Hoe productspecificaties de productontwikkeling verbeteren

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Het ontwikkelen van nieuwe producten en functies kan om verschillende redenen een uitdaging zijn, maar een gebrek aan duidelijke productspecificaties hoeft daar niet bij te horen. Deze cruciale eerste stap in het productontwikkelingsproces is het maken van de blauwdruk die je team gebruikt, voor het ontwerpen en ontwikkelen van de functie tot het testen en schrijven van gebruikersdocumentatie.

Het belang van een goede productspecificatie kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Deze helpt iedereen in het team te begrijpen wat je aan het bouwen bent, waarom, wat het voor de klant moet bereiken en hoe je het succes ervan gaat meten.

Tools zoals Jira bieden sjablonen en functies om productspecificaties probleemloos te integreren in de ontwikkelingscyclus. Lees verder om meer te weten te komen over productspecificaties, waarom deze cruciaal zijn voor productteams en hoe je een productspecificatieblad schrijft.

Het doel van de productspecificatie

De productspecificatie dient als roadmap of blauwdruk voor alle aspecten van het project tijdens het ontwikkelingsproces. Deze brengt je team op één lijn door het volgende aan te bieden:

Rollen en verantwoordelijkheden: Hierin staan teamleden en beslissingen vermeld waarvoor zij verantwoordelijk zijn tijdens de ontwikkelingscyclus.

 • Scope: Dit is een lijst van kenmerken en functies, belangrijke succesmaatstaven, bekende risico's en veronderstellingen, en uitgesloten kenmerken, indien van toepassing.
 • Productontwerp: Mock-ups of prototypes tonen de workflow, gebruikersinterface, processen en architectuur op hoog niveau.
 • Testplannen: Deze bevatten een overzicht van methoden om het product te testen en om te gaan met persoonlijke informatie.
 • Releaseplan: Dit omvat activiteiten zoals training voor servicemedewerkers, documentatie en betrokkenheid van het bedrijfsteam.
 • Beheer: Dit geeft een overzicht van lopende beheeractiviteiten, zoals het aanbrengen van toekomstige verbeteringen en het verzamelen van feedback.

Hoewel verschillende leden eigenaar zijn van elementen van de productspecificatie, moet iedereen in het team het ermee eens zijn. Vroegtijdige en frequente samenwerking houdt iedereen op één lijn.

Waarom is de productspecificatie belangrijk voor productteams?

Elk productontwikkelingsproject kan leiden tot misverstanden, feature creep en meningsverschillen. Dat hoeft bij jou echter niet het geval te zijn.Een duidelijke productspecificatie is een veelgebruikte referentie voor leden van een multifunctioneel productteam en schetst priority's.

Door iedereen op één lijn te brengen over wat ze bouwen, waarom en hoe ze succes kunnen meten, helpt de productspecificatie teams om te anticiperen op uitdagingen en zich hierop voor te bereiden.Wanneer productbeheerders, ontwerpers, ingenieurs en andere belanghebbenden met een gedeelde visie werken, kunnen ze obstakels sneller identificeren en de samenwerking en besluitvorming verbeteren.

Jira Product Discovery biedt teams een gecentraliseerde tool om te brainstormen en ideeën te organiseren. Het helpt de chaos van het genereren van ideeën te verminderen met ondersteunende gegevens om zo prioriteit te geven aan functies die de meeste impact hebben. Ondersteunende gegevens kunnen afkomstig zijn van feedback van klanten, servicetickets, rapporten of verkopen. Eigenlijk overal waar je waardevolle informatie vindt.

Met de aangepaste roadmaps van Jira Product Discovery hoeven teams niet langer informatie op meerdere locaties bij te werken. Ze kunnen alles centraal beheren, met actuele roadmap-overzichten. Confluence van Atlassian maakt het aanmaken van de productspecificatie eenvoudig met tools waarin samen aan documenten kan worden gewerkt.Teams kunnen zelfs projectposters maken om hun ontwikkelingsvisie voor het hele bedrijf te versterken.

Wat staat er op een productspecificatieblad?

