Kanban vs. scrum: welke agile methode past bij jou?

Ontdek de belangrijkste overwegingen bij het kiezen tussen scrum of kanban, en wat je moet doen als je niet kunt beslissen.

Max Rehkopf Door Max Rehkopf
Onderwerpen zoeken

Samenvatting: 'Kanban vs. scrum' is een discussie over twee verschillende strategieën voor het implementeren van een agile ontwikkelings- of projectmanagementsysteem. Kanban-methodologieën zijn continu en organischer, terwijl scrum gebaseerd is op korte, gestructureerde werksprints.

Agile is a set of ideals and principles that serve as our north star. DevOps is a way to automate and integrate the processes between software development and operations teams. When it comes to implementing agile and DevOps, kanban and scrum provide different ways to do so.

Het is makkelijk om de verschillen tussen scrum- en kanban-werkwijzen aan te wijzen, maar dat betreft voornamelijk de uiterlijke aspecten. Hoewel de werkwijzen verschillen, zijn de principes grotendeels hetzelfde. Beide frameworks helpen je bij het bouwen van betere producten (en diensten) met minder hoofdpijn.

Dus, waar waren we?

Agile is een gestructureerde en iteratieve benadering van projectmanagement en productontwikkeling. Het erkent de volatiliteit van productontwikkeling en biedt een methodologie voor zelforganiserende teams om op verandering te reageren zonder te ontsporen. Agile is tegenwoordig nauwelijks een concurrentievoordeel. Niemand heeft de luxe om jarenlang of zelfs maanden een product te ontwikkelen in een zwarte doos. Dit betekent dat het belangrijker is dan ooit om het goed te doen.

Kanban is all about visualizing your work, limiting work in progress, and maximizing efficiency (or flow). Kanban teams focus on reducing the time a project takes (or user story) from start to finish. They do this by using a kanban board and continuously improving their flow of work.

Scrum teams commit to completing an increment of work, which is potentially shippable, through set intervals called sprints. Their goal is to create learning loops to quickly gather and integrate customer feedback. Scrum teams adopt specific roles, create special artifacts, and hold regular ceremonies to keep things moving forward. Scrum is best defined in The Scrum Guide.

 

Scrum

Kanban

Origin

Scrum

Software development

Kanban

Lean manufacturing

Idealogy

Scrum

Learn through experiences, self-organize and prioritize, and reflect on wins and losses to continuously improve.

Kanban

Use visuals to improve work-in-progress

Cadence

Scrum

Regular, fixed-length sprints (i.e. two weeks)

Kanban

Continuous flow

Practices

Scrum

Sprint planning, sprint, daily scrum, sprint review, sprint retrospective

Kanban

Visualize the flow of work, limit work-in-progress, manage flow, incorporate feedback loops

Roles

Scrum

Product owner, scrum master, development team

Kanban

No required roles

Teamgenoten die een scrumbord gebruiken | Atlassian Agile Coach

Scrum: een gestructureerde agile aanpak

Met scrum belooft je team tegen het einde van elke sprint een waardevolle bijdrage aan het uit te voeren werk te leveren. Scrum is gebouwd op empirisme, gericht op kleine werkstappen die je zullen helpen te leren van je klanten zodat je met een betere onderbouwing verder kunt. De scrumbenadering bestaat uit de volgende elementen:

Scrum-cadans

Scrum moves fast, with sprints that usually last between one to four weeks, which have clear start and finish dates. The short time frame forces complex tasks to be split into smaller stories and help your team learn quickly. A key question is this: Can your team ship useable code that fast?

Sprints zijn onderverdeeld in sprintplanning, sprintreview en retrospective meetings en doorspekt met dagelijkse scrumbijeenkomsten (standups). Deze scrumceremonies zijn algemeen van aard en lopen continu door.

Scrumrollen

Scrum kent drie duidelijk omschreven rollen.

