Close

Automatisering van implementaties: wat is dat en hoe begin je eraan?


Automatisering van implementaties maakt gebruik van softwaretools en -systemen om codewijzigingen van de ene softwareomgeving naar de andere over te brengen, waardoor handmatige softwarereleases niet meer nodig zijn.

Continue implementatie bestaat uit het proces waarbij de code wordt gewijzigd van ontwikkeling tot productie. Dit omvat geautomatiseerde implementatie, continue integratie (CI), continue tests (CT) en continue feedback. Geautomatiseerde implementatie standaardiseert en stroomlijnt codewijzigingen gedurende de fasen van de softwareontwikkeling. Het systeem kan automatisch nieuwe codesamenvoegingen bouwen, verpakken, testen en releasen op stagingservers. Voor latere productieversies is mogelijk handmatige goedkeuring vereist. Teams kunnen omgevingen, zoals ontwikkeling, QA, stagen en productie, automatiseren op basis van hun procesbehoeften.

Automatisering van implementaties is anders dan automatisering van builds. Dit concentreert zich op het samenstellen van softwarecomponenten. In plaats daarvan richt de automatisering van implementatie zich op de distributie van die componenten naar aangewezen omgevingen.

Het automatiseren van softwarereleases is cruciaal in moderne DevOps- en agile ontwikkelingsbenaderingen. In deze handleiding wordt uitleg gegeven over de automatisering van implementaties, inclusief standaard CI/CD-tools en hoe teams kunnen beginnen met best practices voor DevOps.

Wat is automatisering van implementaties?


Automatisering van implementaties maakt gebruik van softwaretools en -systemen om codewijzigingen automatisch door te voeren in test-, staging- en productieomgevingen. Gebeurtenissen, zoals een aanvraag om goedkeuring van een code of een samenvoeging, leiden tot geautomatiseerde implementaties. Tools voor configuratiebeheer automatiseren processen voor het identificeren, documenteren en volgen van wijzigingen in de hardware.

Automatisering van implementaties en CI/CD

Automatisering van implementatie is van cruciaal belang voor een pipeline voor continue integratie en continue levering (CI/CD). CI/CD-pipelines automatiseren het integreren, testen en releasen van codewijzigingen sneller. Het verplaatst de wijzigingen naar verschillende omgevingen, zoals testen en productie, waarbij de bijgewerkte code veilig naar de eindgebruikers wordt gebracht. Door implementaties te automatiseren, wordt nieuwe code snel en betrouwbaar live gezet.

DevOps omvat softwareontwikkelingspraktijken om software sneller en betrouwbaarder te bouwen, te testen en te releasen. Automatisering van implementaties verwijdert knelpunten in handmatige processen en sluit aan bij de DevOps-praktijken.

Oplossing bekijken

Tools voor het beste DevOps-team

gerelateerd materiaal

Het belang van teamstructuur in DevOps

De voordelen van automatisering van implementaties


De belangrijkste voordelen van het automatiseren van implementaties zijn onder andere:

 • Snellere releasecycli: automatisering verkort de implementatietijd van de software, zodat teams vaker updates kunnen leveren.
 • Minder menselijke fouten: handmatige implementaties zijn gevoelig voor menselijke fouten. Automatisering minimaliseert fouten.
 • Verbeterde betrouwbaarheid: geautomatiseerde implementaties zijn consistent, herhaalbaar en gestandaardiseerd.
 • Verhoogde efficiëntie: automatisering zorgt ervoor dat ontwikkelaars meer tijd vrij hebben naast handmatig werk.
 • Betere samenwerking: geautomatiseerde pipelines verbeteren de zichtbaarheid en samenwerking tussen teams.

Key principles

DevOps approaches business problems with collaboration, automation, and integration. 

One of DevOps’ primary goals is continuous delivery. Lean and agile software development methodologies strive to deliver value to customers continuously. Automation and integration support smaller, more focused releases, which help businesses increase velocity without compromising reliability. 

Lean and agile development teams share ideas, work together to deliver solutions, and continuously improve products and processes. DevOps’ commitment to cross-functional collaboration throughout the product lifecycle makes it a natural fit for Lean and agile teams. 

