De 13 beste productmanagementtools in 2024

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Productmanagementtools ondersteunen de zeven fasen van productmanagement: ideeën, specificaties, productroadmaps prioritering, levering, analyses en feedback. Ze hebben functies die speciaal zijn ontworpen voor een productmanager en die gericht zijn op het beheren van gegevens, het vastleggen en itereren van ideeën, het prioriteren van functies en het communiceren van productstrategieën voor de korte en lange termijn.

Met de beste tools kunnen de productontwikkelingsactiviteiten de meeste waarde bieden voor de klant en het bedrijf. Productmanagers staan in contact met verschillende rollen, waaronder belanghebbenden, klanten en het ontwikkelingsteam. De tools die ze gebruiken moeten daarom de samenwerking ondersteunen en verschillende sjablonen voor productmanagement bevatten.

Deze handleiding biedt een overzicht van de 13 beste platforms voor productmanagement om je te helpen bepalen welke platforms geschikt zijn voor je team.

1. Het beste voor het prioriteren van ideeën en het opstellen van roadmaps: Jira Product Discovery

Jira Product Discovery is één centrale tool voor productmanagers waarin ze ideeën kunnen vastleggen en prioriteren en waarin belanghebbenden op één lijn gebracht kunnen worden met de productroadmap. Het ondersteunt het gezamenlijk bedenken van ideeën, de prioritering, het evalueren van de impact versus de inspanningen voor backlogverfijning, en de sprintplanning.

Ook biedt het sjablonen voor end-to-end productontwikkeling. Hieronder vallen sjablonen voor de strategie en de roadmap, sjablonen voor producteisen en sjablonen voor het volgen van taken, die allemaal aanpasbaar zijn.

2. Het beste voor het volgen van issues en taakbeheer: Jira

Jira helpt teams om complexe projecten op te splitsen in beheersbare taken voor een effectieve backlogverfijning en sprintplanning. Het biedt realtime visuele statusupdates, zodat teams snel kunnen reageren op veranderingen en blokkades wanneer deze zich voordoen.

Teams die Jira Product Discovery gebruiken, kunnen ideeën naadloos koppelen aan epics in Jira. Dit biedt teamleden zichtbaarheid en context gedurende elke fase van de levenscyclus van de productontwikkeling.

3. Het beste voor documentatie- en kennisbeheer: Confluence

Confluence integreert kennisbeheer naadloos in de levenscyclus van productontwikkeling. Een centrale repository bevat alle documenten — klantenenquêtes, vereisten, specificaties, productstrategie en andere belangrijke informatie — en ondersteunt teamsamenwerking.

Confluence biedt teams een space voor samenwerking waarin alle projectinformatie actueel en vindbaar blijft. Dit maakt het gemakkelijk om tekst, afbeeldingen, code, tabellen en andere bestanden bij te voegen. Het biedt ook verschillende sjablonen, zodat je niet elke keer vanaf nul hoeft te beginnen.

4. Het beste voor virtuele vergaderingen: Zoom

Met virtuele vergaderingen via Zoom kunnen teamleden op verschillende locaties samenwerking ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden. Voor productmanagers is deze tool essentieel om feedback van klanten te verzamelen, ideeën te presenteren, productstrategieën en roadmaps te delen en om het ontwikkelingsteam te helpen gefocust te blijven op het succes van de klant.

5. Het beste voor realtime communicatie: Slack

Slack biedt gemakkelijke toegang tot en realtime communicatie met doelgerichte teamleden. Productmanagers kunnen met Slack tijdens vergaderingen met klanten snel updates verzamelen, vragen stellen en informatie vinden van leden die misschien niet aan het gesprek deelnemen, zonder de vergadering te onderbreken.

Met Slack kunnen productmanagers ook subteams definiëren van individuen die aan dezelfde taken werken of over gespecialiseerde vaardigheden beschikken.

