Close

Gebruikers en rechten

Wat zijn gebruikers en groepen?

In Jira is een gebruiker elke persoon die zich kan aanmelden bij je Jira-installatie en die meetelt voor je Jira-licentie. Een groep verwijst naar een groep gebruikers met dezelfde algemene rechten. Het gebruik van groepen is een eenvoudige, handige manier om een groep gebruikers te beheren wanneer meerdere gebruikers in je organisatie dezelfde rechten of beperkingen nodig hebben.

Er worden twee groepen automatisch aangemaakt wanneer je Jira voor de eerste keer installeert: jira-administrators en jira-software-users. De Jira-beheerder kan nog meer groepen aanmaken.

jira-administrators

Bevat meestal mensen die Jira-systeembeheerders zijn. Deze groep:

 • maakt standaard deel uit van de projectrol Beheerders.
 • heeft standaard de globale rechten Jira-beheerders en Jira-systeembeheerders.

jira-users

Bevat doorgaans elke JIRA-gebruiker in je systeem. Deze groep:

 • maakt standaard deel uit van de projectrol Gebruikers.
 • heeft standaard de wereldwijde rechten voor Jira-gebruikers en Bulkwijziging.

Wat zijn rechten en rechtenschema's?

Rechten zijn instellingen die bepalen wat gebruikers kunnen zien en doen binnen Jira. Sommige rechten bepalen bijvoorbeeld of gebruikers nieuwe projecten kunnen aanmaken en of een gebruiker een specifiek soort opmerking bij een issue kan zien.

Een rechtenschema verwijst naar de verschillende combinaties van rechten die per project aan groepen, projectrollen en gebruikers worden toegekend. In veel organisaties hebben meerdere projecten dezelfde behoeften op het gebied van toegangsrechten. Zo kan bijvoorbeeld alleen het gespecificeerde projectteam bevoegd zijn om issues toe te wijzen en aan te pakken.

Elk project heeft een rechtenschema. Eén rechtenschema kan aan meerdere projecten worden gekoppeld. Rechtenschema's worden van het ene naar het andere project gekopieerd om te voorkomen dat je voor elk project afzonderlijk rechten moet instellen.


Welke soorten rechten zijn er?

Er zijn drie soorten rechten in Jira-toepassingen: algemene rechten, projectrechten en issuerechten.

 1. Algemene rechten gelden voor het hele systeem en worden verleend aan groepen gebruikers.
 2. Projectrechten worden aangemaakt binnen rechtenschema's, die vervolgens aan specifieke projecten worden toegewezen.
 3. Issuerechten worden aangemaakt binnen rechtenschema's, die vervolgens aan specifieke projecten worden toegewezen.

Globale rechten

Algemene rechten verwijzen naar wat gebruikers in het hele systeem kunnen doen, zoals of gebruikers de andere gebruikers in de toepassing kunnen zien. Deze zijn van toepassing op toepassingen in geheel, niet op individuele projecten. Algemene rechten worden verleend aan groepen gebruikers en kunnen worden ingesteld door een gebruiker met rechten van de Jira-systeembeheerder of door een gebruiker in een groep met Jira-beheerderstoegang.

Enkele voorbeelden van algemene rechten zijn:

Jira-systeembeheerders (alleen voor Server)
Rechten om alle administratieve functies van Jira uit te voeren.

Jira-beheerders
Rechten om de meeste beheerdersfuncties van Jira uit te voeren.

Jira-gebruikers
Rechten om in te loggen bij Jira.

Bladeren door gebruikers
Rechten om een lijst van alle JIRA-gebruikersnamen en -groepsnamen in te zien. Wordt gebruikt voor het selecteren van gebruikers/groepen in pop-upschermen. Maakt het automatisch aanvullen van gebruikersnamen mogelijk in de meeste menu's en pop-ups van de Gebruikerskiezer.

Bulkwijzigingen aanbrengen
Collecties van issues tegelijk aanpassen, waaronder de volgende handelingen:

 • Bulkbewerken
 • Bulkverplaatsingen
 • Bulkworkflowovergang
 • Bulkverwijderingen

Let op: mensen met rechten van Jira-systeembeheerders kunnen alle beheerfuncties in JIRA uitvoeren, terwijl mensen die alleen de rechten van de Jira-beheerder hebben, geen functies kunnen uitvoeren die van invloed kunnen zijn op de toepassingsomgeving of het netwerk.

Projectrechten

Projectrechten verwijzen naar wat gebruikers in een project kunnen doen. Projectrechten worden eerst aangemaakt binnen rechtenschema's, die vervolgens aan specifieke projecten worden toegewezen.

Let op: de projectbeheerder kan het rechtenschema voor een project niet aanpassen. Deze rechten kunnen worden ingesteld door een gebruiker met rechten van de Jira-systeembeheerder of door een gebruiker in een groep met beheerderstoegang.

