Close

JQL: pierwsze kroki z wyszukiwaniem zaawansowanym w systemie Jira

Czym jest JQL?

Dzięki wykorzystaniu funkcji wyszukiwania w systemie Jira można uzyskać ważne informacje dotyczące projektu i znaleźć odpowiedzi na pytania, które są istotne dla zespołu. Trzy rodzaje wyszukiwania w systemie Jira — szybkie, podstawowe i zaawansowane — ułatwiają znalezienie ważnych informacji o Twoich projektach.

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia tworzenie ustrukturyzowanych zapytań w języku Jira Query Language (JQL) w celu znajdowania zgłoszeń w projektach i poza nimi. Wyniki zapytań można zapisywać i używać ich jako filtry oraz widoki w systemie Jira (w tym na tablicach).


Z jakich elementów składa się zapytanie JQL?

Proste zapytanie w JQL (zwane także „klauzulą”) składa się z pola, po którym umieszczony jest operator, a następnie jedna lub więcej wartości lub funkcji.

Elementy zapytania JQL
  • Pole — Pola oznaczają różne rodzaje informacji w systemie. Polami w systemie Jira są na przykład priorytet, wersja poprawki, typ zgłoszenia itp.
  • Operator — Operatory są istotą zapytania. Stanowią one powiązanie między polem a wartością. Do często stosowanych operatorów należą: równa się (=), nie równa się (!=), mniejsze niż (<) itp.
  • Wartość — Wartościami są rzeczywiste dane w zapytaniu. Zazwyczaj to właśnie one są poszukiwanym elementem.
  • Słowo kluczowe - Słowa kluczowe to konkretne słowa w języku, które mają specjalne znaczenie. W tym wpisie skupimy się na słowach AND i OR.