Close

Jira Software issues tutorials

Creëer een issue

Selecteer 'Aanmaken' in de navigatiebalk bovenaan. Je issue verschijnt in de backlog of op het bord van het project.


Issue zoeken

Voer een globale zoekopdracht uit en vind een issue in de hele site

Met de zoekbalk in de navigatiebalk bovenaan kun je snel zoeken naar issues in de gehele installatie via issue-ID of trefwoorden. Je kunt je zoekopdracht verfijnen op project, uitvoerder en/of status.

Voer een contextuele zoekopdracht uit en vind een issue in het bord, de roadmap of backlogweergave van het project

De zoekbalken zijn te vinden in de roadmap, backlog en bordweergave. Issues worden weergegeven in de zoekresultaten indien deze issues gevonden kunnen worden in die weergave.

Zoek een issue in een bepaald project via de issuenavigator

Navigeer naar Issues in de zijbalknavigatie. Schakel tussen de modi 'Basic' of 'JQL' in de rechterbovenhoek van het scherm. In de basismodus kun je trefwoorden typen in de zoekbalk en/of de vervolgkeuzemenu's gebruiken om issues te filteren op project, issuetype, status, uitvoerder en alle velden die een issue kan bevatten. In de JQL-modus moet je gestructureerde zoekopdrachten gebruiken met behulp van de Jira Query Language (JQL) om naar issues te zoeken.

Houd er rekening mee dat de issuenavigator niet standaard beschikbaar is in teambeheerde projecten. Schakel deze functie in door naar Projectinstellingen > Functies > Issuenavigator te gaan.


Een issuetype aan een project toevoegen

In teambeheerde projecten:

  1. Selecteer Projectinstellingen in de zijbalknavigatie aan de linkerkant, selecteer vervolgens Issuetype en klik dan op + Issuetype toevoegen.
  2. Sleep en zet de soorten velden die je in het issuetype wilt hebben en geef elk veldtype een naam. Je kunt ook de standaardwaarden voor elk veld instellen als je dat wilt.

In bedrijfsbeheerde projecten:


De lay-out van een issue configureren

  1. Selecteer een issue vanaf je bord.
  2. Selecteer in de rechteronderhoek van de issueweergave de optie Configureren.
  3. Sleep issuevelden naar de juiste plekken.