Productfuncties: effectief definiëren en prioriteiten stellen

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Het begrijpen en prioriteren van productfuncties — de verschillende kenmerken van een product die waarde bieden aan klanten en belanghebbenden — is essentieel voor het opstellen van roadmaps voor producten. Deze helpen bij het vormgeven van de kern en aantrekkingskracht van het product. Goed gedefinieerde functies zijn van invloed op hoe het product op de markt verschijnt en zorgen voor klanttevredenheid.

De productfuncties verwijzen naar wat het product kan doen. De voordelen hebben betrekking op de manier waarop deze functies de gebruikerservaring verbeteren door pijnpunten op te lossen of dingen gemakkelijker te maken.

In deze handleiding worden de verschillen tussen functies en voordelen uitgelegd en worden effectieve manieren besproken om te beslissen waar je als eerste aan moet werken. Met deze informatie kan het productontwikkelingsproces verbeterd worden door producten te maken die klanten tevreden stellen en voldoen aan de doelstellingen van het bedrijf.

Wat is een productfunctie?

Productfuncties zijn de unieke functionaliteiten of attributen van een product die gebruikers waarde en bruikbaarheid bieden. Bij de presentatie van productroadmaps worden deze functies de fundamentele elementen die de waardevoorstellen van een product bepalen. Ze zijn essentieel om de waarde van het product te verhogen en de aantrekkingskracht van de markt te vergroten.

Het definiëren en prioriteren van productfuncties is essentieel, vooral als je kijkt naar de impact ervan op de behoeften van gebruikers en de verwezenlijking van bedrijfsdoelen. Door deze aspecten nauwkeurig te evalueren, zorgen bedrijven ervoor dat productfuncties zijn afgestemd op hun strategische doelstellingen en feedback van gebruikers. Dit verrijkt de algemene productervaring.

Productfuncties definiëren

Een productmanager leidt het samenwerkingsproces om productfuncties te definiëren. Goed productbeheer omvat het stellen van belangrijke vragen waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn, zodat de functies aansluiten bij de eisen van de markt en de doelstellingen van het bedrijf.

Houd bij het definiëren van productfuncties rekening met de volgende vragen:

 1. Wie behoren er tot de doelmarkt?

  Deze vraag beoordeelt de demografie, hoe gebruikers zich gedragen en met welke problemen ze worden geconfronteerd. Zo wordt er gezorgd dat je een product maakt dat voldoet aan hun specifieke behoeften en voorkeuren.
 2. Wat is het belangrijkste doel van het product?

  Dit is de leidraad voor de ontwikkeling van een product. Aandachtspunten bepalen welke functies essentieel zijn om de belofte van een product waar te maken. Hiermee kan het productteam zich concentreren op de kernfuncties die rechtstreeks inspelen op de behoeften van gebruikers, de gebruikerstevredenheid verhogen en in lijn zijn met de marktplaatsing van het product. Het gaat erom te bepalen welke eisen de meeste waarde zullen opleveren, niet de pre's die het doel van het product kunnen verzwakken.
 3. Hebben belanghebbenden feedback gegeven?

  Het verzamelen van input van klanten, interne teams en partners levert waardevolle inzichten op waarmee functies geprioriteerd en verbeterd kunnen worden.
 4. Zijn er inzichten van concurrenten?

  Door naar vergelijkbare producten te kijken, kun je marktverschillen en functies identificeren die aansluiten bij gebruikers, waardoor het product zich onderscheidt.

Door deze vragen te beantwoorden, kunnen projectmanagers belangrijke functies identificeren die voldoen aan de behoeften van gebruikers, die passen bij het hoofddoel van het product en die het een concurrentievoordeel geven. Deze aanpak leidt tot een goed doordachte productontwikkelingsstrategie waardoor de waarde van het product voor de doelgroep verhoogd wordt.

Verschillen tussen productfuncties en voordelen

Het is cruciaal dat marketingteams onderscheid maken tussen productfuncties en voordelen.

Functies vormen de technische hoekstenen van een product en omvatten de functionaliteiten, componenten en technische specificaties. Voordelen zetten deze functies daarentegen om in echte voordelen. Ze leggen uit hoe het product specifieke gebruikersproblemen oplost of de klantervaring verbetert.

Door functies te koppelen aan de bijbehorende voordelen, kunnen bedrijven gerichte marketingberichten opstellen die potentiële klanten informeren en aanspreken.

