Lean versus Agile en DevOps: wat is het beste voor je team?

Atlassian Door Atlassian
Onderwerpen zoeken

Er zijn drie grote spelers die de boventoon voeren in de snelle wereld van projectmanagement : Lean, Agile en DevOps. Lean is de efficiëntie-expert en is gebaseerd op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van waarde. Agile is een snelle denker en staat altijd klaar om zich aan nieuwe uitdagingen aan te passen. DevOps is de technisch onderlegde multitasker die hiaten tussen ontwikkeling en operations overbrugt.

De belangrijkste verschillen liggen in hun focus: Lean streeft naar efficiëntie, Agile naar aanpassingsvermogen en DevOps-principes naar automatisering.

Deze handleiding onderzoekt de overeenkomsten en verschillen tussen Lean, Agile en DevOps, zodat je kunt bepalen welke methodologie het beste is voor jou en je team.

 

Lean

Agile

DevOps

Primaire focus

Lean

 • Eliminatie van procesverspilling
 • Continue verbetering

Agile

 • Iteratieve ontwikkeling met feedbacklussen
 • Snelle reactie op veranderingen

DevOps

 • Verbetering van de samenwerking tussen ontwikkelingsteams en IT Ops
 • Verbetering van de implementatiefrequentie en de kwaliteit van de software

Meest geschikt voor

Lean

 • Productie
 • Dienstensectoren

Agile

 • Softwareontwikkeling

DevOps

 • Softwareontwikkeling

Tools en technieken

Lean

 • Waardestroommapping
 • Analyse van de hoofdoorzaken (RCA)
 • 5S

Agile

 • Scrumborden
 • Sprints
 • Dagelijkse stand-ups
 • Userstory's
 • Kanbanborden

DevOps

 • CI/CD-pipelines
 • Infrastructure-as-Code (IaC)
 • Configuratiebeheertools

Uitdagingen bij de implementatie

Lean

 • Weerstand van werknemers
 • Ingewikkeld om in meerdere teams te implementeren

Agile

 • Vereist een cultuuromslag naar samenwerking
 • Brengt veelvuldige veranderingen met zich mee

DevOps

 • Integratie van diverse en complexe tools in een samenhangende workflow
 • Teamsilo's overwinnen

Lean versus Agile methodologie

Lean en Agile zijn twee methodologieën voor projectmanagement en productontwikkeling waarover veel onderzoek en discussie is geweest. In dit gedeelte worden de nuances van Agile versus Lean vergeleken met nadruk op de verschillen in focus en uitvoering.

Wat zijn de doelstellingen van Lean versus Agile methodologieën?

Lean wordt vaak ten onrechte gezien als een subset van Agile. Lean is een afzonderlijke methodologie met eigen primaire doelstellingen, namelijk het elimineren van verspilling en het verbeteren van de operationele flow. Lean legt sterk de nadruk op respect voor mensen door werknemers te betrekken bij een cultuur van continue verbetering. Het uiteindelijke doel is om een systeem aan te maken dat waarde maximaliseert en tegelijkertijd resources minimaliseert.

Methodologieën voor Agile projectmanagement zijn erop gericht flexibel en aanpasbaar te zijn en in te spelen op veranderingen. Ze richten zich op continue verbetering, nauwe feedbacklussen en cyclische planning en uitvoering. Deze eigenschappen maken Agile methodologieën bijzonder geschikt voor het beheren van dynamische omgevingen zoals softwareontwikkeling.

Jira is geschikt voor teams die zowel Lean als Agile methodologieën toepassen. Jira Software biedt functies die teams helpen om software efficiënter te plannen, te volgen en te releasen en vormt een brug tussen deze twee aanpakken.

Wat zijn de kernprincipes van de Lean methodologie versus de Agile methodologie?

De principes van Lean-projectmanagement zijn gericht op vindingrijke werkwijzen en het vermijden van onnodige processtappen. Lean draait om het optimaliseren van de flow van producten en services tussen verschillende teams en technologieën om maximale waarde te leveren aan klanten. Door verspilling te beperken en de uitvoering te vereenvoudigen, is elke actie die een team onderneemt doelgericht en draagt deze rechtstreeks bij aan de einddoelen.

