Close

Gids voor Advanced Roadmaps in Jira Software

Wat is Advanced Roadmaps?

Met Advanced Roadmaps voor Jira Software kun je werk strategisch plannen en volgen in meerdere teams en projecten. Bied teams mogelijkheden op schaal, houd plannen op basis van capaciteit, afhankelijkheden bij, beheer uiteenlopende prioriteiten en ontdek alternatieve scenario's met één enkele bron van waarheid over de huidige en toekomstige gezondheid van je initiatieven.

Advanced Roadmaps gebruikt borden, projecten en filters in Jira Software om gegevens in een aanpasbare interface te visualiseren. In deze sandbox-omgeving kun je plannen en experimenteren voordat je je oorspronkelijke gegevens in Jira Software bijwerkt. Met één klik kun je de richting van je plan bepalen, verschillende variaties verkennen en je Jira Software-interface bijwerken.

In deze handleiding worden de belangrijkste concepten van Advanced Roadmaps uitgelegd, waaronder hoe je je eerste plan kunt maken en best practices voor naadloze planning.

Advanced Roadmaps is beschikbaar als onderdeel van Jira Software Premium en Jira Software Enterprise.


Wat zijn plannen in Advanced Roadmaps?

Een plan is een gedeelde bron van waarheid die organisatorische doelen in kaart brengt en een pad voor teams uitstippelt om mijlpalen en belangrijke resultaten te behalen. In Advanced Roadmaps worden de roadmaps van meerdere teams die aan meerdere projecten werken in een plan gecombineerd en vormen ze de ladder naar bedrijfsbrede initiatieven.

Het voordeel van een plan is dat het voor een duidelijker beeld zorgt en laat zien hoe het werk van een team zich verhoudt tot het werk van andere teams. Het visualiseert hoe elk team bijdraagt aan brede organisatorische doelen.

Wat zijn plannen in Advanced Roadmaps?

De gemakkelijkste manier om aan de slag te gaan met Advanced Roadmaps is door een voorbeeldplan aan te maken. Deze oplossing genereert een plan op basis van nepgegevens, zodat je snel een idee krijgt van hoe een volledig geïntegreerd plan eruitziet en je kunt de mogelijkheden ervan op een risicovrije manier verkennen.

Wat zijn plannen in Advanced Roadmaps?

Als je eenmaal je eigen plannen hebt gemaakt om de processen van je teams te ondersteunen, is het eenvoudig om de structuur op te schalen. Elk plan dat in Advanced Roadmaps is aangemaakt, kan met een paar klikken worden gedupliceerd. De kopie zal dezelfde issues en instellingen bevatten als het origineel. Zo kun je een bestaand plan hergebruiken voor meerdere toepassingen, van het ondersteunen van vergelijkbare gebruikersscenario's tot het standaardiseren van aanbevolen werkwijzen op het gebied van agile planning in de hele organisatie.

Schermafbeelding van de optie om plannen te dupliceren.

Wat zijn de issuebronnen in Advanced Roadmaps?

Issuebronnen bepalen welke gegevens in Jira Software worden gebruikt om een plan te maken. Ze brengen het werk dat moet worden gedaan en de problemen die je probeert op te lossen in kaart. Issuebronnen worden eerst tijdens het opstellen van het plan gekozen en kunnen op elk gewenst moment worden aangepast.

Issuebron in Advanced Roadmaps

Advanced Roadmaps heeft drie soorten issuebronnen:

  • Borden (scrum of kanban) — Issues met betrekking tot teams die het volume en de voortgang van hun werk bijhouden. Borden kunnen ofwel als scrum of kanban worden geclassificeerd. Scrumborden zijn voor teams die hun werk plannen in sprints of iteraties, terwijl kanban-borden beter geschikt zijn voor teams met een continue workflow.
  • Projecten — Issues die worden gedefinieerd door een specifieke doelstelling of deliverable, zoals een product of functie.
  • Filters — Issues die worden gedefinieerd door een query in Jira Software, ook wel bekend als JQL (Jira Query Language).

