Close

Introductie van Jira-borden

Wat is een Jira-bord?

Als agile een iteratieve benadering van projectmanagement en softwareontwikkeling is, dan is een agile bord een hulpmiddel dat teams helpt bij het plannen, visualiseren en beheren van dat werk. In Jira worden op het bord verschillende issues in kolommen weergegeven, waarbij elke kolom een stap vertegenwoordigt in de workflow van je team om het werk te kunnen voltooien. Elk Jira-project heeft standaard een bord en biedt het team een gedeelde weergave van al het werk waaraan nog niet is begonnen, werk dat wordt uitgevoerd en werk dat is voltooid.

Je bord is te vinden in de zijbalknavigatie onder Bord.

Screenshot Jira-bord

Hoe verschilt een bord van een project in Jira?

Een Jira-project bevat de collectie van alle issues die voltooid moeten worden om een bepaald doel te bereiken. Een Jira-bord daarentegen is het hulpmiddel dat wordt gebruikt om deze issues op te lossen van aanmaak tot voltooiing.

Borden zijn flexibele hulpmiddelen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de unieke manier van werken van het team. Bijvoorbeeld:

Teams die scrum uitvoeren gebruiken het bord om een geprioriteerde selectie van issues weer te geven die het team heeft toegezegd binnen een sprint of een afgebakend tijdvak af te ronden. Issues die buiten deze selectie vallen, zijn te vinden in de backlog.

Teams die kanban uitvoeren gebruiken het bord als hulpmiddel voor werkbeheer voor alle issues, waarbij elk issue van begin tot eind door de kolommen wordt geleid.

Teams met grotere projecten of meerdere werkstromen gebruiken meerdere of projectoverschrijdende borden om verschillende soorten werk gemakkelijker te volgen en te beheren.


Welke soorten borden zijn beschikbaar in Jira?

Jira biedt twee borden met unieke functies waarmee teams eenvoudig agile methodologieën kunnen oefenen en hun werkzaamheden kunnen volgen. Deze borden zijn vooraf geconfigureerd en klaar voor gebruik met onze Jira-sjablonen.

Scrumbord – Dit bord is geweldig voor teams die graag in sprints werken of periodes met een afgebakend tijdvak waarin een team werkt om een bepaalde hoeveelheid werk te voltooien.

Scrumbord

Kanban-bord – Dit bord is geweldig voor teams waarvan het hoofddoel het beheren van de werkstroom is.

Kanbanbord

Hoewel de borden er misschien hetzelfde uitzien, verschillen scrum- en kanban-borden wat betreft praktijken en belangrijke functiesets.

Scrum

Ideologie
Leer door ervaringen en reflecteer op winsten en verliezen om continu te verbeteren

Cadans
Regelmatige sprints met vaste lengte (d.w.z. twee weken)

Bepaalde functies
Inzichten – Gebruik inzichten om de sprintplanning te optimaliseren, dagelijkse stand-ups zinvoller te maken en de leveringssnelheid te verbeteren.

Backlog – De backlog bevat alle mogelijke werkitems van je team voor het project.

Sprint – Een sprint is een afgebakend tijdvak waarbinnen een scrumteam een bepaalde hoeveelheid werk voltooit. Maak een sprint aan, definieer de doelen en voeg alle issues toe vanuit de backlog die je team tijdens een sprint wil voltooien.

kanban

Ideologie
Gebruik beeldmateriaal om een beter inzicht te krijgen in de capaciteit en om werk in uitvoering te verbeteren.

Cadans
Continue flow

Bepaalde functies
Kolommen – Elke kolom staat voor een stap die samen de workflow vormt. Configureer de kolommen om de unieke workflows van je team weer te geven.

WIP-limieten (werk in uitvoering) – Je kunt het maximale aantal kaarten beperken dat in één kolom tegelijk mag worden weergegeven, zodat je team gemakkelijk knelpunten en inefficiënties in de leveringspipeline van een team kan identificeren.


Wat zijn meerdere en projectoverschrijdende borden?

Let op: meerdere en projectoverschrijdende borden zijn alleen beschikbaar in bedrijfsbeheerde projecten.

Meerdere borden

In Jira kun je meerdere borden aanmaken binnen één bedrijfsbeheerd project. Op elk bord worden alleen issues weergegeven die voldoen aan je specifieke criteria. Hoewel teams om verschillende redenen meerdere borden gebruiken, zijn er een aantal veelvoorkomende usecases:

  1. Verschillende werkstromen binnen één project. Met meerdere borden voor elk van deze werkstromen kunnen teams gemakkelijker hun werk volgen en beheren.
Verschillende werkstromen
  1. Meerdere teams werken aan één project. Elk team heeft mogelijk zijn eigen workflows en heeft verschillende bordconfiguraties nodig. Het gebruik van meerdere borden kan elk team autonomie geven over hoe ze willen werken.
  2. Langdurige processen waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Je kunt een bord aanmaken voor verschillende onderdelen van een lange workflow, waardoor het gemakkelijker wordt om verschillende fasen van het proces te beheren.

Projectoverschrijdende borden

In Jira kun je projectoverschrijdende borden aanmaken om issues uit meerdere projecten op te halen. Hoewel teams om verschillende redenen projectoverschrijdende borden gebruiken, zijn er een aantal veelvoorkomende usecases:

  1. Samenvattingsweergave voor uitvoerend leiderschap. Je organisatie heeft mogelijk meerdere teams en projecten. Je kunt een projectoverschrijdend bord aanmaken om overzicht te geven, prioriteiten te stellen en taken in alle teams en projecten bij te houden.
  2. Een team ondersteunt en werkt aan meerdere projecten. Een ontwikkelingsteam kan bijvoorbeeld software implementeren die van invloed is op meerdere projecten. Een projectoverschrijdend bord zou het voor het ontwikkelteam gemakkelijker maken om al hun werk te volgen en te beheren.
  3. Veiligheidsredenen. Denk na over het volgende scenario: een adviesteam gebruikt Jira om al het werk van klanten te beheren en het team wil hun klanten toegang tot Jira bieden om de transparantie te vergroten. Hoewel het team één project kan gebruiken om al het werk van klanten te beheren, kan het team projectoverschrijdende borden aanmaken met specifieke rechten voor elke klant om de informatiebeveiliging te waarborgen.

Wat zijn swimlanes op een Jira-bord?

Een swimlane is een horizontale indeling van issues in actieve sprints van een scrumbord of op een kanban-bord. Je kunt swimlanes gebruiken om taken van verschillende categorieën beter te organiseren, zoals werkstromen, gebruikers, toepassingsgebieden en meer.

Swimlanes