Productbacklog versus sprintbacklog: grootste verschillen

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Het is bij agile projectmanagement en scrummethodologie cruciaal om inzicht te hebben in het verschil tussen product- en sprintbacklogs. Dit heeft namelijk een directe invloed op de projectplanning, de efficiëntie van projectmanagement en het succes van het project. Wanneer er geen inzicht is in het verschil, kan dat leiden tot niet-productieve teams, scope-creep, verkeerde doelen, een niet-effectieve planning en verminderde transparantie.

Wanneer projectleiders een diepgaand inzicht hebben in product- en sprintbacklogs, deze goed beheren en Kanban-werkwijzen integreren, kunnen ze ervoor zorgen dat hun teams gefocust blijven. Zo kunnen teams incrementele waarde leveren. Verder kunnen ze ondertussen de algemene productvisie en de strategische doelen afstemmen.

In deze gids worden de verschillen tussen de sprint- en productbacklogs weergegeven. Er wordt hierbij gekeken naar de rol die deze backlogs hebben in agile projectmanagement, de beste werkwijzen voor het beheren van sprint- en productbacklogs, en meer.

Wat is een productbacklog?

De productbacklog is een dynamische lijst met prioriteiten van alle kenmerken, functies, vereisten, verbeteringen en oplossingen die nodig zijn voor een project. De backlog zorgt ervoor dat het agile team, waaronder de mensen met agile scrumrollen, zich richt op het efficiënt leveren van de meeste waarde aan de klant.

Binnen de agile-methodologie helpt de productbacklog bij het stellen van prioriteiten, het ordenen van projectvereisten en het bepalen van de scope van het project. Items in de productbacklog worden gerangschikt op basis van belang en urgentie. Voor het organiseren van deze items worden grote en complexe projecten verdeeld in beheersbare taken die stapsgewijs kunnen worden uitgevoerd.

Voorbeeld van een productbacklog

In dit voorbeeld zijn de posities van de items in de lijst (van de hoogste naar de laagste prioriteit) gebaseerd op de bedrijfswaarde en de urgentie van de vereisten van belanghebbenden.

Hoge prioriteit (moet je hebben)

Deze items zijn cruciaal voor het succes van het product. Teams moeten ze in de komende sprints aanpakken.

1. Inlogfunctie voor gebruikers: hiermee kunnen gebruikers veilig inloggen op de applicatie

 • Bedrijfswaarde: essentieel voor de authenticatie en personalisatie van gebruikers
 • Belanghebbende: producteigenaar

2. Proces voor afrekenen op het e-commerceplatform: helpt gebruikers om artikelen te kopen die ze in hun winkelwagentje hebben

 • Bedrijfswaarde: heeft een directe invloed op het genereren van inkomsten
 • Belanghebbende: manager bedrijfsontwikkeling (business development manager)

Gemiddelde prioriteit (goed om te hebben)

Deze items verbeteren het product, maar zijn minder belangrijk dan items met een hoge prioriteit.

1. Module voor productaanbevelingen: stelt producten voor op basis van gebruikersgedrag en -voorkeuren

 • Bedrijfswaarde: verhoogt de gemiddelde orderwaarde door middel van gepersonaliseerde aanbevelingen
 • Belanghebbende: marketingmanager

2. Aanpassingsmogelijkheden voor het gebruikersprofiel: stelt gebruikers in staat hun profielinstellingen aan te passen

 • Bedrijfswaarde: verbetert de gebruikerstevredenheid en betrokkenheid
 • Belanghebbende: communitymanager

Lage prioriteit (leuk om te hebben)

Deze items zijn 'leuk om te hebben'. Je kunt ze toevoegen als je genoeg tijd en middelen hebt, nadat je de items met een hogere prioriteit hebt afgehandeld.

