Programmamanager versus projectmanager: inzicht in verschillen tussen rollen

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

De rollen van programmamanager en projectmanager klinken misschien hetzelfde, maar het zijn twee verschillende functies in de Agile methodologie. Programmamanagers zorgen ervoor dat het werk van Agile teams in lijn is met de strategie van de lange termijn van het bedrijf. Ze kijken naar het totaalplaatje en ondersteunen een algemeen bedrijfsinitiatief. Projectmanagers zijn eerstelijnswerkers die een team leiden op basis van deadlines en resultaten. Ze richten zich op de dagelijkse activiteiten die bijdragen aan deze grotere doelstellingen.

Dit artikel beschrijft het verschil tussen de rollen van programmamanager en projectmanager, met inbegrip van hun verantwoordelijkheden en functies in een bedrijf.

De rol van een programmamanager

Programmamanagers zijn verantwoordelijk voor een groep projecten, die gezamenlijk een programma worden genoemd. De rol is vergelijkbaar met een productmanager die verantwoordelijk is voor het identificeren van de behoeften van klanten en bedrijven. Projectmanagers werken samen met programmamanagers om een projectplan voor hun team op te stellen. Ze coördineren met de C-suite over de doelen en doelstellingen van het bedrijf en treden op als strategische adviseurs, waarbij ze nieuwe tactieken formuleren. Ze zorgen ervoor dat de strategische doelstellingen, het programma en individuele teams op elkaar zijn afgestemd.

Een programmamanager houdt toezicht op de uitvoering van het programma en zorgt voor onderlinge samenwerking tussen projecten en teams. Hun vermogen om een programma effectief uit te voeren duidt op hun succes binnen het bedrijf.

Programmamanagers formuleren en organiseren projecten die onderling verbonden zijn. Ze moeten beslissen welke strategieën en doelstellingen ze willen nastreven en coördineren met de verschillende projectteams. Ze kunnen zelfs een leidinggevende rol spelen waarbij ze toezicht moeten houden op de prestaties van projectmanagers en deze moeten evalueren.

Alle deadlines en budgetten moeten langs de programmamanager gaan, omdat deze verantwoordelijk is voor het risico- en middelenbeheer.

De rol van een projectmanager

Een projectmanager houdt toezicht op een team dat activiteiten uitvoert met betrekking tot een project in het programma. Ze zijn eigenaar van een project en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan van begin tot eind.

Projectmanagement omvat het toezicht houden op en leiden van kortlopende projecten met een definitieve tijdlijn en einddatum. Projectmanagers maken bijvoorbeeld een multifunctionele workflow aan voor een project en team. Ze richten zich op dagelijkse activiteiten, zoals prioriteiten, taken, mijlpalen en te leveren producten.

Projectmanagers richten zich op het behalen van deadlines en zijn minder betrokken bij het algemene organisatiebeeld. Ze raken bijvoorbeeld betrokken bij kleinschalige projecten, zoals de uitvoering van een nieuwe functie-aanvraag. Ze bepalen de scope van het project en wijzen middelen toe om de projectdoelstellingen te bereiken. Of ze kunnen een scrummaster zijn als het bedrijf het Scrum-framework gebruikt.

Programmamanagers versus projectmanagers: belangrijkste verschillen

Programma- en projectmanagers helpen bedrijven hun doelstellingen op verschillende manieren te bereiken. Het diagram hieronder illustreert de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de rollen van programma- en projectmanagers:

Portfoliomanagement Portfolio-optimalisatie. Afstemming van bedrijfsdoelen. Afstemming van bedrijfswaarde. Programmaselectie Programmamanagement Strategische initiatieven prioriteren en budgetteren. Onderlinge afhankelijkheden tussen projecten beheren. Zorgen voor capaciteit en beschikbaarheid van resources Projectmanagement Product of service leveren. Kosten, planning en scope beheren. Resources en budget beheren.

Deze afbeelding toont de verdeling van project- en programmamanagement en hoe ze elkaar overlappen.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden van de programmamanager versus de projectmanager verschillen in veel opzichten. Projectmanagers houden toezicht op kleine projecten die stapsgewijs bijdragen aan een programma. Ze beheren middelen, te leveren producten en deadlines.

Een programmamanager stelt echter programma's en de bijbehorende doelstellingen vast op basis van de zakelijke behoeften van een bedrijf. Het zijn belangrijke strategische adviseurs die samenwerken met belanghebbenden en de C-suite, en coördineren met projectmanagers. Ze werken aan het opstellen van roadmaps, budgetten en planningen. Hun belangrijkste taak is echter het beperken van risico's. Ze bepalen bijvoorbeeld of een programma te duur is en mogelijk een geldput wordt. Uiteindelijk monitoren en meten ze de effectiviteit van een programma.

Vaardigheden

De vaardigheden van projectmanager en programmamanager overlappen elkaar vaak. Ze moeten allebei duidelijk kunnen communiceren, procesgerichte, tactische en strategische denkers zijn en vertrouwd zijn met Agile methodologieën. Ze moeten ook gericht zijn op statistieken en in staat zijn om gegevens te analyseren en projecten en tijdlijnen aan te passen op basis van de analyseresultaten.

Naast deze vaardigheden die ze delen, moet een programmamanager breder kunnen denken dan een projectmanager. Ze moeten zich richten op de aspecten op macroniveau van verschillende projecten en beslissingen, en op hoe onderling gerelateerde projecten bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

Doelstellingen

De doelstellingen van een projectmanager en programmamanager zijn dan ook anders. De doelstellingen van een programmamanager zijn strategischer en proberen de doelstellingen van het programma af te stemmen op de missie van het bedrijf. Ze richten zich op de manier waarop programmadoelstellingen waarde toevoegen aan het bedrijf en de belanghebbenden.

