Close

Agile op schaal

En door: agile schalen in grote organisaties

Onderwerpen zoeken

Softwareontwikkelingsteams hebben aangetoond dat het implementeren van agile frameworks, zoals Scrum en Kanban, hen in staat stelt om sneller en met meer voorspelbaarheid oplossingen te leveren aan klanten en hen de mogelijkheid biedt om snel te reageren op basis van nieuwe informatie. Agile implementeren op individueel teamniveau is relatief eenvoudig; de voordelen zijn duidelijk en er is voldoende informatie beschikbaar (zoals deze microsite).

Maar de echte uitdaging zit hem in het uitbreiden van agile naar meerdere teams in een grote organisatie. Met andere woorden, agile op schaal implementeren.

Artikelen over agile op schaal

[VERVOLG]

Waarom schalen bedrijven agile?

Tegenwoordig moeten bedrijven zich op enterpriseniveau kunnen aanpassen om concurrerend te blijven. De middelen om dit te doen: inspelen op de veranderende behoeften van klanten en ze verrassen in het proces, flexibele/aanpasbare oplossingen bieden, teams van teams ondersteunen die aan een uniform front werken, mindsets veranderen om technologie te positioneren als strategische enabler, en agile manieren van werken buiten software- en IT-teams inspireren.

Maar zonder een duidelijk plan of framework wordt het steeds moeilijker voor bedrijven die schalen om levering te voorspellen, teamoverschrijdende afhankelijkheden te beheren en zich te concentreren op de juiste bedrijfsdoelstellingen. Als gevolg hiervan is er vaak sprake van een afname van de klanttevredenheid, verlies van marktaandeel of omzet, en meer.

Dit zijn allemaal redenen voor bedrijven om zwaar in te zetten op agile. Hetzij om de voordelen te benutten van het schalen van agile frameworks die hun softwareteams mogelijk hebben gezien, of om concurrerend te blijven in de huidige markt. Maar hoewel grote ondernemingen het misschien allemaal eens zijn over de noodzaak om agile frameworks te schalen, is het een heel andere discussie hoe dat gedaan kan worden en hoe het eruit ziet.

Maar wat is agile op schaal?

Het schalen van agile frameworks is een culturele transformatie, waarbij de mensen, werkwijzen en tools van het bedrijf zich inzetten voor het verbeteren van samenwerking en het vermogen van de organisatie om de bedrijfsstrategie leidend te laten zijn.

Uiteindelijk zullen veranderingen op deze gebieden helpen om de besluitvorming te decentraliseren, meer transparantie en afstemming rond werk te creëren en producten of diensten sneller op de markt te brengen, terwijl de waarden van agile worden verankerd in het DNA van de organisatie.

Hoe ver ben jij op weg om agile op schaal te realiseren?

We willen graag in kaart brengen waar een organisatie zich bevindt in het traject om agile frameworks te schalen door te kijken hoe teams en individuen agile werkwijzen toepassen.

Organisaties aan het begin van het traject hebben mogelijk alleen hier en daar wat mensen die agile werken, en het werk wordt mogelijk nog gedomineerd door traditionele procedures voor projectmanagement die zijn gericht op het beheren van een project van begin tot levering.

Organisaties die al verder zijn, maken mogelijk al gebruik van geschaalde agile werkwijzen (of gebruiken zelfs een framework). Dit kan functieoverschrijdende teams ertoe aanzetten zich te organiseren op een manier die de efficiëntie verbetert, ze strak gericht houdt op de waarde die ze leveren en ze helpt bij het meebewegen met veranderingen door ze in staat te stellen proactieve beslissingen te nemen die helpen de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Het maakt niet uit waar je organisatie op dit moment staat. Erken en respecteer die positie en begin vanf daar.

Populaire frameworks om agile te schalen

Er is geen juiste manier om agile te schalen. Veel organisaties zijn echter al erg succesvol geweest door hun processen, teams en culturen te ontwikkelen met behulp van frameworks voor agile schalen.

Hier volgt een kort overzicht van de beste frameworks voor het schalen van agile:

SAFe

Het Scaled Agile Framework® (SAFe®) bestaat uit een reeks organisatie- en workflowpatronen voor het implementeren van agile werkwijzen op bedrijfsschaal. Het SAFe-framework is gebaseerd op drie primaire kennisgroepen: agile softwareontwikkeling, lean productontwikkeling en systeemdenken. SAFe stimuleert afstemming, samenwerking en levering in grote aantallen agile teams.

LeSS

Large-Scale Scrum (LeSS) is in wezen gewone scrum maar dan toegepast op een grootschalige manier. LeSS is gebaseerd op het idee dat frameworks voor schaalaanpassing minimalistisch moeten zijn (dus minder regels, rollen en artefacten) om succesvol te zijn. Zowel LeSS als SAFe delen echter enkele gemeenschappelijke patronen: scrum op teamniveau, veel teams die een backlog delen, samenwerkingsplanning tussen meerdere teams, naast de algemene principes van pull en zelforganisatie waarmee elk kleiner agile team waarschijnlijk wel bekend is.

DA

Disciplined Agile (DA), eerder bekend onder de naam Disciplined Agile Delivery (DAD), is een leergericht framework voor procesbeslissingen voor het leveren van IT-oplossingen. Het biedt een solide basis om de levering van agile oplossingen binnen organisaties van bedrijfsniveau te schalen. DA maakt gebruik van scrum en kanban, samen met transformatiekennis op gebieden zoals HR en financiën, governance, DevOps, portfoliobeheer en meer. Er wordt vaak gezegd dat DA flexibeler en eenvoudiger is te schalen dan andere methoden.

