Close

Agile tools voor softwareteams


Jira Software ondersteunt agile projectmanagementmethodologie voor softwareontwikkeling 

Meer informatie

Passend voor je kader

Jira Software is een agile projectmanagementtool die agile methodologie ondersteunt; of dat nu scrum, kanban of je eigen unieke aanpak is. Van agile borden tot rapporten; je kunt al je agile softwareontwikkelingsprojecten plannen, volgen en beheren in één tool. Kies een kader om te zien hoe Jira Software je team kan helpen hoogwaardigere software nog sneller uit te geven.

Agile tools voor scrum

Scrum is een agile methodologie waarbij producten worden gebouwd in een reeks herhalingen met vaste lengte. Er zijn vier kolommen die dit kader structuur geven: sprintplanning, stand ups (ook wel dagelijkse scrums genoemd), sprints en retrospectieven. Jira Software kan direct worden gebruikt met een uitgebreide reeks agile tools die je scrumteam ondersteunen om deze taken met gemak uit te voeren.

Tools voor sprintplanning

In sprintplanvergaderingen wordt bepaald wat het team in de komende sprint vanaf de backlog of de takenlijst moeten voltooien. Jira Software maakt je backlog het middelpunt van je sprintplanvergadering, zodat je stories kunt schatten, het sprintbereik kunt aanpassen, de snelheid kunt controleren en de issues nieuwe prioriteiten kunt geven in realtime. Er zijn verschillende tools binnen Jira Software die je sprintplanning kunnen ondersteunen.

Verrekijker

Versiebeheer

Traceer versies, functies en voortgang in één oogopslag. Klik in een versie om de complete status weer te geven, inclusief de issues, ontwikkelingsgegevens en potentiële problemen.

Backlogbeheer

Gemakkelijk backlog wegwerken

Geef je user stories en bugs gemakkelijk nieuwe prioriteiten. Selecteer één of meer issues en sleep en plaats ze in een nieuwe volgorde in je backlog. Maak snelle filters om issues met belangrijke kenmerken naar voren te halen.

SPRINTPLANNING

SPRINTPLANNING

Maak je backlog het middelpunt van je sprintplanning. Schat stories, pas het sprintbereik aan, controleer de snelheid en geef issues nieuwe prioriteiten in realtime samen met de rest van het team.

Tijdmanagement

Story points

Schat, traceer en rapporteer story points zodat je team nauwkeurigere sprints kan opstellen. Gebruik story points, ideale uren of je eigen inschattingsmethode.

scrum

Scrumbord

Scrumborden worden gebruikt om alle taken in een bepaalde sprint te visualiseren. De scrumborden van Jira Software kunnen worden aangepast aan de unieke workflow van je team. Je kunt ook gemakkelijk dingen toevoegen, zoals zwembanen aan aparte epics, toegewezenen, projecten enzovoort. Aan het einde van de sprint kun je een momentopname maken van alle issues die zijn opgelost en alle openstaande issues worden automatisch naar de backlog verplaatst, zodat deze in de volgende sprintplanvergadering kunnen worden besproken. 

Traceer en beheer je sprints

Een sprint is een herhaling van werk met een vaste lengte, doorgaans één of twee weken lang. Werk moet volledig worden gepland en geprioriteerd tijdens de sprintplanvergadering, zodat het team aan de slag kan zodra de sprint begint. Deze functies houden het werk bij dat in elke sprint wordt uitgevoerd, zodat je team zich op de huidige taken kan concentreren. 

Vinkje

Sprinttoegangsrechten

Gebruik sprinttoegangsrechten om te definiëren wat gebruikers kunnen zien of doen in een bepaald project. Met sprinttoegangsrechten kun je beter toegangsrechten en verantwoordelijkheden aan teamleden delegeren zodat het gehele team autonoom en agile kan werken.

Aangepaste issues

Aangepaste issuetypen

Ontwikkel aangepaste issuetypen voor bugs, stories, koffiepauzes en alles daartussen. Configureer een aangepaste workflow en aangepaste velden voor elk issuetype, zodat je team de taken volgens de vereisten kan beheren.

Workflows

Workflows

Creëer en stel je eigen aangepaste workflowstaten en overgangen samen voor elk issuetype (bugs, stories, epics, koffiepauzes). Maak gebruik van de krachtige Jira-workflowmachine om issues automatisch bij te werken op basis van gebeurtenissen in andere systemen of criteria te definiëren die moeten worden gehaald voordat een issue naar de volgende fase kan worden doorgeschoven.

Releasehub

Releasehub

Bekijk snel wat in je volgende versie wordt opgenomen en wat nog moet worden gedaan om deze versie te leveren. Corrigeer eenvoudig je broncode en issues: er worden automatische waarschuwingen gegenereerd voor problemen met gebroken compilaties, ontbrekende code of open pull-aanvragen.


Dagelijkse scrums of stand-ups

Stand-ups worden ook wel dagelijkse scrums genoemd. Dit zijn korte minivergaderingen waarin het team bij elkaar komt om snel door een lijst met afgeronde taken te lopen, te bepalen waar ze vervolgens aan gaan werken en waarvoor de input of hulp van iemand anders nodig is. Jira Software helpt je team een snelle momentopname van het werk in uitvoering te krijgen, zodat je voorbereid bent wanneer je de meest cruciale taken voor de komende dag bespreekt. 

Trechter

JQL en filters

Gebruik JQL of Jira Query Language, om snel en nauwkeurig te zoeken in Jira Software naar issues die aan je zijn toegewezen, die zijn bijgewerkt in de afgelopen 24 uur of iets anders dat op dat moment cruciaal is, zodat je goed voorbereid naar je scrums kunt gaan.

Aanpassen

Aangepaste dashboards

Houd de voortgang in de gaten en identificeer knelpunten door je eigen Jira-dashboard aan te passen. Gebruik het prikbord om je dashboard op een tv weer te geven, zodat het gehele team op de hoogte blijft.


Betere retrospectieven met scrumrapporten

Jira Software bevat een aantal agile rapporten voor scrumteams. Met bijvoorbeeld voortgangs- en snelheidsgrafieken krijgt je team cruciaal inzicht in hun agile proces. Dankzij rapporten zijn retrospectieven meer gegevensgestuurd en geven aan waar verbetering nodig is voor komende sprints. 

Burndown grafiek
Burndown grafiek

Volg de totale resterende taken en voorspel hoe waarschijnlijk het is dat het sprintdoel wordt gehaald. Dit helpt je team de voortgang te beheren en overeenkomstig te reageren. 

Sprintrapport
Sprintrapport

Je krijgt inzicht in de taken die zijn voltooid of die in de backlog in elke sprint zijn terechtgekomen. Dit helpt je te bepalen of je team te veel hooi op de vork neemt of dat het projectbereik te groot is. 

Snelheidsrapport
Snelheidsgrafiek

Volg de hoeveelheid taken die van sprint tot sprint zijn voltooid. Dit helpt je de snelheid van je team te bepalen en in te schatten hoeveel werk je team realistisch gezien kan verzetten in toekomstige sprints. 

Cumulatief stromingsschema
Cumulatief stromingsschema

Een cumulatief stromingsschema toont het aantal issues in elke status. Het team kan gemakkelijk blokkades zien aan de hand van het aantal issues dat in een bepaalde status is toegenomen.

Epic report
Epic report

Je krijgt inzicht in de vooruitgang richting het voltooien van een epic na verloop van tijd. Dit helpt je om de voortgang van je team te beheren door de resterende onvoltooide/ongeschatte taken te volgen. 

Beheerschema
Beheerschema

Bekijk de cyclustijd voor je product, versie of sprint. Hiermee kun je vaststellen of gegevens uit het huidige proces kunnen worden gebruikt om toekomstige prestaties te bepalen. 

Epische voortgang
Epische voortgang

Volg het voorspelde aantal sprints dat nodig is om een episch project te voltooien. Dit helpt je te controleren of op tijd kan worden geleverd, zodat je actie kunt ondernemen als er achterstand ontstaat. 

Burndown grafiek
Voortgang van de uitgifte

Volg de voorspelde releasedatum voor een versie. Dit helpt je te controleren of de versie op tijd kan worden uitgegeven, zodat je actie kunt ondernemen als er achterstand ontstaat. 

Versierapport
Versierapport

Volg de voorspelde releasedatum voor een versie. Dit helpt je te controleren of de versie op tijd kan worden uitgegeven, zodat je actie kunt ondernemen als er achterstand ontstaat. 


Agile tools voor kanban

Kanbanmethodologie is gebaseerd op het idee van doorlopende releases. Het werk kan worden gevolgd door middel van een kanbanbord waarop de status van het werk in kolommen en banen wordt weergegeven. Er zijn vier belangrijke kanbanpijlers die teams ondersteunen bij het verzenden van producten: voortdurende releases, WIU-limieten (Work In Uitvoering), de takenlijst en kolommen of banen. Dit zijn tools die je direct met Jira Software kunt gebruiken om je team te ondersteunen met kanban.

Functies voor kanban

Een voordeel van kanban is dat je team met minimale overhead aan de slag kan. Met Jira Software kun je jouw kanbanbord instellen met een van onze standaardworkflows en direct beginnen met het toevoegen van issues of stories. Zodra je team bedreven is met het bord, kun je jouw project, workflow en issuetypen aanpassen aan de behoeften van je team. Dit zijn voorbeelden van functies die je in Jira Software kunt configureren. 

