Close

Samouczki dotyczące tablic Jira

Wyszukiwanie i tworzenie tablicy Jira

Przejdź do pozycji „Tablica” w nawigacji na pasku bocznym po lewej stronie. Aby utworzyć dodatkową tablicę, otwórz listę rozwijaną i wybierz opcję + Utwórz tablicę.

Zrzut ekranu tablic Jira

Uwaga: obecnie nie można tworzyć dodatkowych tablic w projekcie zarządzanym przez zespół.


Konfigurowanie kolumn na tablicy Jira

W projektach zarządzanych przez zespół:

 1. Przejdź do swojej tablicy. Wybierz (•••) w prawym górnym rogu i kliknij Konfiguruj tablicę.
 2. W razie potrzeby dodaj nową kolumnę, zmień nazwę kolumny, usuń kolumnę, przenieś kolumnę lub zgrupuj wiele statusów w jednej kolumnie. Dowiedz się więcej

W projektach zarządzanych przez firmę:

 1. Przejdź do swojej tablicy. Wybierz (•••) w prawym górnym rogu i kliknij Ustawienia tablicy.
 2. Kliknij kartę Kolumny.
 3. W razie potrzeby dodaj nową kolumnę, zmień nazwę kolumny, usuń kolumnę, przenieś kolumnę lub zgrupuj wiele statusów w jednej kolumnie. Dowiedz się więcej

Wyświetlanie torów na tablicy Jira

W projektach zarządzanych przez zespół:

Przejdź do swojej tablicy. W prawym górnym rogu otwórz menu rozwijane Grupuj według i wybierz opcję wyświetlania torów dla osób przypisanych, epików lub zadań podrzędnych.

W projektach zarządzanych przez firmę:

 1. Przejdź do swojej tablicy. Wybierz (•••) w prawym górnym rogu i kliknij Ustawienia tablicy.
 2. Kliknij kartę Tory.
 3. Skonfiguruj własne tory w oparciu o historyjki, zapytania, osoby przypisane, epiki lub projekty. Dowiedz się więcej

Tworzenie niestandardowych filtrów na tablicy Jira

Niestandardowe szybkie filtry ułatwiają wyszukiwanie i otwieranie zgłoszeń, nad którymi regularnie pracujesz.

W projektach zarządzanych przez zespół:

 1. Na pasku bocznym wybierz kolejno Ustawienia projektu > Tablica > Filtry niestandardowe.
 2. Wprowadź nazwę i opis filtra niestandardowego.
 3. Napisz zapytanie filtra, używając języka JQL. W trakcie pisania system Jira będzie weryfikował Twoje zapytanie i podpowie listę sugestii do autouzupełnienia, biorąc pod uwagę kontekst zapytania. Wybierz Utwórz.
 4. Po utworzeniu pierwszego filtra niestandardowego w widoku tablicy pojawi się nowa lista rozwijana. Wybierz filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Równoczesne zastosowanie wielu filtrów pozwoli zawęzić zakres zgłoszeń do tych, które Cię interesują.
 5. W dowolnej chwili możesz edytować lub usunąć filtry niestandardowe. W tym celu wybierz na tablicy lub w backlogu przycisk (•••), a następnie opcję Zarządzaj filtrami niestandardowymi.

W projektach zarządzanych przez firmę:

 1. Przejdź do swojej tablicy. Wybierz (•••) w prawym górnym rogu i kliknij Ustawienia tablicy.
 2. Kliknij kartę Szybkie filtry.
 3. Napisz zapytanie filtra, używając języka JQL.
 4. Twoje filtry pojawią się powyżej tablicy.

Tworzenie tablicy wieloprojektowej za pomocą filtrów niestandardowych

 1. Utwórz filtr niestandardowy za pomocą zapytania JQL, wybierając z górnego paska nawigacji kolejno Filtry > Zaawansowane wyszukiwanie zgłoszeń.
 2. Utwórz tablicę w projekcie zarządzanym przez firmę.
  1. Przejdź do pozycji Tablica w nawigacji na pasku bocznym po lewej stronie. Otwórz listę rozwijaną i wybierz opcję + Utwórz tablicę.
  2. Wybierz opcję Scrum lub Kanban.
 3. Zastosuj filtr do tablicy.
  1. Wybierz opcję Tablica z istniejącego zapisanego filtru.
  2. Nadaj nazwę nowej tablicy.
  3. Wyszukaj swój filtr.
  4. Wybierz opcję Utwórz tablicę.
 4. Na nowej tablicy możesz zmapować statusy na kolumny na tablicy lub cofnąć takie mapowanie, nie wpływając na inne tablice.