Close

Jira Software automation: basics & common use cases

Wat is Automation?

Door je taken, workflows en processen te automatiseren kun je je op belangrijkere werkzaamheden richten en hoeven je teams geen handmatige, repetitieve taken meer uit te voeren. Met onze eenvoudige tool voor regels zonder code kun je automatiseringsregels aanmaken om alles uit te voeren, van de meest eenvoudige, repetitieve taken tot de meest complexe scenario's, en dat allemaal met een paar klikken.

Automatisering is momenteel beschikbaar in Jira Software Cloud en Confluence Cloud.


Wat zijn de belangrijkste elementen van automatiseringsregels?

Regels voor automatisering bestaan uit drie delen: triggers die de regel activeren, voorwaarden die de regel verfijnen en acties die taken op je site uitvoeren.

Triggers, voorwaarden en acties zijn de basis van automation. Combineer deze componenten om regels aan te maken voor alles, van het automatisch sluiten van oude issues tot specifieke teams op de hoogte brengen wanneer een release is geleverd.

In de productbibliotheek kun je enkele automatiseringssjablonen vinden om aan de slag te gaan.

elementen van automatisering

En we hebben nog veel meer automatiseringssjablonen en -handleidingen die je kunt gebruiken en waar je van kunt leren in de bibliotheek met automatiseringssjablonen

Wat zijn triggers?

Elke regel begint met een trigger die de uitvoering van je regels activeert. Triggers letten op gebeurtenissen in Jira, bijvoorbeeld wanneer een issue wordt aangemaakt of een veldwaarde wordt gewijzigd. Je kunt ook regels triggeren om ze uit te voeren vanaf externe services, zoals Bitbucket of GitHub.

Triggers kunnen zo worden ingesteld dat ze handmatig worden uitgevoerd, afhankelijk van een voorwaarde die je hebt ingesteld of gepland.

Bekijk de lijst met beschikbare triggers.

Wat zijn voorwaarden?

Je kunt het bereik van je regel toespitsen met behulp van voorwaarden. Pas als hieraan is voldaan wordt je regel uitgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld een regel opstellen waarbij een issue alleen wordt geëscaleerd wanneer deze een hoge prioriteit heeft.

Als er niet wordt voldaan aan een voorwaarde, wordt de regel stopgezet en worden er geen acties uitgevoerd die aan de voorwaarde zijn gekoppeld.

Bekijk de lijst met beschikbare voorwaarden.

Wat zijn acties?

Acties zorgen ervoor dat je regel wordt uitgevoerd. Je kunt acties gebruiken om taken te automatiseren en je site te wijzigen. Je kunt er veel taken mee uitvoeren, zoals een issue bewerken, een melding verzenden of subtaken aanmaken.

Bekijk de lijst met beschikbare acties.


Wat is branching?

Issues in Jira staan zelden op zichzelf. Ze bevatten vaak subtaken, zijn onderdeel van een grotere epic of zijn gewoon gekoppeld aan andere issues die bepaalde verhoudingen gebruiken. Dit houdt in dat acties bij het gebruik van automatisering vaak niet alleen van toepassing zijn op de oorspronkelijke issue die de regel heeft getriggerd, maar ook op alle issues die aan de oorspronkelijke issue zijn gerelateerd.

Je kunt speciale voorwaarden en acties gebruiken om krachtige regels aan te maken die werken bij complexe issueverhoudingen. Bijvoorbeeld: controleren of alle subtaken van een hoofdissue zijn opgelost.

Bekijk meer informatie over het werken met gerelateerde issues.


Wat zijn slimme waarden?

Je kunt met slimme waarden verschillende issuegegevens binnen je site openen en aanpassen. Deze waarden kunnen je regels aanzienlijk krachtiger en complexer maken. De slimme waarde {{now.plusDays(5)}} verwijst bijvoorbeeld naar de huidige tijd en voegt vijf dagen eraan toe, terwijl {{issue.summary}} een samenvatting van de issue maakt.

Bekijk meer informatie over het gebruik van slimme waarden.


Wat is een regeluitvoerder?

De regeluitvoerder is de gebruiker die een regel uitvoert. Deze gebruiker heeft de relevante rechten nodig om de regel te triggeren en eventuele acties te voltooien die mogelijk worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld een regel wordt aangemaakt die een opmerking bij een issue plaatst wanneer hij wordt uitgevoerd, moet de regeluitvoerder rechten voor Opmerking toevoegen hebben. Als dit niet het geval is, leidt de regel tot een fout.

De regeluitvoerder wordt in je site ingesteld als gebruiker van de Automation-app. Je kunt nu echter de regeluitvoerder voor je automationregels wijzigen.


Wat is een regelstatus?

Je kunt de status van een automatiseringsregel bekijken om te zien of de regel op dat moment actief is of niet. Als een regel inactief is, wordt de regel pas uitgevoerd als deze wordt ingeschakeld. Je vindt de status van een regel op het bijbehorende scherm met details.

  • ingeschakeld De regel is momenteel actief.
  • uitgeschakeld De regel is momenteel niet actief.
  • concept De regel bevat wijzigingen die nog niet gepubliceerd zijn.
Regelstatus

Wat is een auditlog?

Al je regels bevatten een auditlog die je kunt raadplegen om te zien wanneer de regel werd geactiveerd, en om het definitieve resultaat van de uitvoering en eventuele uitgevoerde acties te bekijken.

Je kunt de auditlog van een individuele regel bekijken op projectniveau of globaal niveau. Het controleren van je auditlogs is een effectieve manier om bugs uit je regels te halen.

Regelstatus