De Agile methodologie is gericht op samenwerking met klanten, aanpassingsvermogen en het leveren van waarde. Het maakt gebruik van een flexibele aanpak die rekening houdt met veranderingen en aanpassingen gedurende de hele levenscyclus van het project. Agile stimuleert iteratieve ontwikkeling waarbij multifunctionele, zelforganiserende teams samenwerken om vereisten en oplossingen te ontwikkelen.

Binnen de Agile methodologie dienen kaders zoals Scrum en Kanban als gestructureerde aanpakken die teams begeleiden bij het effectief implementeren van de Agile principes:

 • Scrum richt zich op het plannen, volgen en beheren van werk gedurende vaste perioden. Deze perioden worden sprints genoemd. Het doel van Scrum is om de transparantie te verhogen, de workload effectief te beheren en sneller waarde te leveren aan klanten. Scrum omvat het bouwen van een backlog, het plannen van sprints en het gebruik van Agile rapporten voor datagedreven beslissingen.
 • Bij Kanban ligt de nadruk op het visualiseren van de workflow, het beperken van werk in uitvoering en het respecteren van bestaande processen en rollen. Kanban helpt teams hun taken en projecten te beheren door de workflow te visualiseren op een Kanban-bord. Op een Kanban-bord worden taken weergegeven als kaarten in de kolommen, die verschillende fasen van een workflow weergeven.

Jira Software biedt een gebruiksklare Agile sjablonen voor zowel Scrum als Kanban, waardoor het eenvoudiger wordt om deze Agile kaders effectief te implementeren.

Wat zijn de uitdagingen van Lean versus Agile methodologieën?

De Lean methodologie verloopt niet altijd van een leien dakje. Projectmanagers kunnen op blokkades stuiten als werknemers zich verzetten tegen nieuwe processen. Deze weerstand kan zich op verschillende manieren uiten, zoals terughoudendheid om vertrouwde routines op te geven of bezorgdheid over mogelijke werkverstoringen.

De complexiteit van de implementatie van de principes van Lean in verschillende teams kan ontmoedigend zijn, omdat het een aanzienlijke investering van tijd en middelen vergt. Elk team heeft eigen processen en dynamieken die moeten worden herzien om een nieuwe set procesregels op te stellen.

Agile methodologieën hebben hun eigen uitdagingen, waaronder scope-creep vanwege hun flexibele karakter en moeilijkheden bij de samenwerking in teams, vooral als teamleden niet op dezelfde locatie zijn. De iteratieve aanpak heeft weliswaar voordelen, maar kan ook leiden tot veelvuldige veranderingen die de workflow kunnen verstoren.

Wanneer moet je Agile versus Lean methodologieën gebruiken?

Als je je activiteiten wilt stroomlijnen en zinvolle procesverbeteringen wilt aanbrengen, dan is Lean de oplossing. Het is erop gericht meer gedaan te krijgen met minder, en heeft bewezen succes in sectoren zoals productie, waar efficiëntie voorop staat.

Voor bepaalde usecases van projectmanagement, met name op het gebied van technologie, softwareontwikkeling en andere snelle, dynamische vakgebieden, past Agile beter bij je. Met Agile kun je snel van richting veranderen als dat nodig is, zodat je nooit vastzit in een eenrichtingsstraat.

Jira, de toonaangevende tool voor agile projectmanagement voor softwareteams, is veelzijdig genoeg om zowel Agile als Lean principes te ondersteunen. Met functies zoals sprintplanning en backlogprioritering voor Agile workflows, evenals DevOps-sjablonen, Kanban-sjablonen en Scrum-sjablonen past Jira Software bij verschillende soorten projectmanagement.

Kunnen de principes van Lean en Agile tegelijkertijd worden gebruikt?

Ja, Lean en Agile kunnen naast elkaar bestaan. De methodologieën sluiten elkaar niet uit. Ze lijken meer op twee zijden van dezelfde medaille.

De focus die Lean heeft op het elimineren van verspilling en het optimaliseren van de flow kan een aanvulling zijn op het aanpassingsvermogen en het reactievermogen van Agile. Door deze methodologieën samen te gebruiken, kunnen ze efficiëntie en waarde creëren, waardoor bedrijven zowel wendbaar zijn als slim met resources kunnen omgaan.

