SPRINTPLANNING

Sprintplanning is een scrumonderdeel waarin wordt vastgelegd wat er in de komende sprint kan worden afgeleverd en hoe dat werk wordt gedaan.

Dave West Door Dave West
Onderwerpen zoeken

In dit artikel schetst Dave West, CEO van Scrum.org, de sprintplanningsceremonie zoals beschreven op Scrum.org. Scrum.org onderwijst scrum volgens de Scrum Guide, die in de agile-wereld wordt beschouwd als de officiële gids voor de scrum-structuur. Megan Cook, Head of Product voor Jira, deelt in deze video haar kijk op sprintplanning:

Wat is sprintplanning?

Sprintplanning is een scrumonderdeel waarmee de sprint van start gaat. Het doel van de sprintplanning is om vast te stellen wat er in de sprint kan worden geleverd en hoe dat wordt bereikt. Sprintplanning gebeurt in samenwerking met het hele scrumteam.

In scrum is de sprint een vaste periode waarin al het werk wordt gedaan. Voordat je van start kunt gaan, moet je echter de sprint opzetten. Je moet beslissen hoe lang de sprint gaat duren, wat het sprintdoel is en waar je gaat beginnen. De sprintplanningsessie is het begin van de sprint door de agenda en focus vast te leggen. Als deze correct wordt uitgevoerd, creëert de sessie ook een omgeving waarin het team gemotiveerd, uitgedaagd en succesvol kan zijn. Slechte sprintplannen kunnen het team laten ontsporen doordat er onrealistische verwachtingen worden gesteld.

  • Het Wat — De producteigenaar beschrijft het doel van de sprint en welke items uit de backlog bijdragen aan dat doel. Het scrumteam bepaalt wat er in de komende sprint kan worden gedaan en wat ze tijdens de sprint gaan doen om dat te laten gebeuren.
  • Het Hoe — Het ontwikkelingsteam plant het werk dat nodig is om het sprintdoel te behalen. Uiteindelijk is het resulterende sprintplan een onderhandeling tussen het ontwikkelingsteam en de producteigenaar op basis van waarde en inspanning.
  • Het Wie — Je kunt geen sprintplanning maken zonder de producteigenaar of het ontwikkelingsteam. De producteigenaar stelt het doel vast op basis van de waarde die nodig is. Het ontwikkelingsteam moet begrijpen hoe ze dat doel wel of niet kunnen bereiken. Als een van beide ontbreekt, is het bijna onmogelijk om de sprint te plannen.
  • Het Begin — Een geweldig startpunt voor het sprintplan is de productbacklog omdat dit een lijst is met items die mogelijk deel kunnen uitmaken van de huidige sprint. Het team moet ook kijken naar het bestaande werk dat in het increment wordt uitgevoerd en wat de capaciteit is.
  • Het Einddoel – Het belangrijkste resultaat voor de sprintplanningmeeting is dat het team het doel van de sprint kan beschrijven en hoe het naar dat doel gaat toewerken. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de sprintbacklog.
Een diagram met de input in de sprintplanning, de doelen van de vergadering en de einddoelen

Bereid je voor op een sprintplanningmeeting

Het organiseren van een geweldige sprintplanningsgebeurtenis vereist een beetje discipline. De producteigenaar moet voorbereid zijn door de lessen van de vorige sprintreview, feedback van belanghebbenden en visie voor het product te combineren, zodat hij de basis vormt voor de sprint. De productbacklog moet up-to-date en verbeterd zijn om duidelijkheid te bieden. Backlog-verbetering is een optionele gebeurtenis in Scrum, omdat dat voor sommige backlogs niet nodig is. Voor de meeste teams is het echter beter om het team samen te brengen om de backlog te bekijken en te verbeteren vóór de sprintplanning.

Tip van pro's:

Als je een sprint van twee weken hebt, kun je midden in de sprint een meeting houden om de backlog te verfijnen. Het is goed voor het team om de sprint even te pauzeren en te kijken naar de volgende stap. Hierdoor kunnen ze zich niet alleen voorbereiden op de sprintplanning, maar kunnen ze ook op een nieuwe manier kijken naar het huidige werk.

Een tijdslimiet instellen voor sprintplanning

De planning van de sprint mag niet langer duren dan twee uur per week van de sprint. Zo mag de sprintplanningmeeting voor een sprint van twee weken niet langer dan vier uur duren. Dit wordt 'time boxing' genoemd, ofwel het instellen van een maximale hoeveelheid tijd voor het team om een taak uit te voeren; in dit geval het plannen van de sprint. De scrummaster is er verantwoordelijk voor dat de vergadering plaatsvindt, en dat men zich houdt aan de geplande tijd. Als het team tevreden is voordat de tijd is verstreken, dan is het evenement voorbij. Deze regel geeft een maximale tijd, geen minimale.