Projectmanagers houden rekening met de dagelijkse details van een project om ervoor te zorgen dat het team de projectdoelstellingen haalt. Ze concentreren zich op mijlpalen, te leveren producten en middelenbeheer om projecten die waarde opleveren voor klanten efficiënt uit te voeren. Projectmanagers richten zich op het halen van deadlines, terwijl programmamanagers verantwoordelijk zijn voor de manier waarop elk project bijdraagt aan het bredere organisatiebeeld.

Benodigde tools

Beide professionals moeten bedreven zijn in project- en programmamanagementsoftware om middelen nauwkeurig toe te wijzen, de voortgang bij te houden en het succes te meten. Ze moeten ook vertrouwd zijn met inhoudsmanagementsystemen en met tools zoals een RACI-model, waarin de rollen van teamleden in een bepaald project worden afgebakend.

Een handige tool in de toolbox is userstory's, waarmee programmabeheerders de bedrijfsdoelstellingen kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers.

Omdat programmabeheerders een bredere focus hebben dan projectbeheerders, moeten ze ook vertrouwd zijn met oplossingen voor werkbeheer om meerdere projecten probleemloos te kunnen beheren.

Hoe werken programmabeheerders en projectbeheerders samen?

Programmabeheerders en projectbeheerders moeten nauw samenwerken als teamgenoten. Ze zijn van elkaar afhankelijk om de doelen en doelstellingen van het programma te bereiken.

In een traditionele hiërarchie rapporteert een projectbeheerder aan een programmabeheerder. Dat komt omdat een projectbeheerder aan een deel van het programma werkt, waarvan de programmabeheerder hoofdverantwoordelijke is. In meer platte structuren werken ze echter als partners om uit te zoeken hoe ze een programma het beste kunnen opsplitsen in kleinere, onderling verbonden projecten.

Is een programma- of projectbeheerder het meest geschikt voor je team?

Beide functies komen een bedrijf ten goede. Een effectieve projectbeheerder voert namelijk projecten uit die aansluiten bij de doelstellingen van je bedrijf en een programmabeheerder bepaalt wat die doelstellingen zijn en hoe ze moeten worden uitgevoerd in een onderling verbonden project.

Of je een programmabeheerder of projectbeheerder nodig hebt, hangt af van de behoeften van je bedrijf. Heb je iemand nodig die strategisch is om het werk van het bedrijf af te stemmen op het doel of iemand die ervoor zorgt dat je teams hun resultaten en deadlines halen?

Als je een strategisch iemand nodig hebt die met meerdere projecten kan omgaan, kies je voor een programmabeheerder. Maar als je iemand nodig hebt om een enkel project aan te sturen, is een projectbeheerder een betere keuze. Maar het kan zijn dat je beide nodig hebt om de hele taakgroep van een programma uit te voeren.

Succes boeken met de juiste rol

Programmabeheerders en projectbeheerders zijn essentieel voor het succes van elk bedrijf. Je hebt de een of de ander nodig om ervoor te zorgen dat je je product en diensten kunt verbeteren. Maar programmabeheerders en projectbeheerders hebben de juiste hulpmiddelen nodig om succesvol te kunnen zijn.

Jira Align van Atlassian is software voor programmabeheer waarmee je programma's kunt volgen op één eenvoudig dashboard met realtime inzichten. Het stelt programmabeheerders in staat om hulpmiddelen op de juiste manier toe te wijzen en programma's soepel uit te voeren.Het stelt hen ook in staat om samen te werken met projectbeheerders en de resultaten naar belanghebbenden te communiceren.

Jira Software is een geweldig hulpmiddel voor projectbeheerders om de voortgang van projecten te plannen en bij te houden. Het stelt hen ook in staat om zich aan te sluiten bij teams van andere afdelingen, zoals handel, verkoop, marketing en PZ. Hoewel Jira Software speciaal is ontwikkeld voor het beheer van softwareprojecten, is Jira Work Management specifiek ontwikkeld voor bedrijfsteams.

Met Jira Work Management kun je de workload van je team beter plannen en mogelijke obstakels begrijpen. Ook werkt het probleemloos samen met Jira Software en Jira Align.

Programmabeheerder versus projectbeheerder: veelgestelde vragen

Kunnen programmabeheerders projectbeheerders worden?

Ja, veel programmabeheerders beginnen als projectbeheerders. Om door te groeien naar de nieuwe functie moet een projectbeheerder echter bereid zijn om nieuwe vaardigheden te leren en aanvullende training te volgen, waaronder certificeringsprogramma's.

Als projectbeheerder wil je meer betrokken raken bij grootschalige projecten. Op die manier krijg je de hulpmiddelen om meerdere projecten tegelijk te leiden.

Hebben programmabeheerders een hogere anciënniteit dan projectbeheerders?

De anciënniteit van deze functies hangt volledig af van de hiërarchische structuur van het bedrijf. In een meer traditionele hiërarchie rapporteert een projectbeheerder vaak aan een programmabeheerder, die op zijn beurt rapporteert aan de C-Suite, de VP's of de directeur van het bedrijf. Maar in plattere hiërarchieën zijn programma- en projectbeheerders hechte partners, die samenwerken om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken.