Artefacten van agile scrum

Ontdek wat artefacten van agile scrum zijn en hoe deze kunnen helpen tijdens je productontwikkeling

Chandler Harris Door Chandler Harris
Onderwerpen zoeken

Samenvatting: artefacten van agile scrum zijn gegevens die een scrumteam en belanghebbenden gebruiken om het product dat wordt ontwikkeld te beschrijven, evenals de acties om het te produceren en de acties die tijdens het project worden uitgevoerd. De belangrijkste artefacten van agile scrum zijn productbacklog, sprintbacklog en stappen.

De term artefact wordt vaak geassocieerd met archeologische opgravingen en oude relikwieën. Maar in softwareontwikkeling verwijst de term artefact naar belangrijke gegevens die nodig zijn tijdens de ontwikkeling van een product.

Agile heeft zijn eigen specifieke nevenproducten die voortkomen uit de scrumervaring van planning, ontwikkeling, tracking en iteratie van taken om software te bouwen.

Wat zijn artefacten van agile scrum?

Artefacten van agile scrum zijn gegevens die een scrumteam en belanghebbenden gebruiken om het product dat wordt ontwikkeld te beschrijven, evenals de acties om het te produceren en de acties die tijdens het project worden uitgevoerd. Deze artefacten bieden metadatapunten die inzicht geven in de prestaties van een sprint. Het zijn essentiële tools voor elk scrumteam, omdat ze de fundamentele scrumkenmerken van transparantie, inspectie en aanpassing mogelijk maken.

Artefacten worden aangemaakt tijdens de hoofdactiviteiten van een scrumsprint:

  • Werk en toekomstige doelen plannen
  • Taken aanmaken om deze doelen te bereiken
  • Taken ordenen in sprints op basis van afhankelijkheid en prioriteit
  • De taken uitvoeren
  • De resultaten beoordelen en analyseren om ze te vergelijken met de doelen
  • Deze stappen herhalen

De belangrijkste artefacten van agile scrum

Scrum artefacten

De belangrijkste artefacten van agile scrum zijn productbacklog, sprintbacklog en stappen.

Productbacklog

De productbacklog is een lijst met nieuwe functies, verbeteringen, bugfixes, taken of werkvereisten die nodig zijn om een product te bouwen. De backlog wordt samengesteld uit invoerbronnen zoals klantenondersteuning, analyse van concurrenten, marktvraag en algemene bedrijfsanalyse.

De productbacklog is een 'live' artefact omdat het on-demand wordt bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Het is een teamoverschrijdende backlog die wordt onderhouden en samengesteld door de producteigenaar tussen sprintcycli en wanneer er nieuwe ideeën ontstaan. De backlog bevat taken die ooit in een actieve sprint zaten, maar die geen prioriteit hebben gekregen en naar de backlog zijn verplaatst.

Sprintbacklog

De sprintbacklog bestaat uit een set taken uit de productbacklog die zijn gepromoot om te worden ontwikkeld tijdens de volgende productstap. Sprintbacklogs worden aangemaakt door de ontwikkelingsteams om deliverables te plannen voor toekomstige stappen en om het werk te beschrijven dat nodig is om de stap te realiseren.

Sprintbacklogs worden aangemaakt door een taak te selecteren uit de productbacklog en die taak op te splitsen in kleinere, uitvoerbare sprintitems. We nemen als voorbeeld een taak als 'een winkelwagenpagina samenstellen', waarvoor veel subtaken voor ontwerp en ontwikkeling nodig zijn. De productbacklog vormt de basis voor de primaire taak, terwijl de ondersteunende taken als 'een visueel ontwerpmodel voor een winkelwagentje maken' en 'de winkelwagensessies programmeren' zijn ondergebracht in de sprintbacklog.

De sprintbacklog wordt bijgewerkt tijdens de fase sprintplanning van scrum. De kleinere sprinttaken worden toegewezen aan de relevante teams zoals ontwerp en ontwikkeling. Als een team niet de capaciteit heeft om alle sprinttaken te leveren, staan de resterende sprinttaken stand-by in de sprintbacklog voor een toekomstige sprint.

Productstap

Een productstap bestaat uit de deliverables voor de klant die zijn geproduceerd door het tijdens een sprint voltooien van taken uit de productbacklog. Een stap bevat ook de stappen uit alle voorgaande sprints. Er is altijd één stap voor elke sprint en een stap wordt bepaald tijdens de planningsfase van scrum. Er is sprake van een stap als het team besluit de betreffende deliverables vrij te geven aan de klant. Productstappen zijn ongelooflijk nuttig en complementair aan CI/CD bij versiebeheer en, indien nodig, het terugdraaien van versies.

