Story's, epics en initiatieven

Met deze eenvoudige structuren krijgen agile teams het scope- en structuurwerk elegant onder controle.

Max Rehkopf Door Max Rehkopf
Onderwerpen zoeken

Stel dat jij en je team iets ambitieus willen doen, zoals een raket de ruimte insturen. Om dit te doen, moet je je werk structureren: van de grootste doelstellingen tot de allerkleinste details. Je wilt kunnen reageren op veranderingen, je voortgang rapporteren en je aan een plan houden. Epics, story's en initiatieven zijn precies de tools die je hiervoor nodig hebt.

Door te begrijpen hoe deze populaire agile en DevOps-methodologieën helpen bij het organiseren van werk, kan je team een gezonde balans vinden tussen structuur, flexibiliteit en het lanceren van raketten naar de ruimte.

Wat zijn story's, epics en initiatieven?

  • Story's, ook wel 'userstory's' genoemd, zijn korte vereisten of verzoeken geschreven vanuit het perspectief van een eindgebruiker.
  • Epics zijn grote hoeveelheden aan werk die kunnen worden opgesplitst in een aantal kleinere taken (story's genoemd).
  • Initiatieven zijn verzamelingen epics die naar een gemeenschappelijk doel streven.
Agile epics versus story's versus thema's | Atlassian Agile Coach

Agile epic versus story

In zekere zin zijn story's en epics in agile vergelijkbaar met verhalen en heldendichten in film of literatuur. Een story is één eenvoudig verhaal; een reeks gerelateerde en onderling afhankelijke verhalen vormen een epic. Hetzelfde geldt voor je werkbeheer, waarbij het afronden van gerelateerde story's leidt tot de afronding van een epic. De story's vertellen de verhaallijn van het voltooide werk, terwijl de epic een algemeen beeld geeft van het gemeenschappelijke doel.

In een agile team zijn story's werk dat het team gegarandeerd binnen een sprint van één of twee weken kan voltooien. Vaak werken ontwikkelaars aan tientallen story's per maand. Het aantal epics daarentegen is klein en ze duren langer om te voltooien. Teams hebben vaak twee of drie epics die ze per kwartaal moeten afronden.

Als je bedrijf raketten naar de ruimte lanceerde, en de streamingservice voor de lanceringen wilde verbeteren, kun je de story's structureren zoals hieronder.

Voorbeelden van een agile story:

  • iPhone-gebruikers hebben toegang nodig tot een verticale weergave van de live feed wanneer ze de mobiele app gebruiken.
  • Desktopgebruikers hebben een knop nodig in de rechterbenedenhoek van de videospeler om de schermvullende weergave te kiezen.
  • Android-gebruikers moeten worden gekoppeld aan de Apple Store.

De bovenstaande story's zijn allemaal gerelateerd en kunnen allemaal worden beschouwd als individuele taken die leiden tot de voltooiing van een groter oeuvre (een epic). In dit geval kan de epic Streamingservice voor lancering Q1 verbeteren zijn.

Door werk in story's en epics te organiseren, kunnen jij en je team ook effectief communiceren binnen de organisatie. Als je de voortgang van je team zou rapporteren aan de teamleider van Engineering, zou je epics gebruiken. Als je overlegt met een collega uit het ontwikkelingsteam, doe je dit op story-niveau.

Voor volledige definities, voorbeelden en best practices:

Agile epic versus initiatief

Net zoals epics uit story's bestaan, bestaan initiatieven uit epics. Initiatieven bieden een ander organisatieniveau boven epics. In veel gevallen verzamelt een initiatief epics van meerdere teams om een veel breder, groter doel te bereiken dan elk van de epics zelf. Hoewel een epic iets is dat je in een maand of een kwartaal zou kunnen voltooien, worden initiatieven vaak in meerdere kwartalen tot een jaar voltooid.

Voorbeelden van userstory's | Atlassian agile coach

Voorbeeld van epics binnen een initiatief:

Stel dat je raketonderneming de kosten per lancering dit jaar met 5% wil verlagen. Dat past goed bij een initiatief, omdat geen enkele epic waarschijnlijk zo'n groot doel zou kunnen bereiken. Binnen dat initiatief zouden er epics zijn zoals: "Verlaag het brandstofverbruik tijdens de lanceringsfase met 1%”, "Verhoog het aantal lanceringen per kwartaal van 3 naar 4" en "Zet alle thermostaten omlaag van 71 naar 69 graden Fahrenheit #Dadmode.”

Bij Atlassian:

Intern noemen we onze initiatieven 'PC-tickets'. Project Central-tickets worden net als onze epics geconfigureerd in Jira. Elk team neemt de vier of vijf belangrijkste doelen voor het jaar en maakt voor elk doel PC-tickets aan. Deze PC-tickets worden gebruikt door de oprichters en het management om inzicht te krijgen in al het werk dat binnen het bedrijf wordt gedaan. Bekijk ons gratis projectmanagementsjabloon, dat is gebaseerd op onze eigen agile praktijken.

Meer dan initiatieven

In veel organisaties moedigen de oprichters of het leiderschapsteam het nastreven van een ambitieus doel aan. Dit zijn de (soms tamelijk oubollige) doelen die elk jaar of kwartaal worden aangekondigd. Initiatieven zijn meestal verzamelingen epics, maar je kunt ook aangepaste velden of labels gebruiken om te categoriseren op team, strategische pijler of tijdsbestek, en een aangepaste hiërarchie definiëren om werk beter af te stemmen op meer overkoepelende organisatiedoelen.

Veel klanten van Atlassian maken gebruik van Plannen, een geavanceerde planningsfunctie in Jira, om vijf niveaus boven agile epics te introduceren om projecten te definiëren en te begeleiden die hieronder worden weergegeven.

Bekijk hoe Twitter projecten en teamwork met Jira heeft geïntegreerd: Lees het volledige verhaal

Voorbeelden van userstory's | Atlassian agile coach

Bij Atlassian: toen de divisie Cloud Foundations zichtbaarheid nodig had van al het werk binnen een divisie met honderden engineers, werd er gekozen voor de geavanceerde planningsfunctie van Jira om een belangrijke uitdaging op te lossen waarmee organisaties met verspreide teams te maken hebben. Door hun projecten aan elkaar te koppelen binnen een gedeeld leveringsplan in Jira, konden ze het grote geheel zien, de voortgang bijhouden en gemakkelijk gegevens delen met belanghebbenden.

Zo ziet geavanceerde planning met Jira eruit voor de divisie Cloud Foundations van Atlassian. Lees verder

Voorbeeld van een sprint | Atlassian agile coach

Werk structureren

Het is mogelijk om agile te zijn én te kiezen voor structuur. De hier beschreven structuur is overigens niet een universele oplossing. Succes is wanneer jij en je team deze concepten begrijpen en aanpassen aan je behoeften. Voor ons zijn dat story's, epics en initiatieven.

Je kunt aan de slag gaan door te leren hoe je epics instelt in Jira en leer vervolgens meer over hoe je werk strategisch plant en volgt voor meerdere teams met Plannen in Jira.

Hierna
Epics