1. Integratie van sociale media: hiermee kunnen gebruikers producten delen op hun sociale media-accounts

 • Bedrijfswaarde: verhoogt de zichtbaarheid van producten en potentiële gebruikersacquisitie
 • Belanghebbende: socialemedia-expert

2. De optie Donkere modus voor de gebruikersinterface (UI): biedt de optie om een donker thema voor de gebruikersinterface te gebruiken

 • Bedrijfswaarde: biedt gebruikers een alternatieve visuele ervaring
 • Belanghebbende: UI-ontwerper

Technische schulden en bugfixes

Deze items hebben betrekking op technische verbeteringen en oplossingen om de gezondheid en prestaties van het product te behouden.

1. Optimalisatie van de database: verbetert verzoeken voor snellere laadtijden

 • Bedrijfswaarde: verbetert de prestaties van applicaties en de gebruikerstevredenheid
 • Belanghebbende: databasebeheerder

2. Bugfix voor afrekenen op mobiele apparaten: lost een bug op die het afrekenen op draagbare apparaten verhindert.

 • Bedrijfswaarde: zorgt ervoor dat alle gebruikers aankopen kunnen doen
 • Belanghebbende: leidinggevende van Quality Assurance (QA)

Wat is een sprintbacklog?

Miniatuur van Jira

De sprintbacklog is een samengestelde lijst van items die het ontwikkelingsteam tijdens een sprint wil voltooien. Het voornaamste doel is om de geselecteerde items in de productbacklog op te splitsen in beheersbare taken en om een duidelijk sprintplan op te stellen. Een sprint is een iteratie van werk die is verdeeld in tijdvakken en de items zijn meestal userstory's of taken.

De sprintbacklog begint met een sprintplanningmeeting, waarbij het team taken selecteert uit de productbacklog. Het team verfijnt en actualiseert de backlog naarmate het werk vordert. Tijdens de dagelijkse standupmeeting bespreken teamleden de voortgang van en de belemmeringen bij hun taken. Dit zorgt ervoor dat de backlog actueel blijft en dat het team op schema blijft om de doelstellingen van de sprint te bereiken.

Voorbeeld van een sprintbacklog

De geselecteerde items in de productbacklog voor de sprint zijn onder meer:

 1. De betaalpagina opnieuw ontwerpen: stroomlijn het proces en verlaag het aantal niet-afgerekende bestellingen.
 2. Een algoritme voor productaanbevelingen implementeren: personaliseer productsuggesties op basis van de browsegeschiedenis van gebruikers.
 3. Responsiviteit op mobiele apparaten optimaliseren: zorg ervoor dat het e-commerceplatform volledig functioneert op draagbare apparaten.
 4. Bugfix, time-out voor de betalingsgateway: los een kritiek probleem op dat ervoor zorgt dat gebruikers tijdens het betalingsproces last krijgen van time-outs.

Items in de sprintbacklog opsplitsen:

Dit proces houdt in dat elk geselecteerd item in de productbacklog wordt opgesplitst in kleinere, beheersbaardere taken. Vervolgens wordt er een inschatting gemaakt en worden de taken toegewezen aan de teamleden op basis van hun capaciteit en expertise.

1. De betaalpagina opnieuw ontwerpen

 • Taak 1.1: Gebruikersonderzoek uitvoeren om pijnpunten te identificeren (toegewezen aan: onderzoeker van gebruikerservaring, 8 uur)
 • Taak 1.2: Wireframes aanmaken (toegewezen aan: UI-ontwerper, 16 uur)
 • Taak 1.3: Frontend-code ontwikkelen (toegewezen aan: frontend-ontwikkelaar, 24 uur)
 • Taak 1.4: Met backend integreren (toegewezen aan: backend-ontwikkelaar, 16 uur)
 • Taak 1.5: Bruikbaarheidstests uitvoeren (toegewezen aan: QA-engineer, 8 uur)

