Close
Handleidingen en tutorials voor projecten

Alles dat je moet weten over het kopen, gebruiken en aanpassen van Jira Software.

Afbeelding van mensen die in een monitor lopen waarop Jira is weergegeven

Aan de slag met Jira: 6 basisstappen

Meld je aan voor je gratis proefversie van Jira Software Cloud voordat je aan deze tutorial begint. Deze handleiding helpt je met het opstarten van je eerste project, dus laat dit tabblad openstaan wanneer je je aanmeldt. Ga je gang, wij wachten hier wel. 

Wil je aan de slag met Jira Software Server? Klik dan hier >> 


Stap 1: maak een project aan

 1. Klik op het Jira-homepictogram in de linkerbovenhoek (,  ).
 2. Klik op Projecten.
 3. Kies Project aanmaken in de rechterbovenhoek.

Stap 2: kies een sjabloon

Met projectsjablonen kunnen teams snel aan de slag gaan met standaardinstellingen en -functies voor allerlei usecases. Jira Software Cloud heeft twee soorten projectsjablonen:
classic en next-gen.

Classic-sjablonen bieden de geavanceerde aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit waar Jira Software voor gemaakt is. Next-gen-sjablonen zijn toonaangevend voor de vernieuwde Jira Software-ervaring met vereenvoudigde configuratie- en aanpassingsmogelijkheden.

Raadpleeg ons artikel op de Atlassian Community voor meer informatie over next-gen-projecten.

Classic

Al het vermogen en alle mogelijkheden waar Jira Software om bekend staat


Pictogram Scrum

Scrum

Voor agile teams die werken met een backlog, die hun werk inplannen en inschatten in sprints en die volgens een regelmatig schema leveren.

Pictogram Kanban

kanban

Voor agile teams die werk beheren in een doorlopende stroming (in plaats van in sprints) en die gefocust zijn op het beheren van werk-in-uitvoering. (Bevat de mogelijkheid om een kanban-backlog te gebruiken.)

Pictogram bugs traceren

Bugs traceren

Voor teams die geen borden nodig hebben en ontwikkelingstaken en bugs liever beheren in een lijstweergave.

Next-gen

Een opnieuw vormgegeven, vernieuwde en vereenvoudigde ervaring


Pictogram Scrum nieuw

Scrum

Voor teams die een snelle installatie en minder configuratie willen. Werk leveren in sprints met een opnieuw vormgegeven en vereenvoudigde ervaring.

Pictogram Kanban nieuw

kanban

Voor teams die een snelle installatie en minder configuratie willen. Werk beheren in een doorlopende stroming met een opnieuw vormgegeven en vereenvoudigde ervaring.


Stap 3 - Stel je kolommen in

Een bord geeft de issues van één of meerdere project(en) weer, waardoor je werk-in-uitvoering flexibel kan weergeven, beheren en rapporteren. Het soort bord dat je instelt, is afhankelijk van het projectsjabloon waar je voor kiest (classic scrum of kanban of next-gen scrum of kanban).

Of je nu werkt met scrum of kanban, met Jira Software kun je een perfect bord maken om wat extra productiviteit in het proces van je team te toveren.

Hoewel er verschillende dingen zijn die je op je bord kunt configureren, raden we je aan om eerst alleen kolommen in te stellen. Als je met een nieuw Jira Software-project begint, is het belangrijk dat je bord de werkwijze van je team reflecteert.

Als je niet zeker weet wat de workflow van je team is of zou moeten zijn, is hier een bron om je op weg te helpen.

Bordkolommen instellen doe je zo:

 1. Navigeer naar het bord van je team door in het projectmenu links te kiezen voor Actieve sprints (voor Scrumprojecten) of Kanbanbord (voor Kanbanprojecten).
 2. Kies in de rechterbovenhoek voor meer (•••) > Bordinstellingen.
Schermafbeelding die instellingenknop weergeeft

3. Kies voor Kolommen.

4. Kies voor Kolom toevoegen om een kolom toe te voegen voor iedere stap in het proces van je team.

Als het werk bijvoorbeeld eerst een QA-stap moet doorlopen voordat het voltooid is, voeg je een kolom met de naam 'QA' toe en zet je die voor Voltooid.

Het belangrijkste aan het instellen van je bord is dat je de juiste kolommen hebt. In het ideale geval is je bord een reflectie van de werkwijze van je team. Kies + om een kolom toe te voegen aan je bord.

Schermafbeelding die knop nieuwe kolom weergeeft

Rangschik kolommen opnieuw door ze te slepen in de volgorde die je wil.


Stap 4: een issue maken

Issues zijn de bouwstenen van je Jira Software-project. Een issue kan een story, epic, bug of een feature dat gemaakt moet worden zijn, of een andere taak uit je project. 

Scrum en kanban zijn twee kaders voor agile projectmanagement. Scrum- en kanbanprojecten hebben in Jira Software verschillende functies om teams die een van beide kaders gebruiken te helpen. 

