Product Discovery

Dynamic Discovery - Waarom, wat en hoe

Megan Cook Door Megan Cook
Onderwerpen zoeken

Productmanagers hebben het niet makkelijk. Van hen wordt verwacht dat ze het productteam begeleiden bij het leveren van producten die populair zijn onder klanten, voldoen aan de strategische doelstellingen van het bedrijf, voldoen aan de eisen van verkoopteams en ervoor zorgen dat het team betrokken en productief is. De opkomst van productgeleide groei, freemium en gratis trials hebben extra druk gelegd op productmanagers.

Tegenwoordig heeft een productmanager een verfijnde en moderne benadering van product discovery nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden en producten te ontwikkelen die nauwkeurig aansluiten op de behoeften van de markt.

Wat is product discovery?

Simpel gezegd, product discovery is het proces om de behoeften en zakelijke context van klanten te begrijpen en die kennis te gebruiken om een product te ontwikkelen. Het helpt productteams bij het bepalen van de kenmerken van een product en helpt ervoor te zorgen dat het juiste product wordt gebouwd voor de juiste klant.

In zijn bekroonde boek, Inspired, definieert productmanagementspecialist Marty Cagan het doel van Product Discovery als: " ... om de goede ideeën snel van de slechte te scheiden. De uitkomst van discovery is een erkende productbacklog.”

Voor succesvolle product discovery raadt Cagan aan dat productteams vier belangrijke vragen beantwoorden:

 1. Is het idee waardevol voor de klant? (Zullen klanten het WILLEN kopen en gebruiken?)
 2. Is het bruikbaar? (Kan de koper ontdekken hoe het gebruikt wordt?)
 3. Is het haalbaar? (Kunnen engineering/productteams het leveren?)
 4. Is het strategisch? (Zullen al onze belanghebbenden er achter staan en draagt het bij aan onze bedrijfsdoelstellingen?)

De uitdagingen van product discovery

Het beantwoorden van deze vier vragen — is het waardevol, bruikbaar, haalbaar en strategisch — helpt bij het product discovery-proces, maar er blijven obstakels. In de agile, snelle, concurrerende markten van vandaag is product discovery gecompliceerd vanwege de volgende factoren:

 • Product discovery in een vacuüm: Product discovery mag niet in een vacuüm leven, d.w.z. helemaal los staan van andere processen. Het zou eerder dynamisch moeten worden verbonden met agile productlevering. Niet alleen is de output van product discovery een erkende backlog, zoals Cagan opmerkt, maar deze moet voortdurend worden bijgewerkt met leveringsstatus en worden aangepast om de technische realiteit weer te geven.
 • Klantonderzoek is losgekoppeld van product discovery: sommige productteams verliezen de uitdagingen en behoeften van de klant uit het oog. Succesvolle product discovery zou het perspectief van gebruikers vroeg en vaak in het proces moeten opnemen.
 • Productmanagers zijn geïsoleerd: goede betrokkenheid bij product discovery is bijna onmogelijk als een productmanager het alleen doet. Het productteam zal verkeerd ingezet worden en slecht presteren.
 • Onvolledige informatie: problemen, voorgestelde oplossingen, ideeën en de ondersteunende gegevens zijn vaak verspreid, in silo's opgedeeld en onvolledig.
 • Communicatie-uitdaging: zodra beslissingen over een product zijn genomen, kan het lastig zijn om de gedachtegang en gegevens achter die beslissingen duidelijk te communiceren aan ontwikkelingsteams en belanghebbenden.

  Deze uitdagingen kunnen het product discovery-proces negatief beïnvloeden: besluiten over prioritering worden voortdurend in twijfel getrokken, lijken misschien adhoc en worden genomen op basis van wie de grootste mond heeft in plaats van op basis van gedegen bedrijfslogica. Teams kunnen het gevoel krijgen dat hen dingen worden opgedragen in plaats van dat ze zich betrokken voelen. Wanneer besluiten worden genomen met een gebrek aan betrokkenheid, kunnen teamleden gaan tegenwerken en kan er onenigheid over de roadmap ontstaan.

  Het is niet verwonderlijk dat productmanagers het moeilijk hebben om alle relevante gegevens vast te leggen die de grondslag zijn voor de beslissingen over prioritering en deze te delen, en de betrokkenheid van belanghebbenden te creëren en vergroten. Om nog maar te zwijgen van het koppelen van die beslissingen aan de leveringsstatus en het communiceren van plannen binnen de organisatie Hierdoor voelen ze zich machteloos om leiding te geven omdat ze vastzitten in adhoc, onproductieve, repetitieve en frustrerende discussies over prioriteiten. Bovendien zijn ze constant op zoek naar gegevens en maken ze telkens net andere presentaties voor verschillende doelgroepen. Ook hebben ze moeite de snel veranderende realiteit van de eisen van belanghebbenden en de leveringsstatus bij te houden.

Product discovery transformeren met dynamische product discovery

Bij Atlassian hanteren we een benadering van product discovery die productmanagers meer mogelijkheden biedt. Dit noemen we dynamische product discovery. Productmanagers worden actieve leiders van het productteam en teamdeelname is vereist gedurende het hele proces.

Dynamische product discovery stelt onze productmanagers in staat om ideeën om te zetten in productsucces, en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van belanghebbenden, betrokkenheid en deelname aan beslissingen te stimuleren en met leveringssystemen, processen en statussen te integreren.

Dynamische product discovery wordt gekenmerkt als:

 • Continu en dynamisch: dynamische product discovery omvat het gebruik van op sequenties gebaseerde roadmaps die continu worden bijgewerkt zodra nieuwe gegevens worden ontdekt, doelstellingen veranderen en de levering vordert.
 • Geïntegreerd: dynamische product discovery integreert naadloos met leveringssystemen, processen en tools. Dit maakt het mogelijk om gegevens in twee richtingen te delen, is er binnen het team volledige transparantie en is het mogelijk context te delen.
 • Gegevensgestuurd: alle relevante gegevens worden op één plek vastgelegd: van bedrijfsdoelstellingen, feedback van klanten, verkoopbehoeften, ontwerp en ontwikkeling, alles op één plek. Hier vind je zowel formele als adhoc feedback van klanten en gebruikers over belangrijke vragen over product discovery.
 • Teamgericht: teamleden zijn betrokken bij alle fasen van product discovery, inclusief probleemidentificatie en onderzoek, brainstorming en evaluatie van oplossingen, en prioritering en communicatie.

  Hieronder wordt het verschil tussen dynamische product discovery en de oude manier van product discovery uiteengezet.

 

De oude manier van product discovery

De nieuwe manier: Dynamic Product Discovery

Productontdekking

Statisch en periodiek

Dynamisch en continu

Planningsmodel

Op tijd gebaseerd en driemaandelijks

Sequentieel (nu, straks en later) en doorlopend

Koppeling aan levering

Handmatig en sporadisch

Geïntegreerd, naadloos en bidirectioneel

Oriëntatie beslissingsproces

Pyramidestelsel

Teamgericht, leidend

Feedback van gebruikers

Projectmatig en gericht op formeel onderzoek

Continu, iteratief, formeel en informeel

Delen van informatie

Poortwachter

Koppelaar

Gegevens

Verspreid, onvolledig en moeilijk te delen

Gecentraliseerd, uitgebreid en gedeeld

Teambetrokkenheid

Taakeigenaren en inputleveranciers

Partners in ideevorming, exploratie en prioritering

Prioritering

'Black Box' en slecht begrepen

Open, transparant en gegevensgestuurd

Vereisten en mogelijkheden dynamische product discovery

Dynamische product discovery ondersteunt probleem- en oplossingsontdekking, prioritering, teamwork en communicatie door robuuste mogelijkheden te bieden op de volgende gebieden:

Vereiste 1: robuuste idee- en gegevensverzameling en -beheer om een single source of truth te creëren.

Er is één plek om alle gegevens met betrekking tot ideeën vast te leggen, op te slaan en te beheren, van probleem- en oplossingsverkenning tot prioritering en leveringsstatus. Dit biedt productteams en andere belanghebbenden zichtbaarheid van gegevens die worden gebruikt om beslissingen te nemen tijdens het product discovery-proces, en die beslissingen te koppelen aan en via het leveringsproces.

