Close

Samouczki dotyczące zgłoszeń Jira

Utwórz zgłoszenie

Wybierz „Utwórz” w górnym obszarze nawigacji. Twoje zgłoszenie pojawi się w backlogu lub na tablicy projektu.


Wyszukiwanie zgłoszenia

Wyszukiwanie globalne zgłoszenia w całej witrynie

Pasek wyszukiwania w górnym obszarze nawigacji umożliwia szybkie wyszukiwanie zgłoszeń w całej instancji za pomocą identyfikatora zgłoszenia lub słów kluczowych. Możesz zawęzić zakres wyszukiwania do konkretnego projektu, statusu i/lub konkretnej osoby przypisanej.

Wyszukiwanie kontekstowe zgłoszenia na tablicy projektu, w harmonogramie lub w widoku backlogu

Paski wyszukiwania można znaleźć w widoku harmonogramu, backlogu i tablicy. Zgłoszenia pojawią się w wynikach wyszukiwania, jeśli występują w konkretnym widoku.

Wyszukiwanie zgłoszenia w konkretnym projekcie za pomocą nawigatora zgłoszeń

Przejdź do pozycji „Zgłoszenia” na bocznym pasku nawigacji. Przełączaj się między trybami „Podstawowy” i „JQL” w prawym górnym rogu ekranu. W trybie podstawowym można wpisywać słowa kluczowe w pasku wyszukiwania i/lub korzystać z menu rozwijanych, aby filtrować zgłoszenia według projektu, typu zgłoszenia, statusu, osoby przypisanej i wszelkich pól, które mogą występować w zgłoszeniu. W trybie JQL można tworzyć ustrukturyzowane zapytania w języku Jira Query Language (JQL), aby wyszukiwać zgłoszenia.

Uwaga: Nawigator zgłoszeń jest domyślnie niedostępny w projektach zarządzanych przez zespół. Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno Ustawienia projektu > Funkcje > Nawigator zgłoszeń.


Dodawanie typu zgłoszenia do projektu

W projektach zarządzanych przez zespół:

  1. Wybierz opcję „Ustawienia projektu” na bocznym pasku nawigacji po lewej stronie, a następnie wybierz opcję „Typy zgłoszeń” i naciśnij przycisk „+ Dodaj typ zgłoszenia”.
  2. Przeciągnij i upuść typy pól, które chcesz uwzględnić w typie zgłoszenia, i nadaj nazwę każdemu typowi pola. Możesz także ustawić wartość domyślną dla każdego pola w razie potrzeby.

W projektach zarządzanych przez firmę:


Konfigurowanie układu zgłoszenia

  1. Wybierz z tablicy dowolne zgłoszenie.
  2. W prawym dolnym rogu widoku zgłoszenia wybierz opcję Konfiguruj.
  3. Przeciągnij i upuść pola zgłoszenia w odpowiednich regionach.