6. Het beste voor asynchrone samenwerking en feedback: Loom

Asynchrone communicatie is een betrouwbare aanpak geworden voor productmanagement. Met Loom kunnen productmanagers informatieve rapporten, zoals projectstatussen en overzichten van de strategie en de roadmap, omzetten in video's die teamleden en belanghebbenden in hun eigen planning kunnen opnemen. Tools zoals Loom helpen teams die zijn verspreid over verschillende locaties geïnformeerd en betrokken te blijven, ongeacht in welke tijdzone ze zich bevinden.

7. Het beste voor ideevorming en brainstormen: Confluence-whiteboards

Confluence-whiteboards ondersteunen het brainstormen, visualiseren en omzetten van ideeën in actie in zowel realtime als asynchrone omgevingen. Met Stempels, Stemmen, Timers en andere functies delen teams ideeën en nemen ze gezamenlijke beslissingen. Ze kunnen beslissingen koppelen aan Jira-issues en andere projectgebieden zonder het whiteboard te verlaten.

8. Het beste voor A/B-tests: Optimizely

Klanten hebben vaak bruikbaarheidstests nodig en door te testen met live verkeer krijg je snel resultaten. Voor teams die webapplicaties ontwikkelen, bieden de A/B-testfuncties van Optimizely krachtige mogelijkheden voor experimenten met meerdere pagina's voor diepgaande inzichten, waaronder vooraf gedefinieerde conversiedoelen bij het opzetten van tests.

10. Het beste om Dev en Ops met elkaar te verbinden: Open DevOps

Voor teams die hun eigen oplossingen bouwen en beheren, zoals interne applicaties, brengt Open DevOps alle relevante tools op één locatie. Met Jira, Confluence, Bitbucket, Opsgenie en andere tools kunnen productmanagers de juiste tools selecteren om het team snel gericht te laten werken aan het releasen van producten. De naadloze integratie van Open DevOps-functies overbrugt de kloof tussen ontwikkeling en operations.

11. Het beste voor de coördinatie met niet-technische belanghebbenden: Jira

Jira stelt teams in staat om projecten in het hele bedrijf te beheren, waardoor leden realtime projectgegevens krijgen. Met Jira kun je afhankelijkheden creëren en automatisering opbouwen met taken in Jira. Dit is belangrijk bij de coördinatie met leden van het ontwikkelingsteam die niet aan het project werken, omdat hun werk vaak voor het proces verborgen blijft. De integratie van niet-ontwikkelingstaken zorgt voor een visuele workflow van al het werk dat verband houdt met het project, niet alleen voor de ontwikkeling.

12. Het beste voor gegevensverzameling: Amplitude

Om goede beslissingen te maken voor productmanagement, moet je gegevens verzamelen en analyseren. Amplitude kan worden geïntegreerd met veelgebruikte marketing-, samenwerkings- en communicatietools. Het stelt productmanagers in staat om gegevens in het hele ecosysteem te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Dit maakt het makkelijker om resultaten te vergelijken en ontdekkingen te beheren.

13. Het beste voor ontwerp en prototyping: Figma

Figma is een populaire ontwerptool voor gebruikersinterfaces die je kunt gebruiken om te brainstormen en om prototypes en wireframes aan te maken. Het bevat verschillende handige sjablonen, zoals projectvoorstellen en OKR's.

Figma is een van de beste keuzes voor productontwerpteams en is een krachtig samenwerkingsplatform dat vooral nuttig is voor productmanagers met uiteenlopende verantwoordelijkheden.

Succes verzekerd met de beste productmanagementtools

De beste productmanagementtools zijn aangepast aan de eisen van de productplanning en -strategie. Ze moeten zorgen voor moeiteloze activiteiten en informatie die gedurende de hele levenscyclus van het product met elkaar in verband wordt gebracht.

Jira Product Discovery stelt agile teams in staat om ideeën vast te leggen en te prioriteren, belanghebbenden op één lijn te brengen en projecten te volgen tot aan succes. Het is een alles-in-één tool voor productmanagers met de functies om ontwikkelingswerk te ontdekken, te plannen en te prioriteren en de resultaten te meten.

