Close
Foto van Claire Drumond
Door Claire Drumond

Is het Agile-manifest nog steeds relevant?

We staan midden in de technologische revolutie en vragen ons af of het Agile-manifest nog steeds onze leidraad moet zijn als we een wereld binnengaan die wordt gekenmerkt door continue innovatie. Dit korte, maar baanbrekende document heeft ons geholpen om te evolueren van het leveren van producten alsof ze vracht waren op containerschepen naar levering op dezelfde dag per drone. Maar vandaag de dag zijn we meer ontdekkingsreizigers dan pioniers op de zeeën van voortdurende verbetering, wat ons doet afvragen of het misschien niet tijd is om het manifest ook te verbeteren?

Het oorsprongsverhaal

Begin 2001 kwamen tegen de achtergrond van de Wasatch Mountains in Snowbird, Utah, Verenigde Staten, 17 mensen bij elkaar om de toekomst van softwareontwikkeling te bespreken. De leden van de groep deelden een frustratie over de huidige stand van zaken, ook al waren ze het niet eens over hoe de situatie te verhelpen.

Het probleem, daar waren ze het over eens, was dat bedrijven zo gefocust waren op het buitensporig plannen en documenteren van hun softwareontwikkelingscycli dat ze uit het oog verloren wat er echt toe deed: hun klanten tevreden stellen.

Bedrijven hebben dan wel bedrijfswaarden aangeprezen zoals 'uitmuntendheid' en 'integriteit', maar deze waarden hebben weinig geholpen om mensen de juiste weg te wijzen, en dan met name softwareontwikkelaars. Dat moest veranderen. Veel van de Snowbird 17 hadden al ideeën over hoe ze het nieuwe tijdperk van softwareontwikkeling konden inluiden. De reis naar de bergen was hun kans om hierover diepgaand in discussie te gaan.

Het resultaat van dit lange weekend was het Agile-manifest, bestaande uit slechts 68 woorden. Het korte maar zeer krachtige document veranderde de softwareontwikkeling echter voor altijd. In de bijna twee decennia sinds de totstandkoming van het document zijn deze woorden (en de 12 principes die volgden) omarmd (in verschillende mate) door talloze individuen, teams en bedrijven.

Onderwerpen zoeken

De 12 principes van het Agile-manifest: een cultuur, gedefinieerd

Het agile landschap van vandaag kan vol lijken met methodologieën die beloven agile idealen om te zetten in real-world realiteiten. Maar de wildgroei van dergelijke methodologieën vandaag de dag is niets nieuws.

Het manifest zelf is ontstaan uit de behoefte om een gemeenschappelijke basis te vinden voor scrum, Extreme Programming, Crystal Clear en andere frameworks.

"Ze begonnen in te zien dat er iets gemeenschappelijks was aan wat ze deden. Maar in die tijd waren het voornamelijk concurrenten, althans concurrenten in gedachten", aldus Ian Buchanan, Principal Solutions Engineer voor DevOps bij Atlassian. "Als je dat in context plaatst, is het feit dat ze het eens konden zijn over een set van iets nogal diepgaand."

De Snowbird 17 wilde zien of vertegenwoordigers van hun verschillende disciplines het ergens eens over konden zijn - wat dan ook. En tot hun verbazing deden ze dat. Ze waren het eens over een reeks waarden die een cultuur bepaalden.

Dit zijn ze:

Manifest voor agile softwareontwikkeling

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen, door het gewoon te doen en anderen ermee te helpen.

Daarom verkiezen we

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools

Werkende software boven allesomvattende documentatie

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Hoewel wij waardering hebben voor alles aan de rechterkant hechten wij méér waarde aan de linkerkant.

Kent Beck James Grenning Robert C. Martin
Mike Beedle Jim Highsmith Steve Mellor
Arie van Bennekum Andrew Hunt Ken Schwaber
Alistair Cockburn Ron Jeffries Jeff Sutherland
Ward Cunningham Jon Kern Dave Thomas
Martin Fowler Brian Marick

De Twaalf principes van Agile Software Ontwikkelen, ook een product van de summit in Snowbird, vormen een aanvulling op het handjevol zinnen waarin de waarden worden beschreven.

