Close

Voordelen van DevOps

Wanneer development en operations teams samenkomen, verkorten ze de doorlooptijd, implementeren ze vaker en produceren ze software van hogere kwaliteit.

Headshot of Ian Buchanan
Ian Buchanan

Principal Solutions Engineer


De waarde van DevOps is groot. Bijna alle respondenten (99%) zeggen dat DevOps een positieve impact heeft gehad op hun organisatie, volgens de DevOps Trends Survey 2020. Teams die DevOps gebruiken, versturen sneller beter werk, stroomlijnen reacties op incidenten en verbeteren de samenwerking en communicatie tussen teams.

Samenwerking en vertrouwen


Het opbouwen van een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid, transparantie en snellere feedback vormt de basis van ieder goed presterend DevOps-team. Samenwerking en probleemoplossing worden volgens onze 2020 DevOps Trends Survey beschouwd als de belangrijkste elementen van een succesvolle DevOps-cultuur.

Geïsoleerde teams houden zich niet vaak aan het 'systeemdenken' van DevOps. 'Systeemdenken' is je bewust zijn van hoe je acties niet alleen gevolgen hebben voor je team, maar ook voor alle andere teams die bij het releaseproces betrokken zijn. Een gebrek aan zichtbaarheid en gedeelde doelen is een gebrek aan afhankelijkheidsplanning, prioriteiten die niet op elkaar aansluiten, wijzende vingers en een mentaliteit van 'niet ons probleem,' wat leidt tot minder snelheid en slechte kwaliteit. DevOps is die verandering in de mindset, waardoor naar het gehele ontwikkelingsproces wordt gekeken, en de barrière tussen ontwikkeling en operations doorbroken wordt.

Release sneller en werk slimmer


Speed is everything. Teams that practice DevOps release deliverables more frequently, with higher quality and stability. In fact, the DORA “2019 State of DevOps” report found that elite teams deploy 208 times more frequently and 106 times faster than low-performing teams.

Devops logo
gerelateerd materiaal

Wat is DevOps?

Team organization logo
gerelateerd materiaal

Een DevOps-cultuur creëren

Snelheid is alles. Teams die DevOps gebruiken, releasen vaker, met meer kwaliteit en stabiliteit. In feite bleek uit het DORA '2019 State of DevOps-rapport' dat elite-teams 208 keer vaker en 106 keer sneller implementeren dan minder goed presterende teams.

Een gebrek aan automatische test- en beoordelingscycli vertraagt de release van productie, terwijl een slechte responstijd voor incidenten afremt en het vertrouwen van het team schaadt. Tools en processen die niet op elkaar aansluiten verhogen de operationele kosten, leiden tot contextwisselingen en vertragen het momentum. Maar met tools die automation en nieuwe processen stimuleren, kunnen teams de productiviteit verhogen en vaker releasen met minder problemen.

Accelerate time-to-resolution


The team with the fastest feedback loop is the team that thrives. Full transparency and seamless communication enable DevOps teams to minimize downtime and resolve issues faster.

If critical issues aren't resolved quickly, customer satisfaction tanks. Key issues slip through the cracks in the absence of open communication, resulting in increased tension and frustration among teams. Open communication helps development and operations teams swarm on issues, fix incidents, and unblock the release pipeline faster.

Better manage unplanned work


Unplanned work is a reality that every team faces–a reality that most often impacts team productivity. With established processes and clear prioritization, development and operations teams can better manage unplanned work while continuing to focus on planned work.

Transitioning and prioritizing unplanned work across different teams and systems is inefficient and distracts from work at hand. However, through raised visibility and proactive retrospection, teams can better anticipate and share unplanned work.

Teams who fully embrace DevOps practices work smarter and faster, and deliver better quality to their customers. The increased use of automation and cross-functional collaboration reduces complexity and errors, which in turn improves the Mean Time to Recovery (MTTR) when incidents and outages occur.

Ian Buchanan
Ian Buchanan

Ian Buchanan is een Principal Solutions Engineer voor DevOps bij Atlassian waar hij zich richt op de opkomende DevOps-community en de toepassing van Jira, Bitbucket en Bamboo voor betere continue integratie en continue levering. Hoewel Ian Buchanan een brede en uitgebreide kennis heeft van zowel Java als .NET, staat hij vooral bekend als expert op het gebied van lean en agile methoden bij grote ondernemingen.

Tijdens zijn carrière heeft hij met succes enterprise softwareontwikkelingstools beheerd in alle fases van hun levenscyclus, van begin tot eind. Ook was hij de motor achter organisatiebrede procesverbeteringen resulterend in een hogere productiviteit, kwaliteit en klanttevredenheid. Hij heeft agile teams met meerdere nationaliteiten onder zijn leiding opgericht. Voor deze teams was zelfsturing en zelforganisatie erg belangrijk. Wanneer hij geen presentaties geeft of codeert, is hij waarschijnlijk bezig met een van zijn passies als parsers, metaprogramming en domeinspecifieke talen.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

DevOps-community

Toelichting DevOps

Simulatieworkshop

Afbeelding van kaart

Gratis aan de slag

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up