Jira Software’s Open DevOps supports agile teams focused on shipping and operating high-quality software with out-of-the-box Open DevOps features.

Hoe voer je geautomatiseerde implementatie uit?


Geautomatiseerde implementaties zijn essentieel voor het stroomlijnen van de DevOps-pipeline. Ze helpen om menselijke fouten te verminderen, de productiviteit van het team te verhogen en de iteratiecycli te verkorten.

Het proces omvat cruciale stappen zoals het maken, testen en implementeren van codes. Kortere iteratietijden helpen teams om beter te worden en snel te reageren op feedback van klanten.

Geautomatiseerde software-implementatie bestaat uit de volgende stappen:

 1. Voer codewijzigingen door in een versiebeheersysteem zoals Git.
 2. De code-commit activeert een geautomatiseerd buildproces.
 3. Test automatisch de build-artefacten.
 4. Als de tests succesvol zijn, implementeer dan de build-artefacten in een testomgeving voor verdere tests.
 5. Implementeer na goedkeuring wijzigingen in de productieomgeving.
 6. Verzamel statistieken om de implementatie bij te houden.

Open DevOps en Bitbucket Pipelines stroomlijnen het proces verder. Open DevOps biedt een uitgebreid automatiseringsframework dat samenwerking bevordert. Het is geschikt voor steeds complexere projecten en beperkt tegelijkertijd het risico op menselijke fouten en verbetert de productiviteit.

Bitbucket Pipelines biedt continue integratie met Bitbucket-repository's. Het ondersteunt configuratie als code voor versiebeheer. De ingebouwde integratie in de Bitbucket-omgeving ondersteunt gestroomlijnde samenwerking en traceerbaarheid van codes.

Focus

SRE focuses on the stability of the tools and features in production. It seeks to maintain low failure rates and high reliability for end users. This includes system scalability and robustness.

DevOps focuses on using a collaborative approach for building tools and features. It strives to identify and implement the best ideas by including the development and operations teams.

Responsibilities

SRE’s primary responsibility is system reliability. Regardless of the features deployed to production, SRE ensures they don't cause infrastructure issues, security risks, or increased failure rates.

DevOps is responsible for building the features necessary to meet customer needs. Unlike older approaches, DevOps increases its efficiency through collaboration across the development and operations teams.

Objectives

SRE strives for robust and reliable systems that allow customers to perform their jobs without disruption.

DevOps aims to deliver customer value through streamlining the product development lifecycle and accelerating the rate of product releases.

Team structure

SRE teams are often highly specialized with a much narrower focus than DevOps teams. SRE may include security specialists whose primary concern is protecting business data and complying with regulations.

DevOps, however, integrates and collaborates across development and operations to collect and implement the best possible solutions. With more varied input, teams can identify and solve problems before they reach production.

Process flow

SRE views the production environment as a highly-available service. Its processes focus on increasing reliability and decreasing failures. This could include security threats and failures from newly deployed features and integrations.

DevOps operates like an Agile development team. It designs processes for continuous integration and faster delivery. This includes breaking large projects into smaller chunks of work and generating and prioritizing ideas based on customer value.

Tools voor automatisering van implementaties


Tools voor automatisering van implementaties helpen bedrijven bij het automatiseren van het releasen van nieuwe softwareversies voor productieomgevingen. Dit kan de snelheid en betrouwbaarheid van softwarereleases verbeteren en het risico op fouten verminderen.

Atlassian biedt tools voor automatisering van implementaties die naadloos op elkaar aansluiten, waaronder Jira Product Discovery, Jira Software en Bitbucket Pipelines.

Jira Product Discovery is een tool voor prioritering en roadmaps waarmee teams kunnen beslissen wat ze daarna gaan bouwen.

Jira Software is een tool voor projectmanagement die teams gebruiken om de voortgang van implementatieprojecten bij te houden.

Bitbucket Pipelines is een platform voor continue integratie (CI) en continue levering (CD) dat het volledige implementatieproces automatiseert, van testen tot implementatie.