En dat is het. Sindsdien is de site met het Agile-manifest minimaal veranderd, of misschien wel helemaal niet. Het agile langschap is daarentegen ingrijpend veranderd.

Een tekening van twee auteurs die een modern agile manifest schrijven.

Het grote agile debat

De Snowbird 17 slaagde erin hun verschillende standpunten te verenigen in een paar kernprincipes, maar het debat eindigde daar niet. In sommige opzichten is agile in veel meer manieren van werken toegepast dan de visionairs in de eerste plaats bedacht hadden. Het lijkt alsof iedereen een eigen kijk heeft op agile.

Vandaag de dag hebben we SAFe. Er is LeSS. Er zijn toepassingen van agile die niets te maken hebben met softwareontwikkeling, ook al begint het manifest met te zeggen: "Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen."

Dave West, CEO van Scrum.org, bezoekt organisaties om hun agile praktijken te bestuderen en wil een onderzoeksteam onder de aandacht brengen dat agile gebruikt om een remedie tegen genetische blindheid te ontwikkelen met behulp van virussen.

Het omarmen van agile buiten het domein van software is inderdaad aangeslagen, maar het is niet noodzakelijk wat de initiators van het manifest bedoelden.

"Het is niet zo dat het niet kan worden geïnterpreteerd, maar er is een dieper begrip voor nodig om ervoor te zorgen dat de ideeën waarheidsgetrouw worden vertaald", aldus Buchanan.

Dat diepere begrip is niet altijd beschikbaar, zelfs niet binnen softwareontwikkeling.

The Agile Industrial Complex

Velen beweren dat 'faux agile', zoals het ook wordt genoemd, en zijn slechte evenbeeld 'dark agile', worden verergerd door de monetisatie van agile onderwijs en consultancy. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze de organisaties achter deze monetisatie The Agile Industrial Complex noemen.

"Er is 'cargo cult agile' waar je de juiste dingen doet en zegt, maar je de fundamentele principes niet begrijpt. Je krijgt niet de gewenste resultaten," aldus Buchanan.

Veel mensen zien Atlassian als de grote boosdoener hiervan omdat onze tools agile frameworks zoals scrum en kanban mogelijk maken. Maar onze overtuiging is dat agile een culturele waarde is, en dat teams moeten worden empowered om te werken hoe ze dat het liefst doen. Agile frameworks bestaan naast culturele waarden, maar als je niet de culturele grondstelling hebt, kan wat je doet vanaf het begin onjuist blijken te zijn.

Noem het 'faux', 'dark' of 'cargo cult', feit is dat deze agile subversies vaak leiden tot situaties die ingaan tegen de bedoelingen van het manifest - micromanagement, hoog percentages burn-out, geen levering en naleving van proces in plaats van principes zijn de meest flagrante - zelfs als hun beoefenaars zijn gecertificeerd. Helaas hebben deze duistere agile ervaringen tot gevolg dat sommige mensen agile helemaal afzweren (of het herschrijven op basis van hun real-world ervaring.)

Ron Jeffries, een van de Snowbird 17, heeft geprobeerd deze aberraties aan te pakken met deze kwalificatie:

"Hier en in andere bijdragen gebruik ik het geciteerde woord 'agile' om te verwijzen naar de vele gevallen, benaderingen en processen die het woord 'agile' gebruiken om zichzelf te beschrijven, maar die niet noodzakelijkerwijs agile softwareontwikkeling naar de letter of in de geest volgen zoals we hierover hebben geschreven in het Agile-manifest. Ik zal soms verwijzen naar 'Faux Agile' voor nadruk, of naar 'Dark Agile', een term die ik gebruik om zogenaamde 'agile' benaderingen te beschrijven die echt mis zijn gegaan. Ik zou kunnen verwijzen naar het 'Manifesto Agile' om de kernideeën uit het manifest aan te duiden, waarin ik nog steeds geloof."

Maar is het Agile-manifest gezien de brede en soms misplaatste acceptatie van agile, nog steeds een document dat de moeite waard is om naar te verwijzen?

Is het manifest nog steeds relevant?