Bekijk meer informatie over planinstellingen om je Advanced Roadmap-plannen verder te configureren.


Wat is de hiërarchie in Advanced Roadmaps?

Advanced Roadmaps gebruikt dezelfde issuehiërarchie als Jira Software, maar kan worden aangepast en uitgebreid om grotere doelen boven het epicniveau te volgen. Je kunt bijvoorbeeld een initiatief-hiërarchieniveau aanmaken om een programma weer te geven dat bestaat uit meerdere projecten of gecombineerde inspanningen in meerdere teams. Wanneer het initiatief boven het epicniveau wordt gepositioneerd, kan het worden gebruikt als een container voor epics.

  • Epic — Een grote hoeveelheid werk die kan worden onderverdeeld in story's, taken en bugs. In een plan staan epics voor een belangrijke mijlpaal of deliverable. Het werk in een epic kan aan meerdere teams worden toegewezen.
  • Story, taak of bug — Story's en taken zijn issues die betrekking hebben op werk dat moet worden afgerond. Bugs zijn problemen die de voortgang of functionaliteit van het werk belemmeren. Deze issuetypen kunnen aan specifieke teams worden toegewezen.
  • Subtaak — Een gedetailleerd onderdeel van het werk dat nodig is om een story, taak of bug af te ronden. In Advanced Roadmaps kunnen teams niet specifiek aan subtaken worden toegewezen. Ze nemen het team over dat aan de bovenliggende issue is toegewezen.
hiërarchie in advanced roadmaps

Wat zijn teams in Advanced Roadmaps?

Teams kunnen gekoppeld worden aan de issuebronnen van je plan, waardoor het werk rechtstreeks in het plan kan worden beheerd. Met teams kun je je werk groeperen en filteren op basis van teams en de toewijzing van werk beheren op basis van capaciteit.

Het is meestal aan project- of programmamanagers om teams te coördineren, afhankelijk van hoe het werk is gestructureerd. Zij zijn de drijfveren en besluitvormers van het multifunctionele plan door prioriteiten te stellen en de richting te bepalen. Team- en domeinleads dragen bij aan het plan door capaciteit te beheren en werk aan hun respectieve teams toe te wijzen.

teams in advanced roadmaps

Wat is capaciteit in Advanced Roadmaps?

Capaciteit laat de werkeenheden zien die een team in een bepaalde periode uitvoert. Kan gebruikt worden om het vermogen van een team om werk te voltooien binnen een bepaald tijdsbestek in te schatten en is van onschatbare waarde voor risicobeoordelingen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Team- en domeinleads voegen capaciteit aan het plan toe en beoordelen regelmatig de beschikbaarheid van hun team, de toewijzing van middelen en de prioritering van andere projecten.

Capaciteit wordt bij scrum- en kanban-teams op verschillende manieren gemeten. Hoewel beide typen teams capaciteit kunnen meten aan de hand van tijd (dagen of uren), kan een scrum-team ook storypoints (een relatieve schatting van de vereiste inspanning) gebruiken. Dit komt omdat scrum-teams werken in op tijd ingedeelde iteraties (sprints), terwijl kanban-teams voortgang boeken door een continue workflow.

Capaciteitsplanning in Advanced Roadmaps is beschikbaar voor scrum- en kanban-teams. Sprint-planning is echter exclusief beschikbaar voor teams die scrumborden gebruiken als issuebron. Met de functie sprintplanning kun je werk toewijzen aan elke sprint, projectreleasedata of mijlpalen op basis van de capaciteit van teams. Je kunt hiermee ook zien wanneer sprints overboekt zijn (wanneer toegewezen werk de capaciteit van het team overschrijdt).

Schermafbeelding van de capaciteit in Advanced Roadmaps.

Wat zijn afhankelijkheden in Advanced Roadmaps?

