Close

Automation in Jira tutorials

Automatiseringsregels beheren


Stroomlijn projectmanagement

De bovenliggende issue automatisch overbrengen

(Als er geen extra onopgeloste subtaken zijn)

 1. Gebruik de trigger van de overgedragen issue. Met deze trigger kun je je regel uitvoeren wanneer een issue van de ene status naar de andere overgaat. Stel de trigger in zodat deze reageert wanneer een issue wordt overgedragen naar Voltooid.
 2. Voeg een voorwaarde Issuevelden toe aan je regel die controleert of het issuetype een subtaak is. Als de issue die de regel activeerde geen subtaak is, wordt de regel niet meer uitgevoerd.
 3. Branch de regel en kies de bovenliggende taak als het gerelateerde issuetype. Dit houdt in dat daarop volgende voorwaarden en acties worden uitgevoerd op de bovenliggende issue van de issue die de regel heeft getriggerd.
 4. Voeg een voorwaarde voor gerelateerde issues toe aan je regel om te controleren of subtaken overeenkomen met status = voltooid. Hierdoor zorg je ervoor dat de status van alle subtaken van de bovenliggende issue op Voltooid staan.
 5. Tot slot stel je de actie Issue overdragen in zodat de status van de bovenliggende issue wordt gewijzigd naar Voltooid.
 6. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Aanvullende regels vind je in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.

Subtaken in staat stellen waarden over te nemen van hun bovenliggende taak

Gebruik de trigger Gewijzigde veldwaarde. Je kunt met deze trigger je regel uitvoeren wanneer de waarde van een geselecteerd veld wordt gewijzigd. Stel de trigger in om het veld Versies herstellen te monitoren.

 1. Branch de regel en kies subtaak als het gerelateerde issuetype. Dit houdt in dat de daarop volgende voorwaarden en acties worden uitgevoerd voor alle subtaken van de issue die de regel heeft geactiveerd.
 2. Stel de actie Issue bewerken in om het veld Versies herstellen in te stellen door de waarde van de bovenliggende issue te kopiëren.
 3. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Aanvullende regels vind je in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.

Issues automatisch aan je team toewijzen

Hoe handelt je team issues af die niet zijn toegewezen? Vaak laten teams dit aan hun engineers over, waardoor issues die niet zijn toegewezen soms over het hoofd worden gezien.

 1. Kies een trigger voor je regel en eventuele voorwaarden die je wil configureren om de issues te definiëren die je automatisch wil toewijzen.
 2. Gebruik de actie Issue toewijzen. Je kunt hiermee gemakkelijk issues voor een aantal verschillende scenario's toewijzen.
 3. Stel de actie in om de issue aan een gebruiker in een gedefinieerde lijst toe te wijzen. Hierdoor kun je verschillende gebruikers specificeren waaruit de actie de uitvoerder kiest.
 4. Stel de methode voor het kiezen van een uitvoerder in als gebalanceerde workload. Dit houdt in dat de issue wordt toegewezen aan de gebruiker met het laagste aantal open toegewezen issues.
 5. In de gebruikerslijst zoek je naar en kies je de leden van je team.
 6. Klik op Opslaan om de actie toe te passen, geef je regel een naam en klik op Inschakelen.

Aanvullende regels vind je in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.

Taken inplannen

Automatisch ingeplande taken kunnen niet alleen de handmatige werkzaamheden van je team verminderen, maar zorgen ook dat je workflow consistenter en betrouwbaarder wordt. Als een klant bijvoorbeeld nog niet op de query van een issue van je ondersteuningsmedewerker heeft gereageerd, kun je hem automatisch een herinnering sturen en de verouderde issue tijdelijk sluiten.

 1. Gebruik de geplande trigger. Stel de juiste tijd en cadans in voor de regels met behulp van de vervolgkeuzefilters.
 2. Voeg een opmerking toe aan de actie van de issue om de klant te informeren dat de issue automatisch is gesloten vanwege inactiviteit.
 3. Stel de actie Issue overdragen in zodat de status van de bovenliggende issue wordt gewijzigd naar Afgesloten.
 4. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Aanvullende regels vind je in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.

Dagelijks een Slack-bericht sturen naar aanleiding van openstaande Jira-issues

Aanvullende regels vind je in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.


Integreer met je ontwikkelaarstools (Bitbucket, Github, Gitlab)

Automation integreert met je tool voor broncodebeheer zodat je je ontwikkelingsprocessen kunt automatiseren.

Een gerelateerde issue overzetten wanneer een pull-aanvraag wordt samengevoegd

 1. Gebruik de trigger voor samengevoegde pull-aanvragen. Met deze trigger kun je je regel uitvoeren wanneer een pull-aanvraag is samengevoegd in je repository.
 2. Voeg het if/else-blokvoorwaarde toe. Met deze voorwaarde kun je alternatieve acties uitvoeren afhankelijk van of voorwaarden al dan niet matchen.
 3. In het if-blok voeg je de voorwaarde 'Gerelateerde issues' toe en configureer je deze om te achterhalen of er issues met het linktype 'Functie gemarkeerd door' aanwezig zijn.
 4. Stel de actie Issue overdragen in zodat de status van de hoofdissue wordt gewijzigd naar Uitrollen.
 5. In het else-blok stel je de actie Issue overdragen in, zodat de status van de issue wordt gewijzigd in Voltooid.
 6. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Aanvullende regels vind je in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.

Stel het teamlid op de hoogte wanneer een commit is aangemaakt

 1. Gebruik de trigger Commit aangemaakt. Met deze trigger kun je je regel uitvoeren wanneer een commit is aangemaakt in je tool voor broncodebeheer.
 2. Voeg de voorwaarde Gebruiker toe en configureer deze om te controleren of de uitvoerder John of Nicole is.
 3. Stel de actie Slack-bericht verzenden in, zodat een bericht wordt verzonden naar het kanaal van je team om ze te informeren over de commit.
 4. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Aanvullende regels vind je in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.