Na gesprekken met honderden klanten van Atlassian, interne en externe Agile Coaches, enthousiastelingen en enthousiaste beoefenaars, om nog maar te zwijgen van de buitensporige hoeveelheid tijd die we hebben besteed aan het napluizen van de social media, kan ik met een gerust hart zeggen dat het antwoord Ja is.Het manifest is nog steeds relevant — misschien zelfs meer dan ooit.

Mijn collega's Dan Radigan, Senior Enterprise Agile Coach, en Ian Buchanan, die elke dag met klanten werken, bevestigden beiden dat ze het manifest regelmatig onder de aandacht brengen bij nieuwe klanten.

Tanner Wortham, Agile Coach en Senior Technical Program Manager bij LinkedIn, zegt dat hij er vaak uit citeert.Wortham, die 10 jaar bij de mariniers heeft gezeten, zei dat hij agile is gaan werken zonder dat hij wist dat er een naam voor was. Voor hem was het gewoon 'leiding geven aan zijn mariniers'. Maar voor Wortham is het geven van een naam aan iets een grote eerste stap op weg om het probleem aan te pakken.

"Totdat je iets kunt benoemen, weet je niet echt wat je eraan moet doen. Ik denk dat dat is wat het manifest heeft gedaan. Het gebeuren een naam geven. En die naam was agile. Ik denk dat het iets was dat al bezig was. Maar toen ze het een naam gaven, konden ze het gemakkelijker gaan identificeren."

West, CEO van Scrum.org, merkt op dat agile principes helemaal niet nieuw zijn. Ze worden gewoon op een andere manier toegepast.

"Als ik naar de achterliggende principes van het manifest kijk, zijn dit geen grondbeginselen die door ons zijn uitgevonden", aldus West. "Het zijn de principes van de wetenschappelijke methode. Galileo gebruikte ze. Archimedes gebruikte ze."

Misschien is de grootste prestatie van het Agile-manifest het codificeren van een manier van denken die nog niet was gebruikt voor softwareontwikkeling, wat zeker geen sinecure is.

Wat houdt het precies in?

De agile principes bestonden dus al vóór het Agile-manifest. Mensen hebben ze toegepast op softwareontwikkeling. Die waarden werden vastgelegd in het Agile-manifest. Vervolgens namen mensen de principes van het manifest ter harte en begonnen ze deze toe te passen op hun eigen werk. Is het met alle recycling van ideeën niet eens tijd voor een update van het Agile-manifest?

Niet per se.

Wanneer iets zo cultureel belangrijk als het manifest zijn opwachting maakt, kun je het misschien opnieuw interpreteren, maar er gaat niets boven het origineel. Dus in plaats van te proberen het officieel bij te werken, is het misschien het beste om erachter te komen hoe je het kunt toepassen op jezelf, je team of je organisatie.

"In veel opzichten is het manifest een basis voor een goed gesprek", aldus Wortham. "Dit is hoe ik het interpreteer. Hoe interpreteer jij het? Oké, laten we eens kijken hoe we kunnen samenwerken."

Vanuit die gedachtegang is één zaligmakend document waar iedereen het over eens kan zijn misschien niet belangrijk, maar eerder of een groep mensen (van een team tot een hele organisatie) de ideeën in het manifest al dan niet kan toepassen op hun specifieke situatie zonder de geest van het verhaal uit het oog te verliezen. En als we dat goed kunnen, zijn de mogelijkheden onbeperkt.

"Ik denk dat als we het goed doen, de wereld in staat is om geweldig te zijn. We kunnen kanker oplossen. Mijn kinderen zullen waarschijnlijk 150 worden, misschien wel 175," aldus West. "Ik denk dat we het kunnen, en ik denk dat we het ook gaan doen."

Met speciale dank aan Amanda O'Callaghan, Ian Buchanan, Dan Radigan, David West en Tanner Wortham voor het delen van jullie inzichten en expertise voor dit artikel.

Claire Drumond
Claire Drumond

Claire Drumond is een marketingstrateeg, spreker en schrijver voor Atlassian. Ze is de auteur van verschillende artikelen op de blogs van Trello en Atlassian. Ze draagt regelmatig bij aan diverse publicaties op Medium, waaronder HackerNoon, Art+Marketing en PoetsUnlimited. Ze spreekt op techconferenties wereldwijd over agile, het afbreken van silo's en het opbouwen van sympathie.

Hierna
Scrum