Close

Jira Software roadmap guide

Czym są harmonogramy?


Czym są epiki?

W Jira Software epiki to duże jednostki pracy, które można podzielić na poszczególne zadania. Takie elementy prac stają się zgłoszeniami podrzędnymi epiku, który bywa również nazywany zgłoszeniem nadrzędnym. Zgłoszenia są wyświetlane w harmonogramie w postaci kolorowych pasków.

Epiki w systemie Jira

Czym są zgłoszenia podrzędne?

Zgłoszenia podrzędne można tworzyć bezpośrednio z poziomu harmonogramu. Będą one zagnieżdżone w epiku, do którego należą. Najczęściej zgłoszeniami podrzędnymi są historyjki, zadania i błędy, jednak można tworzyć również nowe typy zgłoszeń odpowiadające innym jednostkom pracy zespołu.

Masz możliwość szybkiego przeniesienia zgłoszeń do innych epików lub zmiany kolejności zgłoszeń lub epików poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie bezpośrednio z poziomu harmonogramu.

Zgłoszenia podrzędne w systemie Jira

Czym są zależności?

Zarządzanie zależnościami ma krytyczne znaczenie dla zespołów. Zwizualizowane i dobrze zmapowane zależności pozwalają zespołom na dostosowywanie rozwiązań i planowanie ścieżek alternatywnych. W Jira Software możesz w prosty sposób przeglądać relację między epikami a zgłoszeniami podrzędnymi poprzez mapowanie zależności bezpośrednio z poziomu harmonogramu.

Zależności, zwane także łączami zgłoszeń, pozwalają wskazać kolejność realizacji zgłoszeń. Przykładowo zależność między dwoma zgłoszeniami może wskazywać, że istnieje potencjalny bloker, który zespół musi usunąć.

Aby korzystać z tej funkcji, administrator Jira musi włączyć możliwość tworzenia łączy między zgłoszeniami.

Zależności w systemie Jira