Hoe maak je een effectieve project-roadmap

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Project-roadmaps maken is essentieel voor projectmanagers in de wereld van projectmanagement. Een project-roadmap biedt een overzicht op hoog niveau van de doelstellingen, resultaten en voortgangsindicatoren van een project. Een project-roadmap is nuttig om de essentiële datums, de projectfasen, de toewijzing van resources en de taakafhankelijkheden van een project weer te geven in een overzichtelijke indeling.

Maar net als bij andere tools zijn project-roadmaps slechts zo effectief als degenen die ze maken en onderhouden. In deze handleiding wordt ingegaan op de facetten van het opstellen van een effectieve project-roadmap, inclusief de onderdelen die het een essentieel document maken voor het succes van projecten.

Wat is een project-roadmap?

Een project-roadmap is een visuele en strategische tool die op duidelijke wijze de belangrijkste componenten, mijlpalen en tijdlijnen van een project weergeeft en een overzicht op hoog niveau biedt van de doelstellingen, resultaten en voortgangsindicatoren van een project.

Project-roadmaps bevatten doorgaans belangrijke datums, projectfasen, informatie over de toewijzing van resources en taakafhankelijkheden. Ze worden vaak visueel weergegeven, waardoor ze eenvoudig te begrijpen zijn en de informatie gemakkelijk kan worden gedeeld met anderen. Bovendien zijn project-roadmaps dynamische documenten die kunnen worden aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de scope van een project, de resources of de tijdlijn.

Het belang van een project-roadmap

Een goed gedefinieerde project-roadmap zorgt ervoor dat strategieën in projectuitvoering worden omgezet, doordat plannen op hoog niveau worden gekoppeld aan lokale activiteiten. Hier zijn zes redenen om een project-roadmap te gebruiken:

 1. Een project-roadmap zorgt voor duidelijkheid en afstemming tussen de belangrijkste belanghebbenden op de tijdlijn van een project, de mijlpalen en de doelstellingen op hoog niveau. Een roadmap geeft informatie visueel weer op hoog niveau, zodat iedereen op elkaar afgestemd kan blijven.
 2. Een project-roadmap maakt effectieve planning en prioritering mogelijk. Als er duidelijke projectresultaten zijn gekoppeld aan een tijdlijn, is het eenvoudiger om de volgorde van activiteiten te bepalen, resources toe te wijzen en de inspanningen te richten op het meest kritieke werk.
 3. Een project-roadmap bevordert verantwoordelijkheid door transparantie. Een roadmap maakt een gedeeld begrip van verplichtingen mogelijk, waardoor belanghebbenden de voortgang van een project kunnen volgen en kunnen bepalen of een project voldoet aan de gedefinieerde doelstellingen.
 4. Een project-roadmap zorgt voor betere communicatie met de belanghebbenden van een project. Een roadmap biedt een gemeenschappelijk referentiepunt om de status en wijzigingen van een project te bespreken zonder dat er vertraging optreedt door gedetailleerde plannen.
 5. Met een project-roadmap kunnen risico's en afhankelijkheden in een vroeg stadium worden bepaald. Door de levenscyclus van een project in kaart te brengen, wordt duidelijk gemaakt waar uitdagingen of vertragingen bij bepaalde activiteiten gevolgen kunnen hebben voor andere projectgebieden.
 6. Een project-roadmap zorgt voor flexibiliteit als er veranderingen optreden. Aangezien een project-roadmap een dynamisch document is, kun je deze aanpassen wanneer omstandigheden of prioriteiten veranderen, terwijl je tegelijkertijd de algemene doelen afgestemd houdt.

Componenten van een project-roadmap

Een project-roadmap zorgt ervoor dat de belangrijkste belanghebbenden visueel op elkaar worden afgestemd met betrekking tot het 'wat, waarom en wanneer' van de projectdoelstellingen en -resultaten. Hierbij ontstaat een evenwicht tussen een strategie op hoog niveau en bruikbare details door middel van belangrijke componenten:

 • De doelstellingen van een project zorgen ervoor dat het doel en de gewenste resultaten van een project overeenkomen.
 • Mijlpalen geven de vooruitgang van een project weer en markeren belangrijke prestaties gedurende de hele projecttijdlijn, zoals het voltooien van projectfasen, het behalen van belangrijke resultaten of het verkrijgen van goedkeuringen.
 • Resultaten zijn concrete voortgangsmarkeringen, waarmee de primaire resultaten voor elke projectfase worden geïdentificeerd om doelstellingen en mijlpalen te bereiken.
 • Tijdlijnen geven het verwachte tempo en de volgorde van activiteiten weer, waarbij projectfasen, mijlpalen en resultaten worden uitgezet op een tijdlijn op hoog niveau.
 • De toewijzing van resources geeft de haalbaarheid weer, waarbij de belangrijkste personeelsleden, financiële resources, materialen en andere resources worden beschreven die nodig zijn om het project volgens het plan uit te voeren.
 • Risico's brengen mogelijke problemen aan het licht die een project kunnen dwarsbomen, zoals technische uitdagingen, budgetoverschrijdingen of het verlies van belangrijk personeel.
 • Afhankelijkheden geven de relaties weer tussen mijlpalen en resultaten in verschillende projectfasen.

