Close

Guides and permissions in Jira Software tutorials

Zarządzanie uprawnieniami w systemie Jira

Uwaga: te funkcje będą dostępne tylko wtedy, gdy jesteś administratorem Jira.

 1. Przejdź do prawego górnego rogu ekranu. Wybierz ikonę koła zębatego, a następnie z listy rozwijanej wybierz Zarządzanie użytkownikami. Zostanie wyświetlona lista wszystkich użytkowników, na której będzie można przyznawać użytkownikom dostęp do różnych aplikacji i odpowiednio konfigurować uprawnienia.
Zarządzanie użytkownikami
 1. Możesz również wybrać ikonę koła zębatego, a następnie z listy rozwijanej opcję System.
 2. Na bocznym pasku nawigacji wybierz pozycję Role w projekcie lub Uprawnienia globalne.
Dodawanie roli w projekcie

Tworzenie lub edytowanie schematów uprawnień

Uwaga: te funkcje będą dostępne tylko wtedy, gdy jesteś administratorem Jira.

 1. Przejdź do prawego górnego rogu ekranu. Wybierz ikonę koła zębatego, a następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Zgłoszenia.
 2. Na bocznym pasku nawigacji wybierz pozycję Schematy uprawnień.
Schematy uprawnień

Dostęp do pomocy dotyczącej uprawnień w systemie Jira

Skorzystaj z funkcji pomocy dotyczącej uprawnień w systemie Jira, aby dowiedzieć się, dlaczego użytkownik ma określone uprawnienia lub ich nie ma.

W projektach zarządzanych przez firmę i przez zespół:

 1. Przejdź do prawego górnego rogu ekranu. Wybierz ikonę koła zębatego, a następnie z listy rozwijanej wybierz System.
 2. Na bocznym pasku nawigacji wybierz pozycję Uprawnienia — pomoc.
Uprawnienia — pomoc

Tworzenie i aktualizowanie grupy

 1. Przejdź do witryny admin.atlassian.com. Wybierz swoją organizację, jeśli masz więcej niż jedną.
 2. Wybierz kolejno Katalog > Grupy.
 3. Kliknij przycisk Utwórz grupę, aby utworzyć nową grupę.
Widok grup w systemie Jira

Przypisywanie lub aktualizowanie ról użytkownika w projekcie w systemie Jira

Możesz wyświetlać i edytować rolę użytkownika w projekcie Jira. Przykładowo możesz szybko przypisać użytkownika do nowo utworzonych ról w kilku różnych projektach jednocześnie.

 1. Zaloguj się w witrynie admin.atlassian.com.
 2. Z poziomu organizacji wybierz kolejno Katalog > Użytkownicy.
 3. Znajdź użytkownika, którego rolę chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz jego awatar lub kliknij Pokaż szczegóły.
 4. Wybierz ikonę z 3 kropkami obok produktu Jira, a następnie wybierz opcję Wyświetl role w projekcie Jira.
Aktualizowanie roli w projekcie

Tworzenie nowej roli w projekcie w systemie Jira

Definiowanie nowej roli w projekcie:

 1. Przejdź do prawego górnego rogu ekranu. Wybierz ikonę koła zębatego, a następnie z listy rozwijanej wybierz System.
 2. W obszarze Zabezpieczenia wybierz opcję Role w projekcie. Zostanie wyświetlona przeglądarka ról w projekcie zawierająca listę wszystkich ról w projekcie dostępnych w Twojej witrynie Jira.
 3. W obszarze Dodaj rolę w projekcie u dołu strony wprowadź nazwę i opis żądanej roli.
 4. Kliknij przycisk Dodaj rolę w projekcie.

Dodawanie członków do roli:

 1. W kolumnie Czynności nowo utworzonej roli w projekcie kliknij opcję Zarządzaj członkami domyślnymi.
 2. W obszarze Użytkownicy domyślni lub Grupy domyślne kliknij opcję Edytuj.
 3. Wprowadź nazwy grup w polu Dodaj użytkowników do roli w projekcie. Możesz też wybrać ikonę selektora użytkowników, aby dodać poszczególnych użytkowników.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Po utworzeniu nowej roli w projekcie jest ona dostępna dla wszystkich projektów. Administratorzy projektu mogą następnie przypisywać członków do roli w projekcie w przypadku swojego projektu (patrz zarządzanie członkostwem w roli w projekcie).