Vereiste 2: voldoet aan zakelijke behoeften

Dynamische product discovery betekent dat teams de flexibiliteit hebben om producten te leveren die voldoen aan de behoeften van klant en bedrijf. Teams kunnen de juiste prioritatiekaders implementeren op basis van de situatie, teamvoorkeuren en zakelijke behoeften. Of het nu gaat om het RICE-, waarde/inspanning-, kans/oplossing-beslismodel of geen enkel model, dynamische product discovery prioriteert op basis van een continue evaluatie van gegevens, teamsamenwerking en transparantie van methodologie en processen.

Afbeelding 1
Prioritering op basis van waarde/inspanning
Afbeelding 2
Prioritering

Vereiste 3: open samenwerking en robuuste visualisatie om betrokkenheid en uitlijning en steun te stimuleren.

Dynamische product discovery moet niet alleen transparant en coöperatief zijn, het moet ook boeiend zijn door inzichten te geven over informatie die is afgestemd op de behoeften van verschillende belanghebbenden. Leveringsteams hebben bijvoorbeeld een duidelijke richting nodig om middelen en inspanningen in te delen, en een kanban-stijl van nu/straks/later is een voorkeursmanier om prioriteiten te communiceren. Een sales- of klantenserviceteam kan echter willen dat dezelfde gegevens worden vergeleken met hun prioriteiten en leveringsstatus. Een uitvoerend team wil misschien een strategisch beeld zien van de gegevens op basis van de impact ervan op OKR's. De flexibele en contrasterende interpretaties van dezelfde informatie worden getoond in onderstaande afbeeldingen 3, 4 en 5.

Afbeelding 3. Een kanban-weergave van het plan
Nu, straks, later
Afbeelding 4. Een weergave voor een salesteam met thema's en leveringsstatus
Weergave voor salesteam
Afbeelding 5. Een weergave voor executives gebaseerd op bedrijfsdoelstellingen
Weergave voor executives

Door belanghebbenden op passende wijze te betrekken bij het product discovery-proces en door hen op passende en begrijpelijke manieren gegevens te presenteren, kunnen productmanagers dynamische product discovery benutten om betrokkenheid bij beslissingen te creëren en voor afstemming van de te nemen acties te zorgen.

Vereiste 4: eenvoudige integratie van feedback van klanten en gebruikers

Feedback van klanten en gebruikers vormt de kern van dynamische product discovery. Deze feedback kan afkomstig zijn van bestaande systemen zoals productanalyse, feedback van klanten, support en de formele en informele discussies die productmanagers voeren met gebruikers.

Vereiste 5: naadloze integratie met levering om agile productie mogelijk te maken

Dynamische product discovery houdt niet op met eenmalige prioritering en het doorgeven van een roadmap voor levering. In feite moet dynamische product discovery rechtstreeks worden geïntegreerd met levering op gegevens-, proces- en toolniveau om meer dan alleen prioriteiten te delen. Zo worden de gegevens en redeneringen achter de beslissingen ook opgenomen en nieuwe informatie over de leveringsstatus teruggestuurd naar Productmanagement, zodat zij continu de prioriteiten opnieuw kunnen bekijken en eventueel aanpassen. Integratie met het leveringsproces moet ook de communicatie over veranderingen en de redenen erachter aan belanghebbenden in de hele organisatie vergemakkelijken, om zo de hele organisatie op één lijn te houden. Niet alleen moeten beslissingen gecommuniceerd worden, maar ook de status van uitvoering en wijzigingen in deze beslissingen.

Dynamische product discovery: ideeën voor productsucces

In de snelle markten van vandaag, waar de nadruk ligt op het leveren van het best mogelijke product voor de klant, en voortdurend innoveren om de concurrentie voor te blijven, is het gegevensgestuurde en geïntegreerde proces van dynamische product discovery een must-have om productteams te helpen ideeën om te zetten in productsucces.

