Close

5 belangrijke DevOps-principes

Om het volledige potentieel van DevOps te realiseren, moeten teams de belangrijkste DevOps-principes volgen


DevOps is meer dan alleen ontwikkelings- en operationele teams die samenwerken. Het is meer dan tools en werkwijzen. DevOps is een mentaliteit, een culturele verschuiving, waarbij teams nieuwe manieren van werken aannemen.

Atlassian DevOps infinity wiel

Een DevOps-cultuur betekent dat ontwikkelaars dichter bij de gebruiker komen door een beter begrip te krijgen van gebruikersvereisten en -behoeften. Operationele teams worden betrokken bij het ontwikkelingsproces en voegen onderhoudsvereisten en klantbehoeften toe. Het betekent dat je je moet houden aan de volgende kernprincipes die DevOps-teams helpen om applicaties en services sneller en met hogere kwaliteit te leveren dan organisaties die het traditionele softwareontwikkelingsmodel gebruiken.


Samenwerking

Het belangrijkste uitgangspunt achter DevOps is samenwerking. Ontwikkelings- en operationele teams vloeien samen tot een functioneel team dat communiceert, feedback deelt en samenwerkt gedurende de hele ontwikkelings- en implementatiecyclus. Vaak betekent dit dat ontwikkelings- en operationele teams samensmelten tot één team dat gedurende de gehele levenscyclus van toepassingen werkt.

De leden van een DevOps-team zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van kwaliteitsproducten in elk facet van het product. Dit leidt tot meer 'full stack' ontwikkeling, waarbij teams de volledige backend-to-frontend verantwoordelijkheden van een functie of product bezitten. Teams zullen gedurende de volledige levenscyclus van idee tot levering een functie of project bezitten. Dit verbeterde niveau van investeringen en toewijding van het team leidt tot output van hogere kwaliteit.

Automatisering

Een essentiële praktijk van DevOps is om zoveel mogelijk van de levenscyclus van softwareontwikkeling te automatiseren. Dit geeft ontwikkelaars meer tijd om code te schrijven en nieuwe functies te ontwikkelen. Automation is een belangrijk element van een CI/CD-pipeline en helpt menselijke fouten te verminderen en de productiviteit van het team te verhogen. Met geautomatiseerde processen bereiken teams continue verbetering met korte iteratietijden, waardoor ze snel kunnen reageren op feedback van klanten.

Continue verbetering

Continue verbetering werd vastgesteld als een hoofdbestanddeel van agile-praktijken, evenals lean-manufacturing en Improvement Kata. Het is de praktijk van je richten op experimenteren, verspilling minimaliseren en optimaliseren voor snelheid, kosten en leveringsgemak. Continue verbetering is ook gekoppeld aan continue levering, waardoor DevOps-teams voortdurend updates kunnen uitbrengen die de efficiëntie van softwaresystemen verbeteren. De constante pipeline van nieuwe releases betekent dat teams consequent codewijzigingen uitbrengen die verspilling elimineren, de ontwikkelingsefficiëntie verbeteren en meer klantwaarde opleveren.

Klantgerichte actie

DevOps-teams gebruiken korte feedbackloops met klanten en eindgebruikers om producten en diensten te ontwikkelen die zijn gericht op gebruikersbehoeften. DevOps-praktijken maken snelle verzameling van en reageren op gebruikersfeedback mogelijk door gebruik te maken van realtime live monitoring en snelle implementatie. Teams krijgen direct inzicht in hoe live gebruikers omgaan met een softwaresysteem en gebruiken dat inzicht om verdere verbeteringen te ontwikkelen.

Creëeren met het doel in gedachten

Dit principe omvat het begrijpen van de behoeften van klanten en het creëren van producten of diensten die echte problemen oplossen. Teams mogen niet 'bouwen in een bubbel' of software maken op basis van aannames over hoe consumenten de software zullen gebruiken. DevOps-teams zouden eerder een holistisch begrip van het product moeten hebben, van creatie tot implementatie.