Het samenwerkingsplatform van Jira biedt productteams een centrale hub voor het beheer van elke fase van de levenscyclus van productontwikkeling. Met Confluence verloopt de samenwerking tussen verschillende functies soepel in elke fase. De mogelijkheden van Jira voor het volgen van taken zorgen voor een realtime projectstatus en stellen teams in staat om blokkades vroegtijdig te herkennen en op te lossen.

Met Jira Product Discovery, Jira en Confluence kan je team samenwerken in een samenwerkende, transparante en gegevensgestuurde omgeving.

Productmanagementtools: veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van productmanagementtools?

In het verleden vertrouwden productmanagers op spreadsheets en planningstools om hun strategie en roadmaps te communiceren. Tegenwoordig zijn er verschillende tools die het makkelijker maken om ideeën vast te leggen, userstory's te ontwikkelen en vereisten te definiëren.

Deze tools zorgen voor consistentie in een productmanagementsysteem en helpen om de productvisie over te brengen aan iedereen in het bedrijf. Hierdoor kunnen nieuwe functies op tijd worden gelanceerd en kan er worden voldaan aan de behoeften van de klant.

Welke tools heeft een productmanager nodig?

Productmanagementtools helpen managers om prioriteiten te stellen en het productplan te communiceren. Tools die visie, strategie en richting ondersteunen, zijn onder andere:

  • Strategie en roadmaps: Jira Product Discovery helpt productmanagers de strategie te definiëren en roadmaps aanmaken met ingebouwde sjablonen, die allemaal aanpasbaar zijn. Je kunt de roadmapweergaven aanpassen om de belanghebbenden het geschikte informatieniveau te bieden.
  • Analyses, rapportage en feedback van klanten: met behulp van een centrale repository, zoals Confluence, kunnen productmanagers alles op één locatie onderbrengen: klantonderzoeken, vereisten, rapporten en meer. Zo wordt het analyseren van invoer eenvoudiger, vooral dankzij de mogelijkheden voor cross-linking en tagging.
  • Samenwerking en berichtenuitwisseling: Confluence-whiteboards en tools voor realtime berichten, zoals Slack, verminderen de noodzaak voor formele vergaderingen en stellen teams in staat om onmiddellijk informatie te delen, vragen te beantwoorden en het project soepel te laten verlopen.
  • Ideeën vastleggen, prioriteiten stellen en plannen: met Jira Product Discovery kunnen teams ideeën genereren, complexe projecten opdelen in beheersbare taken en deze prioriteren voor de sprintplanning. Dit alles versnelt de time-to-market.
  • Project volgen: tools zoals Jira Software bieden realtime visuele statusupdates zodat teams kunnen reageren op veranderingen en obstakels zodra ze zich voordoen. Teamleden krijgen zo zichtbaarheid en context gedurende elke fase van de levenscyclus van de productontwikkeling.

Met Jira Product Discovery kunnen productmanagers het doel, de functies en de prioriteiten van het product vaststellen en het plan vervolgens aan belanghebbenden overbrengen.

Welke functies moet productbeheersoftware hebben?

Projectbeheersoftware zoals Jira moet functies bevatten waarmee productmanagers productfuncties kunnen prioriteren en plannen op basis van de behoeften van de klant. Dit zijn onder andere:

  • Gezamenlijk ideeën genereren en prioriteren
  • Impact versus inspanning beoordelen
  • Sjablonen voor strategie en roadmaps
  • Sjablonen voor vereisten
  • Backlogverfijning en sprintplanning

Echt end-to-end productbeheer biedt functies om de behoeften van klanten te begrijpen, ideeën te genereren, routekaarten op te stellen en specificaties te definiëren. Met Jira Product Discovery kunnen productmanagers het productteam, belanghebbenden en klanten succesvol betrekken.