Close

Overzicht van Jira-workflows

Wat is een Jira-workflow?

In Jira heet het pad dat je issues van begin tot eind volgen een workflow. Elke workflow bestaat uit een reeks statussen en transities die je issue tijdens de levenscyclus doorloopt, en vertegenwoordigt doorgaans werkprocessen binnen je organisatie.

Een Jira-workflow vertegenwoordigt het proces dat je team gebruikt om een issue van begin tot eind te behandelen. De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een workflow:

Workflowstatus van Jira Software, overgang tussen 'Open', 'In uitvoering', 'Afgesloten', 'Heropend' en 'Gesloten'

Jira-workflows bestaan uit 3 unieke elementen:

  1. Status: een status geeft aan waar de issue zich in de workflow bevindt. Enkele voorbeelden kunnen zijn: Open, In uitvoering, Wordt beoordeeld, Gepland, In behandeling, In afwachting, etc.
  2. Transitie: een transitie betekent de actie die wordt ondernomen om een issue van de ene status naar de andere te verplaatsen. Een transitie is een eenrichtingslink, dus als een issue heen en weer moet gaan tussen twee statussen, moeten er twee transities worden aangemaakt.
  3. Oplossing: als een taak voltooid wordt en niet langer open staat, heeft deze een oplossingsstatus nodig. Enkele voorbeelden kunnen zijn: Gesloten, Opgelost, Geleverd, Voltooid, Gereed, Afgerond, Werkt niet, etc. (Dit is alleen beschikbaar in bedrijfsbeheerde projecten).

Wat is een workflowschema?

Verschillende soorten werk doorlopen verschillende processen. Met Jira kunnen teams hun workflows nauwkeuriger vastleggen door verschillende workflows te koppelen aan verschillende issuetypen. Net zoals een toestemmingsschema verwijst een workflowschema naar de collectie van associaties tussen workflows en issuetypen. Voor elk project is minstens één workflowschema nodig en een workflowschema kan op meerdere projecten worden toegepast.

Een workflowschema opstellen in Jira Software

Denk na over de volgende usecase:

Er is één ontwikkelingsteam in een organisatie en het ontwikkelingsteam gebruikt een Jira-project om het werk te beheren. Het project heeft unieke workflows voor elk issuetype:

  1. Het issuetype Bug verwijst naar een fout die moet worden afgesloten en gebruikt statussen zoals 'Getriageerd' en 'Opgelost'.
  2. Het issuetype Story verwijst naar werk dat gerelateerd is aan functies en maakt gebruik van statussen zoals 'Ontwikkelings-WIP', 'Ontwerpbeoordeling' en 'Klaar voor ontwikkeling'.
  3. De issuetypes Taken en Subtaken verwijzen naar alle andere soorten projectwerk en gebruiken statussen zoals 'Nog doen', 'In uitvoering' en 'Gereed'.

In de loop van een jaar verdubbelt de omvang van het ontwikkelingsteam. De engineering manager verdeelt het team in tweeën en maakt een tweede Jira-project aan. Aangezien beide teams hetzelfde soort werk hebben, wordt het workflowschema van het eerste project, de set associaties tussen workflows en issuetypen, toegepast op het tweede project.

Doordat er nu twee teams zijn die hun eigen projecten bezitten, kunnen ze gefocust blijven op relevante taken en hebben ze de autonomie om hun eigen werk naar eigen inzicht te beheren. Tegelijkertijd kan de engineering manager een volledig en consistent overzicht krijgen van alle issues in beide projecten, aangezien ze hetzelfde workflowschema hebben.

Workflowschema's zijn momenteel alleen beschikbaar in bedrijfsbeheerde projecten. Meer informatie


Wat is de workfloweditor?

De workfloweditor is een grafische tool waarmee je de stappen en transities van een workflow kunt aanmaken, visualiseren en bewerken. Je moet als gebruiker inloggen met de algemene rechten van de 'Jira-systeembeheerders' om toegang te krijgen tot deze functionaliteit.

Workfloweditor in Jira Software

De workfloweditor is momenteel alleen beschikbaar in teambeheerde projecten.


Wat is de relatie tussen een workflow en een bord?

In Jira is een workflow nauw verbonden met het bord. Een workflow verwijst naar het pad dat je issues doorlopen van begin tot eind. Elke workflow bestaat uit statussen en transities die je issue tijdens de levenscyclus doorloopt. Een bord is de tool die wordt gebruikt om het werk te visualiseren terwijl het zich door je workflow verplaatst.

Jira-beheerders stellen de kolommen van het bord vaak zo in dat ze overeenkomen met de stappen in de workflow. Voor teams met eenvoudige workflows komen de statussen die beschikbaar zijn voor issues in elke kolom ook overeen met de stap in de workflow.

Vergelijking van de kolommen van een bord die overeenkomen met de stappen in een workflow in Jira Software

Voor teams met complexere processen vertegenwoordigen de bordkolommen mogelijk slechts een subset van de stappen in de hele workflow. In deze situatie wijzen teams doorgaans meerdere statussen toe aan elke kolom. Dit stelt het team in staat om de verschillende workflows voor verschillende issuetypes nauwkeuriger weer te geven zonder dat het bord rommelig wordt.

Meerdere workflowstatussen toewijzen aan één kolom op een bord in Jira Software

Hoe verhoudt de geavanceerde configuratie van workflows zich tot de automatiseringsregels?

Bedrijfsbeheerde projecten zijn uitgerust met geavanceerde configuratieopties zodat teams zelfs de meest complexe workflows eenvoudig kunnen toewijzen en stroomlijnen. Je kunt bijvoorbeeld voorwaarden aanmaken om te bepalen of een transitie moet worden uitgevoerd door een gebruiker in je installatie.

Soortgelijke mogelijkheden bestaan als automatiseringsregels als onderdeel van Automation for Jira. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen:

  • Geavanceerde workflowconfiguraties worden alleen aan elk project gekoppeld door een workflowschema, terwijl automatiseringsregels op verschillende functies kunnen worden toegepast.
  • Geavanceerde workflowconfiguraties kunnen wat moeilijker zijn om uit te voeren, maar zijn eenvoudiger op grote schaal te beheren.
  • Geavanceerde workflowconfiguraties kunnen de hostingmiddelen minder zwaar belasten, aangezien de automatiseringsregels die per project beschikbaar zijn, per editie verschillen. Plannen vergelijken

Geavanceerde configuratie van workflows is momenteel alleen beschikbaar in bedrijfsbeheerde projecten.