Maar het beschikken over gegevens en het prioriteringsproces is niet voldoende. Dynamische product discovery helpt productmanagers bij het creëren van afstemming met en betrokkenheid binnen het productteam en andere belanghebbenden in de organisatie, van teams met klantcontact tot leidinggevenden. Omdat dynamische product discovery open, coöperatief en transparant is, worden verrassingen, miscommunicatie en misverstanden tot een minimum beperkt.

En als besluiten worden genomen op basis van gegevens met een transparant samenwerkingsproces zoals dynamische product discovery, hebben de productmanagers meer vertrouwen in hun beslissingen. Zowel zij persoonlijk als het bedrijven hebben de mogelijkheden gekregen om productsucess te stimuleren en ze worden niet alleen gezien als bekwame, maar als invloedrijke leidinggevenden.

Dynamische product discovery, leiderschap, teamwork en succes

Jarenlang was een populair leiderschapsmodel voor de productmanager dat van CEO. Dit model heeft echter plaatsgemaakt voor een flexibelere en dynamischere kijk op leiderschap. De productmanager die een dynamische leider is, is een teamlid, niet de baas. Een typische baas is totaal gericht op productsucces. De autoriteit van een dynamische leider wordt ontleend aan actief meedoen en niet door van bovenaf toe te zien. Deze persoon richt zich niet alleen op bedrijfsstrategie en kwartaalresultaten, maar ook op doorlopende beslissingen voor het hele werkproces.

 

De oude manier: productmanager als CEO

De nieuwe manier: productmanager als de dynamische leider

Zelfbeeld

Baas

Teamleider (onder gelijken)

Obsessie

Bedrijfsstrategie

Klant- en productsucces

Focus

Tijdgebonden, kwartaalresultaten

Doorlopende beslissingen tijdens het werkproces

Autoriteitsmodel

Hiërarchisch en formeel (opgedragen door organisatie)

Plat en verdiend (door 'actieve deelname in het werkproces')

Leiderschapsstijl

Autocratisch en formeel

Varieert

Dynamisch leiderschap in combinatie met dynamische product discovery is een sterke aanpak om een krachtige en succesvolle productleider te zijn.

De conclusie ...

Jira Product Discovery is het dynamische product discovery-product van Atlassian dat productmanagers in staat stelt hun teams te begeleiden om ideeën om te zetten in productsucces. Productmanagers die Jira Product Discovery gebruiken, benutten gegevens, processen en hun persoonlijke leiderschapsstijl om productteams te begeleiden bij het definiëren, bouwen en leveren van producten waar klanten dol op zijn en die de strategische doelstellingen van het bedrijf helpen bereiken.

Jira Product Discovery is een geïntegreerd, coöperatief Dynamisch product discovery-product dat uitgebreide gegevensvastlegging, flexibele prioritering en dynamische betrokkenheid biedt en volledig is geïntegreerd met Jira Software. En daardoor een volledige oplossing, van product discovery tot levering, zoals hieronder wordt getoond.

Jira verbindt je hele workflow; van discovery tot levering

JPD-diagram
JPD-diagram

Jira Product Discovery biedt productmanagers een krachtige en flexibele mogelijkheid om dynamsiche product discovery te beheren en tot een succes te maken door de vier belangrijkste ontdekkingsvragen te beantwoorden, waardoor gegevensgestuurde besluiten over prioriteiten, betrokkenheid en integratie met het leveringsproces mogelijk zijn. Alleen Jira Product Discovery brengt ideeën, gegevens en het uitgebreide productteam bij elkaar in de vertrouwde Jira-omgeving. Het stelt de nieuwe dynamische productleiders in staat om het team effectief te begeleiden bij het omzetten van ideeën naar productsucces, terwijl ze samenwerken en communiceren binnen hun team en met anderen. Productmanagers kunnen Jira Product Discovery gebruiken om hen te helpen erkende, zelfverzekerde en krachtige leiders in de hele organisatie te worden.

En Jira Product Discovery is gratis te proberen, dus ga naar www.atlassian.com/software/jira/product-discovery en zie hoe Jira Product Discovery jou kan helpen je team naar productsucces te begeleiden.