Lean versus DevOps methodologie

Lean en DevOps hebben andere einddoelen, maar hebben wel doelstellingen gemeen, namelijk efficiëntie en waardecreatie. Hoewel Lean ernaar streeft om brede operationele efficiëntie toe te passen in verschillende omgevingen, richt DevOps zich op de specifieke behoeften van softwareontwikkeling en operations. In dit gedeelte worden de unieke kenmerken van deze methodologieën beschreven en wordt onderzocht hoe ze kunnen samenwerken.

Wat zijn de doelstellingen van Lean versus DevOps methodologieën?

Het primaire doel van DevOps is om silo's tussen ontwikkelings- en operationele teams te doorbreken, waardoor snellere, betrouwbaardere softwarereleases mogelijk worden. Het draait allemaal om het gebruik van continue integratie, continue levering en automatisering om de levenscyclus van softwareontwikkeling te versnellen.

Lean richt zich daarentegen op algemene operationele efficiëntie, vermindering van verspilling en continue verbetering. Hoewel beide gericht zijn op efficiëntie en waarde, is DevOps meer gespecialiseerd in de softwareontwikkelingsomgeving.

Als je deze aanpakken wilt combineren, dan is Open DevOps van Jira een goede keuze. Hierin zijn verschillende tools geïntegreerd om teams te helpen zich te richten op waar ze goed in zijn: software bouwen en gebruiken. Open DevOps biedt een naadloze, kant-en-klare ervaring voor teams die meteen willen beginnen.

Wat zijn de kernprincipes van Lean versus DevOps methodologieën?

De Lean-methodologie is gericht op twee belangrijke principes: verspilling elimineren en continue verbetering. Het doel van de methodologie is om een workflow aan te maken die maximale waarde levert met minimale resources en tegelijkertijd werknemers te betrekken bij de voortdurende verfijning van het proces.

De drie belangrijkste principes van DevOps zijn samenwerking, automatisering en feedback:

 • Samenwerking bevordert een cultuur waarin ontwikkelings- en operationele teams nauw samenwerken en silo's doorbreken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 • Automatisering stroomlijnt processen door repetitieve taken, zoals de implementatie van code en wijzigingen in de infrastructuur, te mechaniseren om de efficiëntie te verbeteren en menselijke fouten te verminderen.
 • Feedback zorgt voor snelle reactieloops door middel van monitoring en analyses, waardoor DevOps-teams zich continu kunnen verbeteren en zich kunnen aanpassen aan veranderende vereisten.

Wat zijn de uitdagingen van Lean versus DevOps methodologieën?

Teams die DevOps implementeren, stuiten vaak op unieke uitdagingen, zoals het creëren van een samenwerkingscultuur tussen ontwikkelings- en operationele teams, die van oudsher in silo's werkten. Een ander probleem is het beheren van ingewikkelde toolchains die gespecialiseerde vaardigheden vereisen Ook is er in verschillende fasen van de levenscyclus van de softwarelevering behoefte aan automatisering.

Lean implementaties krijgen ook te maken met hindernissen, waaronder tegenwerking van werknemers die terughoudend zijn om nieuwe workflows toe te passen en de ingewikkelde aspecten die horen bij uitrol van de principes van Lean in verschillende afdelingen van de organisatie. Lean draait om het veranderen van de hele bedrijfscultuur, wat het moeilijk kan maken om steun te krijgen. Maar elk team, van inkoop tot productie tot verkoop, moet zich aan de filosofie van Lean houden om succes te garanderen.

Wanneer moet je Lean versus DevOps methodologieën gebruiken?

Als je bestaande processen wilt verfijnen en inefficiënties wilt elimineren, dan is Lean de beste keuze voor jou. Het is veelzijdig en kan in veel verschillende sectoren worden toegepast, niet alleen in technologie. De principes doen het fantastisch in sectoren met tastbare resultaten. In de productiesector kan Lean bijvoorbeeld verspilling tijdens de productie verminderen en de workflow efficiënter maken. Op dezelfde manier kan het in de gezondheidszorg de patiëntenzorgprocessen optimaliseren en de wachttijden verkorten.