Het productspecificatieblad bevat informatie over de scope en het doel van het project, zoals:

 • Productsamenvatting: Zoals een leidende samenvatting beschrijft deze samenvatting de noodzaak (waarom), het product als oplossing (wat) en de productkenmerken (hoe). De samenvatting bevat ook langetermijnverwachtingen voor het product.
 • Business case: Dit is een bedrijfsgerichte samenvatting van de voordelen van het product voor het bedrijf, waarbij de nadruk vaak ligt op de concurrentievoordelen.
 • Userstory's: Agile productteams maken regelmatig userstory's. Deze beschrijven wat het product doet vanuit het perspectief van de gebruiker: Ik (winkelbediende) moet geld terugstorten op de creditcard van de klant.
 • Gebruikerspersona's: Persona's beschrijven de doelgroep waarvoor je het product bouwt. Ze omvatten demografische informatie, zoals hoe goed de gebruiker al kan werken met technologie.
 • Technische specificaties: Ontwikkelaars maken deze om onder andere de architectuur, gegevensstructuren, opgeslagen procedures en standaarden gedetailleerd te beschrijven.
 • Functionele specificaties: Dit is een lijst van functies met verwachte gebruikersinteracties. Hij beschrijft de volgorde van de workflow en de in- en output. Hij geeft ook aan hoe de gebruiker weet wanneer hij succesvol is.
 • Ontwerpschetsen: Mockups van de gebruikersinterface helpen het team om het eindproduct te visualiseren en te laten zien hoe gebruikers ermee omgaan.

Hoe schrijf je een productspecificatieblad

Het schrijven van een productspecificatie vergt moeite, maar het zorgt voor de nodige duidelijkheid om een project soepel te kunnen laten verlopen. Je kunt het werk onderverdelen in de volgende taken:

 1. Onderzoek: Zorg ervoor dat je begrijpt welk probleem van de klant met de functie wordt opgelost.Bekijk vragen van klanten, functieverzoeken, servicegegevens en klachten.
 2. Het doel definiëren: Geef duidelijk aan waarom je voor deze ideeën hebt gekozen. Denk aan het probleem dat met de functie wordt opgelost voor de klant, en wat de voordelen ervan zijn voor het bedrijf.
 3. Vereisten uiteenzetten: Documenteer de vereisten duidelijk aan de hand van de userstory's en de scope voor zowel functionele als technische specificaties. Confluence biedt sjablonen voor productvereisten die teams bij deze cruciale stap begeleiden.
 4. Feedback bekijken: Rekruteer klanten om prototypes te testen en gegevens te verzamelen over wat niet goed gaat, wat wel goed gaat, wat hen blij maakt en wat ze negeren.
 5. Afronding en distributie: Verfijn de productspecificatie op basis van feedback van gebruikers, vraag toestemming van het team en begin met de ontwikkeling.

Implementeer productspecificaties met Jira Product Discovery

Door de tijd te nemen om een duidelijke productspecificatie aan te maken, beschikt je team over een blauwdruk voor ontwerp, ontwikkeling, testen en productlancering. Het zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van wat je aan het bouwen bent, waarom, hoe de klant de oplossing gaat gebruiken en hoe succes eruitziet.

Jira Product Discovery geeft teams de tools die ze nodig hebben om ideeën te genereren en te prioriteren, functies te definiëren en roadmaps voor producten aan te maken.Confluence-sjablonen helpen teams bij belangrijke taken, zoals het definiëren van functionele en technische vereisten, waardoor uiteindelijk de productontwikkeling van begin tot lancering wordt vereenvoudigd.

Productspecificatie: Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van productspecificaties voor productteams?

Iedereen in het productteam bekijkt het werk vanuit het perspectief van zijn of haar rol. Een goede productspecificatie biedt een holistisch beeld van de voordelen van het product voor de klant en het bedrijf, evenals een gedeeld begrip van de vereisten. Dit stelt teams in staat om sneller samen te werken en op elkaar af te stemmen wanneer ze obstakels of meningsverschillen aanpakken.

Welke invloed hebben productspecificaties op de productkwaliteit?

Goed gedefinieerde productspecificaties maken de productontwikkeling duidelijker.Ze zorgen voor overeenstemming tussen producteigenaren, klanten en ontwikkelingsteams. Het volgen van de specificaties zorgt voor consistente prestaties, voorspelbare functionaliteit en duurzaamheid van het product.

Hoe verbeteren productspecificaties de samenwerking?

Het schrijven van productspecificaties is een samenwerkingsactiviteit, aangezien elk team een waardevolle bijdrage levert. Teams moeten samenwerken om overeenstemming te bereiken over ideeën, functies, vereisten en testplannen. Dit brengt alle belanghebbenden gedurende de hele levenscyclus van de productontwikkeling op één lijn.