Scrumban: twee Agile-methodologieën beheersen

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Scrumban combineert twee toonaangevende Agile methodologieën, namelijk Scrum en Kanban, in één enkel proces om het werk gedaan te krijgen. Maar wat is scrumban? En waarom zou je de unieke aanpak overwegen?

In deze gids leggen we uit wat Scrumban is, voor welke soorten projecten het geschikt is en wie de hybride aanpak van Agile projectmanagement optimaal kan benutten.

Wat is Scrumban?

De Scrumban-methodologie combineert de beste eigenschappen van Scrum en Kanban in een hybride projectmanagementkader. Het maakt gebruik van de stabiele structuur van sprints, standups en retrospectieve vergaderingen van Scrum. Daarbij komen ook nog de beperkingen van de visuele workflow en het werk in uitvoering van Kanban. Het resultaat is een echt flexibele methode om projecten van elke omvang te beheren.

Scrumban begon aanvankelijk als een manier voor teams om eenvoudig over te stappen van Scrum naar Kanban (of omgekeerd), maar is uitgegroeid tot een volwassen systeem dat teams in staat stelt complexe, lopende projecten aan te pakken. Het is flexibel dankzij de hybride aanpak en omdat het teams een breed scala aan Agile tools biedt.

Maar is Scrumban een Agile aanpak? Ja. Het combineert Scrum en Kanban, beide Agile-methodologieën, en haalt elementen uit hun Agile-workflows om een hybride proces te creëren.

Inzicht in Scrum

Scrum is een agile raamwerk waarmee teams continu hun werk kunnen afronden in periodes van een bepaalde duur, genaamd sprints. Bij elke sprint zorgt een Scrum-team voor een werkende iteratie van het product, het minimaal haalbare product (MVP).

Met recensies en retrospectieve vergaderingen aan het einde van elke sprint verbetert het team het project en de bijbehorende processen voortdurend. Scrum-teams bestaan uit leden met specifieke rollen en een scrummaster, wiens taak het is om het team te leiden en obstakels voor projecten op te lossen.

Net als Kanban maakt Scrum gebruik van een bord om de voortgang van het project bij te houden. Het scrumbord is echter anders omdat er een backlogkolom is toegevoegd met een lijst van al het werk waaraan het team van plan is tijd te besteden en wat hun sprints zijn.

Jira Software ondersteunt Scrum door teams in staat te stellen hun eigen scrumbord te bouwen. Het is heel eenvoudig: open een nieuw project en selecteer de Scrum-sjabloon. Van daaruit kun je snel een backlog opbouwen en sprints uitstippelen.

Welke onderdelen van Scrum leven voort in de Scrumban-methodiek?

Ten eerste gebruikt Scrumban de Scrum-structuur. Met de sprints in een vast tijdvak en het plannen en beoordelen van evenementen is het duidelijk wat er wanneer moet worden afgerond. Bovendien zetten Scrumban-projecten de traditie van Scrum voort om de MVP regelmatig te beoordelen en aan te passen aan de veranderende vereisten.

Hoe Scrum bijdraagt aan Scrumban

Scrum draagt op drie manieren bij aan het Scrumban-raamwerk, waaronder:

 • Sprints: teams voltooien al het werk in een Scrumban-project binnen een bepaalde periode, een zogenaamde sprint. Sprints duren doorgaans twee weken, maar teams kunnen kiezen voor kortere (of langere) periodes. Zodra het team het eens is over de taken waaraan ze in de sprint moeten werken, kunnen ze geen nieuwe taken krijgen tot de sprint voorbij is.
 • Dagelijkse stand-up: om duidelijk te maken wie wat doet, komen de teams van de Scrumban dagelijks bijeen voor een stand-up. Dat is een vergadering van maximaal 10 minuten. Daar beantwoorden de deelnemers kort drie vragen:
  • Welke taken heb ik voltooid?
  • Aan welke taken ben ik bezig?
  • Wat zijn mijn hindernissen?

 • Retrospectieve vergaderingen: aan het einde van elke sprint komt het team bijeen om hun prestaties te analyseren. Welke processen zijn goed verlopen en wat moeten ze herhalen? Wat werkte niet en waarmee moeten ze stoppen? Het team documenteert de wijsheid die ze uit elke retrospectieve vergadering halen en gebruikt die als informatie voor toekomstige sprints.

Scrum en Agile: geen synoniemen

Even een korte uitleg: Scrum is niet hetzelfde als Agile, dus haal ze niet door elkaar. Scrum is een raamwerk voor het voltooien van taken, maar Agile is de set principes of mentaliteit die je nodig hebt om het Scrum-proces te laten slagen.

Kortom, je kunt Agile niet gebruiken zonder een raamwerk (zoals Scrum, Kanban of Scrumban). En je kunt Scrum niet gebruiken zonder een Agile mentaliteit te ontwikkelen.

Inzicht in Kanban

Kanban, een combinatie van de Japanse woorden voor 'teken' en 'bord' is een manier om werk te visualiseren en de hoeveelheid werk in behandeling te beperken, zodat een team een efficiënte flow kan bereiken. Toyota introduceerde deze methode met visuele kaarten in 1953, waarmee ze de productie konden verbeteren en teams samenbrachten. Tegenwoordig draait het veel meer om productiviteit, aangezien de methodiek perfect is voor teams die continue verbetering nodig hebben.

Jira Software ondersteunt Kanban door een eenvoudig te gebruiken Kanban-bordsjabloon aan te bieden. De sjabloon brengt elk onderdeel van een project naar een gedeeld bord dat je kunt aanpassen aan de manier waarop het team werkt.

Welke onderdelen van Kanban leven voort in de Scrumban-methodiek?

Scrumban gebruikt de visualisatie van de workflow van Kanban als het hart van het proces. Naast de borden en de kaarten, biedt Scrumban limieten voor werk in uitvoering, het pull-systeem voor taken en een continue werkstroom. Dit betekent dat teams zelfs halverwege een sprint projecten kunnen voltooien.

Hoe Kanban bijdraagt aan Scrumban

Kanban bestaat uit drie hoofdelementen die waarde toevoegen aan de Scrumban-methodiek:

 • Het bord: een Kanban-bord heeft doorgaans kolommen die elke fase van een project aangeven: een kolom met taken 'to-do', een kolom 'in uitvoering' en een kolom met werk dat is afgerond genaamd 'klaar'.
 • De kaarten: het bord bevat de taken van het project, of kaarten (aangezien teams vroeger indexkaarten of post-its op whiteboards gebruikten). Als leden aan een kaart beginnen te werken, verplaatsen ze die van 'to-do' naar 'in uitvoering' en, als ze klaar zijn, naar de kolom 'klaar'.
 • De limieten van het werk in uitvoering: om efficiënt te kunnen werken, moet een team weten wat ze realistisch gezien aankunnen binnen een bepaalde werkperiode. Aan hoeveel kaarten kan een teamlid werken in een dag? Door deze limiet te bepalen, voorkomt het team overwerken (en burn-out) en laat het de belanghebbenden precies zien wat ze bereiken.

In één oogopslag: Scrum, Kanban en Scrumban

 

Scrum

kanban

Scrumban

Methodologie

Scrum

Sprints met vaste lengte

Vaste rollen

Consistente levering

kanban

Werk in uitvoering beperken

Taken visueel volgen

Continue workflow

Scrumban

Sprints met vaste lengte

Werk in uitvoering beperken

Taken visueel volgen

Continue workflow

Rollen

Scrum

Producteigenaar

Scrummaster

Ontwikkelingsteam

kanban

Geen

Scrumban

Geen

Artefacten

Scrum

Productbacklog

Sprintbacklog

Stapgrootte voltooid

kanban

Kanban-bord

Kanban-kaarten

Scrumban

Scrumban-bord

Scrumban-kaarten

Evenementen

Scrum

Sprintplanning

Dagelijkse standup

Sprintreview

Sprint Retrospective

kanban

Kanban-vergadering

Scrumban

Sprintplanning

Dagelijkse standup

Sprint Retrospective

Procesflow

Scrum

Productbacklog

Sprintbacklog

In uitvoering

Beoordeling

Voltooid

kanban

Te doen

In uitvoering

Voltooid

Scrumban

Te doen

In uitvoering

Voltooid

Voordelen van de Scrumban methodologie

Waarom kiezen voor de Scrumban methodologie in plaats van alleen Scrum of Kanban? De kracht ligt in de combinatie van de beste aspecten van beide methodologieën:

 • Verhoogde flexibiliteit: omdat Scrumban bij elke sprint incrementeel werk levert, is er zelfs in het midden van het proces de mogelijkheid om het project te veranderen. Ondertussen wordt er ook vooruitgang geboekt om het project te voltooien.
 • Continue levering: met een bord en een continue workflow kunnen teams meteen functies leveren zodra ze klaar zijn. Je hoeft dus niet te wachten tot een sprint voorbij is.
 • Minder overbelasting: door het werk in uitvoering te beperken tot de capaciteiten van het team, kun je vooruitgang boeken zonder burn-out.
 • Snellere oplossing van problemen: door kaarten op een bord weer te geven, krijgt Scrumban de transparantie die teams nodig hebben om beter samen te werken en tegelijkertijd snel problemen en oplossingen te identificeren.
 • Vermogen om grootschalige projecten aan te pakken: omdat zowel Scrum als Kanban gericht zijn op continue en incrementele verbetering, stelt Scrumban teams in staat om zelfs de meest complexe projecten te volbrengen.

Beperkingen van de Scrumban methodologie

Hoewel de Scrumban methodologie veel voordelen kent, zijn er ook een aantal beperkingen waar je rekening mee moet houden, waaronder:

 • Dubbelzinnigheid: Scrumban is relatief nieuw, dus er is nog weinig documentatie over de implementatie ervan. Hierdoor kan het moeilijk zijn om begeleiding of best practices te vinden.
 • Minder controle: aangezien Scrumban afziet van traditionele Scrum-rollen, beheren teamleden hun sprints zelf. Het ontbreken van een duidelijke leider kan leiden tot verwarring over de verantwoordelijkheden.
 • Complexiteit: doordat er elementen uit twee methodologieën worden gebruikt, kunnen teamleden die bekend zijn met een ander systeem of die nog nooit een Agile systeem hebben gebruikt in de war raken.

Wanneer gebruik je Scrumban

Scrumban is perfect voor specifieke usecases waarbij Scrum of Kanban alleen niet voldoen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Softwareontwikkelingsprojecten met veranderende vereisten

Softwareprojecten met scope-creep zijn de perfecte gelegenheid om de Scrumban methodologie te gebruiken. Dankzij sprints en continue ontwikkeling is er bij Scrumban ruimte voor scope-creep. Zelfs als de vereisten veranderen, kunnen teams hun werk incrementeel blijven voltooien.

Projecten met meerdere gelijktijdige initiatieven

In grotere bedrijven is het niet ongebruikelijk dat projecten gelijktijdig lopen. Soms zijn zelfs dezelfde teams bij meerdere projecten betrokken. Gelijktijdige initiatieven zijn mogelijk bij Scrumban vanwege de flexibiliteit. Hierdoor kunnen zelfs kleine teams aan meerdere vereisten voldoen.

Start-ups of snel veranderende omgevingen

Start-ups hebben vaak omgevingen en projecten die voortdurend veranderen. Elke dag brengt een nieuwe uitdaging met zich mee, en er zijn hier zelden resources voor. Scrumban brengt mogelijkheid naar die omgeving en stelt zelfs kleine teams in staat om te floreren dankzij het flexibele kader om werk te doen.

Uiteindelijk is het niet Kanban versus Scrum. Het is niet nodig om te discussiëren welke methodologie beter is. De combinatie van Kanban en Scrum zorgt er juist voor dat elk project op een efficiëntere manier kan worden aangepakt.

Begin je volgende Scrumban-project met Jira Software

Scrumban is een flexibele Agile methodologie die projectteams helpt hun capaciteit in evenwicht te brengen met de complexiteit van een project. De kracht van Scrumban ligt in de combinatie van de beste aspecten van Scrum en Kanban.

Als je klaar bent om de voordelen van Scrumban's hybride aanpak van projectmanagement te ervaren, dan is het met Jira Software zo makkelijk als het selecteren van de juiste Kanban-sjabloon. Deze sjabloon bevat alles wat je nodig hebt om de efficiëntie te verhogen en continu te verbeteren. Met de sjabloon bij de hand kun je elk complex project opdelen in beheersbare taken en ze op het gedeelde Scrumban-bord weergeven.

Meer dan 100.000 teams vertrouwen op de Agile tools van Jira Software. Vooraf geconfigureerde sjablonen maken het voor deze teams eenvoudig om snel projecten te beginnen en deze aan hun behoeften aan te passen.

Jira Work Management bevat een bordweergave om bedrijfsteams te helpen hun taken en specifieke werkwijzen te visualiseren. Jira Software kan standaard worden geïntegreerd met Jira Work Management. Dit stelt software- en bedrijfsteams in staat om afhankelijkheden tussen taken aan te maken en die gegevens over te zetten naar hun eigen bord.

Probeer vandaag nog de Kanban-sjabloon van Jira Software.

Scrumban: veelgestelde vragen

Hoe gaat Scrumban om met prioritering?

Aangezien Scrumban geen Scrummaster nodig heeft, heeft het team een evenwichtige inbreng in de manier waarop ze omgaan met prioriteiten in het Scrumban-bord. Meestal spreken teams af om aan elke taak ofwel een rankschikking op basis van waarde toe te kennen (hoe hoger de waarde, hoe hoger de prioriteit) of een systeem op basis van risico (hoe groter de impact op de deadline, hoe belangrijker).

Is Scrumban geschikt voor grootschalige projecten?

Absoluut. Aangezien Scrumban incrementeel vooruitgang boekt, kunnen teams grootschalige projecten aanpakken waarvan de scoop in de loop van de tijd op een natuurlijke wijze verandert. De consistente levering van resultaten zorgt ervoor dat teams bij elke sprint stappen van het grootschalige project kunnen volbrengen.

Wat zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen voor teams wanneer ze Scrumban implementeren?

De grootste uitdaging is altijd cultureel. Zoals bij elke organisatorische verandering zal er weerstand zijn van degenen die gewend zijn om dingen op een andere manier te doen. De grootste uitdaging is om teams zich te laten houden aan de principes en de structuur van Scrumban.