Daarbij communiceren ze een holistische productwaardevoorstel dat een beroep doet op de rationele en emotionele besluitvormingsprocessen van consumenten.

Productfuncties versus epic versus userstory

In het productontwikkelingsproces zijn productfuncties ofwel epics ofwel userstory's die helpen om projecten effectiever te ordenen en uit te voeren.

Epics: een algemeen beeld

Een epic dient als een roadmap op hoog niveau die het ontwikkelingsteam naar bredere bedrijfsdoelstellingen leidt. Het is een grote hoeveelheid werk dat bestaat uit verschillende kleinere taken of productfuncties. Epics omvatten hoe meerdere functies samenwerken om substantiële waarde te leveren.

Userstory's: de details

Userstory's zijn veel gedetailleerder. Ze verdelen functies in specifieke taken en beschrijven hoe gebruikers omgaan met het product. Userstory's schetsen individuele vereisten en functionaliteiten die als leidraad dienen voor het werk van de ontwikkelaars. Ze fungeren als de bouwstenen die de bredere visies vormen die in de epics worden uiteengezet.

Waarom teams prioriteit geven aan productfuncties

Door gebruik te maken van een hiërarchische structuur van functies, epics en userstory's, krijgen productontwikkelingsteams meer controle over de scope, prioriteiten en uitvoering van het project.

Deze gedifferentieerde aanpak maakt een methodische implementatie mogelijk van belangrijke functies die nauw aansluiten bij de productvisie en behoeften van de gebruiker. Maar waarom is de prioritering van functies zo cruciaal?

Enkele belangrijke redenen zijn onder meer:

 • Focus op de behoeften van de gebruiker: door functies te prioriteren kan het team zich concentreren op wat gebruikers werkelijk willen. Dit verhoogt de gebruikerstevredenheid en de implementatiegraad.
 • Toewijzing van middelen: met een goed gedefinieerde functiehiërarchie wordt het eenvoudiger om de juiste middelen toe te wijzen aan de onderdelen van het project die de meeste impact hebben. Dit optimaliseert het investeringsrendement.
 • Agile aanpassing: een lijst van functies met prioriteiten biedt flexibiliteit. Mochten marktvoorwaarden of feedback van gebruikers een ommekeer vereisen, dan kunnen teams zich gemakkelijk aanpassen zonder dat het hele project ontspoort.
 • Beheer van deadlines: door belangrijke taken prioriteit te geven, kun je beter realistische tijdlijnen vast te stellen. Dit vergroot de kans dat het project op tijd wordt opgeleverd.
 • Kwaliteitsborging: door je te concentreren op prioriteitsfuncties worden de testinspanningen actief gestuurd, wat leidt tot een veerkrachtiger eindproduct.

Als het team deze factoren integreert, leidt dit uiteindelijk tot een efficiënter en klantgericht ontwikkelingsproces.

Productfuncties effectief prioriteren op een roadmap

Er zijn verschillende manieren om functies succesvol te prioriteren op roadmaps voor producten. Dit kan variëren van strategieën en sjablonen tot de essentiële rol van Jira Product Discovery als krachtig hulpmiddel voor productteams. Enkele goede keuzes zijn onder meer:

 • Gebruik van middelen: begrijp de beschikbare tijd, het budget en het beschikbare personeel. Verdeel deze middelen verstandig om voor elke functie een maximaal investeringsrendement te behalen.
 • Klantgerichte aanpak: gebruik statistieken en kwalitatieve gegevens om te onderscheiden wat klanten echt willen. Stem functies af op de eisen van klanten.
 • Concurrerende benchmarkdoeleinden: analyseer de concurrentie en markttrends om kenmerken te identificeren die je product een concurrentievoordeel zullen geven.
 • Gebruikerservaring: geef prioriteit aan functies die voldoen aan functionele vereisten en die een uitstekende gebruikerservaring bieden.
 • Datagestuurde beslissingen: zorg ervoor dat betrouwbare gegevens, zowel intern als marktgestuurd, de initiatieven van het project ondersteunen.

Het belang van aanpassingsvermogen

In een snel veranderend landschap is aanpassingsvermogen noodzakelijk. Zorg ervoor dat de roadmap kan veranderen als de marktomstandigheden en gebruikersvoorkeuren veranderen. Een roadmapsjabloon voor producten houdt iedereen, van belanghebbenden tot ontwikkelaars, op hetzelfde pad.

