Close

Przewodnik po osi czasu w Jirze

Czym jest widok osi czasu?

Oś czasu to widok planowania dostępny we wszystkich planach Jira, który umożliwia planowanie pracy, śledzenie postępów i mapowanie zależności w ramach jednego zespołu lub projektu. Zarówno projekty zarządzane przez zespół, jak i zarządzane przez firmę są obsługiwane w widoku osi czasu.


Czym są epiki?

W Jirze epiki to duże jednostki pracy, które można podzielić na poszczególne zadania. Takie elementy prac stają się zgłoszeniami podrzędnymi epiku, który bywa również nazywany zgłoszeniem nadrzędnym. Zgłoszenia są wyświetlane na osi czasu w postaci kolorowych pasków.

Epiki w systemie Jira

Czym są zgłoszenia podrzędne?

Zgłoszenia podrzędne można tworzyć bezpośrednio w widoku osi czasu. Będą one zagnieżdżone w epiku, do którego należą. Najczęściej zgłoszeniami podrzędnymi są historyjki, zadania i błędy, jednak można tworzyć również nowe typy zgłoszeń odpowiadające innym jednostkom pracy zespołu.

Masz możliwość szybkiego przeniesienia zgłoszeń do innych epików lub zmiany kolejności zgłoszeń lub epików poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie bezpośrednio na osi czasu.

Zgłoszenia podrzędne w systemie Jira

Czym są zależności?

Zarządzanie zależnościami ma krytyczne znaczenie dla zespołów. Zwizualizowane i dobrze zmapowane zależności pozwalają zespołom na dostosowanie i planowanie ścieżek alternatywnych. W Jirze możesz w prosty sposób wyświetlać relacje między epikami a zgłoszeniami podrzędnymi, mapując zależności bezpośrednio na osi czasu.

Zależności, zwane także łączami zgłoszeń, pozwalają wskazać kolejność realizacji zgłoszeń. Przykładowo zależność między dwoma zgłoszeniami może wskazywać, że istnieje potencjalny bloker, który zespół musi usunąć.

Aby korzystać z tej funkcji, administrator Jira musi włączyć możliwość tworzenia łączy między zgłoszeniami.

Zależności w systemie Jira