Voor Scrumteams: kies Backlog in het projectmenu links en klik op + Issue maken om werk toe te voegen aan de backlog van je team.

Schermafbeelding die backlog weergeeft

Voor Kanbanteams: navigeer naar je kanbanbord en kies + in het algemene menu links. Je issue verschijnt in de kolom Backlog.

Schermafbeelding die knop nieuw ticket aanmaken weergeeft

Er zijn allerlei verschillende manieren om issues te configureren. Hier is een tutorial.


Voor Scrumteams: kies Backlog in het projectmenu links en klik op + Issue maken om werk toe te voegen aan de backlog van je team. Je kunt er ook voor kiezen om een issue direct aan de sprint toe te voegen, als je dat liever hebt.

Schermafbeelding die knop issue aanmaken weergeeft

Voor Kanbanteams: kies in het projectmenu links voor Bord, beweeg je muis naar een van je kolommen en klik op +. Je kunt er ook voor kiezen om issues aan te maken in de backlog, als je deze optie hebt ingeschakeld.


Stap 5: nodig je team uit

Tijd om het gezellig te maken! Zodra je genoeg werk weergegeven hebt op het bord, kun je teamleden uit gaan nodigen. Om je team te betrekken, begin je door ieder teamlid uit te nodigen voor je Jira-site:

 1. Kies in het projectmenu links voor Projectinstellingen.
 2. Klik op Mensen.
 3. Kies in de rechterbovenhoek voor Mensen toevoegen.
 4. Zoek naar de e-mailadressen van je teamleden en klik op Toevoegen.
 1. Navigeer naar je bord of je backlog.
 2. Kies bovenin het scherm voor Mensen toevoegen.
Schermafbeelding die knop nieuw persoon toevoegen weergeeft

3.   Zoek naar de e-mailadressen van je teamleden en kies voor Toevoegen.


Stap 6 - Houd het werk in beweging

Nu je team op je Jira-site zit, ben je klaar om samen te werken en samen werk te traceren. Als je in een Scrumproject zit, moet je een sprint aanmaken en starten om te beginnen met het traceren van je werk. Als je in een Kanbanproject zit, kun je werk beginnen te traceren op het bord. Om werkitems te traceren, verplaats je een issue van de ene kolom naar de andere wanneer het project door de workflow van je team beweegt.

Vergeet niet om opmerkingen te plaatsen bij issues, zodat iedereen in het team kan volgen wat er gebeurt. Op deze manier ontstaat er een open werkwijze en wordt communicatie niet beperkt tot twee mensen via privé-e-mail.

Gif die classic Jira-bord weergeeft
Gif die next-gen Jira-bord weergeeft

Geavanceerde workflows

Hoewel we in stap 3 hebben uitgelegd hoe je je workflow instelt met kolommen, kun je ook de workfloweditor gebruiken om de workflow van je team meer vermogen te geven. Dit is hoe je dat doet:

 1. Kies in je project Projectinstellingen > Workflows.
 2. Kies onder Acties het pictogram Wijzigen. Jira doet dan automatisch het volgende:  

      - Maakt een contextexemplaar van de systeemworkflow met de titel 'Je projectnaam workflow (concept)'.

      - Maakt een nieuw workflowschema voor de workflow met de titel 'Je projectnaam workflowschema'.

      - Koppelt alle bestaande issues in je project aan de nieuwe workflow.

 3. Je kunt je conceptworkflow nu aanpassen. Klik op een status of overgang om de wijzigingsmogelijkheden in het paneel dat verschijnt te bekijken.

 Als je klaar bent, klik je op Concept publiceren. Met het dialoogvenster kun je je concept publiceren en, indien gewenst, je oorspronkelijke workflow opslaan als inactieve back-up.

Geavanceerde regels

Hoewel we je in stap 3 hebben uitgelegd hoe je je workflow instelt met kolommen, kun je ook extra regels instellen voor je bord, zodat je team meer houvast heeft. Dit is hoe je dat doet:

 1. Kies in het projectmenu links voor Bord.
 2. Kies in de rechterbovenhoek voor meer (•••) > Regels beheren.
 3. Klik op Regel toevoegen.
 4. Kies uit de lijst een regel die je toe wilt voegen en klik op Kiezen.
 5. Vul de benodigde informatie in om je regel in te stellen en klik op Toevoegen.
 6. Om de regel in actie te zien maak je een testissue aan op je bord en verplaats je deze naar de kolom met je nieuwe regel.

Aanvullende bronnen

Sla deze bronnen op om verbonden te blijven met je mede-Jira-gebruikers, voor doorlopende updates over nieuwe functies in Jira Software Cloud en voor de nieuwste documentatie.

Leer agile werken met Jira Software

Productdemo Jira Software Cloud

Ontdek wat er nieuw is