Ga aan de slag met Bitbucket Pipelines om geautomatiseerde implementaties van repository's mogelijk te maken.

Veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van automatisering van implementaties


De implementatie van automatisering brengt enkele veelvoorkomende uitdagingen met zich mee. Teams hebben mogelijk meer testautomatisering nodig om codewijzigingen te valideren. Unit-, integratie-, systeem-, regressie-, belastings- en andere softwaretests kunnen nieuwe codewijzigingen valideren.

Het kan echter zijn dat teams meer moeten vertrouwen op tijdrovende en consistente handmatige tests. Een gebrek aan automatisering van tests voor de verschillende soorten softwaretests zorgt voor een knelpunt.

Andere uitdagingen zijn onder meer problemen bij de integratie van tools en gebrekkige documentatie. Automatisering kan nieuwe veiligheidsrisico's met zich meebrengen, zoals de blootstelling van gegevens, privacyrisico's en aanvallen in de supply chain.

Begin met kleine stappen. Investeer in integratietests om ervoor te zorgen dat alle elementen van het implementatieproces goed samenwerken. Gebruik best practices voor configuratiebeheer voor consistentie en voorspelbaarheid. Uitgebreide automatisering van tests geeft vertrouwen in de code vóór de implementatie.

Best practices voor automatisering van implementaties


Gebruik versiebeheer voor elke wijziging in de broncode. Vind problemen in een vroeg stadium met geautomatiseerde softwaretests, zoals unit- en integratietests.

Gebruik tools voor configuratiebeheer om verschillende instellingen en configuraties te beheren. Standaardiseer omgevingen voor ontwikkeling, testen en stagen om te zorgen voor procesconsistentie in elke fase.

Zorg voor zichtbaarheid zodat iedereen kan zien hoe het implementatieproces verloopt. Schrijf gedetailleerde documenten over architectuur, beleid en procedures.

Automatiseer stappen in het implementatieproces consequent. Concentreer je op implementaties en bereid je voor om mislukte wijzigingen ongedaan te maken (rollback). Monitoring en rollbacks helpen om een soepel en betrouwbaar implementatieproces te handhaven.

Automatisering van implementaties: veelgestelde vragen


Hoe kan ik beginnen met de automatisering van implementaties voor mijn bedrijf?

Begin met het evalueren van de huidige implementatieprocessen en -tools van je bedrijf. Bepaal welke stappen het team kan automatiseren. Kies dan een repetitieve handmatige taak, zoals testen. Gebruik open-source automatiseringstools om het proces te automatiseren. Documenteer het leren en de voortgang iteratief.

Heeft de automatisering van implementaties invloed op softwaretests?

Geautomatiseerde implementaties maken het mogelijk om eerder in de levenscyclus vaker te testen. Geautomatiseerde unit-, integratie- en regressietests valideren wijzigingen en helpen om problemen sneller op te sporen. Testen is een vereiste voor geautomatiseerde implementatie.

Wat zijn de belangrijkste tools voor de automatisering van implementaties?

De belangrijkste tools voor de automatisering van implementaties zijn tools voor configuratiebeheer, CI/CD en versiebeheersystemen.

Git stelt meerdere ontwikkelaars in staat om samen te werken en een geschiedenis van codewijzigingen bij te houden voor versiebeheer. De Bitbucket Pipelines van Jenkins en Atlassian zijn toonaangevende CI/CD-tools. Jenkins ondersteunt continue integratie en levering om de fasen van softwareontwikkeling te automatiseren. Bitbucket Pipelines biedt geïntegreerde automatiseringsworkflows in Bitbucket-repository's voor efficiënte tests en implementatie.

Andere belangrijke tools zijn onder andere:

 • Terraform: maakt infrastructuur mogelijk als code voor consistente, schaalbare registratie.
 • Docker: containeriseert applicaties voor een soepele implementatie in verschillende omgevingen.
 • Ansible: vereenvoudigt complexe implementaties door middel van voor mensen leesbare automatisering.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

DevOps-community

Toelichting DevOps

DevOps-leertraject

Afbeelding van kaart

Gratis aan de slag

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up