Voorbeelden van project-roadmaps

Project-roadmaps leggen de nadruk op planning van begin tot eind, duidelijke communicatie van onderlinge afhankelijkheden en het in realtime volgen van projecten. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe je project-roadmaps kunt gebruiken voor dagelijks werk:

 • Het sjabloon voor de project-roadmap is een uitgebreide roadmap die speciaal is gemaakt voor agile-softwareteams. Het is een sjabloon voor het weergeven van belangrijke mijlpalen, taken, tijdlijnen, resources en doelen voor een softwareontwikkelingsproject.
 • Het kanban-bordsjabloon helpt teams om werk te visualiseren en de efficiëntie van een project te verbeteren. Kanban-borden bieden één enkele bron van waarheid om projectmanagers en teamleden te helpen effectiever samen te werken.
 • Het sjabloon voor de productroadmap is gericht op de productkenmerken voor de verzending van producten die gekoppeld zijn aan de driemaandelijkse lanceringen. In het sjabloon worden de lanceringsdata, prioriteit en status vastgelegd, evenals links naar gerelateerde documenten voor elke geplande functie. Meer informatie over roadmaps voor productplanning.
 • In de video met Advanced Roadmaps van Jira wordt een dynamische roadmap belicht die zorgt voor evenwicht tussen strategie en uitvoering op hoog niveau. De roadmap heeft interactieve tijdlijnen waarmee afhankelijkheden tussen initiatieven in kaart worden gebracht, er dieper op projectdetails wordt ingegaan en plannen worden aangepast wanneer er veranderingen optreden.

Vijf stappen om een project-roadmap te maken

Het ontwikkelen van een uitgebreide roadmap is essentieel voor projectmanagers tijdens het plannen en beheren van een succesvol project. Een project-roadmap moet de volgende belangrijke stappen bevatten:

1. Definieer de doelstellingen van je project

Doelstellingen op hoog niveau moeten het overkoepelende doel van het initiatief duidelijk maken wanneer een visie wordt opgesteld. De OKR's geven vervolgens een overzicht van de specifieke, meetbare resultaten die binnen de scope en parameters van een project moeten worden behaald.

Goed gedefinieerde projectdoelstellingen zijn kwantificeerbare doelstellingen voor succes, zoals 'de klanttevredenheidsscore verhogen van 7,2 naar 8,5' of 'de operationele kosten met 15% verlagen.'

2. Identificeer de belangrijkste resultaten en mijlpalen

Identificeer de belangrijkste resultaten en mijlpalen door de projectdoelstellingen te verdelen in bruikbare resultaten en kwantificeerbare resultaten te bepalen voor elke projectfase.

3. Bepaal de volgorde van de taken

Stem prioriteiten en afhankelijkheden tussen taken op elkaar af door de volgorde van de taken te bepalen om zo de workflow te optimaliseren. Als je alle taken eenmaal hebt vastgelegd en in de juiste volgorde hebt gezet, kun je ze als team bekijken om de volledigheid en logische flow te valideren op basis van de behoeften aan resources, tijdlijnen en eerdere relaties.

4. Maak een schatting van de tijd en resources

Om de duur van een project in te schatten, moet je een overzicht geven van alle subtaken, beslissingspunten en beoordelingen die nodig zijn om mijlpalen te bereiken. Stel bij het berekenen van een budget de directe kosten op, zoals de materiaalkosten en het salaris, evenals indirecte kosten, zoals de vaste bedrijfskosten. Identificeer, naast de personeelsbehoeften, het materiaal, de locaties, de informatietechnologie en alle andere elementen die nodig zijn om de uitvoering van een project te ondersteunen.

5. Maak een visuele weergave

Gebruik interessante afbeeldingen om werkstromen, mijlpalen en onderlinge afhankelijkheden te verduidelijken en de afstemming te bevorderen. Een Gantt-diagram geeft bijvoorbeeld een momentopname weer van de volgorde en de tijdsduur van de taken. Met interactieve dashboards kunnen gebruikers dieper ingaan op details vanuit een dynamische tijdlijn.

