Close

Overzicht van inzichten in Jira

Wat zijn inzichten?

In Jira helpen inzichten het team om beslissingen te nemen op basis van gegevens zonder de huidige context te verlaten. Inzichten halen gegevens van je Jira-borden en -projecten om geaggregeerde overzichten te geven van de historische voortgang van je team. Er zijn momenteel inzichten beschikbaar voor scrumstatistieken in zowel bedrijfsbeheerde als teambeheerde projecten.

Bekijk een webinar van 20 minuten over inzichten in Jira:


Wat zijn backloginzichten?

Deze inzichten bieden ondersteuning voor jou en je team om datagestuurde beslissingen te nemen tijdens sprintplanningssessies en retrospectieven. En dit allemaal binnen de context van je backlogweergave.

Inzichten in sprinttoezegging

Dit inzicht houdt de werklast van een sprint in de gaten op basis van de prestaties van de afgelopen vijf sprints en vertelt je of je team zich meer of minder heeft ingezet voor werk, op basis van het berekende doel. Dit inzicht is gebaseerd op de schattingsinstelling die is ingeschakeld voor je project.

Het inzicht van issuetypen

Deze inzichten helpen je team om de verschillende types werk beter te begrijpen (bijv. bugs, taken of tech-debt) die je team op zich neemt om ervoor te zorgen dat ze prioriteiten in evenwicht houden die in lijn zijn met hun algemene doelstellingen.

Meer informatie over backloginzichten in bedrijfsbeheerde projecten en teambeheerde projecten.


Wat zijn bordinzichten?

Deze inzichten geven jou en je team de mogelijkheid om gegevensgestuurde beslissingen te nemen over de gezondheid en scope van je huidige sprint om ervoor te zorgen dat het werk op schema blijft.

Inzichten in voortgang van sprints

Het inzicht Voortgang van sprints geeft de voortgang weer van de huidige sprint met betrekking tot je doel. Met dit inzicht kan je team het percentage van werk per status zien, zoals het percentage aan werk dat gedaan is, in uitvoering is of nog gestart moet worden. Dit inzicht is een snelle manier voor je team om de voortgang van sprints te controleren tijdens standups zonder dat je specifieke rapporten hoeft op te zoeken.

Burndown-inzicht

Het burndown-inzicht geeft je de kracht van burndown-rapporten rechtstreeks in de context van je sprints, zodat je sneller beslissingen kunt nemen en problemen kunt opsporen zonder dat je je rapporten hoeft te doorzoeken. Door naar het burndown-inzicht te kijken, kun je zien welk werk al gedaan is en wat het totale resterende werk is, zodat je kunt voorspellen hoe groot de kans is dat je team de sprint binnen de beschikbare tijd zal voltooien.

Inzicht voor issues die aandacht vereisten

Met dit inzicht kan je team snel zien welke issues vastgelopen, geblokkeerd of gemarkeerd zijn voor aandacht. Door dit inzicht te controleren tijdens je dagelijkse standup, kan je team sneller werk uitvoeren door de aandacht te richten op issues die mogelijk de sprintsnelheid beïnvloeden als ze niet snel worden afgesloten.

Inzicht voor voortgang van epics

Met het inzicht voor voortgang van epics kan je team het werk dat je uitvoert in de sprint koppelen aan je grotere epics. Dit kan betekenen dat je spint alleen issues bevat die naar één epic toewerken of misschien heeft je team ervoor gekozen om werk te verdelen en toe te voegen aan een sprint die helpt om vooruitgang te boeken in meerdere epics. Door het inzicht voor voortgang van epics in de gaten te houden, kan je team begrijpen hoe je huidige sprint zich verhoudt tot de voortgang van grotere doelen.

Meer informatie over bordinzichten.