Enkele voorbeelden van projectrechten zijn:

Projecten beheren
Rechten om een project in Jira te beheren. Dit omvat de mogelijkheid om het lidmaatschap van een projectrol, de projectcomponenten, projectversies en enkele projectgegevens ('projectnaam', 'URL', 'projectleider', 'projectomschrijving') te bewerken.

Projecten doorzoeken
Rechten om door projecten te bladeren, de issuenavigator te gebruiken en individuele issues te bekijken. Vele andere rechten zijn afhankelijk van deze rechten, bijvoorbeeld: de rechten 'Werken aan issues' zijn alleen van toepassing op gebruikers die ook de rechten 'Projecten doorzoeken' hebben.

Sprints beheren
Rechten om de volgende sprintgerelateerde acties uit te voeren voor alle projecten in een bord.

Workflow bekijken
Rechten om de 'alleen-lezen'-workflow van het project te bekijken wanneer je een issue bekijkt.

Issuerechten

Issuerechten verwijzen naar wat gebruikers kunnen doen voor een issue, binnen de grenzen van de rechten van het project. Ze worden georganiseerd in beveiligingsschema's. Deze rechten kunnen worden ingesteld door een gebruiker met rechten van de Jira-systeembeheerder of door een gebruiker in een groep met beheerderstoegang.

Enkele voorbeelden van issuerechten zijn:

Issues toewijzen
Rechten om issues toe te wijzen aan gebruikers. Maakt het ook mogelijk om gebruikers automatisch aan te vullen in de vervolgkeuzelijst Issue toewijzen.

Toewijsbare gebruiker
Rechten om issues toegewezen te krijgen. (Let op: dit omvat niet de mogelijkheid om issues toe te wijzen; zie de rechten Issues toewijzen hierboven).

Issues sluiten
Rechten om issues te sluiten.

Issues aanmaken
Rechten om issues aan te maken in het project.

Issues verwijderen
Rechten om issues te verwijderen.

Issues bewerken
Rechten om issues te bewerken (met uitzondering van het veld 'Vervaldatum' — zie de rechten Issues plannen).

Issues koppelen
Rechten om issues aan elkaar te koppelen.


Wat zijn projectrollen?

Projectrollen zijn een flexibele manier om gebruikers en/of groepen te koppelen aan bepaalde functies en projecten. Ze lijken qua concept op groepen, met als belangrijkste verschil dat het groepslidmaatschap algemeen is, terwijl het lidmaatschap van een projectrol projectspecifiek is. Bovendien kan het groepslidmaatschap alleen worden gewijzigd door Jira-beheerders, terwijl het lidmaatschap van een projectrol kan worden gewijzigd door projectbeheerders. Jira-beheerders kunnen projectrollen aanmaken, bewerken en/of verwijderen op basis van de behoeften van je organisatie.

Gebruikers krijgen projectrollen toegewezen, en deze rollen worden gebruikt in rechtenschema's om rechten toe te wijzen aan een gebruiker. Deze schema's worden vervolgens door verschillende projecten gebruikt om hun rechten te beheren.

De logica van het toewijzen van een projectrol aan een gebruiker in Jira Software

Er kunnen meerdere gebruikers worden toegewezen aan een rol, maar er kunnen ook meerdere rollen worden toegewezen aan een gebruiker.

Een gebruiker meerdere projectrollen toewijzen in Jira Software

Houd rekening met de volgende usecase: je organisatie vereist dat alle softwareontwikkelingsissues worden getest door een Quality Assurance-medewerker voordat ze worden gesloten.

 1. Maak een projectrol aan genaamd Quality Assurance.
 2. Maak een rechtenschema aan genaamd Software-ontwikkeling en wijs de rechten 'Issues sluiten' toe aan de projectrol Quality Assurance. Dit betekent dat iemand in het QA-team de issue moet inspecteren en moet goedkeuren voor implementatie.
 3. Koppel het rechtenschema Software-ontwikkeling aan alle projecten voor software-ontwikkeling.
 4. Voeg voor elk project voor software-ontwikkeling de juiste Quality Assurance-medewerkers toe aan de projectrol Quality Assurance.

In Jira zijn er standaard 3 projectrollen: beheerders, ontwikkelaars en gebruikers.

Beheerders
Deze gebruikers beheren een bepaald project in je Jira-toepassing. Ze kunnen nieuwe gebruikers of groepen toevoegen en ook componenten en versies beheren. Een projectbeheerder is iemand die de projectspecifieke rechten 'Project beheren' heeft. Deze persoon heeft echter niet per se de algemene rechten 'Jira-beheerder'.

Ontwikkelaars
Deze gebruikers werken aan issues in een bepaald project. Ze kunnen issue-uitvoerders zijn, ze kunnen die issues bewerken en werk aan de issues loggen.

Gebruikers
Deze gebruikers maken issues aan in een bepaald project. Ze kunnen de issues die ze hebben aangemaakt bekijken en erop reageren.