2. Een algoritme voor productaanbevelingen implementeren

 • Taak 2.1: Browsegegevens van gebruikers analyseren (toegewezen aan: datawetenschapper, 12 uur)
 • Taak 2.2: Een algoritme voor aanbevelingen ontwikkelen (toegewezen aan: backend-ontwikkelaar, 20 uur)
 • Taak 2.3: Algoritme integreren met productpagina's (toegewezen aan: frontend-ontwikkelaar, 12 uur)
 • Taak 2.4: Nauwkeurigheid van het algoritme testen (toegewezen aan: QA-engineer, 8 uur)

3. Responsiviteit op mobiele apparaten optimaliseren

 • Taak 3.1: Problemen van de huidige responsiviteit op mobiele apparaten identificeren (toegewezen aan: frontend-ontwikkelaar, 8 uur)
 • Taak 3.2: Cascading Style Sheets aanpassen voor mobiele schermen (toegewezen aan: frontend-ontwikkelaar, 16 uur)
 • Taak 3.3: Op verschillende apparaten en browsers testen (toegewezen aan: QA-engineer, 12 uur)

4. Bugfix: time-out voor de betalingsgateway

 • Taak 4.1: Het probleem van de time-out reproduceren (toegewezen aan: backend-ontwikkelaar, 4 uur)
 • Taak 4.2: De hoofdoorzaak identificeren (toegewezen aan: backend-ontwikkelaar, 8 uur)
 • Taak 4.3: Een oplossing implementeren (toegewezen aan: backend-ontwikkelaar, 12 uur)
 • Taak 4.4: Het betalingsproces testen (toegewezen aan: QA-engineer, 8 uur)

Belangrijkste verschillen tussen de sprintbacklog en de productbacklog

Sprint- en productbacklog hebben verschillende doelen, en de aanpak om deze te beheren, verschilt gedurende het hele ontwikkelingsproces. Laten we de product- en sprintbacklog eens vergelijken door te kijken naar op de scope, het doel, het eigenaarschap, de verantwoordelijkheid, de mate van detail en de flexibiliteit.

Scope en doel

De productbacklog omvat de volledige omvang van het project. De backlog dient als een lijst met prioriteiten voor de lange termijn. In deze lijst worden de functies, verbeteringen en oplossingen die nodig zijn voor het product weergegeven.

De sprintbacklog daarentegen is een subset van de productbacklog. Deze backlog is gericht op het behalen van de benodigde taken en doelen binnen een sprint. Ook biedt deze backlog een gedetailleerde weergave van het kortetermijnplan voor het bereiken van de doelstellingen van de sprint.

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

De producteigenaar is de eigenaar en beheerder van de productbacklog. De producteigenaar prioriteert taken in de productbacklog en zorgt ervoor dat de backlog aansluit op de behoeften van de gebruikers en de bedrijfsdoelstellingen.

Het ontwikkelingsteam is de eigenaar van de sprintbacklog. Dit team verdeelt de taken en beheert de uitvoering.

De scrummaster biedt een overzicht van het proces en faciliteert agile workflows en werkwijzen.

Mate van detail

De sprintbacklog is veel gedetailleerder dan de productbacklog. De sprintbacklog bevat bijvoorbeeld gedetailleerde taken voor de implementatie van de userstory's op een hoger niveau of de functies die in de productbacklog worden beschreven.

Flexibiliteit

De productbacklog is dynamisch en wordt voortdurend verfijnd en geherprioriteerd op basis van de ontwikkelde behoeften van het project en de feedback van belanghebbenden.

De sprintbacklog voor de sprint verandert echter niet. Zo kan het team zich zonder onderbrekingen focussen op het voltooien van het werk.

De relatie tussen de sprint- en productbacklogs

Tijdens het sprintplanningprocess zijn de sprint- en productbacklogs met elkaar verbonden. Items uit de productbacklog worden geselecteerd om de sprintbacklog aan te vullen.

