De negen beste Scrum-tools om projectmanagement onder de knie te krijgen

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Scrum is een framework voor softwareontwikkelingsteams om complexe producten te ontwikkelen, te leveren en te onderhouden. Het stelt bedrijven in staat om continu waarde te leveren aan hun klanten. Je kunt Scrum zien als een set tools om werk gedaan te krijgen.

Producten, met name software, veranderen voortdurend, van vereisten tot doelen. Scrum helpt teams om veranderingen te verwachten en te omarmen door grote projecten op te splitsen in kleinere functies die ze snel kunnen voltooien door middel van regelmatige iteraties.

Projectmanagers gebruiken Scrum-tools zoals Jira om de samenwerking te versterken, de transparantie van projecten te vergroten en de voortgang in realtime te volgen. Deze handleiding behandelt wat Scrum-tools zijn, de voordelen van het gebruik van Scrum-tools in projectmanagement en meer.

Wat zijn Scrum-tools?

Scrum stelt teams in staat om complexe projecten uit te voeren en het werk op te splitsen in beheersbare groepen taken. Sprints, de kleinere en meer gerichte projecten, kunnen snel en efficiënt de taken met de hoogste prioriteit aanpakken.

Scrum-tools ondersteunen Scrum-ceremonies, zoals sprintplanning, het dagelijks volgen van de voortgang, het verfijnen van backlogs en het gebruik van retrospectieve gegevens voor continue verbetering. Tijdens deze gezamenlijke teamactiviteiten houden de Scrum-tools de leden gefocust door het werk te koppelen aan de waarde ervan.

Er zijn een aantal scrum-tools beschikbaar, variërend van niet-traditionele en open source-tools, zoals Kanbanara en Agilefant, tot tools die zijn aangepast op softwareontwikkelingsteams. Je zou zelfs Scrum kunnen beheren met spreadsheets, maar met tools die zijn ontworpen voor Scrum en de bijbehorende methoden kunnen ontwikkelingsteam zich op het werk concentreren in plaats van op het beheer van de tool.

Jira bevat Scrum-sjablonen om te helpen bij het beheren van taken door de samenwerking en het volgen van de voortgang te vereenvoudigen.

Voordelen van Scrum-tools voor projectmanagement

Scrum is een populair framework voor projectmanagement omdat het tastbare voordelen oplevert, zoals:

  • Projectmanagers kunnen complexe projecten opsplitsen in kleinere functies om klanten sneller en vaker waarde te bieden.
  • Scrum-vergaderingen zorgen voor transparantie en bevorderen samenwerking, waardoor teams zich kunnen aanpassen aan veranderingen en blokkades snel kunnen aanpakken.
  • De backlogverfijning is gericht op doelstellingen en prioriteiten waarin de klant centraal staat. Deze doelen komen overeen met de productroadmap. Dit is je productplan voor de lange termijn dat aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen.
  • Gerichte sprints maken teams productiever door planningen en toewijzing van middelen te optimaliseren.
  • Feedback van klanten, belanghebbenden en retrospectieven van projecten bieden gegevensgestuurde mogelijkheden voor continue verbetering.

Belangrijkste functies van effectieve Scrum-tools

Houd bij het evalueren van Scrum-tools rekening met functies zoals de mogelijkheid om sprints te beheren, de voortgang te volgen en prestaties te meten. De tools zouden het volgende moeten omvatten:

  • De mogelijkheid om taakborden aan te maken die een visuele weergave geven van de voortgang van lopende sprints. De taakborden van Jira bevatten bijvoorbeeld verschillende visuele lay-outs om taken bij te houden op basis van status: te doen, in uitvoering en voltooid.
  • De mogelijkheid om userstory's te documenteren. Deze bevatten informele uitleg van functies vanuit het perspectief van de gebruikers, waardoor teams gezamenlijk hun doel kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld: "Ik (winkeleigenaar) moet het serienummer van het product koppelen aan de klant die het heeft gekocht.”
  • De mogelijkheid om een sprintplanning uit te voeren. Dit omvat het gezamenlijk definiëren van elke sprint op basis van het doel (wat), het werk (hoe), het team (wie), de taken (input van de backlog) en de resultaten.
  • De mogelijkheid om updates in realtime te zien, zoals het percentage dat voltooid is voor elke status op het taakbord.