De kracht van Jira Product Discovery op het gebied van roadmaps

Jira Product Discovery zorgt voor structuur, strategie en robuuste functionaliteit in de productplanning. Statistieken, zoals de bedrijfswaarde en de kosten van uitstel, leveren concrete gegevens op die als basis dienen voor de prioritering en besluitvorming, en die de impact van productfuncties op de algemene strategie en financiële resultaten onthullen.

Jira Product Discovery stelt een projectmanager in staat om functie-ideeën samen te voegen en te categoriseren op basis van hun impact en overeenstemming met de projectdoelen. Met behulp van een scoresysteem identificeert Jira Product Discovery de initiatieven die de grootste impact hebben. Na het stellen van prioriteiten kunnen productteams aangepaste, actuele roadmaps aanmaken om ideeën uit te wisselen.

Naadloze integratie met Jira

Jira Product Discovery werkt naadloos samen met Jira. Dit zorgt voor afstemming tussen strategie en uitvoering door volledige context en zichtbaarheid te bieden gedurende de hele productontwikkelingscyclus. Deze verbinding is van cruciaal belang om te voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden en aan markteisen, zodat teams vanaf het begin tot en met de implementatie volledige context hebben.

Voordat je een functie lanceert, moet je belanghebbenden op één lijn brengen met een sjabloon voor productvereisten om duidelijkheid te creëren.

Vragen die projectmanagers in gedachten moeten houden

Houd bij het prioriteren van productfuncties rekening met de volgende vragen:

 • Wat zijn de relatieve prioriteiten van elk initiatief?
 • Wat is de mogelijke impact op het product en het bedrijf?
 • Hoe arbeidsintensief is elk initiatief?
 • Zijn er genoeg overtuigende gegevens om door te gaan?
 • Wat is de beoogde tijdlijn?
 • Zijn er afhankelijkheden waarmee je rekening moet houden?
 • Welke teams leiden elk initiatief, en hebben ze de benodigde capaciteit?

Adaptieve roadmapping voor succes op lange termijn

Jira Product Discovery biedt dynamische functionaliteiten voor roadmapping, waardoor aanpassingen in realtime mogelijk zijn in overeenstemming met veranderende prioriteiten en voorwaarden. Zo blijft het product concurrerend en voldoet het effectief aan de behoeften van de klant.

Geef meer prioriteit aan productfuncties met Jira Product Discovery

Het begrijpen en effectief prioriteren van productfuncties is essentieel voor een succesvolle productontwikkeling. Jira Product Discovery is een essentieel hulpmiddel voor deze taak. Het is volledig geïntegreerd met het Atlassian-platform, wat zorgt voor een naadloze informatiestroom tussen productmanagers, ontwikkelaars, marketeers en andere belangrijke belanghebbenden. Bij deze aanpak wordt actief prioriteit gegeven aan productfuncties om in overeenstemming te zijn met de bredere doelstellingen van het bedrijf.

In een markt die zowel flexibiliteit als focus vereist, biedt Jira Product Discovery productteams de tools voor datagestuurde prioritering en dynamische roadmaps. Ontdek hoe Jira Product Discovery jouw katalysator voor succes kan zijn.

Productfuncties: veelgestelde vragen

Waarom is een roadmap voor productfuncties belangrijk voor productontwikkeling?

Een roadmap voor productfuncties geeft het ontwikkelingsteam een richting, brengt belanghebbenden in verbinding en zorgt ervoor dat het eindproduct samenhangend en waardevol is voor gebruikers.

Wat zijn enkele uitdagingen bij het beheren van een roadmap voor productfuncties?

Uitdagingen bestaan uit:

 • Scope-creep: productfuncties worden al snel groter dan dat ze oorspronkelijk waren bedoeld. Door trouw te blijven aan je kerndoelstellingen houd je het project op schema.
 • Veranderende prioriteiten: wanneer markten fluctueren en feedback binnenkomt, kunnen de prioriteiten veranderen. Het is cruciaal om aanpasbaar doch gefocust te blijven op strategische doelen.
 • Behoeften balanceren: je moet koorddansen tussen de huidige vereisten en toekomstige ambities. Dit evenwicht vereist bekwaam beheer om succes op lange termijn te verzekeren.

Wat is de relatie tussen een productroadmap en een projecttijdlijn?

Een productroadmap bepaalt de strategische richting, terwijl een projecttijdlijn het geplande uitvoeringsplan in die roadmap beschrijft.