De feedback en de inzichten die het team opdoet door middel van sprintreviews tijdens de sprintuitvoering leiden mogelijk tot updates van de productbacklog. Door dit proces zijn de ontwikkelingen van beide backlogs zeer afhankelijk van elkaar. Ook blijven de backlogs afgestemd op de veranderende vereisten en prioriteiten van het project.

Beste werkwijzen voor het beheren van de sprint- en productbacklogs

De sprint- en productbacklogs kunnen het beste worden beheerd door prioriteringstechnieken zoals Weighted Shortest Job First (WSJF) en MoSCoW te gebruiken, de open communicatie tussen teamleden en belanghebbenden te bevorderen en de productbacklog te verfijnen om ervoor te zorgen dat deze relevant blijft en in lijn blijft met de projectdoelstellingen.

WSJF rangschikt opdrachten door de kosten van vertraging te delen door de duur of de omvang van de opdracht. Dit garandeert dat het meest waardevolle werk als eerste wordt voltooid. MoSCoW verdeelt projecttaken in de categorieën 'moet je hebben', 'goed om te hebben', 'leuk om te hebben' en 'moet je niet hebben'. Zo hebben de belanghebbenden een overzicht dat hen helpt het belang van de resultaten te begrijpen.

Jira ondersteunt deze praktijken met onder andere de volgende functies:

 • Scrumborden zijn geweldig voor het verdelen van projecten en het beheren van werk in sprints.
 • Backlogs zijn geschikt voor het organiseren, inschatten en prioriteren van issues.
 • Tijdlijnen zijn geweldig voor het visualiseren van epics, afhankelijkheden en releases.

Ontvang Jira gratis

Vereenvoudig het backlogbeheer met Jira

Schermafbeelding Jira-borden.

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen sprint- en productbacklogs. Inzicht krijgen in deze backlogs is cruciaal voor succesvol projectbeheer.

Jira blinkt uit in backlogbeheer. De borden van Jira helpen teams om werk van sprint tot sprint efficiënt te visualiseren, bij te houden en te beheren, allemaal op één plek. Hierdoor wordt de productiviteit en de zichtbaarheid van een project verbeterd.

Jira is ook veelzijdig. Jira ondersteunt verschillende agile praktijken en methodologieën voor projectbeheer, waardoor teams taken in de backlog volledig kunnen plannen, werkzaamheden kunnen uitvoeren in sprints met tijdvakken en de voortgang op het bord visueel kunnen bijhouden. Met Jira krijg je te allen tijde een duidelijk inzicht in de scope en status van een project.

Jira-scrumborden uitproberen

Productbacklog versus sprintbacklog: veelgestelde vragen

Hoe vaak worden sprintbacklogs en productbacklogs bijgewerkt?

Tijdens de scrum vinden dagelijks updates van de sprintbacklog plaats om de voortgang en de noodzakelijke aanpassingen weer te geven. Productbacklogs worden gedurende de hele levenscyclus van een project verfijnd, met regelmatige sessies voor het opschonen van de backlog om ervoor te zorgen dat ze afgestemd blijven op evoluerende projectbehoeften en feedback van belanghebbenden.

Welke criteria kunnen teams gebruiken om items in de sprint- en productbacklogs te prioriteren?

De prioritering van items in sprint- en productbacklogs is gebaseerd op criteria zoals bedrijfswaarde, afhankelijkheden, risico en urgentie. Deze criteria kun je bepalen met technieken zoals MoSCoW en Weighted Shortest Job First. De specifieke criteria en methoden voor prioritering kunnen echter verschillen, afhankelijk van de unieke scopes en doelstellingen.

Hoe dragen sprint- en productbacklogs bij aan het algemene succes van agile projecten?

Sprint- en productbacklogs dragen bij aan het algemene succes van agile projecten door te zorgen voor een efficiënte prioritering en organisatie van taken. Sprintbacklogs maken het mogelijk om doelgericht op korte termijn doelen te bereiken, terwijl productbacklogs bepalend zijn voor de projectvisie op lange termijn.