team tijdens de komende sprint uit de backlog of de takenlijst moeten voltooien. Jira maakt je backlog het middelpunt van je sprintplanvergadering, zodat je story's kunt schatten, de sprint-scope kunt aanpassen, de snelheid kunt controleren en issues in realtime nieuwe prioriteiten kunt geven. Er zijn verschillende tools binnen de scrumsjabloon van Jira die je sprintplanning kunnen ondersteunen.

Verrekijker

Versiebeheer

Traceer versies, functies en voortgang in één oogopslag. Klik in een versie om de complete status weer te geven, inclusief de issues, ontwikkelingsgegevens en potentiële problemen.

Backlogbeheer

Gemakkelijk backlog wegwerken

Geef je user stories en bugs gemakkelijk nieuwe prioriteiten. Selecteer één of meer issues en sleep en plaats ze in een nieuwe volgorde in je backlog. Maak snelle filters om issues met belangrijke kenmerken naar voren te halen.

Tandwielen

SPRINTPLANNING

Maak je backlog het middelpunt van je sprintplanning. Schat stories, pas het sprintbereik aan, controleer de snelheid en geef issues nieuwe prioriteiten in realtime samen met de rest van het team.

Oneindigheidssymbool

Story points

Schat, traceer en rapporteer storypoints zodat je team nauwkeuriger wordt in toekomstige sprints. Gebruik storypoints, ideale uren of je eigen inschattingsmethode.

Scrumbord

Scrumbord

Scrumborden worden gebruikt om alle taken in een bepaalde sprint te visualiseren. De scrumborden van Jira kunnen worden aangepast aan de unieke workflow van jouw team. Je kunt ook gemakkelijk dingen toevoegen, zoals zwembanen aan afzonderlijke epics, uitvoerders, projecten en meer. Aan het einde van de sprint kun je een momentopname maken van alle issues die zijn opgelost. Alle openstaande issues worden automatisch naar de backlog verplaatst, zodat deze in de volgende sprintplanvergadering kunnen worden besproken.

Bekijk inzichten in de context van je werk

Terwijl je plant
Plan slimmere sprints met inzicht in de backlog.
Tijdens je sprint
Blijf gefocust en bereik je doelen met inzichten in de bordenweergave.
Wanneer je levert
Optimaliseer je leveringspipeline met regelmatige implementaties en inzichten in de cyclustijd.
Inzicht in je backlog in Jira Software
Inzicht in je backlog in Jira Software

Traceer en beheer je sprints

Een sprint is een herhaling van werk met een vaste lengte, doorgaans één of twee weken lang. Werk moet volledig worden gepland en geprioriteerd tijdens de sprintplanvergadering, zodat het team aan de slag kan zodra de sprint begint. Deze functies houden het werk bij dat in elke sprint wordt uitgevoerd, zodat je team zich op de huidige taken kan concentreren.

Vinkje

Sprinttoegangsrechten

Gebruik sprintrechten om te definiëren wat gebruikers kunnen zien of doen in een bepaald project. Met sprintrechten kun je beter rechten en verantwoordelijkheden aan teamleden delegeren zodat het gehele team autonoom en agile kan werken.

Aangepaste issue

Aangepaste issuetypen

Ontwikkel aangepaste issuetypen voor bugs, stories, koffiepauzes en alles daartussen. Configureer een aangepaste workflow en aangepaste velden voor elk issuetype, zodat je team de taken volgens de vereisten kan beheren.

Workflows

Workflows

Creëer en stel je eigen aangepaste workflowstaten en overgangen samen voor elk issuetype (bugs, stories, epics, koffiepauzes). Maak gebruik van de krachtige Jira-workflowmachine om issues automatisch bij te werken op basis van gebeurtenissen in andere systemen of criteria te definiëren die moeten worden gehaald voordat een issue naar de volgende fase kan worden doorgeschoven.

Organisatienode

Releasehub

Bekijk snel wat in je volgende versie wordt opgenomen en wat nog moet worden gedaan om deze versie te leveren. Corrigeer eenvoudig je broncode en issues: er worden automatische waarschuwingen gegenereerd voor problemen met gebroken compilaties, ontbrekende code of open pull-aanvragen.


Dagelijkse scrums of stand-ups

Stand-ups worden ook wel dagelijkse scrums genoemd. Dit zijn korte minivergaderingen waarin het team bij elkaar komt om snel door een lijst met afgeronde taken te lopen, te bepalen waar ze vervolgens aan gaan werken en waarvoor de input of hulp van iemand anders nodig is. Jira helpt je team een snelle momentopname van het werk in uitvoering te krijgen, zodat je voorbereid bent wanneer je de meest cruciale taken voor de komende dag bespreekt.

Trechter

Sprinttoegangsrechten

Gebruik JQL of Jira Query Language om snel en nauwkeurig in Jira te zoeken naar issues die aan je zijn toegewezen, die zijn bijgewerkt in de afgelopen 24 uur of iets anders dat op dat moment cruciaal is, zodat je goed voorbereid naar je scrums kunt gaan.

Browserpictogram

Aangepaste dashboards

Houd de voortgang in de gaten en identificeer knelpunten door je eigen Jira-dashboard aan te passen. Gebruik het prikbord om je dashboard op een tv weer te geven, zodat het gehele team op de hoogte blijft.


Betere retrospectieven met scrumrapporten

Jira bevat een aantal agile rapporten, speciaal voor scrumteams. Met bijvoorbeeld burndown- en snelheidsgrafieken krijgt je team cruciaal inzicht in het agile proces. De rapporten maken retrospectieven meer gegevensgestuurd en geven aan waar verbetering nodig is voor komende sprints.

Staafdiagram
Burndown grafiek

Volg de totale resterende taken en voorspel hoe waarschijnlijk het is dat het sprintdoel wordt gehaald. Dit helpt je team de voortgang te beheren en overeenkomstig te reageren.

Gelaagde diagrammen
Sprintrapport

Je krijgt inzicht in de taken die zijn voltooid of die in de backlog in elke sprint zijn terechtgekomen. Dit helpt je te bepalen of je team te veel hooi op de vork neemt of dat het projectbereik te groot is.

Staafdiagram
Snelheidsgrafiek

Volg de hoeveelheid taken die van sprint tot sprint zijn voltooid. Dit helpt je de snelheid van je team te bepalen en in te schatten hoeveel werk je team realistisch gezien kan verzetten in toekomstige sprints.

Cumulatief stromingsschema
Cumulatief stromingsschema

Een cumulatief stromingsschema toont het aantal issues in elke status. Het team kan gemakkelijk blokkades zien aan de hand van het aantal issues dat in een bepaalde status is toegenomen.

Voortgang van de uitgifte
Voortgang van de uitgifte

Volg de voorspelde releasedatum voor een versie. Dit helpt je te controleren of de versie op tijd kan worden uitgegeven, zodat je actie kunt ondernemen als er achterstand ontstaat.

Beheerschema
Beheerschema

Bekijk de cyclustijd voor je product, versie of sprint. Hiermee kun je vaststellen of gegevens uit het huidige proces kunnen worden gebruikt om toekomstige prestaties te bepalen.

Staafdiagram
Epische voortgang

Volg het voorspelde aantal sprints dat nodig is om een episch project te voltooien. Dit helpt je te controleren of op tijd kan worden geleverd, zodat je actie kunt ondernemen als er achterstand ontstaat.


Agile tools voor kanban

Kanban-methodologie is gebaseerd op het idee van doorlopende releases. Het werk kan worden gevolgd door middel van een kanban-bord waarop de status van het werk in kolommen en banen wordt weergegeven. Er zijn vier belangrijke kanbanpijlers die teams ondersteunen bij het leveren van producten: voortdurende releases, WIP-limieten (werk in uitvoering), de takenlijst en kolommen of banen. Dit zijn tools die je direct met de kanbansjabloon van Jira kunt gebruiken om je team te ondersteunen met kanban.

Functies voor kanban

Een voordeel van kanban is dat je team met minimale overhead aan de slag kan. Met Jira kun je jouw kanban-bord opzetten met een van onze standaardworkflows en meteen beginnen met het toevoegen van issues of story's. Zodra je team bedreven is met het bord, kun je jouw project, workflow en issuetypen aanpassen aan de behoeften van je team. Dit zijn voorbeelden van functies die je in Jira kunt configureren.

Pagina

Story cards

Op je kanbanbord wordt de meest relevante informatie voor elke story, issue, bug of taak weergegeven. Klik erop om alle details weer te geven, waaronder gerelateerde broncode en pull-aanvragen, prioriteit, opmerkingen, bijlagen enzovoort.

Vlag

Configuratie van WIU-limiet

WIU-limieten (Werk In Uitvoering) kunnen worden ingesteld om het aantal stories per status te beperken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat bepaalde statussen knelpunten worden en issues makkelijk door je workflow te laten voortbewegen.

SPRINTPLANNING

Zwembanen en kolommen

Configureer kolommen om belangrijk workflowstatussen weer te geven, zoals Taken, In uitvoering en Gereed. Voeg zwembanen toe om werk in stromen te groeperen per epic, toegewezenen of projecten of wat zinvol is voor je team.

Tijdmanagement

Flexibele workflows

Definieer en configureer verschillende workflows voor verschillende issuetypen of koppel alle issuetypen op je bord aan één samengevoegde workflow. Jira-workflows kunnen zo simpel of ingewikkeld zijn als je wilt en kunnen met je team meegroeien.

Kanbanbord

Kanbanbord

Kanban-borden geven je team volledig inzicht in alle projectfasen. Wanneer een werkitem (of kaart) is voltooid, kan het team snel naar de volgende fase gaan. Vroeger was een kanban-bord een fysiek bord met post-its of kaarten met de werkitems erop. De kanban-borden van Jira bevatten alle details voor elk werkitem, maar alleen de meest relevante informatie wordt op het bord zelf weergegeven.

Agile rapporten voor kanban

Jira bevat een aantal gebruiksklare rapporten en vooraf geïnstalleerde gadgets waarmee je team de cyclus voor je productreleases kan volgen. Bekijk de status van issues in een bepaalde periode of bepaal of gegevens uit je huidige proces kunnen worden gebruikt om toekomstige prestaties te voorspellen. Gadgets kunnen samenvattende informatie over project/issuegegevens op je dashboard tonen, zodat je een centrale locatie hebt voor snelle toegang tot deze informatie. Dit zijn voorbeelden van de kanban-rapporten die je bij Jira krijgt.

Cumulatief stromingsschema
Cumulatief stromingsschema

Een cumulatief stromingsschema toont het aantal issues in elke status. Het team kan gemakkelijk blokkades zien aan de hand van het aantal issues dat in een bepaalde status is toegenomen.

Beheerschema
Beheerschema

Bekijk de cyclustijd voor je product, versie of sprint. Hiermee kun je vaststellen of gegevens uit het huidige proces kunnen worden gebruikt om toekomstige prestaties te bepalen.


Gecombineerde methoden

Sommige agile teams hebben gemengde methodologieën aangenomen om de werkwijze van hun team te ondersteunen. Scrumban neemt bijvoorbeeld sprints met vaste lengte en rollen uit de scrum en de focus op WIP-limieten (werk in uitvoering) en de cyclustijd uit kanban. Of kanplan, wat kanban met een backlog is. De functies van Jira kunnen worden gecombineerd om deze te ondersteunen zonder de beperkingen van hun tools.

Dit is een overzicht van onze agile functies en de agile methodologie die ze ondersteunen. Weet je niet zeker welk kader bij je past? Meer informatie over agile projectmanagement.

Agile tools Scrum kanban Scrumban Kanplan
Agile borden Vinkje Vinkje Vinkje Vinkje
Backlogbeheer Vinkje Vinkje Vinkje Vinkje
Projecten en issues traceren Vinkje Vinkje Vinkje Vinkje
Agile rapporten Vinkje Vinkje Vinkje Vinkje
Aangepaste workflows Vinkje Vinkje Vinkje Vinkje

Agile borden


Scrum
Vinkje

kanban
Vinkje

Scrumban
Vinkje

Kanplan
Vinkje

Backlogbeheer


Scrum
Vinkje

kanban

Scrumban
Vinkje

Kanplan
Vinkje

Projecten en issues traceren


Scrum
Vinkje

kanban
Vinkje

Scrumban
Vinkje

Kanplan
Vinkje

Agile rapporten


Scrum
Vinkje

kanban
Vinkje

Scrumban
Vinkje

Kanplan
Vinkje

Aangepaste workflows


Scrum
Vinkje

kanban
Vinkje

Scrumban
Vinkje

Kanplan
Vinkje

Agile op schaal

Agile implementeren op individueel teamniveau is relatief eenvoudig en de resultaten spreken voor zich. Als je dit echter uitbreidt naar meerdere teams in grote organisaties, krijg je te maken met verschillende uitdagingen op het gebied van coördinatie, samenwerking, afhankelijkheden beheren en meer.

We staan voor je klaar om je tijdens het agile proces te helpen, of je nu agile wilt implementeren in een groep of gecoördineerde teams, of het gebruik van een Scaled Agile Framework, zoals SAFe of LeSS, wilt toepassen. Bekijk onze pagina Oplossingen voor agile op schaal voor meer informatie.

Ga voor meer inzicht in het onderwerp agile op schaal naar de Agile Coach.

Jira-logo

De #1 software-ontwikkelingstool voor agile teams