Vraagteken

DevOps is niet de taak van één persoon. Het is de taak van iedereen.

Christophe Capel
Principal Product Manager, Jira Service Management

Logo Chef.io

Wie doet DevOps?

Chef is het bedrijf achter het Chef Automate-platform voor DevOps-workflows. Tienduizenden ontwikkelaars gebruiken Chef om te testen, te automatiseren en om infrastructuur te verbeteren. Het bedrijf uit Seattle staat op de frontlinie van de DevOps-evolutie en heeft producten als Chef, InSpec, Habitat en Chef Automate op de markt gebracht om nieuwe manieren te implementeren om software en toepassingen te ontwikkelen en verzenden. Chef vertrouwt op het Atlassian-platform om met hun eigen DevOps-werkwijzen te experimenteren en deze te verfijnen.

Geschiedenis van DevOps


De DevOps-beweging begon rond 2007 toen de IT-operaties en softwareontwikkelingscommunity's hun bezorgdheid uitten over het traditionele softwareontwikkelingsmodel. Hoewel agile methodologieën op grote schaal werden toegepast door ontwikkelingsteams om de samenwerking te verbeteren, werkten de ontwikkelaars die code schreven vaak apart van het operationele team dat de code in productie ondersteunde. Dit resulteerde in inefficiënte processen en een algemeen gebrek aan samenwerking tussen deze twee geisoleerde teams.

DevOps was hiervoor de remedie die de kloof tussen deze teams overbrugt, zodat ze samenhangend werken. DevOps brengt de vaardigheden, processen en tools samen van zowel ontwikkelings- als operationele teams.

Voordelen van DevOps


Er zijn drie hoofdcategorieën van voordelen voor DevOps: technische voordelen, culturele voordelen en zakelijke voordelen. De technische voordelen zijn onder meer verminderde complexiteit, continue levering en snellere probleemoplossing. DevOps-beoefenaars implementeren doorgaans sneller code van hogere kwaliteit dan traditionele geïsoleerde teams.

De culturele voordelen zijn productievere en efficiëntere teams en tevredener klanten. Aan de zakelijke kant zijn de voordelen bijvoorbeeld meer samenwerking en vertrouwen tussen teamleden, wat zorgt voor snellere levering en stabiele werkomgevingen.

DevOps-cultuur


DevOps is een culturele verschuiving waar teams een cultuur van software-engineering, workflow en toolset omarmen die operationele vereisten naar een hoger niveau tillen, hetzelfde niveau als architectuur, design en ontwikkeling. Wanneer ontwikkelaars die software bouwen deze ook uitvoeren, hebben ze een beter begrip van gebruikersvereisten en -behoeften. De waarden van een DevOps-cultuur zijn onder meer meer transparantie, communicatie en samenwerking tussen teams.

DevOps-engineer


Wanneer organisaties DevOps willen implementeren, kunnen ze zich wenden tot een DevOps-engineer. Deze persoon beschikt over verschillende vaardigheden op het gebied van ontwikkeling en operations, maar ook over de interpersoonlijke vaardigheden om de verschillen tussen geïsoleerde teams te helpen verkleinen.

Een DevOps-engineer is een IT-generalist met een brede kennis over de dagelijkse softwareontwikkeling, cloudinfrastructuurbeheer, systeembeheer en automatisering.

Always-on services


Klanten verwachten en eisen services die altijd beschikbaar zijn. DevOps is zeer geschikt om "always-on" software of software as a service te ondersteunen. Het versterkt de cyclus van continue implementatie, feedback en onderhouds- of incidentrespons die teams nodig hebben om altijd beschikbare services daadwerkelijk altijd beschikbaar te stellen.


Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

DevOps-community

Toelichting DevOps

DevOps-leertraject

Afbeelding van kaart

Gratis aan de slag

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up