Teams doen er hun voordeel mee omdat al hun werk wordt afgestemd met backlogitems. Denk hierbij aan het aanmaken van een branch en een build voor elk backlogitem. Teams die hun versiebeheer en CI/CD-tools integreren in hun scrum-trackingsoftware, kunnen informatie uit die tools gebruiken om de voortgang van het werk beter te begrijpen. Ze kunnen ook aantonen welke backlogitems worden geïmplementeerd en zijn vrijgegeven aan klanten. Omgekeerd kan het team kijken naar commits en deze vervolgens terugkoppelen aan een scrumstap om de geschiedenis en planning van die code te zien.

Uitgebreide artefacten

Naast de eerder besproken officiële scrumartefacten, bestaan er enkele uitgebreide of meta-artefacten. Hoewel ze niet officieel zijn volgens officiële scrumrichtlijnen, voegen deze uitgebreide artefacten extra waarde en inzicht toe aan een scrumcyclus.

Burndown grafiek

Een sprintburndown-diagram (of sprintburnup-diagram) is geen officieel scrumartefact, maar veel teams gebruiken ze om te communiceren en de voortgang naar het sprintdoel tijdens de sprint te volgen. Burndown-diagrammen zijn grafieken met taken die tijdens een sprint zijn voltooid. Burndown-diagrammen zijn erg handig om de actieve uitvoeringssnelheid van een team te meten, zodat ze weten of ze zullen voltooien wat gepland is of dat ze de sprinttaken opnieuw moeten prioriteren.

Tijdens de sprintplanning kunnen teams naar eerdere burndown-grafieken kijken om een idee te krijgen van hoeveel taken ze realistisch kunnen voltooien in een komende sprint. Teams kunnen burndown-grafieken die in uitvoering zijn, bekijken om te bepalen of ze op schema liggen om de sprint met succes te voltooien. Tijdens de sprintreview kunnen teams de burndown-grafiek opnieuw bekijken om te zien waar ze wel of niet aan de verwachtingen hebben voldaan. In de loop van de tijd helpen burndown-grafieken teams om hun inschattingen te verfijnen tijdens de planningsfasen van Scrum.

De definitie van 'voltooid'

Het is belangrijk dat teams een duidelijke definitie hebben van 'voltooid'. Deze definitie kan een ander type artefact zijn, dat moet worden gedocumenteerd en gedeeld. Een voorbeelddefinitie van 'voltooid' voor een ontwikkelingsteam is wanneer code wordt gecontroleerd met geautomatiseerde tests die overeenkomen met een specificatie en wordt geïmplementeerd in een productieomgeving. Een team zonder een duidelijke definitie van 'voltooid' zal vaak in sprintreviews geconfronteerd worden met de vraag 'is dit al klaar?' bij het bespreken van openstaande scrumtaken.

De definitie van 'voltooid' helpt bij het definiëren van de grenzen van een stap. Stappen moeten worden geleverd als complete, bruikbare pakketten die aanvullend zijn op eerdere stappen. 'Voltooid' definieert ook wanneer taken zijn voltooid en kunnen worden afgesloten voor burndown-tracering.

Transparantie van artefacten

Scrumartefacten zijn krachtige hulpmiddelen waarmee teams efficiënter kunnen werken. Daarom is het belangrijk dat alle teams toegang hebben tot en inzicht hebben in de artefacten. Producteigenaren en scrummasters moeten regelmatig de tijd nemen om artefacten te beoordelen en te bespreken met ontwikkelingsteams. Hierdoor blijven teams zich bewust van operationele inefficiënties en kunnen ze creatieve manieren ontwikkelen om de snelheid te verbeteren.

Aan de slag met artefacten van agile scrum

Artefacten van agile scrum zijn zeer waardevolle, maar geen harde afhankelijkheden van een agile scrumworkflow. Een team kan zonder extra inspanning agile gebruiken om deze nevenproducten te onderhouden, maar zal geen baat hebben bij de voordelen. De beste manier om aan de slag te gaan met scrumartefacten is door een agile taakmanagementproduct te gebruiken met ingebouwde agile scrumartefacten. Een goede agile taaktracker, zoals Jira, heeft ingebouwde artefactfuncties om moeiteloos burndown-grafieken, backlogs en stappen te genereren. We maken het je gemakkelijk om aan de slag te gaan met ons gratis scrum-sjabloon van Jira.