Als je in de softwareontwikkeling werkt en je de hele levenscyclus wilt stroomlijnen—van coderen en bouwen tot implementatie en monitoring—dan is DevOps de voor de hand liggende keuze en favoriet in de sector. Het brengt je ontwikkelings- en operationele teams samen voor snellere en soepelere implementaties.

Open DevOps gaat nog een stap verder door een geïntegreerd platform te bieden dat klaar is voor gebruik met kant-en-klare automatiseringen, zodat je Agile teams zich kunnen concentreren op waar ze goed in zijn. Gebruik de DevOps-sjabloon van Jira om snel aan de slag te gaan.

Kunnen de principes van Lean en DevOps tegelijkertijd worden gebruikt?

Lean en DevOps kunnen niet alleen naast elkaar bestaan, maar elkaar ook heel goed aanvullen. Lean, dat gericht is op het stroomlijnen van processen en het elimineren van verspilling, vormt een solide basis voor DevOps, dat tot doel heeft het werk voor softwareontwikkeling en IT-activiteiten te automatiseren en te integreren.

In combinatie kunnen deze methodologieën een systeem creëren dat zowel flexibel als efficiënt is, wat leidt tot snellere leveringscycli, betere kwaliteit en een systeem dat in het algemeen beter reageert.

Verbeter projectmanagement met bewezen methoden

Lean, Agile en DevOps bieden elk unieke voordelen om projecten te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen. Maar welke methode je ook kiest, bij Atlassian zit je goed.

Met Jira is je softwareteam vrij om de methodologie te kiezen die het beste aansluit bij de behoeften van je project, in plaats van je te beperken tot slechts één aanpak. Deze toonaangevende tool voor projectmanagement stelt je softwareteams in staat om grote ideeën op te splitsen in beheersbare taken, waardoor het makkelijker wordt om software te plannen, te volgen en uit te brengen.

Als je je projectmanagement een boost wilt geven, is de oplossing Open DevOps van Atlassian een andere handige toevoeging aan je toolkit. Open DevOps, mogelijk gemaakt door Jira, integreert naadloos verschillende tools, zowel van Atlassian als van externe partners, in één samenhangend platform. Pas het platform aan je unieke vereisten aan, zodat je teams zich kunnen concentreren op het bouwen en gebruiken van eersteklas software.

Principes van Lean versus Agile en DevOps: veelgestelde vragen

Wat was er eerst, Lean of Agile?

Lean ontstond als eerste, namelijk uit het Toyota Production System in de jaren 50, met als doel de productieprocessen optimaliseren. Agile ontstond veel later, in het begin van de jaren 2000, voornamelijk als reactie op de beperkingen van traditionele softwareontwikkelingsmethoden.

Hoe vormt DevOps een aanvulling op Agile projectmanagement?

DevOps en Agile gaan hand in hand en versterken elkaars pluspunten. Agile richt zich op de ontwikkelingskant, namelijk snel itereren, zich aanpassen aan veranderingen en waarde leveren. Daarentegen zorgt DevOps voor de operationele aspecten. Het automatiseert workflows en integreert verschillende stadia van de ontwikkelingscyclus, waardoor het makkelijker wordt om nieuwe functies of oplossingen uit te brengen.

Dit zorgt voor een gestroomlijnde pipeline waarmee Agile teams hun werk sneller en efficiënter live kunnen zien gaan.

Is Lean- of Agile-projectmanagement eenvoudiger te implementeren?

Lean heeft doorgaans een vlottere onboardingscurve in vergelijking met Agile. De flexibiliteit van Agile kan het zelfs lastiger maken om een project van de grond te krijgen. Het gaat niet alleen om de verandering van processen, maar ook om de verandering van de dynamiek van het hele team. Voor het iteratieve karakter van Agile moeten teams zeer adaptief en communicatief zijn. Maar de nadruk op veelvuldige iteraties kan overweldigend zijn voor teams die gewend zijn aan een meer traditionele, lineaire aanpak.

Agile vormt een culturele vernieuwing en betekent een voortdurende leercurve. Maar laat je daar niet door afschrikken. Als je eenmaal voorbij de eerste hindernissen bent, kan Agile echt zijn vruchten afwerpen.

Hierna
Scrumban