Hoe maak je een projectstatusrapport?

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Het einde van de week is aangebroken, dus het is tijd om spreadsheets, e-mails en tools te doorzoeken om een update samen te stellen over de voortgang van je project. Rapporteren over de status van je werk helpt om teams op elkaar af te stemmen, risico's vroegtijdig te identificeren en ervoor te zorgen dat het project op schema en binnen het budget blijft.

Een sjabloon voor een projectstatusrapport vereenvoudigt dit proces. Door een projectstatusrapport op te stellen, hoef je minder tijd te besteden aan het verzamelen van overbodige gegevens, waardoor je meer tijd overhoudt voor zinvol werk. Of je nu je eerste projectstatusrapport opstelt of op zoek bent naar een efficiëntere methode, dit artikel helpt je bij het opstellen van een effectief rapport, zodat je je projectdeadlines consequent kunt halen.

Wat is een statusrapport?

Een projectstatusrapport is een beknopte, tijdige update over de voortgang van je project. Het biedt essentiële informatie op hoog niveau, waarmee teamleden en belangrijke belanghebbenden snel inzicht krijgen in de huidige status van een project. Deze rapporten zorgen ervoor dat alle betrokken partijen op één lijn zitten. Hierbij wordt benadrukt welk werk er op schema ligt. Ook worden obstakels geïdentificeerd en de volgende stappen geschetst.

De frequentie van je statusrapporten moet overeenkomen met de tijdlijn van je project, variërend van wekelijkse tot maandelijkse updates. Dit is afhankelijk van de aard van het project en de behoeften van de belanghebbenden. Deze rapporten zijn niet zomaar reacties op tegenslagen. Ze houden je team proactief op de hoogte van de status van een project, ongeacht of het project risico loopt en volgens schema verloopt of juist niet.

Deze rapporten vormen een cruciaal onderdeel van alle projectfasen. Ze zorgen ervoor dat de planning wordt nageleefd en dat er consistent wordt gecommuniceerd.

Soorten projectstatusrapporten

Wanneer je statusrapporten maakt, zijn de frequentie en het detailniveau afhankelijk van je vereisten voor projectbeheer. Hier is een overzicht van verschillende soorten statusrapporten en de momenten waarop ze het meest nuttig zijn:

 • Dagelijks statusrapport: In dit statusrapport worden de dagelijkse activiteiten van elk teamlid beschreven. Het rapport is gericht op hun huidige taken en op eventuele problemen die de voortgang kunnen belemmeren. Meestal bevat het rapport een samenvatting van het werk van de dag en de prestaties van de vorige dag. Deze rapporten zijn essentieel voor projecten waarvoor strikte controle en updates in realtime zijn vereist.
 • Wekelijks statusrapport: Dit rapport geeft informatie over de voortgang van het project, waaronder de naam van het project, de datum van het rapport en een samenvatting van het werk van de week. Het rapport bevat ook een overzicht van het actieplan, de uitdagingen, risico's en mitigatiestrategieën voor de komende week. Wekelijkse rapporten zijn cruciaal voor het bijhouden van projectmijlpalen op korte termijn binnen het bredere projectplan.
 • Maandelijks statusrapport: Het maandelijkse statusrapport bevat maandelijkse updates en zorgt voor een breder overzicht. Het is nuttig voor het leiderschap om de voortgang te meten en weloverwogen beslissingen te nemen over het projectbudget en toekomstige activiteiten. Het rapport bevat prestaties, een samenvatting van de maand en planningen voor de volgende maand.
 • Driemaandelijks statusrapport: Dit rapport is waardevol voor een overzicht op hoog niveau en biedt een momentopname van vier maanden. In deze rapporten worden dezelfde gegevens beschreven als in andere rapporten, maar ze bevatten vaak grafieken en beeldmateriaal voor een beter inzicht. Driemaandelijkse rapporten helpen om de mijlpalen van projecten op lange termijn af te stemmen op het algemene projectplan.