Spotify

De aanpak van Spotify was niet bedoeld om een framework te ontwikkelen, maar de kijk van de organisatie op agile is organisch als zodanig naar voren gekomen. Het Spotify-model is een mensgedreven, autonoom framework voor het schalen van agile. Het benadrukt het belang van cultuur en netwerken en biedt een voorbeeld voor het omgaan met meerdere teams in een organisatie voor productontwikkeling.

Scrum@Scale (S@S)

Scrum@Scale is een uitbreiding van het scrumframework. Scrum@Scale wordt over het algemeen gekozen door organisaties die Scrum al succesvol op teamniveau hebben geïmplementeerd en die het binnen de hele organisatie willen toepassen. Het belangrijkste doel is om groeiende organisaties af te stemmen op één gemeenschappelijke en gedeelde reeks doelen. De coördinatie wordt beheerd via een Scrum of Scrums, die bestaat uit scrummasters van elk team, en een MetaScrum bestaande uit producteigenaren.

Het verschil tussen frameworks voor het schalen van agile

Het schalen van agile frameworks kan onnodige processen toevoegen wanneer ze zonder nadenken of intentie worden toegepast. Maar het codificeren van gedeelde rituelen, gemeenschappelijke rollen en leidende principes voor het schalen van agile in de organisatie heeft duidelijke voordelen, vooral wanneer de organisatie onbekend is met agile manieren van werken. Dit is een handige informatiebron om een beeld te krijgen hoe elk framework van toepassing is op deze belangrijke gebieden.

 

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Langetermijnplanning en -strategie

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Multi-agile teams

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Team of Teams

SAFe (Scaled Agile Framework)

Agile Release Train (ART)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Gebied

Spotify

Tribes

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Scrum of Scrums

PM/PO

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Scrummaster / Agile Coach

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Release Engineer / Groepsmanager

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Agile-methode (scrum, kanban, etc.)

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Demo

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Retros

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Klantgericht / value focused

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

afhankelijkhedenbeheer

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Transparantie van strategie

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Portfoliobeheer

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Release on demand

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Risicobeheer

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

DevOps

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) & LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Processen: Omschreven en voorgeschreven Omschreven met aanbevelingen Niet duidelijk omschreven

Zoals je bij nadere bestudering goed kunt zien, bevatten deze frameworks voor het schalen van agile gemeenschappelijke organisatiepatronen die relevant zijn voor het schaalproces. Ongeacht of je wel of niet een framework toepast, zijn wij van mening dat door sommige of al deze kernpatronen te implementeren, je veel van de voordelen kunt realiseren die het schalen van agile in je organisatie met zich meebrengt.

7 essentiële principes voor het realiseren van agile op schaal

Hoewel we beseffen dat er geen uniforme benadering is voor het schalen van agile frameworks, zijn er zeven essentiële principes waarmee rekening moet worden gehouden als je agile op schaal in de praktijk wilt brengen. Deze principes zijn 'must-haves', wat betekent dat het bijna onmogelijk is om zonder deze principes succesvol te zijn.

Ongeacht of je van plan bent een framework te gebruiken of alleen een paar werkwijzen, kun je het onderstaande beschouwen als leidende principes voor wat kan worden geleend of geformaliseerd in je eigen organisatie.

  1. Omschreven rollen en veranderingen in organisatiestructuur
  2. Klantgerichte organisatie en ontwikkeling
  3. Agile/scrum-werkwijzen en cadans
  4. Maturiteitsmodel (de tijd nemen om te veranderen)
  5. Verbeteringen in afhankelijkheid
  6. Kiezen voor bottom-up en top-down (werkelijk veranderen)
  7. Mensen, Lean en systeemdenken

Ga hieronder naar onze whitepaper 'Beyond the basics of scaling agile: The new rules to transformational agility' voor meer informatie over deze principes en hoe ze er in de praktijk uitzien.

Waar moet je beginnen?

Agile schalen is niet eenvoudig en gebeurt niet van de ene op de andere dag! Of je organisatie nu vol inzet op een geschaald agile framework of een zelf ontwikkeld proces implementeert, onthoud dat 'agile op schaal' niet het einddoel is. Het einddoel is om je strategie effectief uit te voeren.

Blijf nieuwe ideeën uitproberen en incrementele verbeteringen aanbrengen met dit doel voor ogen. En vergeet niet dat de tools die je gebruikt om je bedrijf te ondersteunen een belangrijke rol kunnen spelen bij het schalen van agile.

Een belangrijke component van agile is open en consistente communicatie. Bij Atlassian gebruiken we Atlas om project- en doelupdates te delen en te ontdekken waar andere teams aan werken. Door een gedeeld begrip van de context van werk op te bouwen, weten we waaraan wordt gewerkt, waarom, wie waaraan werkt en hoe het werk ervoor staat.

Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we op deze pagina hebben behandeld, adviseren we onze whitepaper 'Beyond the basics of scaling agile: The new rules to transformational agility'. Deze whitepaper zit boordevol nuttige informatie en anekdotes van ervaren agilisten en is zeker de moeite waard om te lezen.

Omslag van whitepaper Agile at Scale
Verder dan de basisprincipes van agile schalen

Zorg ervoor dat de agile werkwijzen van je organisatie een lange levensduur hebben

Download onze whitepaper om de nieuwe regels voor transformationele agility te leren kennen.

Als je wilt weten hoe Atlassian je kan helpen om agile te gaan werken, ga je naar onze pagina met oplossingen voor agile op schaal of vergelijk je de functies van onze producten voor agile op schaal.

Josh Berman
Josh Berman

Josh is a Product Marketing Manager on Atlassian’s agile at scale solutions team. When he’s not writing about agile best practices you can find him hiking the greenbelt in Austin, Texas.