Het belang van scrumwaarden bij projectmanagement

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Scrum is een set tools die Agile teams helpt om veranderingen die zich voordoen tijdens projecten voor softwareontwikkeling te verwachten en te omarmen. Om teams uit te rusten voor succes, bevat Scrum een reeks operationele waarden die teamleden helpen samen te werken, wat de samenwerking en probleemoplossing verbetert en de tijdlijnen van projecten verkort.

Scrumwaarden bevatten een ethische code en gedragsrichtlijnen over de communicatie tussen teams. Wanneer leden individueel en gezamenlijk de scrumwaarden belichamen tijdens de besluitvorming, de samenwerking en het werk in het algemeen, bouwen ze vertrouwen en respect op.

Projectmanagers die de scrumwaarden stimuleren, verminderen conflicten, maken een einde aan silo's, bevorderen verantwoordelijkheid en moedigen samenwerking aan. Jira Software is speciaal ontwikkeld voor softwareteams en bevordert de scrumwaarden.

Wat zijn de 5 scrumwaarden?

De vijf scrumwaarden zijn: toewijding, moed, focus, openheid en respect. Deze waarden geven Agile teams de basis om succesvol samen te werken en de projectdoelen te bereiken. Door deze waarden voor besluitvorming gedurende de hele levenscyclus van het project te gebruiken. worden de pijlers van scrum ondersteund: transparantie, inspectie en aanpassing.

Overgave

Scrumteams werken samen als een eenheid. Dit vereist het vertrouwen dat elk lid zich inzet voor het sprintplanningsproces en het algehele succes van de klant en het bedrijf. Leden tonen betrokkenheid door hun werk zo te schalen dat ze aan de verwachtingen van het team kunnen voldoen en geen onrealistische tijdlijnen en taken accepteren.

Moed

Innovatie vergt moed, en echte doorbraken voor het product vinden plaats wanneer leden dapper durven te zijn. Moed is er in vele vormen en kan zo simpel zijn als nee zeggen tegen onrealistische aanvragen. Wanneer projectmanagers eerlijke discussies aanmoedigen en uitdagingen op transparante wijze aanpakken tijdens sprintreviews, zorgt dat voor gemotiveerde teamleden en continue verbetering.

Focus

Om sprints van hoogwaardige kwaliteit op tijd te leveren, is concentratie vereist. Jira Software helpt projectmanagers om afleiding tot een minimum te beperken. Scrumtools zorgen ervoor dat teams zich kunnen concentreren op sprintdoelen en het werk met de hoogste prioriteit, om de projectdoelstellingen consequent te behalen.

Openheid

Scrumleden moeten eerlijk communiceren om het succes van het project te garanderen. Openheid helpt teams problemen te identificeren, naar oplossingen toe te werken en ieders bijdrage te waarderen. Een basis voor transparante communicatie stimuleert het delen van successen, het evalueren van tegenslagen en het bespreken van inzichten, waardoor de betrokkenheid van het team wordt gewaarborgd.

Respect

Omgaan met verschillende perspectieven maakt deel uit van teamwerk. Om respect tussen teamleden te stimuleren, is een actieve toewijding aan het waarderen van individuele verschillen en verschillende perspectieven vereist. Zo kan het team uitdagingen aangaan en samen aan oplossingen werken. Diversiteit zorgt voor meer ideeën, wat leidt tot betere probleemoplossing. Teams die zich gerespecteerd en ondersteund voelen zullen eerder hun ideeën delen, wat positiviteit bevordert.

Scrumwaarden integreren in het scrumframework

Het Scrumframework omvat gebeurtenissen, scrumrollen en scrumartefacten zoals de productbacklog, de sprintbacklog en de sprintstappen. Scrumwaarden bieden teams een overeengekomen en samenhangende benadering van de acties die verband houden met het framework. Dit omvat het bedenken van ideeën, het prioriteren van taken en het oplossen van problemen.

Voordelen van scrumwaarden

Scrumwaarden ondersteunen Agile ontwikkelingsteams op verschillende manieren, waaronder:

  • Betere samenwerking: openheid, moed en respect moedigen leden aan om ideeën uit te wisselen, obstakels te identificeren en naar verschillende perspectieven te luisteren. Wanneer teamleden elkaars bijdragen waarderen, vinden ze de beste oplossingen.
  • Verbeterd aanpassingsvermogen: toewijding en focus stellen teams in staat afleiding van buitenaf te vermijden. Als er minder afleiding is, kunnen teams snel echte project-bedreigende problemen identificeren en oplossen.
  • Hogere productkwaliteit: de moed om iets te zeggen verbetert de kwaliteit van het product en voorkomt ontevreden klanten, verwarde teamleden en teleurgestelde belanghebbenden. Betere samenwerking en focus zorgen dat de beste ideeën worden gekozen en projecten op schema blijven.