Elk soort rapport heeft een ander doel, van gedetailleerde updates tot uitgebreide samenvattingen. De keuze hangt af van de complexiteit van het project, de informatiebehoeften van belanghebbenden en de specifieke softwaremogelijkheden voor projectbeheer.

Voordelen van projectrapporten

Projectrapportage is meer dan een procedurele taak. Het is ook een cruciaal onderdeel van effectief projectbeheer. Een nauwkeurig projectstatusrapport biedt verschillende belangrijke voordelen:

 • Verhoogde transparantie: Projectstatusrapporten zorgen ervoor dat teamleden en belanghebbenden een duidelijk beeld hebben van de huidige status van het project, de komende taken en mogelijke problemen. De mate van transparantie is essentieel voor vertrouwen en duidelijkheid binnen het project.
 • Projectstatus bijhouden: Je moet voorkomen dat je aan het einde van de projecttijdlijn erachter komt dat het project achter op schema loopt. Regelmatige voortgangsrapporten bevatten samenvattingen op hoog niveau en kritieke statistieken, waarmee iedereen wordt geïnformeerd over de status van het project. Als het project niet op schema ligt, maken deze inzichten snelle, proactieve aanpassingen mogelijk om deadlines te halen en binnen het budget te blijven.
 • Effectieve communicatie: Statusrapporten verbeteren de efficiëntie van de communicatie. In de rapporten wordt essentiële informatie verzameld in een gemakkelijk te overziene indeling. Dit zorgt ervoor dat alle betrokkenen op één lijn zitten.
 • Risicobeheer: Regelmatige rapportage is essentieel voor het vroegtijdig identificeren en beperken van potentiële risico's, zodat ze geen grote problemen kunnen vormen.
 • Verantwoording: Teamleden krijgen asynchroon toegang tot informatie door statusvergaderingen te vervangen door een projectstatusrapport dat kan worden gedeeld via een centrale tool. Deze aanpak bespaart kostbare tijd en maakt meer gerichte, productieve discussies mogelijk tijdens vergaderingen.


Projectrapportage is van cruciaal belang voor projectbeheerders, omdat het zorgt voor het effectief bijhouden van projecten, duidelijke communicatie en een consistente weg naar projectdoelstellingen.

Belangrijke elementen van een statusrapport

Een effectief projectstatusrapport bevat verschillende belangrijke elementen die de leesbaarheid en bruikbaarheid verbeteren. Dit is wat een robuust sjabloon voor een statusrapport zou moeten bevatten:

 • Uitvoerende samenvatting: Hiermee geef je een beknopt overzicht van het project op hoog niveau. Gebruik niet meer dan zes zinnen. Zo bied je net genoeg details om lezers over te halen om de rest van de inhoud te lezen.
 • Visuele voortgang van een project: Een statusrapport moet de voortgang van het project visueel weergeven. Gebruik Gantt-diagrammen en afbeeldingen om de mijlpalen en resultaten van een project weer te geven die zijn voltooid.
 • Algemene projectplanning: De projectplanning is van cruciaal belang, aangezien daarin de deadlines en de voortgang van een project worden beschreven. Kies voor visuele tools zoals dashboards en agenda's voor duidelijkheid en begrijpelijkheid.
 • Inzichten in het projectbudget: Budgetanalyse is een kernverantwoordelijkheid binnen projectbeheer. Het statusrapport moet het budget visueel weergeven. Je zou bijvoorbeeld cirkeldiagrammen kunnen toevoegen die de uitgaven weergeven.
 • Veelvoorkomende uitdagingen en blockers: Wees transparant over de huidige obstakels. Dit stelt je in staat om alle problemen aan te pakken die van invloed zijn op de uitvoering van een project, van communicatie met klanten tot de beschikbaarheid van resources.
 • Goed gecommuniceerde vervolgstappen: Maak een duidelijk overzicht van de komende taken en mijlpalen en wijs verantwoordelijkheden en deadlines toe aan specifieke teamleden. Deze aanpak bevordert de verantwoordelijkheid en zorgt voor een duidelijk pad voor de voortgang van een project.
 • Alle KPI's en statistieken van een project: Voeg een speciale sectie toe voor statistieken en gebruik eventueel grafische elementen om gegevens aantrekkelijker te maken. Volg en vergelijk KPI's zoals kostenprestaties, geregistreerde tijd, klanttevredenheid en productiviteit met eerdere rapporten voor een uitgebreid overzicht van een projectstatus.