Rapport

Story cards

Op je kanbanbord wordt de meest relevante informatie voor elke story, issue, bug of taak weergegeven. Klik erop om alle details weer te geven, waaronder gerelateerde broncode en pull-aanvragen, prioriteit, opmerkingen, bijlagen enzovoort.

Vlag

Configuratie van WIU-limiet

WIU-limieten (Werk In Uitvoering) kunnen worden ingesteld om het aantal stories per status te beperken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat bepaalde statussen knelpunten worden en issues makkelijk door je workflow te laten voortbewegen.

Configureren

Zwembanen en kolommen

Configureer kolommen om belangrijk workflowstatussen weer te geven, zoals Taken, In uitvoering en Gereed. Voeg swimlanes toe om werk in stromen te groeperen per epic, toegewezenen of projecten of wat zinvol is voor je team.

Flexibel

Flexibele workflows

Definieer en configureer verschillende workflows voor verschillende issuetypen of koppel alle issuetypen op je bord aan één samengevoegde workflow. Jira-workflows kunnen zo simpel of ingewikkeld zijn als je wilt en kunnen met je team meegroeien.

Jira agile kanban board screenshot

Kanbanbord

Kanbanborden geven je team volledig inzicht in alle projectfasen. Wanneer een taak (of kaart) is voltooid, kan het team snel naar de volgende fase gaan. Vroeger was een kanbanbord een fysiek bord met Post-its of kaarten met de taken. Jira Software biedt virtuele kanbanborden die alle details voor elke taak bevatten. Alleen de meest relevante informatie wordt op het bord zelf weergegeven.

Agile rapporten voor kanban

Jira Software bevat een aantal gebruiksklare rapporten en vooraf geïnstalleerde gadgets waarmee je team de cyclus voor je productreleases kan volgen. Bekijk de status van issues in een bepaalde periode of bepaal of gegevens uit je huidige proces kunnen worden gebruikt om toekomstige prestaties te voorspellen. Gadgets kunnen samenvattende informatie weergeven over project/issuegegevens op je dashboard, zodat je een centrale locatie hebt voor snelle toegang tot deze informatie. Dit zijn voorbeelden van de kanbanrapporten die je bij je Jira Software krijgt. 


Cumulatieve stroming

Cumulatief stromingsschema

Een cumulatief stromingsschema toont het aantal issues in elke status. Het team kan gemakkelijk blokkades zien aan de hand van het aantal issues dat in een bepaalde status is toegenomen.

Beheerschema

Beheerschema

Bekijk de cyclustijd voor je product of versie. Hiermee kun je vaststellen of gegevens uit het huidige proces kunnen worden gebruikt om toekomstige prestaties te bepalen. 


Gecombineerde methoden

Sommige agile teams hebben gemengde methodologieën aangenomen om de werkwijze van hun team te ondersteunen. Scrumban neemt bijvoorbeeld sprints met vaste lengte en rollen uit de scrum en de focus op WIU-limieten (Werk In Uitvoering) en de cyclustijd uit kanban. Of kanplan, wat kanban met een backlog is. De functies van Jira Software kunnen worden gecombineerd om deze te ondersteunen zonder de beperkingen van hun tools. 

Dit is een overzicht van onze agile functies en de agile methodologie die ze ondersteunen. Weet je niet zeker welk kader bij je past? Leer meer over agile projectmanagement.

Agile tools Scrum Kanban Scrumban Kanplan
Agile-borden Check mark Check mark Check mark Check mark
Backlogbeheer Check mark   Check mark Check mark
Projecten en issues traceren Check mark Check mark Check mark Check mark
Agile rapporten Check mark Check mark Check mark Check mark
Aangepaste workflows Check mark Check mark Check mark Check mark

Agile op schaal

Agile kunnen schalen is een behoefte van veel ondernemingen wanneer ze hun productiviteit binnen hun gehele portfolio willen verbeteren en de hoeveelheid afval willen verminderen. Kaders die op een methodologie zijn gebaseerd, zoals scrum of kanban, zijn ontwikkeld voor agile schaling. Disciplined Agile Delivery (DAD) en Large-scale Scrum (LeSS), waarin richtlijnen voor schaling zijn opgenomen die geen verlies van de oorspronkelijke scrumprincipes betekenen, of SAfe®, waarmee ontwikkelingstaken kunnen worden geschaald op alle niveaus binnen een onderneming.

Portfolio for Jira en Jira Software kunnen worden gebruikt voor deze kaders doordat je jouw langetermijnplanning en agile ontwikkeling kunt combineren om zichtbaarheid op schaal te verkrijgen. 

Logo Jira Software

De #1 software-ontwikkelingstool voor agile teams

Gratis uitproberen