Close

Więcej o uprawnieniach Jira

Najlepsze praktyki dotyczące przypisywania uprawnień w organizacji

W przypadku uprawnień można wyróżnić dwie główne role:

Awatar

Administrator Jira

 • Osoba odpowiedzialna za produkt
 • Ma szeroką wiedzę na temat produktu
 • Zwykle może samodzielnie wprowadzać zmiany konfiguracji w ramach zespołu lub zarządzać zespołem, który wprowadza zmiany
 • Obsługuje wnioski o zmiany konfiguracji od użytkowników końcowych
 • Rola najczęściej spotykana w organizacjach korporacyjnych
Awatar

Administrator projektu

 • Dysponuje perspektywą pozwalającą zrozumieć potrzeby zespołu w kontekście projektu
 • Odpowiada za sposób wykorzystania projektu w zespole
 • Nie ma czasu na wprowadzanie zmian ani szkolenia dotyczące konfiguracji
 • Scentralizowani administratorzy ufają menedżerom i kierownikom zespołu, którzy przejmują tę rolę
 • Może być również ekspertem w kwestiach merytorycznych (SME), menedżerem produktu, analitykiem biznesowym lub tymczasowym menedżerem IT
 • Ci użytkownicy mogą nie mieć uprawnień do konfiguracji, ale i tak pasują do tego profilu

Możemy wykorzystać tę wiedzę na temat potrzeb administratorów centralnych i potencjalnych administratorów projektów, aby zrozumieć kryteria określające poziom uprawnień, które powinny przysługiwać użytkownikowi:

Kryteria przyznawania uprawnień

1. Perspektywa potrzebna, aby zrozumieć potrzeby grup, na które zmiany będą miały wpływ.

Awatar

Administrator Jira
Stosuje holistyczną perspektywę organizacji i różnych zespołów przy wprowadzaniu zmian, które mają wpływ na wiele zespołów.

Awatar

Administrator projektu
Może wprowadzać zmiany ograniczone do zespołów, w których potrzeby ma wgląd. Może to być zespół administratora (jeśli jest menedżerem) lub zespół, z którym bezpośrednio współpracuje (jeśli zajmuje się wsparciem operacyjnym lub jest menedżerem produktu).

2. Odpowiedzialność za sposób korzystania z narzędzia i zarządzania nim.

Awatar

Administrator Jira
Odpowiada za sam produkt, dba o jego wydajne działanie i o to, aby właściwie służył potrzebom organizacji.

Awatar

Administrator projektu
Ta osoba jest co najmniej częściowo odpowiedzialna za sposób korzystania z narzędzia przez zespół. Ma również umiejętności analizowania, jak można byłoby poprawić sposób korzystania z narzędzia przez zespół.

3. Kompetencje projektowe do tworzenia konfiguracji, które pozwolą rozwiązać problemy zespołu.

Awatar

Administrator Jira
Istotą tej roli jest posiadanie umiejętności zrozumienia problemów zespołu i tworzenia rozwiązań konfiguracyjnych, które pozwolą rozwiązać te problemy. Te rozwiązania mogą być projektowane w sposób umożliwiający ich zastosowanie w całej organizacji.

Awatar

Administrator projektu
Ten aspekt nie jest istotną częścią tej roli. Ta osoba musi znać potrzeby zespołu w stopniu wystarczającym do wprowadzenia drobnych zmian, ale nie musi umieć tworzyć nowych rozwiązań od podstaw.

4. Specjalistyczna wiedza na temat produktu potrzebna do wprowadzania zmian bez ryzyka.

Awatar

Administrator Jira
Potrzebuje dogłębnej wiedzy i doświadczenia w zakresie produktów, aby wykonywać swoją pracę sprawnie i bez ryzyka. Pomaga mu to również naprawiać popełnione błędy.

Awatar

Administrator projektu
Dogłębna wiedza specjalistyczna nie jest konieczna do pełnienia tej roli, a uprawnienia do konfiguracji są wyłączone, jeśli osoba uważa, że wymagają znacznej wiedzy specjalistycznej lub szkolenia w zakresie produktu. Ta osoba musi być w stanie realizować cele bez konieczności osiągania poziomu eksperta w dziedzinie produktu.

Zarządzanie uprawnieniami do projektu

Zarządzaj rolami w projekcie