Een sjabloon voor een wekelijks statusrapport of een ander frequentiespecifiek sjabloon moet deze elementen integreren om het rapportageproces te vereenvoudigen, zodat elk rapport informatief en aantrekkelijk is voor het hele projectteam.

Aanbevolen sjabloon

Het juiste sjabloon voor projectbeheer is essentieel als je een visie wilt creëren voor je projectstatusrapport. Hier zijn enkele topaanbevelingen:

 • Sjabloon voor projectstatus: Atlassian heeft in samenwerking met ASU een uitgebreid sjabloon voor een projectstatus ontwikkeld. Het kan worden aangepast aan de behoeften van elk bedrijf. Pas het sjabloon aan in Jira door issuetypen en velden aan te maken die relevant zijn voor je statusrapport en dit op te slaan als een nieuw sjabloon voor verder gebruik.
 • Sjabloon voor wekelijks statusrapport: Dit sjabloon is ideaal om de wekelijkse voortgang van een project weer te geven, aangezien het is gericht op resultaten in plaats van op het aantal uur dat is besteed. Het sjabloon is beknopt en bevordert een consistente communicatie met teamleden en managers.
 • Projectplan: Het afhandelen van projecten met meerdere teams kan een uitdaging zijn. Het sjabloon voor een projectplan vereenvoudigt het beheer van projecten van verschillende soorten omvang en complexiteit, zodat belanghebbenden altijd op de hoogte zijn.

Stappen om een effectief projectstatusrapport te schrijven

Hier zijn enkele eenvoudige stappen waarmee je een effectief projectstatusrapport kunt schrijven:

Bepaal de doelstellingen

Begin met het bepalen van het belangrijkste doel van je statusrapport. Wil je belanghebbenden informeren over de voortgang van een project, mogelijke problemen aanpakken of een overzicht geven van de status van een project? Als je een duidelijke doelstelling hebt, zet je de toon voor je rapport.

Bepaal je doelgroep

Pas de inhoud en diepgang van je rapport aan op basis van wie het gaat lezen. Verschillende belanghebbenden kunnen verschillende belangen hebben, zoals projecttijdlijnen voor teamleden en budgetgegevens voor financiële belanghebbenden.

Verzamel de nodige gegevens

Deze stap is essentieel voor een goed afgerond rapport en omvat het verzamelen van informatie uit meerdere bronnen, waaronder het budget, de details van de projecttijdlijn, recente gebeurtenissen en toekomstige deadlines. De tijdlijn van je project moet belangrijke gebeurtenissen en acties met datums bevatten om een chronologisch overzicht te geven, wat helpt bij het opstellen van je statusrapport.

Structureer het rapport

Zorg voor een logische structuur in je rapport. Gebruik een sjabloon voor een statusrapport om te zorgen voor consistentie en om alle essentiële onderdelen te dekken, zoals de voortgang, het budget en toekomstige mijlpalen.

Zorg voor duidelijkheid

Streef naar duidelijke, beknopte taal. Vermijd jargon, tenzij dit nodig is, en leg complexe termen uit. Duidelijkheid zorgt ervoor dat alle belangrijke belanghebbenden de inhoud van een rapport begrijpen, ongeacht of ze bekend zijn met de specifieke kenmerken van een project.