Focus op de resultaten, niet op het werk

Tijdens de sprintplanning is het gemakkelijk om verstrikt te raken in het werk, waarbij wordt gefocust op welke taak het eerst moet komen, wie de taak moet doen en hoe lang de taak zal duren. Bij ingewikkeld werk heb je van tevoren vaak maar weinig informatie, en veel ervan is gebaseerd op aannames. Scrum is een empirisch proces, wat betekent dat je niet vooraf kunt plannen, maar juist kunt leren door te doen, en die informatie vervolgens kunt gebruiken verderop in het proces.

Het sprintdoel beschrijft het doel van de sprint op een hoog niveau, maar de items uit de backlog kunnen ook worden geschreven met een uitkomst in het achterhoofd. Userstory's zijn een geweldige manier om het werk vanuit het oogpunt van de klant te beschrijven. Userstory's, geschreven zoals hieronder, richten zich bij defecten, problemen en verbeteringen op de uitkomst die de klant nodig heeft in plaats van op het probleem zelf.

Een afbeelding die laat zien hoe je een userstory kunt schrijven

Door duidelijke, meetbare resultaten toe te voegen aan de userstory, kunnen de resultaten duidelijk worden gemeten en weet je wanneer je klaar bent. Door vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over het werk waar het team zich op richt, krijgt iedereen de nodige transparantie om aan de slag te gaan. Je kunt beter iets beschrijven als een vraag die moet worden beantwoord tijdens de sprint dan het probleem in het midden laten.

Tip van pro's:

Iets niet weten is anders dan vaag zijn. Negeer onbekende factoren niet; ze horen erbij als je moeilijk werk aanpakt. Maar verberg ze niet in vaag taalgebruik. Wees juist duidelijk wanneer je iets niet weet en beschrijf het werk als iets wat je zult moeten ontdekken.

Maak een schatting, maar schat jezelf niet te hoog in

Sprintplanning vereist enige mate van schatting. Het team moet vaststellen wat wel of niet kan worden gedaan tijdens de sprint: geschatte inspanning versus capaciteit. Schattingen worden vaak verward met toezeggingen. Schattingen zijn voorspellingen gebaseerd op de kennis van dat moment. Technieken zoals storypoints of T-shirtmaten schatten voegen waarde toe aan het proces door het team een andere manier te geven om naar het probleem te kijken. Het zijn echter geen magische middeltjes die de waarheid kunnen achterhalen als die er niet is. Hoe meer onbekende factoren, hoe kleiner de kans dat de schatting correct is.

Een goede schatting vereist een omgeving waarin het team op elkaar vertrouwt, waarin informatie vrij wordt gegeven, en aannames worden besproken om van elkaar te leren en te verbeteren. Als schattingen op een negatieve, confronterende manier worden gebruikt nadat het werk is voltooid, zullen toekomstige schattingen ofwel veel groter zijn om ervoor te zorgen dat ze altijd uitkomen, of zal de tijd die nodig is om de schatting te maken veel langer zijn, omdat het team zich zorgen maakt over de implicaties als de schatting niet blijkt te kloppen.

Tip:

Ontdek verschillende schattingstechnieken, zoals de maten van T-shirts of storypoints. Verschillende technieken kunnen zorgen voor verschillende visies op het probleem.

Een afbeelding van mensen tijdens een sprintplanning

Best practices voor het plannen van een sprint

Het is makkelijk om zo op te gaan in de details van de sprintplanning dat je vergeet dat de sprintplanning bedoeld is om een plan te maken dat 'net genoeg' is voor de volgende sprint. Dat plan zou geen probleem moeten worden voor het team, maar het moet het team juist helpen om zich te richten op waardevolle resultaten en zorgen voor veilige zelforganisatie. Een goed sprintplan motiveert iedereen door een uitkomst en een duidelijk plan voor succes vast te stellen. Maar wees voorzichtig en probeer niet alles van tevoren te plannen. Probeer niet het meest complete sprintplan te maken waarin elke minuut van de sprint wordt beschreven, maar focus je op het doel en maak een sprintbacklog die net groot genoeg is om mee aan de slag te gaan. Zorg er vervolgens voor dat de productbacklog op orde is zodat het team werk op kan halen als ze het sprintdoel vroegtijdig afleveren.

Scrum is een procesframework dat gericht is op het oplossen van complexe problemen. Voor complexe problemen is een empirisch proces nodig (leren door te doen). Empirische processen zijn heel moeilijk te plannen, dus hou jezelf niet voor de gek: het perfecte plan bereik je niet. Richt je in plaats daarvan op de resultaten en ga aan de slag. Het hoeft niet moeilijk te zijn, ook al is het probleem dat je oplost dat wel.

Klaar om te beginnen? Ontdek hoe je sprints gebruikt in Jira

Agile pijl

Plan de perfecte sprint met het Jira scrum-sjabloon

Verdeel grote projecten over sprints in beheersbare taken en mijlpalen.