  • De producteigenaar pleit voor de klant, beheert de productbacklog en helpt prioriteit te geven aan het werk van het ontwikkelingsteam.
  • De scrummaster helpt het team om recht te blijven doen aan de scrumprincipes.
  • Het ontwikkelingsteam kiest het werk dat moet worden gedaan, levert werk in stappen en toont collectieve verantwoording.

Wie beheert het scrumteam? Nou, niemand. Scrumteams organiseren zichzelf en iedereen is gelijk, ondanks verschillende verantwoordelijkheden. Het team is verenigd door het doel om waarde te leveren aan klanten.

Common metrics

Scrum metrics are data points scrum teams can use to improve efficiency and effectiveness. They can inform decision-making and help teams become more efficient in planning and execution. During the sprint planning phase, teams can use metrics such as sprint goals, team velocity, team capacity, and type of work. During stand-ups, teams can also benefit from measuring progress towards sprint goals, reviewing a sprint burndown, understanding workload distribution, and more.

Veranderingsfilosofie

Teams strive to understand how much they can accomplish within their sprint time boundaries. They commit to its delivery within a sprint. However, scrum teams can receive customer feedback that encourages them to pivot and change the sprint to deliver the most customer value. During the sprint retrospective, scrum teams should discuss how to limit change in the future, as changes put the potentially shippable increment at risk. If a team frequently changes scope mid-sprint, it may signify work was selected that isn’t adequately understood. It could also mean the team has operational/unplannable work that interferes with the plan.

Zie What Is Scrum? voor meer informatie over scrummethodologieën.

Teamgenoten die een kanban-bord gebruiken | Atlassian Agile Coach

Kanban: continue verbetering, flexibele processen

Kanban helpt je werk te visualiseren, werk in uitvoering (WIP) te beperken en werk snel te verplaatsen van 'In uitvoering' naar 'Gereed'.

Kanban is perfect voor teams die veel inkomende aanvragen hebben die variëren in prioriteit en grootte. Terwijl scrumprocessen een hoge controle vereisen over wat er in scope is, betekent kanban meer 'go with the flow'. Laten we dezelfde vijf overwegingen eens nader bekijken om je te helpen beslissen.

Kanban-cadans

Kanban is gebaseerd op een continue workflowstructuur die teams wendbaar en flexibel houdt om zich aan te passen aan veranderende prioriteiten. Werkitems - vertegenwoordigd door kaarten - worden georganiseerd op een kanban-bord waar ze van de ene fase van de workflow (kolom) naar de volgende stromen. Veelvoorkomende workflowfasen zijn Te doen, In uitvoering, In beoordeling, Geblokkeerd en Gereed. Uiteraard kunnen de fasen ook andere namen hebben. Maar dit is verder niet zo interessant.

Het leukste van kanban is het maken van aangepaste kolommen voor hoe je team werkt. Mijn team levert inhoud, dus onze kolommen (simpel gezegd) gaan van Backlog, naar Prioriteit, naar Opzet klaar, naar Schrijven, Ontwerpen, Technische beoordeling en Geleverd. Ons bord heeft ons laten zien dat we ongeveer één stuk inhoud per week leveren, en we weten nu waar onze knelpunten zitten (door de fase Technische beoordeling).

Releasemethodologie

In kanban worden updates vrijgegeven wanneer ze klaar zijn, zonder een regelmatig schema of vooraf bepaalde vervaldatums.

In theorie schrijft kanban geen vaste tijd voor om een taak te voltooien. Als de taak eerder (of later) wordt voltooid, kan deze naar behoefte worden vrijgegeven zonder te hoeven wachten op een release-mijlpaal zoals een sprintreview.

Kanban-rollen

Het hele team is eigenaar van het kanban-bord. Sommige teams roepen de hulp van een agile coach in, maar in tegenstelling tot scrum is er geen 'kanban-master' die alles soepel laat verlopen. Het is de collectieve verantwoordelijkheid van het hele team om samen te werken aan de taken op het bord en deze te leveren.

Belangrijkste statistieken

Doorlooptijd en cyclustijd zijn belangrijke statistieken voor kanban-teams. De deal met de gemiddelde hoeveelheid tijd die nodig is om een taak te voltooien. Verbetering van cyclustijden duidt op het succes van kanban-teams.

Het cumulatief stroomdiagram (CFD) is een andere analytische tool die door kanban-teams wordt gebruikt om het aantal werkitems in elke toestand te begrijpen. CFD's helpen bij het identificeren van specifieke knelpunten die moeten worden opgelost voor een betere doorvoer.

Een andere manier om met knelpunten om te gaan, is door middel van WIP-limieten. Een WIP-limiet beperkt het aantal kaarten dat zich tegelijk in een kolom kan bevinden. Wanneer je de WIP-limiet bereikt, wordt die kolom door een tool zoals Jira Software geblokkeerd voor nieuwe kaarten en zet het team alles op alles om die items naar de volgende fase te brengen.

Veranderingsfilosofie

A kanban workflow can change at any time. New work items can get added to the backlog and existing cards can get blocked or removed based on prioritization. Also, if the team capacity changes, WIP limit can be recalibrated and work items adjusted accordingly. It’s all about being flexible in kanban.

For more on kanban methodologies see What is kanban?

Het agility-project van Atlassian | Atlassian Agile Coach

Scrum tools vs. kanban tools

The agile community believes this conversation shouldn't be about the tools. We often see the tool of choice driving the framework of choice and the framework driving the principles the team adopts. We believe the decision should flow in the other direction.

Als je eenmaal bent afgestemd op scrumprincipes en blij bent met het scrumframework, dan is het tijd om een scrum-tool te vinden die daar goed bij past. Hetzelfde geldt voor kanban. We zijn bevooroordeeld, maar als de nummer 1 softwareontwikkelingstool die wordt gebruikt door agile teams, denken we dat Jira Software de perfecte oplossing is.

Met de speciale projecttypen van Jira voor scrum en kanban, kun je de principes van elk framework realiseren. Daarnaast kunnen we je op weg helpen met de verschillende handleidingen die we hebben geschreven over het toepassen van scrum met Jira Software en over het toepassen van kanban met Jira Software.

Kanban vs. scrum: What if you can't choose?

Scrum en kanban volgen 'agile volgens de regels'. Beide frameworks werken op een beproefde manier waar eerlijk gezegd geen woord tegenin te brengen is. Om een slogan van een zeer bekend IT-bedrijf te parafraseren: "Niemand wordt ontslagen door de keuze voor scrum."

Maar je beslissing hoeft niet zo zwart-wit te zijn. Honderden teams gebruiken hybride modellen die worden beïnvloed door zowel scrum als kanban. We wilden teams helpen dit te doen in Jira Software, daarom hebben we teambeheerde projecten gemaakt.

Teambeheerde projecten, zoals de naam al doet vermoeden, stellen teams in staat om de agile functies te kiezen die voor hen zinvol zijn, of dat nu scrum, kanban of een mix van beide is. In plaats van op dag één te kiezen voor een bepaald framework, stellen teambeheerde projecten je in staat om geleidelijk aan steeds krachtigere functies te implementeren terwijl je ontdekt wat werkt voor je team (en wat niet).

You can confidently choose team-managed scrum or team-managed kanban knowing that both templates can evolve to suit the needs of your team.

Wat je ook kiest, geef het een tijdje de kans. Neem wat werk uit de backlog en voltooi het traject helemaal en vraag dan aan je team wat goed is gegaan en wat slecht is gegaan. Door scrum en kanban uit te proberen en deze vragen te stellen, ben je goed op weg naar het agile nirvana.

Jira-bord

Ga gratis aan de slag met de Jira kanban-sjabloon

Sjabloon gebruiken
Hierna
Kanplan