Afhankelijkheden geven de relatie weer tussen issues in je plan, zoals onvoorziene gebeurtenissen en blockers. Het visualiseren en begrijpen van afhankelijkheden is zeer belangrijk voor project- of programmamanagers om een richting in de roadmap te bepalen. Wanneer afhankelijkheden gedetailleerd in kaart worden gebracht, kan een team alternatieve richtingen plannen en zich hierop aanpassen.

Een afhankelijkheid kan binnenkomend of uitgaand zijn. Deze maakt duidelijk wanneer een issue andere issues blokkeert, of wordt geblokkeerd, en welke issues prioriteit moeten krijgen om te zorgen dat er voortgang wordt geboekt. Je kunt ervoor kiezen om afhankelijkheden als badges of regels weer te geven in de weergave-instellingen van je plan.

Schermafbeelding van afhankelijkheden in Advanced Roadmaps.

Je kunt afhankelijkheden ook bekijken op het tabblad Afhankelijkhedenrapport, waarmee relaties tussen issues in je plan visueel in kaart worden gebracht.

Schermafbeelding van een afhankelijkhedenrapport.

Wat zijn scenario's in Advanced Roadmaps?

Advanced Roadmaps fungeert als een sandbox-omgeving voor Jira Software-gegevens. Gebruik scenario's om alternatieve richtingen op weg naar mijlpalen of projectvoltooiing te verkennen. Als je plant met verschillende scenario's, kun je plannen met minimale onderbreking. Je streeft naar de beste optie, plant voor de slechtste optie en bent voorbereid op alles daartussenin.

scenario's in advanced roadmaps

Wat zijn opgeslagen weergaven in Advanced Roadmaps?

Met opgeslagen weergaven kun je je plan aanpassen aan verschillende doelgroepen. Dit is vooral handig voor grote, multifunctionele projecten, waar zorgen en behoeften anders zijn voor verschillende belanghebbenden. Met filters en weergave-instellingen kun je aangepaste weergaven aanmaken om verschillende aspecten van je plan te benadrukken, die vervolgens kunnen worden opgeslagen en op elk moment gemakkelijk toegankelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld een weergave maken waarin alleen bepaalde issueniveaus of het werk van één team worden weergegeven.

Schermafbeelding van de opgeslagen basisweergave in Advanced Roadmaps.

Wat zijn de deelopties in Advanced Roadmaps?

Plannen worden gemaakt om gedeeld te worden! Communiceer voortgangsupdates en houd alle belanghebbenden op de hoogte van hoe projecten en teams hun doelen nastreven. Elke weergave van elk plan kan gedeeld worden als directe link ingevoegd in een Confluence-pagina voor een live weergave, of kan geëxporteerd worden als een CSV-bestand of PNG-afbeelding voor een statische weergave.

deelopties in advanced roadmaps

Wat zijn releases in Advanced Roadmaps?

Releases zijn de mijlpalen in een plan die een bepaald moment aangeven waarop het werk afgerond moet zijn. Een release kan, afhankelijk van de structuur van je werk, een leverbare hoeveelheid werk, een release aan klanten of een programmastap zijn.

Alle toekomstige releases die gekoppeld zijn aan een project in je plan, verschijnen automatisch op het tabblad Releases in Advanced Roadmaps. Om een release (en de bijbehorende issues) van het plan uit te sluiten, kun je bij het aanmaken van een plan een uitsluitingsregel toevoegen.

releases in advanced roadmaps

Advanced Roadmaps maakt gebruik van twee verschillende soorten releases: releases van één project en projectoverschrijdende releases. Een release voor één project is gekoppeld aan één project, terwijl een cross-project release de data van meerdere projecten op elkaar afstemt. Beide soorten releases kunnen worden aangemaakt en bewerkt op het tabblad Releases. Projectoverschrijdende releases worden echter alleen gebruikt in Advanced Roadmaps en kunnen niet worden opgeslagen in jouw issues in Jira.

Schermafbeelding van releases in Advanced Roadmaps.