Scrumwaarden versus scrumprincipes

Scrumwaarden zijn de leidraad voor menselijke interacties. Scrumprincipes worden daarentegen door projectmanagers gebruikt om het scrumframework toe te passen:

  • Empirische procescontrole: scrumteams handelen snel en zonder gedetailleerde projectplannen. Teamleden houden taken bij, maar niet de details van het werk. Empirische procescontrole bevordert transparantie, zodat teams problemen kunnen inspecteren wanneer ze zich voordoen en oplossingen sneller en nauwkeuriger kunnen aanpassen.
  • Zelforganisatie: scrumteams organiseren zich onafhankelijk op basis van creativiteit en innovatie, wat gedeelde eigendom bevordert.
  • Timeboxing: door aan elke scrumactiviteit een specifieke tijd toe te wijzen, worden de projectplanning en -uitvoering voorspelbaar en efficiënt.
  • Prioritering op basis van waarden: door taken te prioriteren op basis van hun waarde voor de klant en het bedrijf, wordt het voor teamleden gemakkelijker om veranderende prioriteiten te accepteren en zich erop aan te passen.
  • Samenwerking: de kern van succesvolle scrumteams is samenwerking. Bij de scrumwaarden staat samenwerking centraal, met name bij het oplossen van problemen.
  • Iteratieve ontwikkeling: iteratieve ontwikkeling is het proces waarbij de behoeften van klanten continu worden geëvalueerd en continu nieuwe functies worden ontwikkeld die blijvende waarde bieden. Het scrumframework verdeelt complexe projecten in kleinere functies die waarde toevoegen aan de klant.

Hoe je scrumwaarden kunt toepassen bij projectmanagement

Projectmanagement in een scrumomgeving kan zeer lonend zijn omdat het de menselijke interacties verrijkt, zelfs in snelle omgevingen.

Wanneer in silo's verspreide teamleden bijvoorbeeld scrumwaarden toepassen, beginnen ze elkaar als mensen te zien in plaats van als eenheden van werk. Hierdoor zullen ze gaan samenwerken en elkaars input vragen. Een zeer betrokken team dat elkaars perspectieven en ideeën waardeert, kan problemen identificeren en oplossen voordat ze gevolgen hebben voor de planning of de klant. Projectmanagers moeten deze waarden echter actief stimuleren.

Jira Software biedt tools voor samenwerking met het visueel sorteren van ideeën en bijhouden van taken, altijd actuele planningen en roadmaps voor producten. Jira scrumsjablonen helpen het werk op te splitsen en te prioriteren, blokkades te voorkomen, het team gefocust te houden en scrumsprints effectief te beheren.

Omarm de scrumwaarden met Jira Software

Scrumwaarden brengen teams samen in een omgeving van wederzijdse respect en toewijding. Effectief projectmanagement maakt gebruik van tools die deze waarden benutten.

De coöperatieve en visuele benadering van projectmanagement van Jira Software integreert scrumwaarden naadloos in projecten. De software ondersteunt deze waarden bij elke stap van de workflow, van het verfijnen van de backlog en het plannen van de sprint tot de lancering van het project. Jira Software is speciaal ontwikkeld voor Agile softwareontwikkelingsteams en staat op de nummer 1.

Scrumwaarden: veelgestelde vragen

Hoe dragen scrumwaarden bij aan het succes van een project?

Scrumwaarden bieden teams de tools om de samenwerking te verbeteren door middel van respect, wat leidt tot een betere probleemoplossing. Gefocuste en betrokken teams zijn snel in het identificeren van obstakels, het bedenken van ideeën en het vinden van oplossingen. Als leden hun stem durven te laten horen en om hulp durven te vragen, vermijden teams overmatige inzet en het missen van deadlines. Elke scrumwaarde ondersteunt het succes van een project.

Welke invloed hebben scrumwaarden op de rol van een scrummaster?

De scrummaster heeft vaak de bijnaam 'dienende leider' omdat hij het scrumframework faciliteert, teamleden tijdens het proces coacht en een cultuur van continue verbetering bevordert. Idealiter worden teams die de scrumwaarden toepassen volledig zelfsturend. De rol van de scrummaster kan heel praktisch zijn, waarbij het proces wordt begeleid, of heel licht, waarbij de scrummaster slechts scrumceremonies inplant.

Waarom zijn scrumwaarden belangrijk voor Agile ontwikkeling?

Net als scrum omvat Agile ontwikkeling een aantal principes, zoals het tevreden stellen van de klant, het verwelkomen van verandering, het regelmatig leveren van waarde en samenwerken.

Scrumwaarden ondersteunen Agile methodologieën door het belang van menselijke interacties centraal te stellen in het werk. Agile teams die de scrumwaarden toepassen, hebben meer empathie voor de klant en een beter begrip van de userstory's die centraal staan bij elke sprint. Dit zorgt voor producten met een grotere waarde voor de klant.