Typen Scrum-tools

De omvang en complexiteit van je project en team zullen bepalen wat de beste Scrum-tool is. Hoewel sommige tools uitsluitend gericht zijn op taakbeheer, bieden tools die zijn ontworpen voor Scrum robuuste samenwerkings- en communicatieplatforms.

Zoek naar tools die ondersteuning bieden voor geavanceerde backlogverfijning, het aanmaken van userstory's, het verzamelen van vereisten, het prioriteren van taken, sprintplanning en het afstemmen van het project op de productstrategie en roadmap. Aanvullende functies die de Scrum-aanpak optimaliseren, zijn onder meer mogelijkheden voor kennisbeheer, whiteboards voor samenwerking, virtuele vergaderingen en realtime communicatie. Samen vormen deze functies de basis voor een effectieve sprintplanning en -uitvoering.

De 9 beste Scrum-tools voor projectmanagement

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op welke Scrum-tool het beste is voor jouw project. Enkele factoren waarmee je rekening moet houden, zijn onder meer de omvang en structuur van je team, de complexiteit van je projecten, andere tools die je wilt integreren, budgetbeperkingen en trainingsvereisten. Dit zijn de negen belangrijkste Scrum-tools die worden gebruikt door projectmanagers en Scrummasters:

1. Het beste voor backlogbeheer: Jira

Jira is de beste keuze voor Agile softwareontwikkelingsteams. Het bevat sjablonen om complexe projecten op te splitsen in beheersbare taken voor een effectieve backlogverfijning en sprintplanning. Met realtime visuele statusupdates kunnen teams snel reageren op veranderingen en blokkades. Ook ondersteunt het naadloos teams die op afstand werken met altijd actuele taakplanning en het volgen van taken.

2. Het beste voor documentatie- en kennisbeheer: Confluence

Met Confluence kun je alle documenten en gerelateerde informatie samenbrengen in een centrale repository. Of het nu gaat om klantenonderzoeken, documenten met vereisten, de productstrategie of andere ondersteunende gegevens, je kunt kennisbeheer naadloos integreren in de levenscyclus van productontwikkeling en de samenwerking stroomlijnen.

3. Het beste voor sprintplanning: Jira

Jira maakt het plannen van sprints eenvoudiger door de backlog centraal te stellen. Het helpt het team om story's in te schatten, de scope aan te passen en issues te prioriteren op één locatie. De sprinthandleiding van Atlassian kan teams ook helpen om snel aan de slag te gaan.

4. Het beste voor een Sprint Retrospective: Confluence-whiteboards

Met de Confluence-whiteboards kunnen teams in realtime of asynchroon brainstormen, visualiseren en ideeën omzetten in actie. Met functies zoals stempels, stemmen en timers kunnen teams gezamenlijke beslissingen nemen en vervolgens Jira-issues en andere pagina's bewerken zonder het whiteboard te verlaten. Dit maakt Scrum-ceremonies zoals een Sprint Retrospective eenvoudig.

5. Het beste voor het prioriteren van ideeën en het opstellen van roadmaps: Jira Product Discovery

Jira Product Discovery biedt functies om ideeën te prioriteren en roadmaps op te stellen. Het stelt teams in staat om inzichten en ideeën samen te brengen, samen te werken en een productroadmap aan te maken waar iedereen achter staat.

6. Het beste voor virtuele vergaderingen: Zoom

Met virtuele vergaderingen via Zoom wordt de afstand tussen geografisch verspreide teamleden weggenomen. Met de uitgebreide functies van Zoom kunnen teams virtuele vergaderingen organiseren en in realtime samenwerken. Ze kunnen ook vergaderingen en beslissingen opnemen voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn.