Aanbevolen werkwijzen voor project-roadmaps

Aanbevolen werkwijzen maken het makkelijker om project-roadmaps op te stellen. Hier zijn een paar voorbeelden van aanbevolen werkwijzen die je kunnen helpen betere project-roadmaps op te stellen:

 • Sjablonen: Met een sjabloon krijg je snel inzicht in de context en de tijdlijn van een project. Met het sjabloon voor een project-roadmap worden bijvoorbeeld op consistente wijze stappenplannen gestructureerd en ingedeeld, zodat je alle informatie duidelijk en georganiseerd kunt presenteren.
 • Regelmatige updates: Voer regelmatig evaluaties en updates uit om ervoor te zorgen dat de roadmap de huidige status van een project en eventuele veranderingen in de strategie of marktomstandigheden weergeeft.
 • Betrokkenheid van belanghebbenden: Bevorder de samenwerking en afstemming binnen het team en in het hele bedrijf door belanghebbenden van het project te betrekken bij het planningsproces.
 • Een heldere eigendomsstructuur: Maak een heldere eigendomsstructuur van de items op de roadmap, zodat er een aanspreekpunt is voor eventuele issues of vragen.
 • Feedbackmechanismen: Creëer een plek waar feedback kan worden gegeven, zodat de roadmap voortdurend kan worden verbeterd.
 • Realistische projecties: Stel realistische projecties op, zelfs als deze weinig veelbelovend zijn en worden overtroffen. Het stellen van onrealistische verwachtingen kan leiden tot teleurstelling en verlies van vertrouwen.
 • Visuele helderheid: Visualiseer het project duidelijk, zodat belanghebbenden snel inzicht krijgen in de voortgang en de plannen.

Navigeer door de projectroadmaps met Jira

Projectroadmaps zijn onmisbare tools die projectmanagers en teams begeleiden met de complexiteit van het plannen en uitvoeren van een project. Ze geven een visueel en strategisch overzicht van de belangrijkste elementen, tijdlijnen en resultaten van een project. Zo zijn alle belanghebbenden gedurende de hele levenscyclus van het project op elkaar afgestemd en geïnformeerd.

Met de mogelijkheid om interactieve tijdlijnen op te stellen, het werk op borden te visualiseren en taken op te splitsen in beheerbare issues, zorgen de roadmapmogelijkheden van Jira ervoor dat teams gedurende het hele project op één lijn zitten. Ook creëren deze mogelijkheden voor transparantie en reactievermogen.

Bied je projectteams de mogelijkheid om voorspelbaarder te releasen, wendbaar te schakelen en op één lijn te blijven met de belangrijkste doelstellingen.

Ontvang Jira gratis

Projectroadmap: veelgestelde vragen

Heeft elk project een roadmap nodig?

Hoewel projectroadmaps waardevolle tools zijn die ervoor helpen zorgen dat belangrijke belanghebbenden op één lijn zitten, er duidelijke doelstellingen worden gesteld en de voortgang wordt gevolgd, hebben slechts enkele projecten er een nodig. Het opstellen van een gedetailleerde projectroadmap is mogelijk niet nodig voor projecten met een kleine omvang, zoals een kalender voor het bijhouden van blogs op korte termijn of een initiatief om bugs op te lossen met een lage prioriteit. In deze gevallen is het mogelijk dat de voordelen van het ontwikkelen van een roadmap de moeite niet waard zijn.

Wat is het verschil tussen een projectroadmap en een projectplan?

Een projectroadmap en een projectplan vervullen verschillende, complementaire rollen in projectmanagement. De projectroadmap biedt een goed overzicht van het project, maar in het projectplan wordt ingegaan op de kleinste details van de uitvoering, waaronder stapsgewijze acties, de verantwoordelijke partijen en tijdlijnen voor elke taak.

Wat zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen van een projectroadmap?

Het aanmaken en onderhouden van een projectroadmap kan verschillende uitdagingen met zich meebrengen. De veelvoorkomende uitdagingen bevatten onder meer het afstemmen van verwachtingen van belanghebbenden, het aanpassen aan veranderingen, het handhaven van zichtbaarheid en communicatie, het toewijzen van resources en het identificeren en beheren van risico's en afhankelijkheden.

Om deze uitdagingen te overkomen, moet je belanghebbenden betrekken bij het opstellen van de roadmap, zodat de afstemming en steun toenemen. Het is belangrijk dat de roadmap regelmatig wordt bijgewerkt en wijzigingen worden gecommuniceerd, zodat je de verwachtingen realistisch kunt houden en je je effectief kunt aanpassen aan veranderingen. Je kunt zichtbaarheid verbeteren, het toewijzen van middelen vergemakkelijken en realtime aanpassingen mogelijk maken door projectbeheertools te gebruiken die dynamische roadmaps bieden, zoals Jira. Ook kun je tijdens de planningsfase risicobeoordelingen en afhankelijkheidsanalyses uitvoeren om potentiële problemen later te beperken.