Bewerken en verzenden

Het is essentieel dat je projectstatusrapport duidelijk en proefgelezen is om de integriteit en effectiviteit ervan te behouden. Het rapport moet grondig worden gecontroleerd op fouten. Ook moet het taalgebruik de bedoelde boodschap overbrengen. Dit komt overeen met de beste praktijken voor het opstellen van impactvolle projectstatusrapporten en geeft de doelgroep inzicht in de informatie.

Statusrapport van best practices

Om te begrijpen wat een projectstatusrapport inhoudt en hoe je dat opstelt, zijn hier enkele best practices om de doeltreffendheid ervan te waarborgen:

 • Aanpassen aan verschillende leerstijlen: Niet iedereen neemt informatie alleen uit tekst op. Verbeter je statusrapport met beeldmateriaal zoals Gantt-diagrammen en -grafieken, en voeg externe links toe om belangrijke punten te benadrukken. Overweeg daarnaast om tijdens het beoordelingsproces synchrone gesprekken te voeren met klanten, omdat gesprekken in realtime meer impact kunnen hebben.
 • Blijf verantwoordelijk bij terugkerende vergaderingen: Het vaststellen van een routine is cruciaal na de start van het project. Plan vanaf het begin regelmatig effectieve teamvergaderingen, waarbij het opstellen en het delen van rapporten een vast onderdeel van je proces zijn.
 • Houd een doorlopend concept bij: Voorkom haast op het laatste moment door een concept van je statusrapport bij te houden. Werk het bij naarmate de gebeurtenissen zich voortdoen, want dan ben je voorbereid op onverwachte vragen. Deze aanpak zorgt ervoor dat je klaar bent om een weloverwogen statusrapport te presenteren, vooral als je met meerdere projecten moet werken.

Maak effectieve statusrapporten aan met Jira

Jira herdefinieert de efficiëntie van projectbeheer door dynamische functies aan te bieden voor eenvoudige en complexe projecten. Bij Jira gaat het niet alleen om plannen en tracking, het zorgt ervoor dat teams snel vooruitgang kunnen boeken en dat ze op één lijn kunnen blijven met bredere doelstellingen, kritieke deadlines en essentiële resultaten.

Teams kunnen workflows naadloos plannen en visualiseren dankzij de intuïtieve borden. Met tijdlijnen is het makkelijker om afhankelijkheden te beheren en je aan te passen aan overkoepelende doelen.

Bovendien biedt Jira bruikbare rapporten waarmee je weloverwogen beslissingen kunt nemen, waardoor je een holistische kijk op projecten krijgt. Samen zorgen deze tools ervoor dat elke fase van je project transparant, samenhangend en op schema is.

Klaar om je proces voor statusrapportage naar een hoger niveau te tillen? Download Jira gratis en ervaar een naadloze transitie van planning naar uitvoering.

Statusrapport: veelgestelde vragen

Hoe vaak moet je een statusrapport aanmaken?

De frequentie van statusrapporten hangt af van de complexiteit van het project en de behoeften van de belanghebbenden. Of het nu wekelijks, tweewekelijks of maandelijks is, kies een ritme dat iedereen voldoende op de hoogte houdt zonder informatiemoeheid te veroorzaken. Een wekelijks statusrapport zou een goed startpunt kunnen zijn.

Wat maakt een statusrapport effectief?

Een effectief statusrapport is duidelijk, beknopt en gericht. Het biedt waardevolle inzichten in de projectscope, voortgang, uitdagingen en volgende stappen, waardoor weloverwogen besluitvorming wordt vergemakkelijkt.

Wat is het verschil tussen een statusrapport en een voortgangsrapport?

Een statusrapport geeft een uitgebreid overzicht van de huidige status van een project, inclusief gegevens over de voortgang en andere aspecten. Een voortgangsverslag richt zich daarentegen op de voltooide taken en mijlpalen van het project, in lijn met de planning om aan te tonen dat er vooruitgang is geboekt. Beide houden projectmanagers en belangrijke belanghebbenden op de hoogte.