7. Het beste voor realtime communicatie: Slack

Slack biedt gemakkelijke toegang en gerichte communicatie in realtime wanneer slechts enkele teamleden snel informatie willen delen of vragen willen stellen. Teams kunnen gerichte gebieden aanmaken met kanalen, zoals C++-ontwikkelaars die aan een specifiek product werken, om taken uit te voeren zonder anderen onnodig te storen.

8. Het beste voor teamsamenwerking: Jira

Jira stelt teams in staat om projecten in het hele bedrijf te beheren, waardoor leden realtime projectgegevens krijgen. Maak afhankelijkheden aan en ontwikkel automatiseringen zodat je niets over het hoofd ziet, vooral als verschillende groepen aan hetzelfde project werken.

9. Het beste voor iteratieplanning: Trello

De gebruiksvriendelijke, zeer visuele interface voor projectmanagement van Trello ondersteunt kleine teams bij het plannen van iteraties, het automatiseren van terugkerende taken en het volgen van sprints. Het kan ook worden geïntegreerd met veelgebruikte tools zoals Slack.

Gebruik de beste Scrum-tool voor het volgende project van je team

De beste Scrum-tools ondersteunen de sprintplanning, het volgen van voortgang, de backlogverfijning en continue verbetering. Ze vergemakkelijken ook de samenwerking binnen teams en helpen teams om snel blokkades op te lossen.

Jira, Confluence en Jira Product Discovery werken naadloos samen om Scrum-teams te voorzien van end-to-end planning, ideevorming, samenwerking, uitvoering en tracering. Jira-scrumborden bieden één bron van waarheid voor een project, van backlogverfijning tot het voltooien van de sprint en het uitvoeren van de retrospectief op het project. Door het werk rond de tijdsperiode van de sprint te organiseren, voorkomt Jira te veel toezegging en helpt het teams om op tijd te leveren.

Ga vandaag nog aan de slag met Jira-scrumborden.

Scrum-tools: veelgestelde vragen

Zijn Scrum-tools geschikt voor alle soorten projecten?

Softwareprojecten maken doorgaans gebruik van Scrum-tools, maar andere projecttypen kunnen ook voordeel halen uit de focus op samenwerking en klantgerichte doelen. Tenzij een project te maken heeft met continu veranderende vereisten en doelen (waar Scrum-tools gemakkelijk aan kunnen voldoen), kunnen andere aanpakken, zoals watervalprojectmanagement, een betere oplossing zijn.

Wat is het verschil tussen Agile- en Scrum-tools?

Mensen gebruiken Scrum en Agile vaak door elkaar, en hoewel ze goed samengaan, is er een duidelijk verschil. Als we Agile vergelijken met Scrum, dan is Agile een projectmanagementfilosofie die gebaseerd is op principes en waarden waarbij mensen en hun interacties boven processen en tools staan. Samenwerking tussen leveranciers en klanten vervangt bijvoorbeeld contractonderhandelingen in de Agile aanpak.

Scrum daarentegen omvat een duidelijk gedefinieerde reeks activiteiten om het werk gedaan te krijgen, zoals het verfijnen van de backlog, sprintplanning en sprint retrospectives.

Agile-teams passen de Agile-filosofie toe en gebruiken Scrum om het werk gedaan te krijgen. Teams kunnen Scrum echter ook gebruiken zonder Agile.

Wat is het verschil tussen Kanban- en Scrum-tools?

Scrum en Kanban worden beide gebruikt door Agile-ontwikkelteams. Er zijn echter enkele verschillen waar je op moet letten als je Kanban en Scrum overweegt voor projectbeheer. Beide zijn methodologieën voor projectbeheer, maar bij Kanban worden visuele taken gebruikt om workflows te beheren. Hier is communicatie in realtime voor nodig over capaciteit evenals volledige transparantie van het werk. Bij Scrum daarentegen wordt er gefocust op het vereenvoudigen van complexe projecten en het sneller en vaker leveren van waarde aan klanten. De kleinere omvang van het project zorgt voor dezelfde transparantie die teams vinden bij Kanban.

Hierna
tools